dr Tomasz Braun

dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa, Dyrektor zarządzający Ins. Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Prawnik, Finansista

 • Od 2017 wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Edukacja:

 • Uniwersytet w Lejdzie, Prawo międzynarodowe w działaniu (2016)
 • Université catholique de Louvain, Nauki polityczne (2016)
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, doktor nauk prawnych (2014-2016)
 • École Supérieure de Commerce de Rouen, Diplôme d’études de Mastère Spécialisé en Banque et Finances (MBF) (1994-1995)
 • Uniwersytet Gdański, magister prawa (1991-1995)

Obszary badawcze

Zainteresowania badawcze:

 • Regulacje prawne i praktyki w zakresie ładu korporacyjnego w spółkach globalnych 
 • Przestępstwa finansowe, zgodność z prawem i nieprawidłowości korporacyjne
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym w korporacjach międzynarodowych
 • Środowisko regulacyjne międzynarodowych instytucji finansowych 
 • Rozwój prawa spółek w UE 
 • Zrównoważony rozwój a integracja z UE
 • Teoria norm
 • Współzależność prawa, etyki i kultury

Aktualne tematy badawcze:

 • Korporacyjne normy zgodności jako metaregulacje i ich globalny wpływ
 • Wielopoziomowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem, normy i polityki  
 • Odpowiedzialność korporacji za zrównoważony rozwój
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem prawnym związanym z niezgodnością w korporacjach globalnych
 • Niedoskonałości ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • Wewnętrzne normy korporacyjne i etyka
 • Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji
 • Ryzyko związane z postępowaniem w korporacjach globalnych

Działalność zawodowa i społeczna

 • Wiceprezes Zarządu, Energa Kogeneracja Sp. z o.o., (2019-obecnie)
 • Prorektor ds. stosunków międzynarodowych Uczelni Łazarskiego (2017 - obecnie)
 • Profesor nadzwyczajny, Uczelnia Łazarskiego (2015 - obecnie)
 • Partner założyciel, G&T BRAUN Partners (2015 - obecnie)
 • Doradca ds. zarządzania kapitałem, EAAS Energy As A Service (2021 - 2022)
 • Tutor, ESSCA Ecole Superieure de Sciences Commerciales, Paryż (2021)
 • Doradca Zarządu, Energa SA (2019 - 2021) 
 • Doradca, Kancelaria Prawna Maruta (2018 - 2019)
 • Członek Zarządu, Cardina Finance (2017 - 2020)
 • Partner, Praktyka Bankowości i Finansów, Dentons Europe (2016 - 2017)
 • Zastępca radcy prawnego, zarządzanie ryzykiem prawnym i zapewnienie bezpieczeństwa, Global, HSBC Holdings plc., Londyn (2014 - 2015)
 • Zastępca radcy prawnego, Europa kontynentalna HSBC Bank plc. (2011 - 2014)
 • Członek Zarządu, Radca Prawny HSBC Bank Polska SA (2008-2014)
 • Wiceprezes Zarządu, GE Money Bank SA (2007 - 2008) 
 • Radca Prawny, GE Money Bank SA (2004 - 2007)
 • Partner założyciel, G&T BRAUN Partners (2000 - 2004)
 • Dyrektor Krajowy, Komisja Europejska Phare/Tacis Cross-Border Co-operation Project Facility, Program Ecos-Ouverture (1997 - 2001)

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Dyrektor Wykonawczy Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich
 • Członek Naczelnej Rady Adwokackiej 
 • Przewodniczący Komisji Bankowej - Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), Biuro w Polsce
 • Członek Komisji Bioetycznej - Uczelnia Łazarskiego, Wydział Medyczny
 • Członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Członek Stowarzyszenia Studiów nad Unią Europejską (EUSA)
 • Członek Rady Programowej Fundacji Unsung Heroes

