Studium Języków Obcych

W Studium Języków Obcych wierzymy, że każdy nowy język to nowa wizja świata, szersze horyzonty, rozwój osobisty, lepszy start do kariery zawodowej, spełnienie marzeń o studiowaniu za granicą, podróżowaniu, poznawaniu ludzi i kultur, to szansa na życie bez kompleksów i nabranie pewności siebie.

Już ponad 30 lat zarażamy tą wiarą naszych studentów i słuchaczy. Dowiedz się kim jesteśmy i jak uczymy.


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU


 

european language label

 

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uczelni Łazarskiego. Rozpoczęło działalność w 1993 roku inspirując się tradycjami wysokiego poziomu nauczania języków obcych Państwowego Studium Stenotypii Stenografii i Języków Obcych, tzw. Ogrodowej, którego dyrektor jest założycielem Uczelni.

Oferta Studium Języków Obcych 

Studium prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania egzaminów z języków obcych. W ramach oferty lektoratowej Studium prowadzi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. W 2010 roku powstało przy SJO Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.

Studium oferuje również językowe kursy indywidualne i na platformie on-line, zajęcia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni oraz kursy popołudniowe języka polskiego dla studentów i osób dorosłych.

Studium prowadzi także kursy językowe dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów w Uczelni Łazarskiego lub chcących doskonalić swoje umiejętności językowe. Są to roczne i semestralne kursy języka angielskiego oraz polskiego.

Pracownicy SJO przeprowadzają także egzaminy z języków obcych w przewodzie doktorskim wchodząc w skład wydziałowych komisji egzaminacyjnych.

Kadra dydaktyczna SJO

W SJO pracuje doświadczona, doskonale wykształcona kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania języków obcych. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania z uwzględnieniem języka specjalistycznego. Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i środków dydaktycznych.

Studium promuje innowacyjne podejście do nauki języków obcych. Starania te doceniła Komisja Europejska, która dwukrotnie uhonorowała SJO Europejskim Znakiem Innowacyjności. W roku 2015 Komisja przyznała Studium prestiżową nagrodę European Language Label za projekt "Nauka języka po sąsiedzku". W roku 2016 ta sama Komisja w priorytecie "Społeczeństwo przyjazne językom" nagrodziła nasz kolejny projekt językowo-kulturowy "Zrozumieć inną kulturę - Dni Narodowe w Łazarskim".

Oprócz zajęć językowych Studium organizuje różnorodne wydarzenia promujące języki i kulturę innych krajów, realizuje projekty na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni, projekty aktywności dla ambitnych studentów, projekty językowe oraz projekty na rzecz społeczności lokalnej.

Kontakt

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, sektor D, piętro 1, pokój 125
02-662 Warszawa
telefon:+48 22 54 35 370 / 372 / 373

e-mail:

GODZINY OTWARCIA STUDIUM W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!