Dlaczego Łazarski?

Uczelnia Łazarskiego to przestrzeń, w której międzynarodowe perspektywy stają się codziennością. Sprawiamy, że edukacja jest innowacyjna, ale połączona z tradycyjnym rozumieniem kształcenia. Miejsce to już od lat tworzą osoby z pasją do wiedzy, zaangażowane w kreowanie lepszej przyszłości. Uczelnia od początku swojej historii kieruje się zasadą universitas magistrorum et scholarium (tj. wspólnoty w działaniu pomiędzy wykładowcami a studentami).

 

Podążamy za zmianami nowoczesnego świata 

Profile kształcenia i prowadzonych badań dostosowywane są do współczesnych wymagań, z naciskiem na kompetencje zawodowe przyszłości. Stawiamy na bliską współpracę z biznesem. Pracownicy wielu zagranicznych i polskich firm współtworzą nasze programy studiów lub wykładają na zajęciach. 

Studenci UŁa zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe jeszcze w czasie studiów, dzięki organizowanym przez nas płatnym stażom i praktykom. Realizują projekty w licznych firmach partnerskich, od których otrzymują referencje lub listy polecające. Biuro Praktyk i Karier naszej Uczelni aktywnie wspiera w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzi warsztaty i zajmuje się profesjonalnym doradztwem zawodowym. 

Programy studiów przygotowujemy w stałej współpracy z topowymi praktykami biznesu. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są interaktywnie - warsztaty, studia przypadków, gry symulacyjne czy projekty, dając możliwość nauki przez doświadczenie. 

 

Stawiamy na współpracę i nieustanny rozwój

Współpracujemy z ponad 90 ośrodkami akademickimi na całym świecie. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci mogą otwierać się na nowe kraje i odmienne kultury. Oferujemy nie tylko wymianę studencką, ale także zagraniczne praktyki i staże. 

W przeszłości Uczelnia tworzyła programy studiów umożliwiające zdobycie podwójnego dyplomu - uczelni brytyjskiej i UŁa - m.in. z Coventry University czy Boston University.

Najnowsze osiągnięcia naszej Uczelni to m.in: 

  • w 2023 roku, studenci kierunku “Lekarski”, osiągnęli drugi najlepszy wynik w Polsce w Lekarskim Egzaminie Końcowym,
  • w 2023 roku, w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymaliśmy najwyższą możliwą kategorię A+ oraz aktualny status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne,
  • w 2023 roku nasz kierunek Aviation otrzymał wyjątkową nagrodę - BLUESKY AWARDS, w kategorii "Pilotage University of the year", 
  • w 2021 roku Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania przyznano akredytację CEEMAN IQA, potwierdzającą jej profesjonalizm jako instytucji edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Zapewniamy doskonałe warunki studiowania

Świat dynamicznego świata nauki przenika się na naszej Uczelni z doświadczaniem bogatego życia akademickiego, pełnego aktywności czy programów. Międzynarodowy wymiar edukacji, a także reprezentatywne grono doświadczonych wykładowców-praktyków i zaangażowana społeczność studencka, to nasz ogromny wyróżnik. 

Każdy dzień na Łazarskim niesie ze sobą dobrą atmosferę współpracy. Uczelnia aktywnie pomaga swoim studentom w kwestiach administracyjnych, związanych m.in. z zakwaterowaniem, formalnościami dotyczącymi rejestracji na studia czy uczestnictwa w nich.

 

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania