Lista publikacji

2024

 1. Beck, Krzysztof; Okhrimenko, Iana, Optimum currency area in the Eurozone : the regional origins of the European business cycle, "Open Economies Review", 2024, s. 1-23.
  Dostępne online
 2. Beck, Krzysztof; Yersh, Valeryia, Economic integration and consumption risk sharing : a comparison of Eurozone and OECD countries, "International Review of Economics & Finance", 2024, Volume 89, Part B, s. 784-803.
 3. Biegun, Krzysztof; Dahl, Martin; Karwowski, Jacek, Predictive strength of Macroeconomic Imbalance Procedure indicators, "Ekonomia i Prawo = Economics and Law", 2024, Volume 23, Issue 1, s. 23-45.
  Dostępne online
 4. Chojan, Adrian, „Razem, ale osobno” : grupa Wyszehradzka wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej, w: Europa w obliczu wojny w Ukrainie : ujęcie polityczne, społeczne i ekonomiczne, redakcja naukowa Adrian Chojan, Ewelina Florczak, Karol Jene, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2024, s. 23-39.
  ISBN 978-83-8017-517-4
 5. Chojan, Adrian; Florczak, Ewelina; Jene, Karol, Europa w obliczu wojny w Ukrainie : ujęcie polityczne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2024, 255 s.
  ISBN 978-83-8017-517-4
 6. Dróżdż, Mateusz, Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa podmiotów sportowych - organizatorów imprez masowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2024, 723 s.
  ISBN 978-83-8356-310-7
 7. Działo, Joanna, Opinia biegłego w kontekście szoków gospodarczych i ich wpływu na działalność przedsiębiorstw, w: Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, redakcja naukowa Aneta Łazarska, Zbigniew Miczek, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2024, s. 57-75.
  ISBN 978-83-8358-060-9
 8. Elert-Dobkowska, Ewelina; Stepniak, Iwona; Radziwonik-Fraczyk, Wiktoria; Jahic, Amir; Beetz, Christian; Sułek, Anna, SPAST intragenic CNVs lead to hereditary spastic paraplegia via a haploinsufficiency mechanism, "International Journal of Molecular Sciences", 2024, Volume 25, Issue 9, s. 1-8.
  Dostępne online
 9. Gmaj, Katarzyna, Prywit! : odpowiedź polskiego systemu oświaty na obecność uczniów ze znajomością języka polskiego na poziomie utrudniającym obowiązkową naukę, ze szczególnym uwzględnieniem masowej migracji z Ukrainy w 2022 roku, w: Europa w obliczu wojny w Ukrainie : ujęcie polityczne, społeczne i ekonomiczne, redakcja naukowa Adrian Chojan, Ewelina Florczak, Karol Jene, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2024, s. 87-104.
  ISBN 978-83-8017-517-4
 10. Górski, Łukasz; Kuźniacki, Błażej; Almada, Marco; Tyliński, Kamil; Calvo, Madalena; Asnaghi, Pablo Matias; Almada, Luciano; Iñiguez, Hilario; Rubianes, Fernando; Pera, Octavio; Nigrelli, Juan Ignacio, Exploring explainable AI in the tax domain, "Artificial intelligence and law", 2024, s. 1-29.
  Dostępne online
 11. Hrycaj, Anna; Makuch, Patrycja, Krajowy Rejestr Zadłużonych i informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, "Monitor Prawniczy", 2024, Nr 2, s. 1-4.
 12. Jastrzębska, Aneta; Kmieciak, Anna; Gralak, Zuzanna; Brzuzy, Kamil; Krzemiński, Marek; Gorczyca, Damian; Szłyk, Edward, A new approach for analysing biogenic amines in meat samples : microwave-assisted derivatisation using 2-chloro-3-nitropyridine, "Food Chemistry", 2024, Volume 436, s. 1-9. 
  Dostępne online
 13. Jura, Jarosław; Kopiński, Dominik; Polus, Andrzej; Tycholiz, Wojciech, Examining shifts in the Angola-China relations in the post-Dos Santos era, "African Affairs", 2024.
 14. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, Very low level flight rules for manned and unmanned aircraft operations, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2024, Volume 110, s. 1-8.
  Dostępne online
 15. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, Wyzwania regulacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, w: Wokół problematyki państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego : księga jubileuszowa profesor Elżbiety Dyni, redakcja Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024, s. 201-217.
  ISBN 978-83-8277-167-1
 16. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, Very low level flight rules for manned and unmanned aircraft operations, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2024, Volume 110, s. 1-8.
  Dostępne online
 17. Kurzawa, Angelika, Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w świetle zadań administracji publicznej = Special arrangements for the protection of electricity consumers in the light of the duties of the Polish public administrative authorities, "Zeszyty Prawnicze", 2024, Tom 24, Nr 1, s. 113-122.
  Dostępne online
 18. Kurzawa, Angelika, Założenia i koncepcja sądowej kontroli działalności administracji publicznej w kontekście spraw regulacyjnych, w: Założenia nauki administracji, redakcja naukowa Joanna Smarż, Sławomir Fundowicz, Paweł Śwital, Warszawa : Wolters Kluwer, 2024, s. 503-510.
  ISBN 978-83-8358-322-8
 19. Kuź, Michał, British-Finnish war and the "betrayal" of democratic peace, w: Constitutional order in post-Versailles Central and Eastern Europe 1919-1939/1941, edited by Dariusz Makiłła, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2024, s. 161-167.
  ISBN 978-3-447-12210-8
 20. Kuźniacki, Błażej, The compatibility of the substance over form doctrine with tax and investment treaties : 
  a case study of Lone Star v the Republic of Korea, "ICSID Review : foreign investment law journal", 2024.
 21. Łazarska, Aneta; Niemczyk, Stanisław, Medical teleconsultations : new possibilities and legal and ethical dilemmas, "Lekarz Wojskowy = Military Physician", 2024, Volume 102, No. 1, s. 45-51.
  Dostępne online
 22. Minich, Dobrochna, Konstytucjonalizacja porządku prawnego a narodziny neokonstytucjonalizmu = Constitutionalisation of legal order and the emergence of neo-constitutionalism, w: Filozofia prawa wobec wyzwań współczesności, pod redakcją Aleksandry Kustry-Rogatki, Karola Dobrzenieckiego, Agaty Czarneckiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2024, s. 127-140.
  ISBN 978-83-231-5309-2
 23. Nosarzewski, Łukasz, Organizational standards for medical teleconsultations and personal data protection, "Lekarz Wojskowy = Military Physician", 2024, Volume 102, No. 1, s. 37-44.
  Dostępne online
 24. Okhrimenko, Iana, The attribution of causality, perception of responsibility, and preferred generic means of life distribution, "Panoeconomicus", 2024, Volume 71, Issue 3, s. 323-344.
  Dostępne online
 25. Piech, Krzysztof, Rola społeczności w projektach opartych na technologii blockchain, w: Platformy cyfrowe : model biznesu, zastosowania, użytkownicy, redakcja naukowa Tymoteusz Doligalski, Michał Goliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2024, s. 114-123.
  ISBN 978-83-8030-664-6
 26. Pienias, Michał, Rola zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy Adeo w czasie agresji Rosji na Ukrainę, w: Europa w obliczu wojny w Ukrainie : ujęcie polityczne, społeczne i ekonomiczne, redakcja naukowa Adrian Chojan, Ewelina Florczak, Karol Jene, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2024, s. 182-200.
  ISBN 978-83-8017-517-4
 27. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla studenta i doktoranta - komentarz praktyczny, redakcja Wojciech Kiełbasiński, Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Mateusz W. Kuliński, Stan prawny na 1.10.2023 r., Warszawa : C.H. Beck, © 2024, 758 s.
  ISBN 978-83-8356-220-9
  Dostępne online
 28. Przewlekła białaczka limfocytowa - nowe otwarcie : szanse na zwiększenie wartości zdrowotnej : raport 2024, redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka, Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, 2024, 99 s.
  ISBN 978-83-60694-52-7
  e-ISBN 978-83-60694-53-4
  Dostępne online
 29. Rogalski, Maciej, Bezpieczeństwo sieci i usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej oraz prawie polskim, Wydanie I, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2024, 184 s.
  Dostępne online
 30. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Tymczasowe aresztowanie, w: Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników, redaktor Mariusz Olężałek, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ©2024, s. 1151-1203.
  ISBN 978-83-8291-264-7
 31. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Wzór Nr 2. Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku 
  o uchylenie tymczasowego aresztowania, w: Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców 
  i pełnomocników, redaktor Mariusz Olężałek, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ©2024.
  ISBN 978-83-8291-264-7
 32. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Wzór Nr 3. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, w: Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników, redaktor Mariusz Olężałek, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ©2024.
  ISBN 978-83-8291-264-7
 33. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Wzór Nr 4. Postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, w: Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników, redaktor Mariusz Olężałek, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, ©2024.
  ISBN 978-83-8291-264-7
 34. Rogalski, Maciej, Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez organy administracji na rynkach regulowanych, w: Założenia nauki administracji, redakcja naukowa Joanna Smarż, Sławomir Fundowicz, Paweł Śwital, Warszawa : Wolters Kluwer, 2024, s. 479-486.
  ISBN 978-83-8358-322-8
 35. Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną, redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka, Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, 2024, 122 s.
  ISBN 978-83-60694-35-0
  e-ISBN 978-83-60694-41-1
  Dostępne online
 36. Sobańska, Anna; Czerwosz, Leszek; Sułek, Anna; Rola, Rafał; Stepniak, Iwona; Rakowicz, Maria, Quantitative evaluation of stance as a sensitive biomarker of postural ataxia development in preclinical SCA1 mutation carriers, "The Cerebellum", 2024, s. 1-10.
  Dostępne online
 37. Stańczyk, Marek; Błaszak, Antoni; Dudzik, Jacek; Stańczyk, Marek, Minimally invasive treatment of gallstone ileus, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine", 2024.
  Dostępne online
 38. Stefański, Ryszard A., Wykładnia przesłanki przekazania Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego wyłonionego przy rozpoznaniu środka odwoławczego w postaci jego powiązania ze środkiem odwoławczym : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 3/23 = Interpretation on of the premise for forwarding a legal issue arising during the examination on of an appeal with regard to its connection on with the appeal to the Supreme Court : commentary on the ruling of the Criminal Chamber of the Supreme Court of 13 June 2023, I KZP 3/23, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2024, Nr 2, s. 62-69.

2023

 1. Adamczyk, Krzysztof; Nowicki, Jacek; Wróblewski, Zbigniew; Dutkowska, Anna, From animal personality to animal individuality in farm animals : a review, "Annals of Animal Science", 2023, s. 1-27.
  Dostępne online
 2. Aspekty prawne reklamy w social mediach, redakcja naukowa Małgorzata Sieradzka, Wydanie I, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023, 196 s. 
  ISBN 978-83-66723-67-2
  e-ISBN 978-83-66723-68-9
  Dostępne online
 3. Balcerzak, Tomasz; Hetlof, Julia Anna, The international legal regime for space activities applicable to Poland, w: National space law in Poland : past, present and future, edited by Anna Konert and Frans G. von der Dunk, Leiden ; Boston : Brill, 2023, s. 127-164.
  ISBN 978-90-04-54285-3 (hardback) 
  ISBN 978-90-04-54286-0 (e-book)
 4. Balcerzak, Tomasz, Polish space activities in Europe, w: National space law in Poland : past, present and future, edited by Anna Konert and Frans G. von der Dunk, Leiden ; Boston : Brill, 2023, s. 127-164.
  ISBN 978-90-04-54285-3 (hardback) 
  ISBN 978-90-04-54286-0 (e-book)
 5. Balcerzak, Tomasz; Sieradzka, Małgorzata; Kostur, Katarzyna; Rajchel, Jan, Assessing the legality and impact of anti-smog drones in Poland’s air quality management, "Zeszyty Naukowe SGSP", 2023, Volume 2, No. 88, s. 7-25.
 6. Balcerzak, Tomasz; Yarushina, Alexandra; Rajchel, Jan, Is safety always going to be more important than privacy?, "Journal of Airline Operations and Aviation Management", 2023, Volume 2, Issue 1, s. 57-67.
  Dostępne online
 7. Baran, Krzysztof W.; Bigaj, Wojciech; Jasiewicz, Joanna; Rycak, Magdalena; Tomaszewska, Monika, Ustawa o czasie pracy kierowców : komentarz, Stan prawny na 2 maja 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023.
  ISBN 978-83-8328-696-9
 8. Bartczak, Natalia; Kowalczyk, Jerzy; Tomala, Robert; Stefanski, Mariusz; Szymański, Damian; Ptak, Maciej; Stręk, Wiesław; Szustakiewicz, Konrad; Kurzynowski, Tomasz; Szczepański, Łukasz; Junka, Adam; Gorczyca, Damian; Głuchowski, Paweł, Effect of the addition of graphene flakes on the physical and biological properties of composite paints, "Molecules", 2023, Volume 28, Issue 16, s. 1-15.
  Dostępne online
 9. Beck, Krzysztof; Nzimande, Ntokozo Patrick, Labor mobility and business cycle synchronization in Southern Africa, "Economic Change and Restructuring", 2023, Volume 56, Issue 1, s. 159-179.
  Dostępne online
 10. Bernasconi, Valentina; Tozzi, Marco; Pietropaolo, Amelia; Coninck, Vincent De; Somani, Bhaskar K.; Tailly, Thomas; Bres-Niewada, Ewa; Mykoniatis, Ioannis; Gregori, Andrea; Talso, Michele, Comprehensive overview of ureteral stents based on clinical aspects, material and design, "Central European Journal of Urology", 2023, Volume 76, No. 1, s. 49-56.
  Dostępne online
 11. Boblewska, Justyna; Dybowski, Bartosz, Methodology and findings of randomized clinical trials on pharmacologic and non-pharmacologic interventions to treat renal colic pain : a review, "Central European Journal of Urology", 2023, Volume 76, Nr 3, s. 212-226.
  Dostępne online
 12. Borkowski, Paweł J., Francuska Europa, Europa Macrona – progresywna polityzacja projektu integracyjnego = French Europe, Macron’s Europe – the progressive politicisation of the integration project, "Rocznik Integracji Europejskiej", 2023, Nr 17, s. 37-56.
  Dostępne online
 13. Borkowski, Paweł J., Integracja europejska – wymiar gospodarczy, w: Integracje gospodarcze na świecie : wybrane aspekty, redakcja naukowa Piotr Stolarczyk, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023, s. 27-42.
  ISBN 978-83-8017-498-6
 14. Borkowski, Paweł J., Unia Europejska : prawda boli, może wyzwala, w: Rocznik Strategiczny 2022/2023, redaktor naczelny Roman Kuźniar, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023, s. 197-218.
  ISBN 978-83-67450-24-9
 15. Borkowski, Paweł J., Zróżnicowana integracja w dobie polityzacji projektu europejskiego = Differentiated integration in the context of politization of European integration project, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 3(78), s. 88-102.
  Dostępne online
 16. Borszewska-Kornacka, Maria Katarzyna; Mastalerz-Migas, Agnieszka; Nitsch-Osuch, Aneta; Jackowska, Teresa; Paradowska-Stankiewicz, Iwona; Kuchar, Ernest; Mazela, Jan; Helwich, Ewa; Czech, Marcin; Lauterbach, Ryszard; Pinkas, Jarosław; Wielgoś, Mirosław; Wysocki, Jacek, Respiratory syncytial virus infections in Polish pediatric patients from an expert perspective, "Vaccines", 2023, Volume 11, Issue 9, s. 1-14.
  Dostępne online
 17. Buchholz, Maresa; Weber, Niklas; Rädke, Anika; Faber, Jennifer; Schmitz-Hübsch, Tanja; Jacobi, Heike; Xie, Feng; Klockgether, Thomas; Michalowsky, Bernhard; The EUROSCA study group; The ESMI study group, Health-related quality of life in patients with spinocerebellar : a validation study of the EQ-5D-3L, "The Cerebellum", 2023, s. 1-11.
  Dostępne online
  *Anna Sułek należy do The EUROSCA study group.
 18. Buczkowski, Przemysław, Compensatio lucri cum damno w odniesieniu do całkowitej szkody komunikacyjnej, w: Likwidacja szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych : standardy odszkodowawcze i bezpieczeństwa, redakcja Aneta Łazarska, Adam Olejniczak, Stan prawny na 1 maja 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 47-67.
  ISBN 978-83-8328-667-9
 19. Chirico, Francesco; Yıldırım, Murat; Dzieciątkowski, Tomasz; Dąbrowski, Marek; Małysz, Marek; Madziała, Marcin; Jaguszewski, Miłosz J.; Bielski, Karol; Nucera, Gabriella; Filipiak, Krzysztof J.; Szarpak, Łukasz, Efficiency rating of SG Diagnostics COVID-19 antigen rapid test kit, "Future Virology", 2023, s. 1-6.
  Dostępne online
 20. Chmielnicki, Paweł; Strzała, Karol, The reaction of the legislature to the initiation of an excessive defcit procedure : the example of Poland in 2004–2008 and 2009–2015 = Reakcja ustawodawcy na wszczęcie procedury nadmiernego deficytu : przykład Polski w latach 2004–2008 oraz 2009–2015, "Przegląd Sejmowy", 2023, Nr 5(178), s. 49-76.
  Dostępne online
 21. Chojan, Adrian, Konsekwencje Brexitu dla pozycji Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej - perspektywa politologiczna, "International Journal of Legal Studies", 2023, Tom 14, Nr 2, s. 621-632.
  Dostępne online
 22. Chojan, Adrian, Założenia polityki Unii Europejskiej wobec zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, Redakcja naukowa: Ewelina Florczak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023, s. 3-12. 
  ISBN 978-83-8291-463-4 
  ISBN 978-83-8291-464-1 (e-book)
 23. Choromański, Kacper, Visualisation of the event in 3D and confronting it with the conclusions from bloodstain pattern analysis in order to evaluate the version presented by the witness or suspect = Wizualizacja zdarzenia w 3D oraz skonfrontowanie jej z przeprowadzoną analizą śladów krwawych celem oceny wersji przedstawionej przez świadka lub podejrzanego, "International Journal of Legal Studies", 2023, Volume 13, No. 1, s. 135-148.
  Dostępne online
 24. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Sozański, Bernard; Łyko, Aleksandra; Łagowska, Anna; Leszczyńska, Natalia; Kuduk, Barbara; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, Psychometric properties and validation of the Polish version of the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ-Pol), "BMC Public Health", 2023, Volume 23, s. 1-11.
  Dostępne online
 25. Dahl, Martin, Rola państwa w ordoliberalizmie i społecznej gospodarce rynkowej, "International Journal of Legal Studies", 2023, Tom 14, Nr 2, s. 633-643.
  Dostępne online
 26. Das, Anirban; Fernandez, Nicholas R.; Levine, Adrian; Bianchi, Vanessa; Stengs, Lucie K.; Chung, Jiil; Negm, Logine; Dimayacyac, Jose Rafael; Chang, Yuan; Nobre, Liana; Ercan, Ayse B.; Sanchez-Ramirez, Santiago; Sudhaman, Sumedha; Edwards, Melissa; Larouche, Valerie; Samuel, David; Damme, An Van; Gass, David; Ziegler, David S.; Bielack, Stefan S.; Koschmann, Carl; Zelcer, Shayna; Yalon-Oren, Michal; Campino, Gadi Abede; Sarosiek, Tomasz; Nichols, Kim E.; Loret De Mola, Rebecca; Bielamowicz, Kevin; Sabel, Magnus; Frojd, Charlotta A.; Wood, Matthew D.; Glover, Jason M.; Lee, Yi-Yen; Vanan, Magimairajan; Adamski, Jenny K.; Perreault, Sebastien; Chamdine, Omar; Hjort, Magnus Aasved; Zapotocky, Michal; Carceller, Fernando; Wright, Erin; Fedorakova, Ivana; Lossos, Alexander; Tanaka, Ryuma; Osborn, Michael; Blumenthal, Deborah T.; Aronson, Melyssa; Bartels, Ute; Huang, Annie; Ramaswamy, Vijay; Malkin, David; Shlien, Adam; Villani, Anita; Dirks, Peter B.; Pugh, Trevor J.; Getz, Gad; Maruvka, Yosef E.; Tsang, Derek S.; Ertl-Wagner, Birgit; Hawkins, Cynthia; Bouffet, Eric; Morgenstern, Daniel A.; Tabori, Uri, Combined immunotherapy improves outcome for replication repair deficient (RRD) high-grade glioma failing anti-PD1 monotherapy : a report from the International RRD Consortium, "Cancer Discovery", 2023.
 27. Dudek, Bartłomiej; Tymińska, Justyna; Szymczyk-Ziółkowska, Patrycja; Chodaczek, Grzegorz; Migdał, Paweł; Czajkowska, Joanna; Junka, Adam, In vitro activity of octenidine dihydrochloride-containing lozenges against biofilm-forming pathogens of oral cavity and throat, "Applied Sciences", 2023, Volume 13, Issue 5, s. 1-16.
  Dostępne online
 28. Dulski, Jarosław; Al-Shaikh, Rana Hanna; Prudencio, Mercedes; Petrucelli, Leonard; Sułek, Anna; Bernatowicz, Krzysztof; Sławek, Jarosław; Wszołek, Zbigniew K., First families with spinocerebellar ataxia type 7 in Poland, "Neurologia i Neurochirurgia Polska = Polish Journal of Neurology and Neurosurgery", 2023, Volume 57, No. 3, s. 310-313.
  Dostępne online
 29. Dybowski, Bartosz, Choosing a path for CEJU, "Central European Journal of Urology", 2023, Volume 76, No. 2, s. 80.
  Dostępne online
 30. Dybowski, Bartosz, Local solutions to shorten treatment delays in bladder cancer : results of a survey among CEJU authors, "Central European Journal of Urology", 2023, Volume 76, No. 4, s. 280-282.
