Studenckie Koło Naukowe BLAST

Zarząd Koła

Przewodniczący z ramienia Uczelni Łazarskiego: Aleksander Krupski

Opiekun naukowy

dr hab. n. med. Bartosz Puła

Charakterystyka Koła Naukowego

Studenckie Koło Naukowe "BLAST" przy Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie zrzesza studentów z Uczelni Łazarskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pod opieką dr n. med. Bartosza Puły realizujemy spotkania wykładowe oraz zajęcia praktyczne w IHiT ( ul. Indiry Gandhi 14);

Celem SKN "BLAST" jest poszerzenie wiedzy z zakresu Hematologii oraz indywidualnych zainteresowań członków Koła, a także:

  • nabywanie umiejętności praktycznych: dyżury studenckie w Oddziale
  • działalność naukowa: realizacja badań naukowych, opracowanie prac poglądowych i naukowo-badawczych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach związanych z ww. obszarami zainteresowań

Terminarz spotkań

1 raz w miesiącu

Kontakt

e-mail: skn.blast.wm@lazarski.pl

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!