Działalność naukowa

 • „Gesellschaftliche Akteure – Navigatoren auf dem Weg von der Versöhnung in die Alltäglichkeit”, Harrassowitz Verlag 2022 
 • „Governing Complexity: the public organizations shift in digital transformation” in: J. Trondal et al. (eds.) “Governing Complexity in Times if Turbulence”, Edward Elgar Publishing 2022, ISBN 9871800889644
 • „New Complexity. Democratic Dialogue within the Digital Transition” (co-author), Constitutional Review 4/2021, ISSN 2544-2031
 • „Law and Culture” (co-author), Boston University Law Review 101/2021, ISSN 0006-8047
 • „Legal Education Opening to Interdisciplinarity – Are Law School Curricula Capable of Educating Future Elites? Remarks in the Context of the Polish Legal Education System” in: S. Jackowicz, O. T. Ozturk (eds.) „Studies in Education and Social Sciences”, ISTES 2021, 987-1-952092-25-1 
 • “The Integrating Power of the Environmentally Conscious Energy: Re-thinking Global Position of the EU” in: T. Hoerber, G, Weber (eds.) “The European Environmental Conscience in EU Politics”, Routledge 2021, ISBN 9781003022855
 • ”Legal Risks of Outsourcing as a Factor of Operational Risks in Banking” (co-author), Monitor Prawniczy 15/2021, ISBN 977123065021133 
 • “Ukraine and Russia. From Civilised Divorce to Uncivil War”, Published Book Review, Europe-Asia Studies, University of Glasgow, Tylor Francis Group ISSN 1465-3427
 • “Regulating Artificial Intelligence. Binary Ethics and the Law”, (co-author), Routledge 2021, ISBN 9780367568811
 • “Compliance Programmes and Competition Law? Positive Remarks about the Relationship between the Punishment and Compliance Systems”, (co-author) Europejski Przegląd Sądowy, O2/2020, ISSN 1895-0396
 • “The Quasi-legislative Measures of International Corporations”, International Journal of Legal Studies 2(6)2019, ISSN 2543-7097
 • “Compliance Norms in Financial Institutions. Measures, Case Studies and Best Practices”, Palgrave McMillan 2019, ISBN 978-3-030-24965-6
 • “Impact of differences in legal risk assessment on compliance norms in multinational corporations”, Ius Novum, Warsaw 2/2019, ISSN 1897-5577
 • „Prognosing of Criminal Phenomena in International Economic Trade” (Pol. “Prognozowanie zjawisk przestępczych w międzynarodowym obrocie gospodarczym”), PWN, Warsaw 2018, ISBN 978-83-64054-98-3
 • “Appetite for Legal Risks: Managing Legal and Regulatory Compliance in Financial Institutions”, Coventry University Law Review 2018 23 (2)
 • “The Remarks on Legal Studies and Apprenticeships from the Viewpoint of Contemporary Market Expectations”, The Critique of Law, Independent Legal Studies, ISSN 2080-1084 10 (3)
 • “New Trends in Legal Management in International Financial Institutions” (Pol. „Nowe trendy w zarządzaniu problematyką prawną międzynarodowych instytucji finansowych”), Warsaw 2017 ISBN 978-83-64054-98-3
 • “Corporate Compliance Norms” (Pol. “Unormowania compliance w korporacjach”), Wolters Kluwer 2017 ISBN 978-83-8107-786-6
 • “Tasks and Norms Created by Compliance Function in Banking – Challenges of the Regulated Markets, Critics of Law” (Pol. “Charakterystyka zadań i normy tworzone przez funkcje compliance w bankowości – wyzwania rynków regulowanych”, Krytyka prawa), Warsaw 2014 ISSN 2080-1084
 • “Cohesion of Law and Corporate Compliance Norms” (Pol. “Spójność prawa a korporacyjne normy compliance”), Ius Novum, Warsaw 1/2014 ISSN 1897-5577
 • “European Payments Services Directive. Assessment of the Regulation, Commercial Law Review” (Pol. “Europejska dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Ocena nowej regulacji, Przegląd Prawa Handlowego”), Warsaw 2005 (co-autor) ISSN 32907-X
 • “Operational Planning and Projects Management” (Pol. “Planowanie operacyjne i zarządzanie projektami”), Gdańsk 2001 (co-autor) ISBN 83-916206-0-3
 • “Regional Policy of the European Union” (Pol. “Polityka Regionalna”), Gdańsk 2001 (co-autor) ISBN 83-88829-23-8
 • “Spatial Development Projects in the Baltic Sea Region” (Pol. “Projekty Rozwoju Przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego”), Gdańsk 1999 (co-autor) ISBN 83-87427-39-X, Gdańsk 1998 (co-autor) ISBN 83-87427-30-6
 • “International Co-operation of Regions” (Pol. “Międzynarodowa współpraca regionów”), Gdańsk 1998 (co-autor) ISBN 83-87138-40-1
 • “Sources of Law of the European Communities” (Pol. “Źródła prawa Wspólnot Europejskich”), Gdańsk 1994 (co-autor) ISBN 83-7017-478-7
 • “Digital Exclusion in the Context of the EU Governance Transformation” and “EU Policy on AI Development - How to Deal with Algorithmic Discrimination and Bias” IDEAS 2022 – Międzynarodowa Konferencja Studiów Europejskich, (Dis)Integracja z perspektywy (nie)równości, Bruksela, Belgia 11-13 maja 2022
 • “Multilevel Governance Tools within the Global Environmental Policies” and “Humancentric digital ethics. Who defines AI ethical ‘users’ manuals?” – Konferencja Generalna Stowarzyszenia Studiów Społeczno-Prawnych – University of York, Wielka Brytania 6-8 kwietnia 2022
 • “The Integrating Power of the Environmentally Conscious Energy: Re-thinking Global Position of the EU” – ESSCA EU-Asia Institute, Angers, Francja 22-24 września 2021
 • “Sustainability Enforcement through Multi-level Financial Tools” – Jean Monnet Centre for Excellence on European Union Sustainable Finance and Law, seminarium internetowe online 9-10 września 2021