  Dostępne online
 31. Dykowska, Grażyna; Śmigrocka, Ewa; Borawska-Kowalczyk, Urszula; Sands, Dorota; Sienkiewicz, Zofia; Leńczuk-Gruba, Anna; Gorczyca, Damian; Głowacka, Mariola, Parents’ knowledge of the impact of cystic fibrosis on the quality of life of children and adolescents suffering from this disease as an element of patient safety, "Journal of Clinical Medicine", 2023, Volume 12, Issue 16, s. 1-16.
  Dostępne online
 32. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa” : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ©2023, 560 s.
  ISBN 978-83-64878-49-7
  Dostępne online
 33. Fiszer, Józef, Czy Chiny zapanują nad światem w połowie XXI wieku? = Will China take over world in the middle of the 21st century?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 4(79), s. 12-47.
  Dostępne online
 34. Fiszer, Józef, Geneza, działalność, sukcesy i porażki oraz perspektywy renesansu Trójkąta Weimarskiego po agresji Rosji na Ukrainę = Genesis, activities, successes and failures, and prospects for the renaissance of the Weimar Triangle after Russia’s aggression against Ukraine, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 2(77), s. 114-145.
  Dostępne online
 35. Fiszer, Józef, The European Union’s Common Security and Defence Policy in the period 2016-2023 : successes and failures = Wspólna Polityka Bezpieczeństawa i Obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2023 : sukcesy i porażki, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 3(78), s. 7-25.
  Dostępne online
 36. Florczak, Ewelina, Mierniki społecznej wartości dodanej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, Redakcja naukowa: Ewelina Florczak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023, s. 47-62. 
  ISBN 978-83-8291-463-4
  ISBN 978-83-8291-464-1 (e-book)
 37. Florczak, Ewelina; Skrobisz, Krzysztof, Samorząd gminny a ekonomia społeczna : struktura organizacyjna i perspektywy współpracy, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023, 136 s.
  ISBN 978-83-66723-63-4
  e-ISBN 978-83-66723-64-1
  Dostępne online
 38. Fundacje rodzinne : aspekty prawne i podatkowe, redakcja naukowa Adam Mariański, Stan prawny na 5 października 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, 361 s. 
  ISBN 978-83-8328-970-0
 39. Gallon, Richard; Phelps, Rachel; Hayes, Christine; Brugieres, Laurence; Guerrini-Rousseau, Léa; Colas, Chrystelle; Muleris, Martine; Ryan, Neil A. J.; Evans, D. Gareth; Grice, Hannah; Jessop, Emily; Kunzemann-Martinez, Annabel; Marshall, Lilla; Schamschula, Esther; Oberhuber, Klaus; Azizi, Amedeo A.; Feldman, Hagit Baris; Beilken, Andreas; Brauer, Nina; Brozou, Triantafyllia; Dahan, Karin; Demirsoy, Ugur; Florkin, Benoît; Foulkes, William; Januszkiewicz-Lewandowska, Danuta; Jones, Kristi J.; Kratz, Christian P.; Lobitz, Stephan; Meade, Julia; Nathrath, Michaela; Pander, Hans-Jürgen; Perne, Claudia; Ragab, Iman; Ripperger, Tim; Rosenbaum, Thorsten; Rueda, Daniel; Sarosiek, Tomasz; Sehested, Astrid; Spier, Isabel; Suerink, Manon; Zimmermann, Stefanie-Yvonne; Zschocke, Johannes; Borthwick, Gillian M.; Wimmer, Katharina; Burn, John; Jackson, Michael S.; Santibanez-Koref, Mauro, Constitutional microsatellite instability, genotype, and phenotype correlations in constitutional mismatch repair deficiency, "Gastroenterology", 2023, Volume 164, Issue 4, s. 579-592.
  Dostępne online
 40. Gee-Milan, Ewelina, Komentarz do art. 16-22, 24, 66-74, 75-81 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023. 
  ISBN 978-83-8291-513-6
 41. Gee-Milan, Ewelina; Kurzawa, Angelika, Komentarz do art. 65 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023. 
  ISBN 978-83-8291-513-6
 42. Godlewski, Mariusz, Konwencyjne standardy prawa do pomocy prawnej : means and merits test i doktryna Salduz, w: Rzetelne postępowanie sądowe : standardy strasburskie, redakcja naukowa Aneta Łazarska, Mariusz Godlewski, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 127-156.
  ISBN 978-83-8124-069-7
 43. Granieczna, Anna; Tymińska, Justyna, Informowanie pacjenta o chorobie nowotworowej, "Onkologia po Dyplomie", 2023, Nr 4, s. 8-11.
  Dostępne online
 44. Gunkel, David J., Person, thing, robot : a moral and legal ontology for the 21st century and beyond, Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, ©2023, 245 s.
  ISBN 978-0-262-54615-7
 45. Hrycaj, Anna; Filipiak, Patryk, Wydawanie, uzasadnianie i podpisywanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, "Polski Proces Cywilny", 2023, Nr 3, s. 540-555.
 46. Hrycaj, Anna, Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, w: Prawo handlowe, redakcja naukowa Piotr Nazaruk, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 495-530.
  ISBN 978-83-8328-121-6
 47. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2023, Nr 34, s. 4-23.
 48. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2023, Nr 33, s. 4-23.
 49. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2023, Nr 32, s. 4-15.
 50. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2023, Nr 31, s. 4-15.
 51. Hrycaj, Anna, Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2023, Nr 33, s. 30-37.
 52. Jasiuk, Ewa, Draft of the Polish Space Act, w: National space law in Poland : past, present and future, edited by Anna Konert and Frans G. von der Dunk, Leiden ; Boston : Brill, 2023, s. 191-220.
  ISBN 978-90-04-54286-0 
  ISBN 978-90-04-54285-3
 53. Jura, Jarosław; Carvalho, Paulo de, Institutional and cultural obstacles of Chinese spillover effects in Angola, w: The political economy of Chinese FDI and spillover effects in Africa, edited by Dominik Kopiński, Pádraig Carmody, Ian Taylor, Cham : Palgrave MacMillan, 2023, s. 155-175.
  ISBN 978-3-031-38714-2
 54. Kałużyńska, Kaja; Jura, Jarosław, Image of Chinese investments and long-term projects in African and Chinese media, w: The political economy of Chinese FDI and spillover effects in Africa, edited by Dominik Kopiński, Pádraig Carmody, Ian Taylor, Cham : Palgrave MacMillan, 2023, s. 245-272.
  ISBN 978-3-031-38714-2
 55. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Drones - future of aviation law? : interference of public law in private law, Berlin : Peter Lang, 2023, 283 s. 
  ISBN 978-3-631-89527-6
 56. Kaufman-Szymczyk, Agnieszka; Kaczmarek, Wiktoria; Fabianowska-Majewska, Krystyna; Lubecka-Gajewska, Katarzyna, Lunasin and its epigenetic impact in cancer chemoprevention, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 11, s. 1-19.
  Dostępne online
 57. Kodeks karny : komentarz, redaktor Ryszard A. Stefański, 6. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2023, s. 2104.
  ISBN 978-83-8291-086-5
 58. Konert, Anna, Advance payments, w: The Montreal Convention : a commentary, edited by George Leloudas, Paul S. Dempsey, and Laurent Chassot, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2023], s. 308-319.
  ISBN 978-1-80088-986-6
 59. Kopiński, Dominik; Jura, Jarosław, Eurocentrism, FDI and spillovers : conceptual and methodological challenges, w: The political economy of Chinese FDI and spillover effects in Africa, edited by Dominik Kopiński, Pádraig Carmody, Ian Taylor, Cham : Palgrave MacMillan, 2023, s. 123-153.
  ISBN 978-3-031-38714-2
 60. Kosonoga, Jacek, Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023, s. 286-290.
  ISBN 978-83-64878-86-2
 61. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r., II AKA 272/222, dotyczącego zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (aprobująca) = Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of June 14, 2023, case file no. II AKa 272/22 concerning compensation for undoubtedly wrongful detention (approving), "Radca Prawny : zeszyty naukowe", 2023, Nr 4(37), s. 165-178.
  Dostępne online
 62. Kosonoga, Jacek, Standard medycznej opieki w zakładzie karnym : Normantowicz przeciwko Polsce, skarga nr 65196/16, wyrok z dnia 17 marca 2022 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa” : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2023, s. 80-94.
  ISBN 978-83-64878-42-8
 63. Kosonoga, Jacek, Właściwość do rozpoznania zażalenia na zarządzenie albo postanowienie wydane w ramach postępowania wznowieniowego w sądzie apelacyjnym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023, s. 370-374.
  ISBN 978-83-64878-86-2
 64. Kosonoga, Jacek, Wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, jako odstępstwo od dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, w: Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, redakcja naukowa Janusz Bojarski, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 415-429.
  ISBN 978-83-8328-612-9
 65. Kosonoga, Jacek, Zakaz reformationis in peius a zastosowanie środka zabezpieczającego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023, s. 362-366.
  ISBN 978-83-64878-86-2
 66. Kostur, Katarzyna; Balcerzak, Tomasz, Ewolucja kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym = Evolution in safety culture in civil aviation, "Scientific Journal of Safety and Logistics", 2023, Volume 1, No. 1, s. 6-40.
  Dostępne online
 67. Kostur, Katarzyna; Rajchel, Jan; Balcerzak, Tomasz, Beyond predictability : Black Swan theory and its implications for aviation safety-proposal for data collection and evaluation process in the safety analysis in the context of applying the Black Swan theory, "Scientific Journal of Safety and Logistics", 2023, Volume 1, No. 1, s. 84-118.
  Dostępne online
 68. Kostur, Katarzyna; Żmigrodzka, Małgorzata; Balcerzak, Tomasz, Commercialization of air sports = Komercjalizacja sportów lotniczych, "Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica", 2023, No. 39, s. 65-78.
  Dostępne online
 69. Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Nosarzewski, Łukasz, Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji : ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023, 224 s. 
  ISBN 9788366723597 
  e-ISBN 9788366723603
 70. Kuliński, Mateusz Wojciech, Comparative analysis of the evaluation of university cooperation with the socio-economic environment on the example of the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany, "Torun International Studies", 2023, Volume 1, No. 17, s. 87-99.
  Dostępne online
 71. Kurzawa, Angelika, Dopuszczalność lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii w świetle władztwa planistycznego gminy oraz ułatwień wprowadzonych zmianą art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym = Admissibility of the location of renewable energy source installations in the light of municipality’s planning authority and facilitations introduced by the amendment to Article 10(2a) of the Spatial Planning and Development Act, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2023, Nr 5, s. 44-53.
 72. Kurzawa, Angelika, Forma załatwienia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2022 r., II SA/Gl 786/22 = The form of settling an application for a shield allowance : commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 26 August 2022, II SA/Gl 786/22, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2023, Nr 9, s. 169-177.
 73. Kurzawa, Angelika, Komentarz do art. 49b Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023. 
  ISBN 978-83-8291-513-6
 74. Kurzawa, Angelika, Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym = Abuse of procedural right in civil and administrative court proceedings, "Forum Prawnicze", 2023, Nr 1(75), s. 37-47.
