Erasmus+

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San Marino. Nowością w programie jest to, że uczelnia może przeznaczyć 20% budżetu Erasmusa+ na wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z programem.

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych. 

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San Marino. Nowością w programie jest to, że uczelnia może przeznaczyć 20% budżetu Erasmusa+ na wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z programem.

Komisja Europejska przyznała Uczelni Łazarskiego Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku, która jest swoistym paszportem w Programie Erasmus+. Kod Erasmusa+ Uczelni Łazarskiego: PL WARSZAW14. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni. Wśród korzyści płynących z posiadania Karty ECHE znajdują się:

  • umiędzynarodowienie kształcenia;
  • udział w projektach wielostronnych realizowanych przez grupę uczelni światowych, mających na celu np. opracowanie wspólnego programu nauczania czy modernizację uczelni;
  • udział w projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi;
  • przyjmowanie nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych i pracowników firm partnerskich;
  • poszerzenie oferty dydaktycznej.

Zachęcamy do:

  • obejrzenia krótkiego filmu, w którym studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający opowiadają o swoich doświadczeniach z programem Erasmus+: FILM YOUR ERASMUS+ EXPERIENCE

 

  • zapoznania się z próbką naszych codziennych działań: PORTFOLIO

 

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+ można odszukać na:

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania