beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Prawa Korporacyjnego

Koło naukowe jest dla studentów prawa korporacyjnego miejscem pogłębionej analizy dotyczącej funkcjonowania korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania przepisów prawa. Koło ma pomóc studentom w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o działalność korporacji, społeczną odpowiedzialność biznesu, etykę w biznesie.

Spotkania w ramach koła naukowego skupiają się na poszerzeniu wiedzy w zakresie:

 • prawa, nadzoru i ładu korporacyjnego,
 • korporacji transnarodowych,
 • funkcji korporacji w gospodarce światowej,
 • wpływu korporacji na społeczności lokalne i globalne,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyki w biznesie,
 • unormowania compliance w korporacjach,
 • globalizacji porządków prawnych.

Koło naukowe realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań z praktykami prawa,
 • indywidualny rozwój studentów,
 • udział w sympozjach, meetingach, konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • wsparcie działalności naukowej studentów,
 • prowadzenie badań,
 • przygotowanie esejów naukowych,
 • wydanie monografii wieloautorskiej na temat prawa korporacyjnego.

Opiekun Koła:

Sekretarz:

 • Aleksandra Świkszcz

 

*Formularz zgłoszeniowy