Uczelnie Partnerskie

Program Erasmus+

Uczelnia ma podpisanych ponad 80 umów z uniwersytetami i szkołami biznesu oraz prawa w ramach programu Erasmus+, corocznie aktualizuje porozumienia z instytucjami przyjmującymi absolwentów na staże w krajach Unii Europejskiej. 

Głównymi partnerami Uczelni Łazarskiego są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz Gruzji i Rosji.

Poniżej prezentujemy aktualną listę uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Umowy dwustronne

Uczelnia Łazarskiego stale rozszerza swoją działalność naukową, dydaktyczną oraz w zakresie realizacji mobilności, podejmując współpracę z uniwersytetami spoza Europy. Prezentujemy listę uczelni partnerskich.

Wybrane uczelnie partnerskie to:

Center for International Legal Studies Salzburg 
Austria

The two institutions created a student exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

Linyi Normal University
China

The two institutions created a student exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

Grigol Robakidze University
Georgia

The partners facilitate academic activities in the areas that include exchanging partners, researchers and students, sharing scientific publications, developing and conducting joint seminars, workshops, symposia and courses, as well as conducting joint researches.

Bila Tserkva National Agrarian University
Ukraine

The two institutions created a student and staff exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

Ivan Franko National University of Lviv
Ukraine

The two institutions created a student and staff exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

University of Wisconsin-Milwaukee - School of Continuing Education
United States

The partners take actions in developing programmes in continuing education, organizing conferences, seminars, symposia and summer schools, exchanging faculty members as well as publishing research materials.

Chiang Mai University - Faculty of Medicine
Thailand

The two institutions created a student and staff exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!