Kompendium wiedzy o ekonomii i zarządzaniu

 
Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

OKRES REALIZACJI24 m-ce
NR UMOWYW trakcie PODPISYWANIA
Kierownik projektudr hab. Dominika Joanna Dzwonkowska
Budżet projektuKwota wnioskowana KB = 177 045,00 / Kwota proponowana = 155 005,40 PLN
Podmiot aplikującyUczelnia Łazarskiego
WYDZIAŁEKONOMIA I ZARZĄDZANIE
 

Opis projektu

Celem projektu jest promowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Projekt będzie służył przybliżeniu każdemu zainteresowanemu szerokiego spektrum zagadnień i problemów analizowanych w ramach tych dyscyplin. W ramach projektu przedstawionych zostanie szereg zagadnień, takie jak np.: kulisy bezpiecznego inwestowania, wybrane zagadnienia mikroekonomii
i makroekonomii, gospodarka cyrkularna, skuteczny marketing, budowanie marki, wybrane zagadnienia etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój czy zielona ekonomia. Wszystkie efekty projektu będą przygotowane w sposób przystępny i mogą posłużyć
do samodzielnego zgłębiania wiedzy albo zostać wykorzystane jako materiał pomocniczy do wykładów akademickich lub lekcji szkolnych.

Efekty planowane do osiągnięcia:

  1. Podniesienie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania u beneficjentów projektu, głównie w obszarze, bezpiecznego inwestowania, wybranych zagadnienia mikroekonomii i makroekonomii, gospodarki cyrkularnej, skutecznego marketingu, budowania marki, wybranych zagadnienia etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i zielonej ekonomia.
  2. Zwiększenie kompetencji beneficjentów do samodzielnej analizy aktualnych wydarzeń gospodarczych. 
  3. Podniesienie dostępności do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych z zakresu ekonomiii zarządzania.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!