Praca zawodowa

Student może wystąpić o uznanie pracy zawodowej za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej, jeżeli okres wykonywania pracy nie jest krótszy niż wymiar godzinowy praktyk zawodowych obowiązujących dla trybu i kierunku studiów, a rodzaj wykonywanej pracy pozwala potwierdzić efekty kształcenia przypisane do programu kształcenia.

Aby ubiegać się o uznanie pracy zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie do Koordynatora Praktyk,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione pracodawcę (w dokumencie powinno być wskazane stanowisko pracy, od kiedy jest ona wykonywana i w jakim wymiarze),
  • zakres obowiązków wystawiony przez pracodawcę.

Kompletne dokumenty należy przesłać na adres praktyki_eiz@lazarski.edu.pl.

Koordynator Praktyk rozpatruje dokumenty w terminie 14 dni roboczych.

Po otrzymaniu decyzji o akceptacji dokumentów do studenta zostanie przesłana informacja o decyzji Koordynatora.

W przypadku kierunków Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość, po pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, student zobowiązany jest do odbycia konsultacji z Koordynatorem Praktyk. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!