 • “Is It Possible? Participatory Democracy at the EU Level” – ECPR (The European Consortium for Political Research) Stała Grupa ds. Unii Europejskiej, 10. doroczna konferencja SGEU, Wydarzenie wirtualne 10 – 12 czerwca 2021
 • “Multilevel Governance Tools within the EU Pro-Climate Policies” – Coroczna konferencja University Association for Contemporary European Studies (UACES), Belfast, Wielka Brytania – online 10 września 2020
 • “Governance and Complex Networks in Times of Turbulence and Digital Transformation” – Międzynarodowa konferencja na temat złożoności zarządzania. Zmiana organizacji publicznych w czasie transformacji cyfrowej, Kristiansand, Norwegia – Online 8 września 2020
 • "Compliance of Multijurisdictional Financial Institutions: An Accepted Fiction" – Georgian National University SEU Conference on Contemporary Challenges to Economic and Business, Tbilisi, Georgia – Online 16 maja 2020
 • “Integrating power of environment conscious energy: re-thinking the EU global position”, Polityka energetyczna i środowiskowa – ich współzależność w integracji europejskiej i tworzeniu zrównoważonego rozwoju, Roskilde University, Dania 3 – 4 października 2019
 • “Regulating the Unknown. How to Address the Algorithmic Society” – Coroczna konferencja Towarzystwa Uczonych Prawników, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania 3-5 września 2019 
 • “Recent development in the EU company law and cross-border corporate mobility”, Administracja sądowa Łotwy we współpracy z Europejską Akademią Prawa, Ryga, Łotwa 2 września 2019 r
 • “Ecology - a Unifying Idea for the Next European Century”, Konferencja Academic Association for Contemporary European Studies (UACES), What for the Next European Century?, Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania 8 – 9 lipca 2019
 • “General corporate governance issues as they are seen from the European perspective”, Otwarte seminarium badawcze, Tunku Abdul Rahman University College (TARC), Kuala Lumpur, Malezja, 28 czerwca 2019
 • “Rien ne va plus? Les manques de participation dans le dialogue politique – les menaces pour la paix sociale" - Quel avenir pour la démocratie participative européenne? – École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon, Francja 23 - 24 maja 2019
 • "Fines on Financial Institutions – The Endless Race. Do Regulators Really Want to Fix the Flaws?” - Enforcement Challenges in Multi-level Regulatory Systems: Mapowanie krajobrazów, Instytut Maxa Plancka, Uniwersytet Luksemburga 21-22 maja 2019
 • „Unlimited liability companies. Contemporary challenges of the international corporations” - V conferenza italiano-polacca del ciclo “Civitas et Lex” – Stare i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne i prawno-administracyjne w funkcjonowaniu instytucji publicznych - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ełk 17 maja 2019
 • “Internal Corporate Norms as a Tool for Countering Bioethical Wrongdoings” – Problemy bioetyczne w prawie, medycynie i ekonomii, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 15 maja 2019
 • "Quasi-Legislative Measures of International Corporations" – Coroczna konferencja Stowarzyszenia Studiów Społecznych i Prawnych – Exploring Legal Borderlands, University of Leeds, Wielka Brytania 3-4 kwietnia 2019
 • "Legal and Regulatory Compliance of Financial Institutions within Multijurisdictional Environment: An Accepted Fiction" – Coroczna konferencja Stowarzyszenia Studiów Społecznych i Prawnych – Bankowość i finanse, Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania 3-4 kwietnia 2019
 • "From Equal Opportunities to Support and Promotion – Reflections on Potential of Women’s Engagement. International Corporates Takeaways to Informal Economy" - The potential role of Marketing in integrating the informal sector into Morocco’s sustainable development process: the case of the gender issue”. Marrakesh Cadi Ayyad University, Maroko 19-22 lutego 2019
 • “Best and Worst Practices of International Corporates Behaviours – Legal and Ethical Considerations on Liberty Borderlines”, Bari 14 lutego 2019
 • “Internal Compliance Programs and the Sanctions of Competition Protection Authorities”, Warszawa 8 stycznia 2019
 • “Corporate Wrongdoings – Whose Responsibility. Remarks from the Legal Perspective” Konferencja plenarna L’impresa sostenibile alla prova del dialogo. Dialoghi Europaei – Sulla convergenza nei valori, principi, regole e pratiche del dritto dell’economia e dell’impresa, Taranto, Włochy 13-14 grudnia 2018
 • “Abdicazione dello stato o il suo rinascimento. Considerazioni sull'attualità del postmodernismo nel centenario della ripresa dell'indipendenza” (Eng. “Abdication of the State or its Reborning. Considerations on Actuality of Postmodernism in Centenary of Regaining of Independence”), Conference Persona e potere nell’età postmoderna: regole etiche, giuridiche e pedagogiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy 8 November 2018 
 • “What changes in global corporate governance culture?” – Coroczna konferencja na temat europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego, Europäische Rechts Akademie, Trewir, Niemcy 18-19 października 2018
 • “How Regulation (EU) 848/2015 (applicable since June 2017) will affect EU company law”
  “Uniform EU conflict of law rules for companies”
  “Digital tools and processes in EU company law” Konferencja na temat zmian w unijnym prawie spółek i ładzie korporacyjnym, Ryga, Łotwa 28 czerwca 2018