  Dostępne online
 75. Kurzawa, Angelika, Regulacja taryf dla paliw gazowych – między wolnością działalności gospodarczej a ochroną konsumentów, w: Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym, redakcja: Michał Domagała, Sławomir Fundowicz, Małgorzata Ganczar, Anna Haładyj, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023, s. 156-166.
  ISBN 978-83-8356-215-5
 76. Kurzawa, Angelika; Szustakiewicz, Przemysław, Komentarz do art. 1-12, 132-167a, 288-298 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023.
  ISBN 978-83-8291-513-6
 77. Kuź, Michał, Theory of constitutional moments in the Polish and anglo-american context, w: Origins and sources of modern constitutionalism in Europe : law and ideas : in commemoration of the 350th anniversary of the Enactment of the Henrician Articles (May 12, 1573), edited by Dariusz Makiłła, Warsaw : UEHS Press, 2023.
  ISBN 978-83-66552-64-7
 78. Kuźniacki, Błażej, Aggressive tax planning in light of the securing the activity framework of enablers initiative : a path to inflation of anti-tax avoidance rules in the EU Law, "International Tax Studies", 2023, Issue 1, s. 1-23.
 79. Kuźniacki, Błażej, Beneficial ownership in international taxation and biosemantics : why a redundant, paradoxical and harmful concept can be a potent weapon in the hands of the tax authorities, "Bulletin for International Taxation", 2023, Volume 77, No. 2, s. 1-13.
 80. Kuźniacki, Błażej, Pillar 2 and international investment agreements : ‘QDMTT payable’ seals an internationally wrongful act, "Tax Notes International", 2023, Volume 112, No. 2, s. 159-177.
  Dostępne online
 81. Kuźniacki, Błażej; Krasnodębski, Robert, Próba uporządkowania chaosu interpretacyjnego wokół zwolnień z opodatkowania dochodów organizacji non profit, "Kwartalnik Prawa Podatkowego", 2023, Nr 1, s. 35-62.
  Dostępne online
 82. Kuźniacki, Błażej; Weeghel, Stef van, Cairn Energy : when retroactive taxation not justified by prevention of tax avoidance is unfair and inequitable, "Arbitration International", 2023, Volume 39, Issue 1, s. 125-154.
  Dostępne online
 83. Lammers, Jeroen; Kuźniacki, Błażej, The EU solidarity contribution and a more proportional alternative : a study under EU and international investment law, "Intertax", 2023, Volume 51, Issue 6/7, s. 451-471.
 84. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Czy projekt Road and Belt może być alternatywą dla dotychczasowych szlaków przepływów globalnych? = Can the Road and Belt project be an alternative solution to established global flow routes?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 4(79), s. 198-212.
  Dostępne online
 85. Lewandowska, Małgorzata Anna, Pacjenci COVID-19 z chorobami przewlekłymi : koszty hospitalizacji i zagrożenia kliniczne = COVID-19 patients with chronic diseases : hospitalization costs and clinical risks, w: Wyzwania i konsekwencje pandemii COVID-19 w Polsce : analiza wieloaspektowa, redakcja: Monika Maciąg, Iwona Domina, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2023, s. 7-15.
  ISBN 978-83-67104-84-5
 86. Lewandowska, Małgorzata Anna; Szydłowska, Anna; Sosnowska, Joanna, Wyzwania kliniczne i koszty szpitalne związane z hospitalizacją pacjentów z COVID-19 = Clinical challenges and hospital costs associated with hospitalization of COVID-19 patients, w: Wyzwania i konsekwencje pandemii COVID-19 w Polsce : analiza wieloaspektowa, redakcja: Monika Maciąg, Iwona Domina, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2023, s. 39-47.
  ISBN 978-83-67104-84-5
 87. Likwidacja szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych : standardy odszkodowawcze i bezpieczeństwa, redakcja Aneta Łazarska, Adam Olejniczak, Stan prawny na 1 maja 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, 216 s. 
  ISBN 978-83-8328-667-9
 88. Łazarska, Aneta, Zwrot wydatków na naprawę pojazdu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w orzecznictwie sądowym, w: Likwidacja szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych : standardy odszkodowawcze i bezpieczeństwa, redakcja Aneta Łazarska, Adam Olejniczak, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 21-46.
  ISBN 978-83-8328-667-9
 89. Madziała, Agnieszka; Olszewski, Paweł; Granieczna, Anna; Madziała, Marcin, Ocena satysfakcji studentów medycyny Uczelni Łazarskiego jako potrzeby szerszej edukacji w ramach symulacji medycznej = Assessment of the satisfaction of medical students of Lazarski University as a need for broader education within medical simulation, "Review of Medical Practice", 2023, Volume XXIX, No. 2, s. 38-46.
  Dostępne online
 90. Madziała, Marcin; Madziała, Agnieszka; Piotrowska, Katarzyna; Złotorzyńska, Katarzyna; Jabłoński, Łukasz; Olszewski, Paweł; Gołębiak, Izabela, Attitudes of Lazarski University medical students towards disaster medicine : questionnaire survey, "Austin Journal of Public Health and Epidemiology", 2023, Volume 10, Issue 1, s. 1-5.
  Dostępne online
 91. Mariański, Adam, Podatki w fundacji rodzinnej, "Przegląd Podatkowy", 2023, Nr 8, s. 29-37.
 92. Marton-Gadoś, Katarzyna; Strzała, Karol, Human trafficking in the Russia's war on Ukraine, "Vectors of Social Sciences", 2023, Nr 5, s. 35-42.
  Dostępne online
 93. Maruszewska-Cheruiyot, Marta; Machcińska, Maja; Kierasińska, Magdalena; Donskow-Łysoniewska, Katarzyna, Heterogeneity of adherent and non-adherent JAWS II dendritic cells, "Oncology Letters", 2023, Volume 25, Issue 3, s. 1-8.
  Dostępne online
 94. Maruszewska-Cheruiyot, Marta; Szewczak, Ludmiła; Krawczak-Wójcik, Katarzyna; Kierasińska, Magdalena; Stear, Michael; Donskow-Łysoniewska, Katarzyna, The impact of intestinal inflammation on nematode’s excretory-secretory proteome, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 18, s. 1-14.
  Dostępne online
 95. Mataczyńska, Anna; Paprocki, Michał; Szczekulski, Jan; Kwiek, Bartłomiej, Laser therapy of cutis marmorata telangiectatica congenita vascular malformation, "Review of Medical Practice", 2023, Volume XXIX, No. 1, s. 89-92.
  Dostępne online
 96. Matławska, Marta; Neugebauer, Tomasz; Sułek, Anna, Rola czynników zapalnych w patogenezie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, "Review of Medical Practice", 2023, Volume XXIX, No. 1, s. 80-88.
  Dostępne online
 97. Minich, Dobrochna, Antropocen w świetle filozofii bytu społecznego oraz prawa = The Anthropocene in the light of social philosophy and law, "Przegląd Prawa Publicznego", 2023, Nr 9, s. 28-36.
 98. Momot, Karol; Krauz, Kamil; Czarzasta, Katarzyna; Zarębiński, Maciej; Puchalska, Liana; Wojciechowska, Małgorzata, Evaluation of nitrosative/oxidative stress and inflammation in heart failure with preserved and reduced ejection fraction, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 21, s. 1-11.
  Dostępne online
 99. National space law in Poland : past, present and future, edited by Anna Konert and Frans G. von der Dunk, Leiden ; Boston : Brill, 2023, 349 s.
  ISBN 978-90-04-54285-3 (hardback) 
  ISBN 978-90-04-54286-0 (e-book)
 100. Nissen, Steven E.; Lincoff, A. Michael; Brennan, Danielle; Ray, Kausik K.; Mason, Denise; Kastelein, John J.P.; Thompson, Paul D.; Libby, Peter; Cho, Leslie; Plutzky, Jorge; Bays, Harold E.; Moriarty, Patrick M.; Menon, Venu; Grobbee, Diederick E.; Louie, Michael J.; Chen, Chien-Feng; Li, Na; Bloedon, LeAnne; Robinson, Paula; Horner, Maggie; Sasiela, William J.; McCluskey, Jackie; Davey, Deborah; Fajardo-Campos, Pedro; Petrovic, Predrag; Fedacko, Jan; Zmuda, Witold; Lukyanov, Yury; Nicholls, Stephen J.; CLEAR Outcomes Investigators*, Bempedoic acid and cardiovascular outcomes in statin-intolerant patients, "The New England journal of medicine", 2023, Volume 388, No. 15, s. 1353-1364.
  Dostępne online
  *Zarębiński Maciej należy do CLEAR Outcomes Investigators.
 101. Nosarzewski, Łukasz, Ochrona danych osobowych w informacji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2023, Nr 6, s. 21-40.
 102. Nosarzewski, Łukasz; Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz, Stan prawny: 15 marca 2023 r., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, © 2023, 303 s.
  ISBN 978-83-8291-722-2
 103. Osińska, Magdalena; Towpik, Iwona; Sanchak, Yaroslav; Franek, Edward; Śliwczyński, Andrzej; Walicka, Magdalena, Cost of surgical treatment of obesity and its impact on healthcare expense–nationwide data from a Polish registry, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2023, Volume 20, Issue 2, s. 1-9.
  Dostępne online
 104. Paleczny, Justyna; Junka, Adam; Krzyżek, Paweł; Czajkowska, Joanna; Kramer, Axel; Benkhai, Hicham; Żyfka-Zagrodzińska, Ewa; Bartoszewicz, Marzenna, Comparison of antibiofilm activity of low-concentrated hypochlorites vs polyhexanidecontaining antiseptic, "Frontiers in Cellular and Infection Microbiology", 2023, Volume 13, s. 1-14.
  Dostępne online 
 105. Papp, Kim A.; Lebwohl, Mark G.; Thaçi, Diamant; Jaworski, Janusz; Kwiek, Bartłomiej; Trefer, Jakub; Dudek, Anna; Szepietowski, Jacek C.; Reznichenko, Nataliya; Narbutt, Joanna; Baran, Wojciech; Kolinek, Joanna; Daniluk, Stefan; Bartnicka-Maslowska, Katarzyna; Reich, Adam; Andrashko, Yuriy; Kim, Sunghyun; Bae, Yunju; Jeon, Dabee; Jung, Jinsun; Lee, Hyunseung; Pyo, Tina; Ko, Woori, Efficacy and safety of candidate biosimilar CT-P43 versus originator ustekinumab in moderate to severe plaque psoriasis : 28-week results of a randomised, active-controlled, double-blind, phase III study, "BioDrugs", 2023, s. 1-11.
