Praktyki WEiZ

Formy zaliczenia praktyk studenckich

Praktyki studenckie można zaliczyć poprzez:

 • odbycie praktyki indywidualnej (praktyka z oferty uczelni / praktyka w wybranej przez siebie firmie),
 • pracę zawodową,
 • działalność gospodarczą,
 • Program Erasmus+.

Wymagany wymiar godzinowy praktyk obowiązkowych

 

UWAGA! PRAKTYKI ZAWODOWE NIE MOGĄ KOLIDOWAĆ Z ZAJĘCIAMI NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO.

KIERUNEK

STUDIA I STOPNIASTUDIA II STOPNIA

Ekonomia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

160 godzin

160 godzin

500 godzin

500 godzin

brak obowiązku

brak obowiązku

420 godzin

-

 

Koordynatorzy praktyk

 • Ekonomia – mgr Zbysław Ziemacki
 • Stosunki międzynarodowe – dr Adrian Chojan
 • Zarządzanie – mgr Karol Strzała
 • Finanse i rachunkowość – mgr Karol Strzała

Informacje i dokumenty

Sylabusy praktyk studenckich

Gdzie szukać ofert praktyk studenckich?

Wiele ciekawych ofert praktyk studenckich można znaleźć na portalach:

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!