Działalność gospodarcza

Student prowadzący własną działalność gospodarczą może wystąpić o uznanie tej działalności za odbycie praktyk jeśli jest ona prowadzona przez:

 • okres co najmniej 3 miesięcy - w przypadku kierunków Ekonomia i Stosunki międzynarodowe,
 • okres co najmniej 6 miesięcy - w przypadku kierunków Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość.

Aby wystąpić o uznanie działalności gospodarczej należy przesłać następujące dokumenty:

 • Podanie do Koordynatora Praktyk,
 • wypis z centralnej ewidencji lub KRS nie starszy niż trzy miesiące,
 • esej napisany przez Studenta opisujący osiągnięte umiejętności.

Kompletne dokumenty należy przesłać na adres praktyki_eiz@lazarski.edu.pl.

Koordynator Praktyk rozpatruje dokumenty w terminie 14 dni roboczych.

Po otrzymaniu decyzji o akceptacji dokumentów do studenta zostanie przesłana informacja o decyzji Koordynatora.

W przypadku kierunków Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość, po pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, student zobowiązany jest do odbycia konsultacji z Koordynatorem Praktyk. 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!