Kontakt - Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Biuro Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363
Dziekanat studiów polskojęzycznych
dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362
Dziekanat studiów anglojęzycznych
validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 369
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl
m.dahl@lazarski.edu.pl

sektor F, III piętro

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Adrian Chojan
adrian.chojan@lazarski.pl

tel. (+48) 22 54 35 327 , III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Krzysztof Łazarski
k.lazarski@lazarski.edu.pl

tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Krzysztof Beck
krzysztof.beck@lazarski.pl

sektor F, VI piętro, pokój 608

Dyrektor Programowy Zarządzania - studia anglojęzyczne

Dominika Dzwonkowska
dominika.dzwonkowska@lazarski.pl

sektor F, III piętro, pokój 363c

 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego,  Dyrektor Programów polskojęzycznych "Zarządzanie" oraz "Finanse i Rachunkowość", Koordynatorka programu Erasmus+

Katarzyna Marton-Gadoś
k.marton-gados@lazarski.edu.pl

tel. (+48) 22 54 35 362 , III piętro, pokój 363

 

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

Zbysław Ziemacki
zbyslaw.ziemacki@lazarski.pl

tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

 

 

Pełnomocniczka Dziekana WEiZ i WPiA ds. Praktyk i Karier

Karolina Parjaszewska
k.parjaszewska@lazarski.edu.pl


 

  

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!