  Dostępne online
 106. Pietrasik, Arkadiusz; Gąsecka, Aleksandra; Pawłowski, Tomasz; Sacha, Jerzy; Grygier, Marek; Bielawski, Gabriel; Balak, Wojciech; Sukiennik, Adam; Burzyńska, Paulina; Witkowski, Adam; Warniełło, Mateusz; Rzeszutko, Łukasz; Bartuś, Stanisław; Pawlik, Artur; Kaczyński, Mateusz; Gil, Robert; Kuliczkowski, Wiktor; Reczuch, Krzysztof; Protasiewicz, Marcin; Kleczyński, Pawel; Wańczura, Piotr; Gurba, Sebastian; Kochanowska, Anna; Łomiak, Michał; Cacko, Andrzej; Skorupski, Włodzimierz; Zarębiński, Maciej; Pawluczuk, Piotr; Włodarczak, Szymon; Włodarczak, Adrian; Ściborski, Krzysztof; Telichowski, Artur; Pluciński, Mieszko; Hiczkiewicz, Jarosław; Konsek, Karolina; Hawranek, Michał; Gąsior, Mariusz; Peruga, Jan; Fiutowski, Marcin; Romanek, Robert; Kasprzyk, Piotr; Ciećwierz, Dariusz; Ochała, Andrzej; Wojakowski, Wojciech; Legutko, Jacek; Kochman, Janusz, Multicenter registry of Impella-assisted high-risk percutaneous coronary interventions and cardiogenic shock in Poland (IMPELLA-PL), "Kardiologia Polska", 2023, Volume 81, No. 11, s. 1103-1112.
  Dostępne online
 107. Pietrasz, Piotr; Sieradzka, Małgorzata, Komentarz do art. 46-48, 54 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023. 
  ISBN 978-83-8291-513-6
 108. Pietropaolo, Amelia; Geraghty, Robert; Griffin, Stephen; Skolarikos, Andreas; Seitz, Christian; Bujons, Anna; Sriprasad, Seshadri; Subramonian, Subu; Smith, Daron; Contreras, Pablo; Bernardo, Norberto; Esperto, Francesco; Emiliani, Esteban; Coninck, Vincent De; Tailly, Thomas; Keller, Etienne X.; Talso, Michele; Tonyali, Senol; Sener, Emre T.; Hameed, B.M. Zeeshan; Tzelves, Lazaros; Ventimiglia, Eugenio; Juliebø-Jones, Patrick; Mykoniatis, Ioannis; Tsaturyan, Arman; Bres-Niewada, Ewa; Somani, Bhaskar K.; YAU Urolithiasis and endourology Working group, Worldwide trends of practice and intervention in paediatric endourology : comparison of European versus Non-European responses, "Central European Journal of Urology", 2023, Volume 76, No. 3, s. 245-250.
  Dostępne online
 109. Pivot, Xavier; Cortés, Javier; Lüftner, Diana; Lyman, Gary H.; Curigliano, Giuseppe; Bondarenko, Igor M.; Ahn, Jin-Hee; Im, Seock-Ah; Litwiniuk, Maria; Shparyk, Yaroslav V.; Ho, Gwo Fuang; Kislov, Nikolay V.; Wojtukiewicz, Marek; Sarosiek, Tomasz; Chae, Yee Soo; Ahn, Jin Seok; Jang, Hyerin; Kim, Sujung; Lee, Jiwon; Yoon, YeChan, Cardiac safety and efficacy of SB3 trastuzumab biosimilar for ERBB2-positive early breast cancer : secondary analysis of a randomized clinical trial, "JAMA Network Open", 2023, Volume 6, No. 4, s. 1-14.
  Dostępne online
 110. Prawo administracyjne : teoria i praktyka, redakcja naukowa Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa, Bartłomiej Opaliński, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023, 268 s.
  ISBN 978-83-66723-61-0
  e-ISBN 978-83-66723-62-7
  Dostępne online
 111. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023, 624 s.
  ISBN 978-83-8291-513-6
 112. Rajchel, Jan; Jafernik, Henryk; Balcerzak, Tomasz, Napięcie psychofizjologiczne operatorów jako wskaźnik efektywności systemów ergatycznych w lotnictwie = Psycho-physiological stress of operators as an indicator of efficiency of ergatic systems in aviation, "Scientific Journal of Safety and Logistics", 2023, Volume 1, No. 1, s. 54-83.
  Dostępne online
 113. Rogalski, Maciej, Odpowiedzialność dyscyplinarna, w: System prawa pracy. T. 12, Zatrudnienie administracyjnoprawne, redakcja naukowa Krzysztof Baran, Przemysław Szustakiewicz, Elżbieta Ura, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023, s. 1025-1103.
  ISBN 978-83-8286-512-7
 114. Rogalski, Maciej, Polityka Unii Europejskiej wobec Chin - uregulowania w zakresie dostawców infrastruktury 5G = EU policy towards China : regulations for 5G infrastructure vendors, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2023, Nr 4(79), s. 150-165.
  Dostępne online
 115. Rogalski, Maciej, Przepisy antykoncentracyjne w ustawie - Prawo farmaceutyczne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2023, Nr 3, s. 2-8.
 116. Rogalski, Maciej, The concept of evidence obtained from electronic correspondence = Pojęcie dowodów z komunikacji elektronicznej, "Ius Novum", 2023, Volume 17, No. 4, s. 1-14.
  Dostępne online
 117. Rycak, Magdalena, Kontrowersje wokół przetwarzania niektórych rodzajów danych osobowych kandydatów na pracowników na żądanie potencjalnego pracodawcy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies on Labour Law and Social Policy", 2023, Volume 30, Nr 2, s. 107-122.
  Dostępne online
 118. Rzetelne postępowanie sądowe : standardy strasburskie, redakcja naukowa Aneta Łazarska, Mariusz Godlewski, Stan prawny na 1 stycznia 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, 243 s. 
  ISBN 978-83-8124-069-7
 119. Sedghizadeh, Parish P.; Cherian, Philip; Roshandel, Sahar; Tjokro, Natalia; Chen, Casey; Junka, Adam; Hu, Eric; Neighbors, Jeffrey; Pawlak, Jacek; Russell, R. Graham G.; McKenna, Charles E.; Ebetino, Frank H.; Sun, Shuting; Sodagar, Esmat, Real-time impedance-based monitoring of the growth and inhibition of osteomyelitis biofilm pathogen Staphylococcus aureus treated with novel bisphosphonate-fluoroquinolone antimicrobial conjugates, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 3, s. 1-20.
  Dostępne online
 120. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność majątkowa, w: System prawa pracy. T. 12, Zatrudnienie administracyjnoprawne, redakcja naukowa Krzysztof Baran, Przemysław Szustakiewicz, Elżbieta Ura, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023, s. 966-1024.
  ISBN 978-83-8286-512-7
 121. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym, "Ius Novum", 2023, Tom 17, Nr 2, s. 140-157.
  Dostępne online
 122. Sieradzka, Małgorzata, Komentarz do art. 45, 49, 50-53, 54a-62, 90-114 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, redakcja: Andrzej Skoczylas, Przemysław Szustakiewicz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2023. 
  ISBN 978-83-8291-513-6
 123. Skrobisz, Krzysztof, Nabycie własności przez użytkownika wieczystego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023 r., "International Journal of Legal Studies", 2023, Tom 14, Nr 2, s. 371-385.
  Dostępne online
 124. Słowińska, Monika; Czarnecka, Iwona; Czarnecki, Robert; Tatara, Paulina; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Lorent, Małgorzata; Cierniak, Szczepan; Owczarek, Witold, Clinical, dermoscopic, and histological characteristics of melanoma patients according to the age groups : a retrospective observational study, "Life", 2023, Volume 13, Issue 6, s. 1-15.
  Dostępne online
 125. Sobiecki, Grzegorz; Piech, Krzysztof; Kopeć, Aleksandra, The meaning of decentralised finance (DeFi), w: Digital currencies and the new global financial system, edited by Ranjan Aneja and Robert Dygas, Abingdon, Oxon, New York, NY : Routledge, 2023, s. 105-127.
  ISBN 978-1-032-31572-0 
  ISBN 978-1-03-31573-7 
  ISBN 978-1-003-31036-5
 126. Sozański, Bernard; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Spalek, Renata; Sire, Alessandro de, Geriatric Depression Scale – 30 assessments: face-to-face or telephone interviews for older people : a randomized crossover study, "Annals of Agricultural and Environmental Medicine", 2023, s. 1-6.
  Dostępne online
 127. Stear, Michael; Preston, Sarah; Piedrafita, David; Donskow-Łysoniewska, Katarzyna, The immune response to nematode infection, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 3, s. 1-18.
  Dostępne online
 128. Stefańska, Blanka Julita, Interwencyjna obrona konieczna = Intervention-related self-defence, "Ius Novum", 2023, Tom 17, Nr 2, s. 20-36.
  Dostępne online
 129. Stefański, Ryszard A., Czas trwania tymczasowego aresztowania a orzecznictwo ETPC, w: Rzetelne postępowanie sądowe : standardy strasburskie, redakcja naukowa Aneta Łazarska, Mariusz Godlewski, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 171-194.
  ISBN 978-83-8124-069-7
 130. Stefański, Ryszard A., Dyrektywy wymiaru kary poniżej i powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia, w: Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego, pod redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2023, s. 1029-1055.
  ISBN 978-83-67149-31-0
 131. Stefański, Ryszard A., Odpowiedzialność karna związana z uprawianiem sportów lotniczych = Criminal liability for damages related to air sports activities, w: Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych, pod redakcją Andrzeja J. Szwarca i Piotra Jóźwiaka, Poznań : Wydawnictwo Rys, 2023, s. 55-90.
  ISBN 978-83-67287-86-9
 132. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2022 rok = Review of the resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning substantive criminal law passed in 2022, "Ius Novum", 2023, Volume 17, No. 2, s. 75-87.
  Dostępne online
 133. Stefański, Ryszard A., Przepadek pojazdu mechanicznego a zasady proporcjonalności i humanitaryzmu, w: In dubio pro humanitate : w stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka, redakcja naukowa Wojciech Cieślak, Marta Romańczuk-Grącka, Michał Kurzyński, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2023, s. 365-388.
  ISBN 978-83-8100-368-1
 134. Stefański, Ryszard A., Sposób określenia czasu trwania delegacji sędziego do innego sądu i skutki procesowe jego naruszenia : glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22 = The method of determining the duration of a judge’s secondment to another court and the procedural consequences of violations : commentary on judgment of a panel of seven judges of the Supreme Court – Criminal Chamber of 14 September 2022, I KZP 10/22, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2023, Nr 3, s. 34-50.
 135. Stefański, Ryszard A., The issuance of the European protection order = Wydanie europejskiego nakazu ochrony, "Ius Novum", 2023, Volume 17, No. 4, s. 60-76.
  Dostępne online
 136. Stefański, Ryszard A., Zasada terytorialności w polskim prawie karnym, w: Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, redakcja naukowa Janusz Bojarski, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 884-903.
  ISBN 978-83-8328-612-9
 137. Stolarczyk, Piotr, Integracje gospodarcze na świecie : wybrane aspekty, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023, 288 s.
  ISBN 978-83-8017-498-6
 138. Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2022, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ©2023, 505 s.
  ISBN 978-83-64878-86-2
  Dostępne online
 139. Strzała, Karol, Konflikt i kryzysy oraz ich wpływ na tendencje legislacyjne obciążające budżet państw = Conflict and crises and their impact on legislative trends burdening state budgets, "Przegląd Prawa Publicznego", 2023, Nr 11, s. 47-56.
 140. Sulej, Luiza; Momot, Karol; Zarębiński, Maciej; Wojciechowska, Małgorzata, Reperfusion arrhythmias - underestimated cause of sudden cardiac death?, "Medical Hypotheses", 2023, Volume 174, s. 1-5.
