Koło Naukowe Postępowania Karnego 'UBI LEX IBI POENTA'

Koło zajmuje się zapoznawaniem się z postępowaniem karnym, a w szczególności postępowaniem dowodowym i sądowym, poznawaniem współzależności postępowania karnego i kryminalistyki oraz medycyny sądowej

Charakterystyka:

 • rozwijanie zainteresowań w zakresie postępowania karnego,
 • pogłębianie wiadomości o poszczególnych instytucjach procesowych i zapoznawanie się z ich funkcjonowaniem w praktyce,
 • zdobywanie umiejętności sporządzania pism procesowych w sprawach karnych,
 • wygłaszanie mów procesowych,
 • przygotowywanie się do konkursu krasomówczego.

Opiekun naukowy:

 • Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zarząd:

 • Patrycja Simińska - Przewodnicząca 
 • Oliwia Gleba, Zuzanna Grzesik - Wiceprzewodniczące
 • Matylda Wojtczak - Sekretarz

Spotkania:

 • co 2 tygodnie

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
 • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
 • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!