Współpraca z biznesem

Uczelnia Łazarskiego stanowi inkubator innowacyjnych pomysłów oraz jest miejscem, gdzie świat akademicki łączy siły z sektorem biznesowym. Dzięki zaawansowanym programom edukacyjnym, badaniom oraz bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami, tworzymy inspirujące środowisko sprzyjające rozwojowi zarówno studentów, jak i partnerów biznesowych. 

Dołącz do nas i poznaj nieograniczone możliwości rozwoju, kreowania innowacji i budowania trwałych relacji pomiędzy Uczelnią Łazarskiego a Twoją organizacją.

współpraca z biznesem

 

Uczelnia Łazarskiego zaprasza biznes do wspólnej realizacji programów studiów, które integrują praktykę i teorię. Dzięki odpowiedniej koncepcji programu studiów licencjackich lub magisterskich na Łazarskim możliwe jest dogłębne przyswojenie teoretycznej wiedzy kierunkowej i jednocześnie wykorzystanie jej w praktyce.

Wspólnie z partnerem biznesowym definiujemy brakujące na rynku kompetencje, następnie opracowujemy program studiów, który pozwoli studentowi je zdobyć. Przez pierwsze semestry student uczestnicy w zajęciach na uczelni, które pozwalają na zdobycie dogłębnej wiedzy teoretycznej i poznanie istotnych elementów biznesu i firmy partnerskiej. Następny etap to łączenie zajęć na Uczelni i praca na rzecz partnera biznesowego.

W zależności od wybranego przez partnera modelu może to być na przykład łączenie pracy i nauki w trakcie tygodnia lub dłuższe okresy, które student zamiennie spędza w firmie i na uczelni.

Korzyści przedsiębiorcy:

 • stworzenie programu studiów uszytego na miarę potrzeb firmy;
 • możliwość rekrutacji najlepszych, przewaga w walce o talenty;
 • przygotowanie specjalisty do rozwiązywania konkretnych problemów firmy;
 • zmniejszenie kosztów i ryzyka rekrutacji niewłaściwego pracownika;
 • możliwość pozyskania wprowadzonego w zagadnienia firmy pracownika na zastępstwa.

Kontakt:

biznes@lazarski.edu.pl
biuro.prezydenta@lazarski.edu.pl
tel. +(48) 22 54 35 400

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!