  Dostępne online
 141. System prawa pracy. T. 12, Zatrudnienie administracyjnoprawne, redakcja naukowa Krzysztof Baran, Przemysław Szustakiewicz, Elżbieta Ura, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023, 1540 s.
  ISBN 978-83-8286-512-7
 142. Szustakiewicz, Przemysław, Rozstrzyganie sporów w zatrudnieniu administracyjnoprawnym, w: System prawa pracy. T. 12, Zatrudnienie administracyjnoprawne, redakcja naukowa Krzysztof Baran, Przemysław Szustakiewicz, Elżbieta Ura, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023, s. 1205-1280.
  ISBN 978-83-8286-512-7
 143. Szydłowska, Anna; Lewandowska, Małgorzata Anna, Doświadczenia pielęgniarek z pracy podczas pandemii COVID-19 = Experiences of nurses from work during the COVID-19 pandemic, w: Wyzwania i konsekwencje pandemii COVID-19 w Polsce : analiza wieloaspektowa, redakcja: Monika Maciąg, Iwona Domina, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2023, s. 48-56.
  ISBN 978-83-67104-84-5
 144. Ścieżka pacjenta z padaczką w Polsce : kierunki optymalizacji opieki opartej na wartości, redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, 2023, 59 s.
  ISBN 978-83-66723-57-3
  e-ISBN 978-83-66723-58-0
  Dostępne online
 145. Śliwczyński, Andrzej; Jewczak, Maciej; Dorobek, Małgorzata; Furlepa, Kamila; Gołębiak, Izabela; Skibińska, Edyta; Sarzyńska-Długosz, Iwona, An analysis of the incidence and cost of intracranial aneurysm and subarachnoid haemorrhage treatment between 2013 and 2021, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2023, Volume 20, Issue 5, s. 1-19.
 146. Tymińska, Justyna, Jak przygotować rodziców do realizacji programu szczepień ochronnych?, "Pediatria po Dyplomie", 2023, Nr 6, s. 66-73.
 147. Tymińska, Justyna, Zasady komunikacji lekarza z pacjentem podczas telekonsultacji, w: Komunikacja medyczna : wyzwania i źródła inspiracji, redakcja naukowa Antonina Doroszewska, Marta Chojnacka-Kuraś, Aldona K. Jankowska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023, s. 50-62.
  ISBN 978-83-235-6021-0
 148. Uebachs, Mischa; Wegner, Philipp; Schaaf, Sebastian; Kugai, Simon; Jacobi, Heike; Kuo, Sheng-Han; Ashizawa, Tetsuo; Fluck, Juliane; EUROSCA study group; ESMI study group; RISCA study group; CRC-SCA study group; SCA Registry study group; Klockgether, Thomas; Faber, Jennifer, SCAview : an intuitive visual approach to the integrative analysis of clinical data in spinocerebellar ataxias, "The Cerebellum", 2023, s. 1-9.
  Dostępne online
  Anna Sułek należy do The EUROSCA study group.
 149. Wisłowska-Stanek, Aleksandra; Lehner, Małgorzata; Tomczuk, Filip; Gawryluk, Aleksandra; Kołosowska, Karolina; Sułek, Anna; Krząśnik, Paweł; Wawer, Adriana; Płaźnik, Adam; Skórzewska, Anna, The efects of the recurrent social isolation stress on fear extinction and dopamine D2 receptors in the amygdala and the hippocampus, "Pharmacological Reports", 2023, Volume 75, Issue 1, s. 119–127.
  Dostępne online
 150. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernard, Development of a clinical tool for rating categories of the ICF Rehabilitation Set in Polish practice, "Scientific Reports", 2023, Volume 13, s. 1-13.
  Dostępne online
 151. Wróbel, Monika; Zielińska, Zuzanna; Ołdak, Łukasz; Kalicka, Aleksandra; Mańka, Grzegorz; Kiecka, Mariusz; Spaczyński, Robert Z.; Piekarski, Piotr; Banaszewska, Beata; Jakimiuk, Artur; Issat, Tadeusz; Rokita, Wojciech; Młodawski, Jakub; Szubert, Maria; Sieroszewski, Piotr; Raba, Grzegorz; Szczupak, Kamil; Kluz, Tomasz; Kluza, Marek; Pierzyński, Piotr; Wojtyła, Cezary; Lipa, Michał; Warzecha, Damian; Wielgoś, Mirosław; Sawicki, Włodzimierz; Gorodkiewicz, Ewa; Laudański, Piotr, Evaluation of proteasome and immunoproteasome levels in plasma and peritoneal fluid in patients with endometriosis, "International Journal of Molecular Sciences", 2023, Volume 24, Issue 18, s. 1-18.
  Dostępne online
 152. Zapała, Piotr; Ślusarczyk, Aleksander; Rajwa, Paweł; Przydacz, Mikołaj; Krajewski, Wojciech; Dybowski, Bartosz; Kubik, Przemysław; Kuffel, Błażej; Przudzik, Maciej; Osiecki, Rafał; Stamirowski, Remigiusz; Zapała, Łukasz; Kozikowski, Mieszko; Chorągwicki, Dominik; Szymańska, Magdalena; Kiełb, Paweł; Małkiewicz, Bartosz; Zostawa, Jacek; Roslan, Marek; Zajączkowska, Joanna; Jarzemski, Marcin; Brzoszczyk, Bartosz; Petrasz, Piotr; Jarzemski, Piotr; Zdrojowy, Romuald; Dobruch, Jakub; Paradysz, Andrzej; Drewa, Tomasz; Chłosta, Piotr; Radziszewski, Piotr, Not as black as it is painted? The impact of the first wave of COVID-19 pandemic on surgical treatment of urological cancer patients in Poland : a cross-country experience, "Archives of Medical Science : AMS", 2023, Volume 19, No. 1, s. 107-115.
  Dostępne online
 153. Zawadzka-Bartczak, Ewelina; Bartczak-Szermer, Dagmara, Autonomic dysfunction in extreme obesity, "The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology", 2023, Volume 26, Issue 1, s. 5-13.
  Dostępne online
 154. Zawisza, Magdalena, Elektroniczne postępowanie upominawcze jako wzorzec informatyzacji postępowania cywilnego, w: Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji : ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość, redakcja naukowa Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa, Łukasz Nosarzewski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023, s. 209-222.
  ISBN 978-83-66723-59-7 
  e-ISBN 978-83-66723-60-3
 155. Zieliński, Dariusz; Zygier, Marcin; Dyk, Wojciech; Wojdyga, Ryszard; Wróbel, Krzysztof; Pirsztuk, Ewelina; Szostakiewicz, Katarzyna; Szatkowski, Piotr; Darocha, Szymon; Kurzyna, Marcin; Ciurzyński, Michał; Machowski, Michał; Pruszczyk, Piotr; Torbicki, Adam; Biederman, Andrzej, Acute pulmonary embolism with coexisting right heart thrombi in transit: surgical treatment of 20 consecutive patients, "European Journal of Cardio-Thoracic Surgery", 2023, Volume 63, Issue 4, s. 1-8.
 156. Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, Redakcja naukowa: Ewelina Florczak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023, 296 s.
  ISBN 978-83-8291-463-4
  ISBN 978-83-8291-464-1 (e-book)

2022

 1. Adlam, David; Zarębiński, Maciej; Uren, Neal G.; Ptaszyński, Paweł; Oldroyd, Keith G.; Munir, Shahzad; Zaman, Azfar; Contractor, Hussain; Kiss, Róbert Gábor; Édes, István; Szachniewicz, Joanna; Nagy, Gergely Gyorgy; Garcia, Mario J.; Tomcsanyi, János; Irving, John; Sharp, Andrew S.P.; Musialek, Piotr; Lupkovics, Géza; Shirodaria, Cheerag; Selvanayagam, Joseph B.; Quinn, Pauline; Ng, Leong; Roth, Mark; Insko, Michael A.; Haber, Ben; Hill, Stephen; Siegel, Lori; Tulloch, Simon; Channon, Keith M., A randomized, double-blind, dose ranging clinical trial of intravenous FDY-5301 in acute STEMI patients undergoing primary PCI, "International Journal of Cardiology", 2022, Volume 347, s. 1-7.
  Dostępne online
 2. Augustynowicz, Anna; Bachurska, Beata; Wójcik, Michał; Borowska, Mariola; Czerw, Aleksandra; Opolski, Janusz; Słabicka, Karolina; Pinkas, Jarosław, COVID-19 — infections and immunization of inmates in penitentiary institutions in Poland in 2021, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, No. 21, s. 1-8.
  Dostępne online
 3. Augustynowicz, Anna; Opolski, Janusz; Borowska, Mariola; Malczyk, Dariusz; Kotwas, Artur Grzegorz; Bartczak-Szermer, Dagmara; Czerw, Aleksandra, COVID-19 control measures in correctional facilities of selected countries [a literature overview], "Annals of Agricultural and Environmental Medicine", 2022, Volume 29, No. 4, s. 471-476.
  Dostępne online
 4. Badowska-Kozakiewicz, Anna; Fudalej, Marta; Kwaśniewska, Daria; Durlik, Marek; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Mormul, Agata; Włoszek, Emilia; Czerw, Aleksandra; Banaś, Tomasz; Deptała, Andrzej, Diabetes mellitus and pancreatic ductal adenocarcinoma : prevalence, clinicopathological variables, and clinical outcomes, "Cancers", 2022, Volume 14, Issue 12, s. 1-17. 
  Dostępne online
 5. Balcerzak, Tomasz; Sieradzka, Małgorzata, Polish criminal liability of the UAV operator in connection with the unauthorized flight in operations area of fire services in the context of the possibility of the U-Space using, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2022, Volume 106, Issue 1, s. 1-8.
  Dostępne online
 6. Baranowska, Alicja; Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Szymczak, Zbigniew; Dudek, Jan, Czy aseptyczne obluzowanie protez stawów jest aseptyczne?, "Polski Merkuriusz Lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego", 2022, Tom 50, Nr 299, s. 318–322.
 7. Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz; Baranowska, Alicja; Mikuła, Wojciech; Matuszewski, Przemysław; Wydra, Tomasz; Dudek, Jan; Szymczak, Zbigniew; Burczy, Michał; Baranowska, Joanna, Analysis of mortality between 2019-2020 at the Neuroorthopedic and Traumatic Orthopedic Departments, "Polski Merkuriusz Lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego", 2022, Tom 50, Nr 298, s. 227-231.
  Dostępne online
 8. Barcikowska, Maria; Barczak, Anna; Gabrylewicz, Tomasz; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gorzkowska, Agnieszka; Klimkowicz-Mrowiec, Aleksandra; Rejdak, Konrad; Siuda, Joanna; Sławek, Jarosław; Sobów, Tomasz, NFZ o zdrowiu : choroba Alzheimera i choroby pokrewne, Warszawa : Narodowy Fundusz Zdrowia, 2022, 68 s. 
  ISBN 978-83-956980-6-4
  Dostępne online
 9. Beck, Krzysztof, Macroeconomic policy coordination and the European business cycle : accounting for model uncertainty and reverse causality, "Bulletin of Economic Research", 2022, s. 1-20.