 

 

Bieżące tematy wykładów uniwersyteckich:

 • Globalne stosunki korporacyjne
 • Transakcje transgraniczne - złożoność i wyzwania związane z przejrzystością
 • Zarządzanie ryzykiem w międzynarodowych instytucjach finansowych
 • Normy zgodności w korporacjach międzynarodowych 
 • Operacje na rynkach globalnych - Matrix Corporate Governance
 • Ład korporacyjny
 • Prawo i regulacje dotyczące umów międzynarodowych
 • Prawo korporacyjne

Przedmioty wykładane na zagranicznych uniwersytetach:

 • „Środowiskowe, społeczne i korporacyjne zarządzanie globalnymi korporacjami - blok ESG"
  “Społeczna odpowiedzialność globalnych przedsiębiorstw - blok CSR"
  „Etyczne aspekty celów Zrównoważonego Rozwoju - Blok SDG"
  „Międzynarodowe ryzyko związane z regulacją i zgodnością - Blok Ryzyka", Uniwersytet w Lyonie, Francja 16-19 listopada 2022
 • “Ogólne implikacje Fintech dla zgodności z przepisami”, Financial Law and New Technologies Utrecht University Summer School Program, Holandia 27-31 lipca 2020 and 19-23 lipca 2021  
 • "Wewnętrzne standardy ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem prawnym"
  "Prawne aspekty transakcji finansowych na rynkach światowych"
  "Accords de financement internationaux", Uniwersytet w Lyonie, Francja 9-13 grudnia 2019
 • „Polski system prawny w czasach sporu konstytucyjnego", Uniwersytet w Salzburgu, Austria, 6-8 listopada 2019
 • “Prawo spółek: Obowiązki dyrektorów i najlepszy interes korporacji”
 • “Nadzór korporacyjny: Odpowiedzialność, ujawnianie informacji i zrównoważony rozwój: Globalne wyzwania w stosowaniu tych zasad nadzoru korporacyjnego”
  “Globalne korporacje finansowe”, Tunku Abdul Rahman University College (TARC), Kuala Lumpur, Malezja 23-29 czerwca 2019
 • “Aspekty prawne operacji finansowych na rynkach światowych - międzynarodowe umowy kredytowe”
  “Wewnętrzne normy zarządzania ładem korporacyjnym i ryzykiem prawnym”, University of West London, Wielka Brytania 8-12 październik 2018  
 • “Zarządzanie ryzykiem prawnym w międzynarodowych instytucjach finansowych”
  “Normy zgodności w korporacjach”
  “Aspekty prawne operacji finansowych na rynkach światowych” Uniwersytet w Turku, Finlandia 10-14 września 2018