Współpraca

Z pasją tworzymy środowisko pozwalające na otwartą wymianę myśli, budujemy mosty między kulturami i otwieramy przed naszymi studentami szerokie perspektywy rozwoju. Uczelnia Łazarskiego jest zaangażowana w programy wymiany, międzynarodowe projekty badawcze oraz szeroką współpracę z organizacjami i uczelniami na całym świecie. 

Nasi studenci zyskują nie tylko doskonałe miejsce nauki, ale także otrzymują przestrzeń, gdzie ich zapał i innowacyjne pomysły spotykają się z sektorem biznesowym. Jesteśmy też dumni z owocnych partnerstw ze szkołami średnimi, kształtując wspólnie przyszłość młodych umysłów i ułatwiając płynne przejście do świata akademickiego.

Poniżej znajdziesz zestawienie informacji z zakresu współprac uczelni, obejmujące partnerstwa międzynarodowe, projekty ze szkołami średnimi oraz inicjatywy z sektorem biznesowym.


Kontakt

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala (+48) 22 54 35 430

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!