Erasmus+

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San Marino. Nowością w programie jest to, że uczelnia może przeznaczyć 20% budżetu Erasmusa+ na wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z programem.

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych. 

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San Marino. Nowością w programie jest to, że uczelnia może przeznaczyć 20% budżetu Erasmusa+ na wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z programem.

Komisja Europejska przyznała Uczelni Łazarskiego Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku, która jest swoistym paszportem w Programie Erasmus+. Kod Erasmusa+ Uczelni Łazarskiego: PL WARSZAW14. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni. Wśród korzyści płynących z posiadania Karty ECHE znajdują się:

 • umiędzynarodowienie kształcenia;
 • udział w projektach wielostronnych realizowanych przez grupę uczelni światowych, mających na celu np. opracowanie wspólnego programu nauczania czy modernizację uczelni;
 • udział w projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi;
 • przyjmowanie nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych i pracowników firm partnerskich;
 • poszerzenie oferty dydaktycznej.

Zachęcamy do:

 • obejrzenia krótkiego filmu, w którym studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający opowiadają o swoich doświadczeniach z programem Erasmus+: FILM YOUR ERASMUS+ EXPERIENCE

 

 • zapoznania się z próbką naszych codziennych działań: PORTFOLIO

 

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+ można odszukać na:

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!