Współpraca międzynarodowa

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w budowanie mostów między kulturami poprzez programy wymiany, międzynarodowe projekty badawcze i szeroki zakres współpracy z uczelniami z całego świata. 

Przekształcamy wizję globalnej edukacji w rzeczywistość poprzez innowacyjne inicjatywy, które inspirują naszą społeczność akademicką do osiągania sukcesów na arenie międzynarodowej. 

Poznajcie bogactwo możliwości, jakie oferuje międzynarodowa współpraca na Uniwersytecie Łazarskiego!

ERASMUS+

Dział Programów Międzynarodowych

Dział Programów Międzynarodowych Uczelni Łazarskiego prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, doradczą, organizacyjną i sprawozdawczą w zakresie uczestnictwa Uczelni w programach współpracy międzynarodowej, głównie umożliwiających międzynarodową mobilność studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, oraz służy wsparciem jednostkom uczelni podejmującym inicjatywy o charakterze międzynarodowym. Aktywnie angażuje się w organizację różnych wydarzeń międzynarodowych uczelni, w tym spotkań, wykładów, konferencji i International Week.

DPM utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich i instytucji, pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów i absolwentów tak, aby każdy zainteresowany miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich oraz zagranicznych praktyk. Dokłada starań również w zwiększeniu oferty i dostępności uczestnictwa kadry akademickiej i administracyjnej w programach mobilności, ocenia perspektywy udziału w innych programach i inicjatywach krajowych i Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Działu Programów Międzynarodowych należą:

 • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Uczelni z uczelniami zagranicznymi i instytucjami w programach wymiany,
 • doradztwo i przygotowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów Uczelni uczestniczących w programach wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych w ramach studiów częściowych na Uczelni,
 • obsługa projektów wymiany realizowanych na Uczelni,
 • koordynowanie wymian studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • organizacja wykładów gościnnych i wizyt zagranicznych gości Uczelni w ramach projektów,
 • organizacja wydarzeń promujących mobilność i spotkań dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów o współpracy akademickiej, programów europejskich i innych w zakresie dydaktyki i mobilności,
 • sprawozdawczość w zakresie programów międzynarodowych wymian studenckich i pracowniczych,
  wsparcie inicjatyw międzynarodowych podejmowanych w innych jednostkach Uczelni.
   

Bądź na bieżąco i zdobądź więcej informacji: odwiedź stronę Erasmus+!


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Katarzyna Zielińska

erasmus@lazarski.edu.pl - przyjeżdżający studenci, pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy
erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl - wyjeżdżający studenci, pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy
international@lazarski.edu.pl - umowy bilateralne, partnerstwa

tel. +48 22 54 35 365
pok. 307, sektor D, III p.

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!