  Dostępne online
 10. Beck, Krzysztof, Synchronization without similarity : the effects of COVID-19 pandemic on GDP growth and inflation in the Eurozone, "Applied Economics Letters", 2022, s. 1-5.
  Dostępne online
 11. Bednarczuk, Tomasz; Zemczak, Anna; Bolanowski, Marek; Borowska, Małgorzata; Chmielik, Ewa; Ćwikła, Jarosław B.; Foltyn, Wanda; Gisterek, Iwona; Handkiewicz-Junak, Daria; Hubalewska-Dydejczyk, Alicja; Jarząb, Michał; Junik, Roman; Kajdaniuk, Dariusz; Kamiński, Grzegorz; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka; Kopacz-Wróbel, Karolina; Kowalska, Aldona; Królicki, Leszek; Kunikowska, Jolanta; Kuśnierz, Katarzyna; Lewiński, Andrzej; Liszka, Łukasz; Londzin-Olesik, Magdalena; Marek, Bogdan; Malczewska, Anna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Nowakowska-Duława, Ewa; Pavel, Marianne E.; Pilch-Kowalczyk, Joanna; Reguła, Jarosław; Rosiek, Violetta; Ruchała, Marek; Rydzewska, Grażyna; Siemińska, Lucyna; Sowa-Staszczak, Anna; Starzyńska, Teresa; Stojčev, Zoran; Strzelczyk, Janusz; Studniarek, Michał; Syrenicz, Anhelli; Szczepkowski, Marek; Wachuła, Ewa; Zajęcki, Wojciech; Zgliczyński, Wojciech; Zieniewicz, Krzysztof; Kos-Kudła, Beata, Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and the appendix — update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego — uaktualnione zasady diagnostyki i leczenia (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)], "Endokrynologia Polska", 2022, Volume 73, No 3, s. 549-583.
  Dostępne online
 12. Borkowski, Paweł, Unia Europejska : ewolucja podskórna, w: Rocznik Strategiczny 2021/2022, redaktor naczelny Roman Kuźniar, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022, s. 241-260.
  ISBN 978-83-66849-67-9 
 13. Borkowski, Paweł, Użyteczność Trójkąta Weimarskiego w dobie polityzacji zaangażowania w proces integracji europejskiej, w: Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 114-127.
  ISBN 978-83-8017-440-5
 14. Braun, Tomasz, Gesellschaftliche Akteure - Navigatoren auf dem Weg von der Versöhnung in die Alltäglichkeit, w: Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? : 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, s. 164-174.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 15. Braun, Tomasz, Nawigatorzy pojednania: aktorzy społeczni - podsumowanie, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Darmstadt ; Warszawa : Deutsches Polen Institut : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 205-216.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 16. Brożonowicz, Justyna; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Sozański, Bernard; Orzech-Janusz, Ewa; Garus, Anna; Grzesik, Magdalena; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka, Relationship between selected functional performance parameters and the occurrence of anaemia in hospitalized females and males aged 80 and more, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, Issue 20, s. 1-12.
  Dostępne online
 17. Brożyna, Malwina; Paleczny, Justyna; Kozłowska, Weronika; Ciecholewska-Juśko, Daria; Parfieńczyk, Adam; Chodaczek, Grzegorz; Junka, Adam, Chemical composition and antibacterial activity of liquid and volatile phase of essential oils against planktonic and biofilm-forming cells of Pseudomonas aeruginosa, "Molecules", 2022, Volume 27, Issue 13, s. 1-22.
  Dostępne online
 18. Buczkowski, Przemysław; Gee-Milan, Ewelina; Kujda, Julia, Ewolucja praw zwierząt domowych: oczekiwania społeczne i wyzwania dla prawodawstwa, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 149-169.
  ISBN 978-83-8328-222-0
 19. Buczkowski, Przemysław, Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie cywilnym w świetle noweli z grudnia 2021 r., "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 3, s. 91-109.
  Dostępne online
 20. Chmielnicki, Paweł, 25 lat realizacji norm Konstytucji za pomocą ustaw, "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 7-8, s. 7-22.
 21. Chmielnicki, Paweł, Komentarz do art. 5, art. 35-38, art. 85-94, art. 96-99, art. 103 ustawy o samorządzie gminnym, w: Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki ; autorki i autorzy poszczególnych części komentarza: Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Jarosław Czerw, Dorota Dąbek, Piotr Dobosz, Paweł Kryczko, Marek Mączyński, Iwona Niżnik-Dobosz, Stefan Płażek, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 179-186, s. 706-738, s. 1103-1178, s. 1178-1204, s. 1237-1238.
  ISBN 978-83-8286-417-5
 22. Chmielnicki, Paweł, Organy stanowiące, w: System prawa samorządu terytorialnego. 2, Ustrój samorządu terytorialnego, redakcja naukowa Irena Lipowicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 215-249.
  ISBN 978-83-8286-399-4
 23. Chmielnicki, Paweł, Walka z patologiami czy „dokręcanie śruby”? : przyszłość prawnych form zwalczania tzw. efektu gapowicza, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 211-226.
  ISBN 978-83-8328-222-0
 24. Chochowska, Anna; Jasiuk, Ewa, Zarządzanie jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych : aspekty prawne, w: Innowacyjność, konkurencyjność, jakość, wiedza i uczenie się komponentami rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu, redakcja Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski, Kraków : Oficyna Wydawnicza KAAFM, 2022, s. 123-139.
  ISBN 978-83-66007-94-9
 25. Chojan, Adrian, Partie polityczne w Polsce wobec funkcjonalności : przykład Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, w: Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 128-141.
  ISBN 978-83-8017-440-5
 26. Chojan, Adrian, Regionen und Geschäftsleben - Merkmale der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen, w: Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? : 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, s. 40-46.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 27. Chojan, Adrian, Regiony i biznes : charakterystyka relacji gospodarczych, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Warszawa; Darmstadt : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Deutsches Polen Institut, 2022, s. 53-60.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 28. Chojan, Adrian, Stany Zjednoczone Ameryki wobec Trójmorza – recepta na słabnącą pozycję międzynarodową?, w: Stany Zjednoczone słabnącym hegemonem? : przejawy, przyczyny i skutki dla świata w XXI wieku, pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera i Adriana Chojana, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 80-94.
  ISBN 978-83-8017-442-9
 29. Choromański, Kacper, Forensic chemiluminescence effect in Polish crime scene investigation practice and it’s implications in bloodstain pattern analysis = Kryminalistyczny efekt chemiluminescencji w polskiej praktyce oględzin miejsca zdarzenia i jego wpływ na analizę śladów krwawych, "International Journal of Legal Studies", 2022, Volume 11, No. 1, s. 13-21. 
  Dostępne online
 30. Choromański, Kacper, Methods of the homeland security inluding using forensics – hardpower or softpower? : in the perspective of Polish geopolitics = Metody bezpieczeństwa wewnętrznego włącznie z zastosowaniem kryminalistyki – hardpower czy softpower? : w perspektywie polskiej geopolityki, "International Journal of Legal Studies", 2022, Volume 12, No. 2, s. 31-52.
  Dostępne online
 31. Choromański, Kacper, Prioritisation for forensic DNA genetic testing - bloodstain pattern analysis approach, "International Journal of New Economics and Social Sciences", 2022, Volume 15, No. 1, s. 71-76.
  Dostępne online
 32. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Kizowska-Lepiejza, Beata; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka, Development of the Polish version of the ICF core set for the environment of older people, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, No. 23, s. 1-22.
  Dostępne online
 33. Dahl, Martin, Die Bilanz von 30 Jahren deutsch-polnischer Wirtschaftsbeziehungen : eine Zusammenfassung, w: Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit?: 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, s. 78-86.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 34. Dahl, Martin; Lemańczyk, Magdalena; Loew, Peter Oliver; Łada-Konefał, Agnieszka, Pojednanie w codzienności, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Warszawa; Darmstadt : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Deutsches Polen Institut, 2022, s. 423-426.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 35. Dahl, Martin, Siła napędowa stosunków polsko-niemieckich : gospodarka - podsumowanie, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Warszawa; Darmstadt : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Deutsches Polen Institut, 2022, s. 97-106.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 36. Dahl, Martin; Strzała, Karol; Marton-Gadoś, Katarzyna, The role of modern technologies in implementing the European Green Deal strategy, "Vectors of Social Sciences", 2022, Nr 3, s. 5-12.
  Dostępne online 
 37. Das, Anirban; Sudhaman, Sumedha; Morgenstern, Daniel; Coblentz, Ailish; Chung, Jiil; Stone, Simone C.; Alsafwani, Noor; Liu, Zhihui Amy; Al Karsaneh, Ola Abu; Soleimani, Shirin; Ladany, Hagay; Chen, David; Zatzman, Matthew; Cabric, Vanja; Nobre, Liana; Bianchi, Vanessa; Edwards, Melissa; Sambira Nahum, Lauren C.; Ercan, Ayse B.; Nabbi, Arash; Constantini, Shlomi; Dvir, Rina; Yalon-Oren, Michal; Campino, Gadi Abebe; Caspi, Shani; Larouche, Valerie; Reddy, Alyssa; Osborn, Michael; Mason, Gary; Lindhorst, Scott; Bronsema, Annika; Magimairajan, Vanan; Opocher, Enrico; Loret De Mola, Rebecca; Sabel, Magnus; Frojd, Charlotta; Sumerauer, David; Samuel, David; Cole, Kristina; Chiaravalli, Stefano; Massimino, Maura; Tomboc, Patrick; Ziegler, David S.; George, Ben; Damme, An Van; Hijiya, Nobuko; Gass, David; McGee, Rose B.; Mordechai, Oz; Bowers, Daniel C.; Laetsch, Theodore W.; Lossos, Alexander; Blumenthal, Deborah T.; Sarosiek, Tomasz; Yen, Lee Yi; Knipstein, Jeffrey; Bendel, Anne; Hoffman, Lindsey M.; Luna-Fineman, Sandra; Zimmermann, Stefanie; Scheers, Isabelle; Nichols, Kim E.; Zapotocky, Michal; Hansford, Jordan R.; Maris, John M.; Dirks, Peter; Taylor, Michael D.; Kulkarni, Abhaya V.; Shroff, Manohar; Tsang, Derek S.; Villani, Anita; Xu, Wei; Aronson, Melyssa; Durno, Carol; Shlien, Adam; Malkin, David; Getz, Gad; Maruvka, Yosef E.; Ohashi, Pamela S.; Hawkins, Cynthia; Pugh, Trevor J.; Bouffet, Eric; Tabori, Uri, Genomic predictors of response to PD-1 inhibition in children with germline DNA replication repair deficiency, "Nature Medicine", 2022, Volume 28, s. 125-135.
  Dostępne online
 38. Derejko, Paweł; Dzwonkowska, Dobromiła; Wróbel, Krzysztof; Kuśnierz, Jacek; Bardyszewski, Aleksander; Menshes, Ziv; Hazan, Or; Leon, Asaf; Luria, David; Lakkireddy, Dhanunjaya, Safety and efficacy of a novel blunt-tip concealed-needle epicardial access device : first-in-human feasibility study, "JACC : clinical electrophysiology", 2022, Volume 8, Issue 7, s. 908-912.
