Historia

Uczelnia Łazarskiego to ponad 30 lat doświadczenia w edukacji. Warto przeżyć jeszcze raz kluczowe momenty, które ją ukształtowały, budując solidne fundamenty do tego, co jeszcze przed nami. 


2023

 • Powstaje Łazarski University of Technology, który jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją cyfrową i wprowadza w uczelniany ekosystem innowacyjny model edukacji, opierający się na asynchronicznych programach edukacyjnych wzmacniających pożądane przez rynek pracy kompetencje
 • Uczelnia Łazarskiego świętuje 30-lecie

2022

 • Uczelnia Łazarskiego zostaje uhonorowana tytułem Marka Godna Zaufania w kategorii "Edukacja biznesu"

2021

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania otrzymuje akredytację CEEMAN IQA potwierdzającą profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej

2020

 • otwarcie Lotniczego Centrum Symulatorowego Uczelni Łazarskiego - Operator Goldwings Flight Academy
 • Uczelnia podpisała porozumienie w sprawie wspierania środowisk powstańczych z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, Pułkiem Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego przy udziale Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych

2019

 • Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym uzyskał ocenę pozytywną
 • Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence
 • Prezydent RP Andrzej Duda gościem honorowym podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego
 • Rozbudowa uczelnianej Izby Pamięci Pułku Armii Krajowej „Baszta”

2018

 • Uczelnia zdobyła dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny.

2017

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.
 • Utworzono studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Studia ruszyły w roku akademickim 2017/2018.

2016

 • Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „Stosunki Międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2016 roku Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

2015

 • Uczelnia Łazarskiego zostaje uznana za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu Multirank, przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (link do źródła)
 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznaje Wydziałowi Prawa i Administracji ocenę wyróżniającą, najwyższą z możliwych
 • Uruchomione zostają: Szkoła Prawa Francuskiego i Szkoła Porównawczego Prawa Azjatyckiego

2014

 • Studium Prawa Rosyjskiego rozpoczyna współpracę z Instytutem Prawniczym w Sankt Petersburgu
 • Uruchomiona zostaje Szkoła Prawa Niemieckiego

2013

 • Wydział Prawa i Administracji dołącza do grona wydziałów prawa Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa ELFA - European Law Faculty Association oraz EALA - European Air Law Association

2012

 • Nawiązana zostaje współpraca z Coventry University, dzięki której wprowadzone zostają anglojęzyczne, walidowane programy studiów kończące się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University
 • Powstaje Centrum Naukowe Instytutu Studiów Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego

2010

 • Uczelnia zostaje oficjalnie przemianowana na Uczelnię Łazarskiego
 • Rozszerzony Wydział Prawa staje się Wydziałem Prawa i Administracji
 • Wydział Prawa i Administracji we współpracy z International Center for Legal Studies w Salzburgu rozpoczyna prowadzenie międzynarodowych studiów LL.M
 • Powołana do życia zostaje Fundacja Uczelni Łazarskiego, której celem jest szerzenie wysokiej jakości kształcenia

2009

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje zarówno Wydziałowi Prawa i Administracji, jak i Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania kategorię naukową B.

2008

 • Na mocy współpracy z University of Wisconsin-La Crosse powstają pierwsze, anglojęzyczne magisterskie programy nauczania: Master of Arts in International Relations i American MBA

2007

 • Ukazuje się pierwszy numer IUS NOVUM - kwartalnika Wydziału Prawa, który wydawany jest do dziś

2006

 • Wydział Prawa jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych otrzymuje prawo do nadawania stopnia doktora
 • W wyniku dalszej współpracy  z University of Wales zostają uruchomione dwa kolejne anglojęzyczne programy licencjackie: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Bachelor of Arts in International Relations and European Studies

2004

 • Powstają kolejne kierunki na poziomie licencjackim: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe
 • Uruchomione zostaje Centrum Kształcenia Podyplomowego. Absolwenci uczelni wyższych mogą od tej pory dalej kształcić  się zgodnie z wybraną drogą zawodową. Dziś oferta Centrum liczy ponad 50 kierunków w ramach 3 akademii oraz 4 programy MBA

2003

 • Na mocy międzynarodowej współpracy z University of Wales zostaje uruchomiony pierwszy anglojęzyczny program studiów: Master of Science in International Bussines Economics
 • Do oferty studiów licencjackich zostaje dołączony nowy kierunek - administracja
 • Ukazuje się pierwszy numer czasopisma naukowego naszej uczelni - "Myśl Ekonomiczna i Prawna"

2002

 • Dobiega końca rozbudowa obecnej siedziby Uczelni i kampusu przy ul. Świeradowskiej 43

2000

 • Odchodzi założyciel i pierwszy rektor Uczelni - Ryszard Łazarski. Nie tylko wniósł wybitny wkład w polskie szkolnictwo, ale był również zasłużonym bohaterem Powstania Warszawskiego
 • Ryszard Łazarski zostaje patronem Uczelni, która od tej pory funkcjonuje pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

1997

 • Minister Edukacji Narodowej nadaje uprawnienia prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo. Powstaje nowy Wydział Prawa
 • Uczelnia zmienia nazwę na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa
 • Uruchomiony zostaje także Wydział Ekonomiki Turystyki (później Wydział Gospodarki Światowej)
 • Odbywają się pierwsze zajęcia w nowej siedzibie przy ul. Świeradowskiej 43, która podlega ciągłej rozbudowie

1996

 • Uczelnia otrzymuje pierwsze uprawnienia do nadawania tytułu magistra na kierunku ekonomia
 • Pierwsi absolwenci z dumą opuszczają mury uczelni
 • Rozpoczyna się budowa nowoczesnego kampusu przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie

1994

 • Powstają dwa nowe wydziały: Handlu Zagranicznego oraz Menedżerski
 • Uruchomiona zostaje biblioteka, Studium Języków Obcych, laboratorium komputerowe oraz 7 katedr naukowych

1993

 • Minister Edukacji Narodowej wpisuje Prywatną Wyższą Szkołę Handlową do rejestru szkół niepaństwowych pod numerem 22
 • Zostają nadane uprawnienia do kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie licencjackim.
 • Pierwsza siedziba uczelni mieści się przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

  

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!