Praktyka indywidualna

Praktyka indywidualna to praktyka realizowana:

 • w wybranej przez siebie firmie,
 • w firmie wybranej z oferty uczelni.

Praktyka w wybranej przez siebie firmie

W przypadku realizacji praktyki w wybranej przez siebie firmie, nie później niż na 14 przed planowanym rozpoczęciem praktyki, należy przesłać na adres praktyki_eiz@lazarski.edu.pl następujące dokumenty:


Praktyka z oferty uczelni

Aby skorzystać z oferty uczelni należy:

 • aplikować bezpośrednio przez portal Kariera UŁa, lub
 • wybrać instytucję z listy dostępnych instytucji.

Dodatkowo, student zobowiązany jest dostarczyć plan zajęć z Wirtualnej Uczelni, w celu weryfikacji terminu praktyk.

Koordynator Praktyk rozpatruje dokumenty w terminie 14 dni roboczych. 
Po otrzymaniu decyzji o akceptacji miejsca praktyk do studenta zostanie przesłana informacja o decyzji Koordynatora, a także dokumenty, które należy dostarczyć po zakończeniu praktyki. 

Na tej podstawie, po pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, zostanie przygotowane i przesłane do Zakładu Pracy porozumienie o organizacji praktyk oraz skierowanie na praktyki dla Studenta.

 

INFORMUJEMY, IŻ BEZ ZGODY KOORDYNATORA PRAKTYK I WYSTAWIENIA SKIEROWANIA PRAKTYKA NIE MOŻE BYĆ REALIZOWANA, A PRAKTYKI ODBYWANE BEZ TAKIEJ ZGODY I SKIEROWANIA NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA ZALICZONE.

Aplikowanie bezpośrednio przez portal Kariera UŁa

 1. Wejdź na stronę www, wybierz interesujące Cię oferty i aplikuj
 2. Po przyjęciu na praktykę przez firmę najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki, należy przesłać na adres praktyki_eiz@lazarski.edu.pl następujące dokumenty (do pobrania powyżej):
 • Ankieta
 • Podanie do Koordynatora Praktyk
 • Oświadczenie zakładu pracy
 • Zakres obowiązków
 • Plan zajęć z Wirtualnej Uczelni (w celu weryfikacji terminu praktyk)

Koordynator Praktyk rozpatruje dokumenty w terminie 14 dni roboczych.

Po otrzymaniu decyzji o akceptacji miejsca praktyk do studenta zostanie przesłana informacja o decyzji Koordynatora, a także dokumenty, które należy dostarczyć po zakończeniu praktyki.

Na tej podstawie, po pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, zostanie przygotowane i przesłane do Zakładu Pracy porozumienie o organizacji praktyk oraz skierowanie na praktyki dla Studenta.

INFORMUJEMY, IŻ BEZ ZGODY KOORDYNATORA PRAKTYK I WYSTAWIENIA SKIEROWANIA PRAKTYKA NIE MOŻE BYĆ REALIZOWANA, A PRAKTYKI ODBYWANE BEZ TAKIEJ ZGODY I SKIEROWANIA NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA ZALICZONE.

Wybieranie instytucji z listy

 1. Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym UŁa aby uzyskać listę  dostępnych instytucji,
 2. wybierz instytucję z listy,
 3. zgłoś chęć zrealizowania w niej praktyki na adres praktyki_eiz@lazarski.edu.pl.

Po zakończeniu praktyki należy dostarczyć:

 • oryginał sprawozdania z przebiegu praktyk,
 • eseju napisanego przez studenta po zakończeniu praktyk.

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ (OSOBIŚCIE LUB DROGĄ POCZTOWĄ) DO BIURA PRAKTYK I KARIER. SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!