Koło Naukowe Młodych Dyplomatów

Usunięto obraz.

Koło zajmuje się dyskusjami na temat szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, udziałem w konferencjach tematycznych, publikacjami dotyczącymi zagadnień naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych.

Główne cele KNMD

 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy związanej z szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych wśród studentów wszystkich kierunków, studiujących na Uczelni Łazarskiego.
 • Organizowanie i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, debatach, projekcjach/prezentacjach, forach obejmujących problematykę związaną ze stosunkami międzynarodowymi.
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką.
 • Organizowanie spotkań z gośćmi ze świata nauki, dyplomacji oraz polityki.
 • Sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych, budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.
 • Dążenie do stworzenia wyróżniającym się studentom optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych kwalifikacji i doświadczenia.
 • Współpraca naukowa w ramach Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych.
 • Promowanie w kraju i zagranicą Uczelni Łazarskiego.

Planowana działalność

 • Spotkania Koła Naukowego Młodych Dyplomatów będą odbywały się raz w tygodniu na platformie MS Teams. Na spotkaniach tych omawiane będą bieżące sprawy organizacyjne oraz wygłaszane referaty o wcześniej ustalonej tematyce. Po ich wysłuchaniu prowadzona będzie dyskusja.
 • Organizowanie Studenckiego Forum Politologicznego otwartego również dla osób spoza Koła, na którym będą prowadzone dyskusje związane z tematyką spotkania.
 • Zorganizowanie własnej konferencji naukowej - maj 2021 rok.
 • Zwiększenie rozpoznawalności KNMD, poprzez stworzenie strony internetowej, przygotowanie spotów promujących Koło, a także tworzenie okazjonalnych spotów związanych z działalnością KNMD.
 • Aktywny udział w spotkaniach Katedry Stosunków Politycznych.
 • Pomoc w organizowaniu konferencji naukowych odbywających się na Uczelni Łazarskiego.
 • Sformalizowanie struktury poprzez stworzenie regulaminu KNMD.
 • Przygotowywanie felietonów tematycznych przez członków Koła.
 • Współpraca z mediami.
 • Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem świata dyplomacji.
 • Wizyta w warszawskiej placówce dyplomatycznej.

Zewnętrzne inicjatywy Koła

 • Aktywne i bierne uczestnictwo w pozauczelnianych konferencjach naukowych.

Publikacje naukowe członków Koła

 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów będzie aktywnie działało na rzecz ukazania się prac naukowych w uczelnianym kwartalniku naukowym.

Koordynator:

 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

Zarząd koła:

 • Przewodniczący: Mariusz Kierasiński
 • Pierwsza Wiceprzewodnicząca: Diana Heletukha
 • Drugi Wiceprzewodniczący: Karolina Czaplińska
 • Sekretarz: Aleksander Chojnacki

Spotkania:

 • w czwartki wieczorem za pośrednictwem MS Teams.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!