Studenci z niepełnosprawnością


W trosce o komfort studiowania wszystkich studentów i słuchaczy dostosowaliśmy naszą Uczelnię do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami.

 • Nie stawiamy żadnych ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia. Możesz wybrać dowolny kierunek studiów, a rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych.
 • Zapewniamy odpowiednio dostosowany proces nauczania oraz formy zaliczeń i egzaminów zgodnie ze złożonym przez Ciebie wnioskiem.
 • Oferujemy miejsca w akademiku dostosowanym do Twoich potrzeb.
 • Możesz ubiegać się zarówno o stypendium specjalne, jak i pozostałe stypendia socjalne, zapomogi, rektora. Więcej informacji.
 • Możesz uczestniczyć w wybranych zajęciach wychowania fizycznego. Więcej informacji.
 • Możesz korzystać z konsultacji psychologa.
 • Dbamy aby nasza Uczelnia, była dostępna w obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym.
 • Nad dostępnością naszej Uczelni czuwa Koordynator ds. dostępności w Centrum Wsparcia i Rozwoju Dostępności a Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami pomoże Ci w otrzymaniu odpowiedniego wsparcia.

Budynek Uczelni Łazarskiego ułatwi ci swobodne poruszanie się i zapewni wygodny dostęp do źródeł dydaktycznych:

 • mamy certyfikat "TU JEST OK" potwierdzający dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wszystkie wejścia/wyjścia (w tym ewakuacyjne) są bezprogowe, z poziomu gruntu;
 • pion rektoratu pozwala na bezdotykowe wejście do budynku i dotarcie do pięciu przestronnych, odpowiednio oprogramowanych wind (opóźnienie czasowe ruchu drzwi i czujniki ruchu, przyciski duże, oznakowane w alfabecie Braille'a), co zapewnia swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń;
 • wejścia do pomieszczeń są odpowiednio szerokie do wjazdu wózków inwalidzkich i bezprogowe, a w każdym pomieszczeniu dydaktycznym zaadaptowaliśmy miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • na terenie naszej Uczelni znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami;
 • na parkingu znajdują się specjalnie wydzielone i oznakowane miejsca (tuż przy bezdotykowym wejściu do budynku i do wind w sektorze D oraz z poziomu parkingu podziemnego);
 • budynek jest przyjazny psom asystującym,
 • przy wejściu do wszystkich punktów obsługi studenta (dziekanatów, rekrutacji, kwestury, działu IT, Biura Rektora, Studium Języków Obcych, Centrum Kształcenia Podyplomowego) znajdują się bezprzewodowe dzwonki-przywoływacze.

Znakomicie wyposażona biblioteka i pracownie stwarzają ci optymalne warunki do nauki:

 • zapewniamy stanowiska z automatyczną, sterowaną elektrycznie regulacją wysokości blatu roboczego umożliwiające pracę osobom na wózku inwalidzkim różnych typów, a także pracę na stojąco,
 • do dyspozycji masz podnóżki z regulowanym podparciem stóp dla osób z problemami z kręgosłupem oraz krążeniowymi,
 • udostępniamy książki elektroniczne na czytniki dla osób ze słabym wzrokiem oraz same czytniki,
 • na zewnątrz budynku stoi Trezor biblioteczny do oddawania książek.
 • możesz korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej,
 • zapewniamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie (pełny wykaz).

Pamiętaj! W każdej chwili możesz poprosić o pomoc każdego pracownika Uczelni.

Masz pytania? Skontaktuj się:
r.zalecka@lazarski.edu.pl


Centrum Wsparcia i Rozwoju Dostępności (CWiRD)

W ramach działalności naszego CWiRD pomożemy Ci pokonać bariery i trudności jakie napotkasz w procesie kształcenia na naszej Uczelni. Podstawą naszego działania jest inkluzja społeczna i przyjazna  atmosfera dla każdego studenta w tym tego, który z uwagi na przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność napotka trudności w procesie edukacji.

Zespół CWiRD przy poszanowaniu Twojej prywatności i w zachowaniu dyskrecji, pomogąoże Ci w rozwiązaniu problemów z dostępnością.

Jak możemy Ci pomóc:

 

 • Poprzez racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RDPK) przysługują każdemu studentowi UŁa z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RDPK, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.
 • Poprzez wsparcie asystenta dydaktycznego. Studenci UŁa z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny).
 • Poprzez m. in. wypożyczenie przenośnej pętli indukcyjnej (studenci słabosłyszący mogą skorzystać).
 • Poprzez wykorzystanie technologii wspomagających, będących na wyposażeniu naszej Biblioteki.

 

Nasz Koordynator ds. dostępności służy pomocą i wsparciem oraz doradztwem w obszarach dostępności naszej Uczelni.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!