Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS

Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS obrało za przedmiot swoich zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe.

Zadania:

Planowane zadania w roku akademickim 2021/22: analiza obowiązujących przepisów prawa cywilnego oraz projektowanych zmian w prawie cywilnym. Wykłady eksperckie oraz dyskusje merytoryczne. Mini-wykłady członków koła na wybrane tematy. Organizacja studenckiej i wydziałowej konferencji naukowej. Debaty oksfordzkie (w tym ogólnowydziałowe i ogólnouczelniane), symulacje rozpraw.

Koordynator:

  • dr Przemysław Buczkowski

Zarząd koła:

Prezes Zarządu - Monika Koczan
Prezes Zarządu - Patrycja Gawełek
Wiceprezes Zarządu - Rafał Dylong
 

Spotkania:

Kontakt:

civilis@lazarski.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/Civilis-Koło-Naukowe-Prawa-Cywilnego-Uczelni-Łazarskiego-106625321832126

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!