dr Tomasz Braun


Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

prawnik, finansista

 • Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1994). Absolwent Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Université catholique de Louvain oraz Leiden University. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2016). Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja.
 • Od 2017 wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • bankowość, finanse, transakcje fuzji i przejęć, restrukturyzacja

Działalność zawodowa i społeczna

 • Ekspert w dziedzinie prawa i finansów, w szczególności z zakresu bankowości międzynarodowej, restrukturyzacji, usprawniania procesów i wprowadzania nowych produktów, a także rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć.
 • Doradca z zakresu prawa korporacji, prawa gospodarczego, finansowego i administracyjnego oraz w kwestiach regulacyjnych.
 • Członek Rady Powierniczej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca akademicki, autor i współautor licznych publikacji z zakresu bankowości i zarządzania.
 • Partner, radca prawny w kancelarii G&T BRAUN Partners.
 • Partner w zespole bankowości i finansów w warszawskim biurze kancelarii Dentons.
 • Associate General Counsel w londyńskim HSBC - współtwórca globalnego systemu zarządzania ryzykami prawnymi, kierownik międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie globalną problematyką prawną grupy HSBC na całym świecie oraz koordynator wdrożenia programów compliance w wielu jurysdykcjach.
 • General Counsel i członek zarządu polskiego HSBC (2008-2014)
 • Dyrektor Departamentu Prawnego i Wiceprezes GE Money Bank (2004-2008).
 • Działacz na rzecz projektów wsparcia finansowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe dra Tomasza Brauna obejmuje także doradztwo w transakcjach nabywania i sprzedaży spółek, projektach integracji przedsiębiorstw oraz w zagadnieniach restrukturyzacyjnych, a także sporach sądowych. 

Działalność naukowa

 • Braun, Tomasz, Spójność prawa a korporacyjne normy "compliance" w: Ius Novum. 1897-5577. 2014, [nr] 1, s. 163-181.
 • Braun, Tomasz; Lipowski, Tomasz, Ocena projektu dyrektywy w sprawie płatności na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej w: Przegląd Prawa Handlowego (Warszawa ; 1992). 1230-2996. 2005, nr 10, s. 12-17.
 • Toczyski, Witold, Polityka regionalna/Witold Toczyski, Adam Mikołajczyk, przy współpr. Ewy Rząd, Tomasza Brauna i Romana Chmielewskiego; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk : GWSH, 2001.
 • Planowanie operacyjne i zarządzanie projektami: przewodnik lidera lokalnego/[red. merytor. Ewa Rząd; zespół aut. Tomasz Braun et al. ; Agencja Rozwoju Pomorza], Gdańsk : ARP, 2001.
 • Źródła prawa Wspólnot Europejskich: wprowadzenie: praca zbiorowa / pod red. Jolanty Jabłońskiej-Boncy; [poszczeg. rozdz. napisali Tomasz Braun et al.], Uniwersytet Gdański, Gdańsk : Wydaw. UG, 1993.
 • Braun, Tomasz, Charakterystyka zadań i normy tworzone przez funkcję "compliance" w bankowości: wyzwania rynków regulowanych, w: Krytyka Prawa. 2080-1084. T. 6 (2014), s. 127-147.