Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego

Koło naukowe jest dla studentów prawa korporacyjnego miejscem pogłębionej analizy dotyczącej funkcjonowania korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania przepisów prawa. Koło ma pomóc studentom w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o działalność korporacji, społeczną odpowiedzialność biznesu, etykę w biznesie.

Spotkania w ramach koła naukowego skupiają się na poszerzeniu wiedzy w zakresie:

 • prawa, nadzoru i ładu korporacyjnego,
 • korporacji transnarodowych,
 • funkcji korporacji w gospodarce światowej,
 • wpływu korporacji na społeczności lokalne i globalne,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyki w biznesie,
 • unormowania compliance w korporacjach,
 • globalizacji porządków prawnych.

Koło naukowe realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań z praktykami prawa,
 • indywidualny rozwój studentów,
 • udział w sympozjach, meetingach, konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • wsparcie działalności naukowej studentów,
 • prowadzenie badań,
 • przygotowanie esejów naukowych,
 • wydanie monografii wieloautorskiej na temat prawa korporacyjnego.

 

Opiekun Koła:
 

 

Sekretarz:

 • Aleksandra Świkszcz

 

*Formularz zgłoszeniowy

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!