O uczelni

Uczelnia Łazarskiego (UŁa) (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. W 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.

 

Władze uczelni

 • Rektor – prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Martin Dahl
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert
 • Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Paweł Olszewski

 

Wybrane jednostki 

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) – jednostka, zajmująca się przede wszystkim kształceniem osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Oferuje studia podyplomowe, programy MBA i MPA, szkolenia, doradztwo dla firm, instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów związanych m.in. z ochroną zdrowia, sądownictwem, coachingiem, marketingiem, branżą lotniczą, modową itd. CKP jest partnerem licznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi wspólnie buduje ofertę doradczo-szkoleniową.
   
 • Studium Języków Obcych (SJO) – jednostka dydaktyczna zajmująca się kształceniem językowym. Prowadzi lektoraty i kursy z 13 języków oraz pełni funkcję centrum egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOLES, LCCI. Jednostka organizuje kursy dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Polsce lub chcących doskonalić swoją znajomość języka, a także zajęcia dla osób spoza uczelni. Od 2016 roku SJO posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego.
   
 • Studencka Poradnia Prawna – jednostka, której członkami są studenci oraz ich opiekunowie – wykładowcy i praktycy. Zespół udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, sporządza opinie prawne, pisma procesowe itp. Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2018 r.
   
 • Dział Praktyk i Karier – jednostka zajmująca się wspieraniem i kształtowaniem rozwoju zawodowego, określeniem predyspozycji osobowościowych i zawodowych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, a także organizuje coroczne Giełdy Pracodawców.
  Klub Absolwenta – jednostka od 2009 roku zrzeszająca i integrująca absolwentów Uczelni Łazarskiego. Jest organizatorem wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych, a także pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez cykliczne spotkania networkingowe. Propaguje sukces zawodowy absolwentów m.in. poprzez organizację konkursu „Brylanty Łazarskiego” oraz publikacje na temat ich osiągnięć.

 

Działalność studencka

Na uczelni działa wiele organizacji studenckich: Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są także inicjatorami cyklicznych wydarzeń m.in.:

 • Konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań. 
 • Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego. 
 • Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową.
 • Lazarski Talent Show– impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności.

 

Sport na Uczelni Łazarskiego

Studenci uczelni biorą udział w wielu imprezach sportowych m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce. Uczelnia Łazarskiego posiada własną siłownię i wyposażoną salę do ćwiczeń. Studium Wychowania Fizycznego Uczelni Łazarskiego organizuje coroczne wydarzenie promujące sport i zdrowy tryb życia – Dzień Sportu. Przy Studium działają sekcje AZS Uczelni Łazarskiego takie jak golf, żeglarstwo, tenis oraz drużyna cheerleaderek. Uczelnia posiada specjalny program realizacji studiów dla sportowców w trybie e-learning. Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in.:

 • Hubert Hurkacz – tenisista, 8 miejsce w rankingu ATP (2018), uczestnik turniejów French Open, Wimbledon i Australian Open,
 • Weronika Deresz – wioślarka, medalistka mistrzostw świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016,
 • Radosław Paczuski – zawodnik muay thai i kick-boxingu, mistrz świata K-1,
 • Karolina Pieńkowska – judoczka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy seniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy.

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!