Publikacje naukowe pracowników Uczelni Łazarskiego

Aktywność badawcza kadry uczelni przynosi bezpośrednie efekty w postaci dorobku publikacyjnego. Część publikacji jest indeksowana w bazie Web of Science.

 


Program publikowania otwartego Elsevier i Springer 2022-2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje program publikowania otwartego (open access) w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer. W ramach programu pokrywa koszty publikacji artykułów w tych periodykach.

Szczegółowe zasady publikowania oraz wszelkie niezbędne informacje na stronach ICM:

Z programu można skorzystać dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w danym czasopiśmie, jeśli pula programu nie została wyczerpana.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować pod adresem wbn@icm.edu.pl lub bezpośrednio do wydawnictw support@elsevier.com oraz oa.verification@springernature.com

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!