Władze Uczelni

Przedstawiamy zespół osób, który kształtuje rozwój oraz podejmuje kluczowe decyzje wpływające na życie całej społeczności Uczelni Łazarskiego. To decydenci, ale również pasjonaci edukacji, kreujący inspirujące środowisko akademickie.

 

Władze

 • prof. dr hab. Maciej Rogalski
  Rektor od 2018
 • dr Tomasz Braun
  Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
 • mgr Katarzyna Marton-Gadoś
  Prorektor ds. rozwoju Uczelni Łazarskiego
 • Julia Madej
  Prezydent
 • Juliusz Madej
  Wiceprezydent
 • dr Mieczysław Błoński
  Wiceprezydent ds. operacyjnych
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
  Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • dr hab. Anna Konert
  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • dr Martin Dahl
  Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 • dr hab. Paweł Olszewski
  P.O. Dziekana Wydziału Medycznego
 • Agnieszka Sycińska
  Dyrektor Studium Języków Obcych
 • Krystyna Fórmaniak
  Sekretarz Uczelni

Rektorzy

 • prof. dr hab. Maciej Rogalski
  Rektor od 2018
 • prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska
  2012 - 2018
 • dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz
  2008-2012
 • dr hab. Teresa Gardocka
  2005 - 2008
 • prof. dr hab. Dariusz Rosati
  2003-2005
 • dr hab. Lech Falandysz
  2000 - 2003
 • dr Ryszard Łazarski
  1995 - 2000 oraz 1993 - 1994
 • prof. dr hab. Stefan Kurowski
  1994 - 1995

Zarząd powierniczy

 • Iwona Madej
  Doradca finansowy
 • Friedrich Graf zu Rantzau
  Dr. Hegenbart & Partner, sustainnovation, Consulting & Interim Management
 • dr Tomasz Braun
  Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
 • Jan Czarniecki
  Właściciel 3 D Jan Czarniecki
 • Robert Zalewski
  Managing Shareholder, 
  Impomed Centrum
 • Julia Madej
  Prezydent

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!