  Dostępne online
 39. Dubielis, Anna; Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz; Baranowska, Alicja, Patogeneza i współczesny obraz polineuropatii, "Polski Merkuriusz Lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego", 2022, Tom 50, Nr 296, s. 140-144.
 40. Dulski, Jarosław; Al-Shaikh, Rana Hanna; Sułek, Anna; Kasprzak, Jakub; Sławek, Jarosław; Wszołek, Zbigniew K., First report on spinocerebellar ataxia type 3 (Machado–Joseph disease) in Poland, "Parkinsonism & Related Disorders", 2022, Volume 105, s. 39-42.
  Dostępne online
 41. Dydak, Karolina; Junka, Adam; Nowacki, Grzegorz; Paleczny, Justyna; Szymczyk-Ziółkowska, Patrycja; Górzyńska, Aleksandra; Aniołek, Olga; Bartoszewicz, Marzenna, In vitro cytotoxicity, colonisation by fibroblasts and antimicrobial properties of surgical meshes coated with bacterial cellulose, "International Journal of Molecular Sciences", 2022, Volume 23, No. 9, s. 1-19.
  Dostępne online
 42. Działo, Joanna, Działania stabilizacyjne banków centralnych w okresie kryzysów ekonomicznych : analiza porównawcza polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej USA, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2022, Nr 4(75), s. 9-38.
  Dostępne online
 43. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Płudowski, Paweł; Grant, William B.; Saniewski, Tomasz; Dąbrowski, Marek, Daily sunshine hours as determinant of 25-hydroxyvitamin D concentration among diabetic cardiac patients who experienced myocardial infarction hospitalized due to acute coronary syndrome : a cross-sectional study, "Folia Cardiologica", 2022, Volume 17, No. 1, s. 1-10.
  Dostępne online
 44. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Sowińska, Izabela; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Vitamin D level in patients with consecutive acute coronary syndrome is not correlated with the parameters of platelet activity, "Journal of Clinical Medicine", 2022, Volume 11, s. 1-11.
  Dostępne online
 45. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Tuzimek, Agnieszka; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Neutrophil-to-lymphocyte ratio is not associated with severity of coronary artery disease and is not correlated with vitamin D level in patients with a history of an acute coronary syndrome, "Biology", 2022, Volume 11, Issue 7, s. 1-12.
  Dostępne online
 46. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Tuzimek, Agnieszka; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, The association between serum vitamin D concentration and new inflammatory biomarkers-systemic inflammatory index (SII) and systemic inflammatory response (SIRI) : in patients with ischemic heart disease, "Nutrients", 2022, Volume 14, Issue 19, s. 1-13.
  Dostępne online
 47. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Tuzimek, Agnieszka; Paleczny, Justyna; Junka, Adam; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Investigation of the associations of novel inflammatory biomarkers — systemic inflammatory index (SII) and systemic inflammatory response index (SIRI) — with the severity of coronary artery disease and acute coronary syndrome occurrence, "International Journal of Molecular Sciences", 2022, Volume 23, Issue 17, s. 1-14.
  Dostępne online
 48. Dziedzic, Ewelina A.; Gąsior, Jakub S.; Tuzimek, Agnieszka; Paleczny, Justyna; Kwaśny, Mirosław; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, No association of hair zinc concentration with coronary artery disease severity and no relation with acute coronary syndromes, "Biomolecules", 2022, Volume 12, Issue 7, s. 1-12.
  Dostępne online
 49. Dziedzic, Ewelina A.; Grant, William B.; Sowińska, Izabela; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Small differences in vitamin D levels between male cardiac patients in different stages of coronary artery disease, "Journal of Clinical Medicine", 2022, Volume 11, Issue 3, s. 1-11. 
  Dostępne online
 50. Dziedzic, Ewelina A.; Tuzimek, Agnieszka; Gąsior, Jakub S.; Paleczny, Justyna; Junka, Adam; Kwaśny, Mirosław; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Investigation on the association of copper and copper-to-zinc-ratio in hair with acute coronary syndrome occurrence and its risk factors, "Nutrients", 2022, Volume 14, Issue 19, s. 1-14.
  Dostępne online
 51. Dzierżanowski, Włodzimierz; Szustakiewicz, Przemysław, The public-private character of activities of the contracting entity, "Studia Iuridica Lublinensia", 2022, Volume 31, No. 4, s. 275-293.
  Dostępne online
 52. Englert-Golon, Monika; Budny, Bartłomiej; Lewandowska, Małgorzata Anna; Burchardt, Bartosz; Smolarek, Natalia; Ziemnicka, Katarzyna; Jagodziński, Paweł Piotr; Ruchała, Marek; Grabowska, Marlena; Sajdak, Stefan, Progressing vulvar melanoma caused by instability in cKIT juxtamembrane domain : a case report and review of literature, "Current Oncology", 2022, Volume 29, Issue 5, s. 3130-3137.
  Dostępne online
 53. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa” : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ©2022, 447 s.
  ISBN 978-83-64878-48-0
  Dostępne online
 54. Farkowski, Michał Mirosław; Lach, Krzysztof; Pietrzyk, Malwina; Baryla-Zapala, Ewelina; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kowalska-Bobko, Iwona; Kępka, Cezary; Hryniewiecki, Tomasz, The need to implement health technology assessment in Polish hospitals : a survey of 50 hospital managers, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, Issue 14, s. 1-10.
  Dostępne online
 55. Feduniw, Stepan; Golik, Dawid; Kajdy, Anna; Pruc, Michał; Modzelewski, Jan; Sys, Dorota; Kwiatkowski, Sebastian; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Rabijewski, Michał, Application of artificial intelligence in screening for adverse perinatal outcomes : a systematic review, "Healthcare", 2022, Volume 10, No. 11, s. 1-20.
  Dostępne online
 56. Fiszer, Józef, Czy Stany Zjednoczone tracą pozycję światowego hegemona? : jeśli tak, to dlaczego?, w: Stany Zjednoczone słabnącym hegemonem? : przejawy, przyczyny i skutki dla świata w XXI wieku, pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera i Adriana Chojana, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 17-48.
  ISBN 978-83-8017-442-9
 57. Fiszer, Józef, Why did the Soviet Union collapse? : the reasons and effects for Poland, Europe, and the world, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2022, Nr 1(72), s. 11-37.
  Dostępne online
 58. Florczak, Ewelina; Brdulak, Jacek, Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", 2022, Volume 15, Nr 4, s. 492-508.
  Dostępne online
 59. Florczak, Ewelina, Die Bedeutung von Investitionen in Fernverkehrsstrßen für die Zusammenarbeit der deutsch-polnischen Grenzgebiete, w: Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? : 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, s. 47-62.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 60. Florczak, Ewelina, Znaczenie magistralnych inwestycji drogowych dla współpracy polsko-niemieckich obszarów transgranicznych, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Darmstadt ; Warszawa : Deutsches Polen Institut : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 61-78.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 61. Furlepa, Kamila; Śliwczyński, Andrzej; Kamecka, Karolina; Kozłowski, Remigiusz; Gołębiak, Izabela; Cichońska-Rzeźnicka, Dominika; Marczak, Michał; Glinkowski, Wojciech Michał, The COVID-19 pandemic as an impulse for the development of telemedicine in primary care in Poland, "Journal of Personalized Medicine", 2022, Volume 12, Issue 7, s. 1-12.
  Dostępne online
 62. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub, Zawał serca w Polsce : profilaktyka wtórna, koordynacja procesu leczenia oraz zmiana stylu życia kluczem do redukcji śmiertelności, groźnych powikłań i wysokich kosztów, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2022, 4 s.
  ISBN 978-83-60694-26-8 
  e-ISBN 978-83-60694-33-6
  Dostępne online
 63. Gee-Milan, Ewelina, Tworzenie państwa opiekuńczego w Polsce - jakościowa i ilościowa analiza przepisów wprowadzonych przez ustawodawcę w 2021 r., "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 7-8, s. 51-61.
 64. Geyer Jr., C. E.; Garber, J. E.; Gelber, R. D.; Yothers, G.; Taboada, M. [i 71 pozostałych] ; OlympiA Clinical Trial Steering Committee and Investigators, Tomasz Sarosiek [i pozostałe], Overall survival in the OlympiA phase III trial of adjuvant olaparib in patients with germline pathogenic variants in BRCA1/2 and high-risk, early breast cancer, "Annals of Oncology", 2022, Volume 33, Issue 12, s. 1250-1268.
  Dostępne online 
 65. Grabowska, Marlena; Baum, Ewa; Lewandowska, Małgorzata Anna; Sajdak, Stefan; Dolińska-Kaczmarek, Klaudia; Englert-Golon, Monika, A unique glassy cell carcinoma (GCC) of the cervix diagnosed during pregnancy : a case report, "Healthcare", 2022, Volume 10, Issue 8, s. 1-7.
  Dostępne online
 66. Grupiński, Ryszard, Prawo erozji prawa, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 39-60.
  ISBN 978-83-8328-222-0
 67. Harasimiuk, Dominika Ewa; Braun, Tomasz, Governing complexity: the public organizations’ shift in digital transformation, w: Governing complexity in times of turbulence, edited by Jarle Trondal, Robyn Keast, David Noble, Rómulo Pinheiro, Northampton : Edward Elgar Publishing, 2022, s. 126-144.
  ISBN 978-1-80088-964-4
 68. Hrycaj, Anna, Egzekucja z ruchomości, Stan prawny na 19 sierpnia 2022, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 232 s.
  ISBN 978-83-8286-813-5.
 69. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2022, Nr 30, s. 4-22.
 70. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2022, Nr 29, s. 4-18.
 71. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2022, Nr 28, s. 4-27.
 72. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2022, Nr 27, s. 4-19.
 73. Hrycaj, Anna, Umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w: Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego : podstawy i skutki, redakcja naukowa Andrzej Grzegorz Harla, Sopot : Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej : Currenda, 2022.
  ISBN 978-83-65966-50-6
 74. Jasiuk, Ewa; Wosiek, Roman, Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce : problemy ekonomiczne i prawne, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 1, s. 27-44.
  Dostępne online
 75. Jene, Karol, European Green Deal strategy and the implications for employment, "Vectors of Social Sciences", 2022, Nr 3, s. 23-31.
  Dostępne online
 76. Juliebø-Jones, Patrick; Pietropaolo, Amelia; Spinoit, Anne-Francoise; Bergesen, Anne K.; Guðbrandsdottir, Gigja; Beisland, Christian; Ostau, Nicola von; Harke, Nina N.; Ribal, Maria J.; Zerva, Maria; Bres-Niewada, Ewa; Zondervan, Patricia; McLornan, Liza; Ferretti, Stefania; Tonnhofer, Ursula; Necknig, Ulrike Hendrika; Skolarikos, Andreas; Somani, Bhaskar K., Rules and regulations for a pregnant endourologist : the European perspective, "World Journal of Urology", 2022, Volume 40, s. 857–864.
  Dostępne online
 77. Kamińska-Winciorek, Grażyna; Słowińska, Monika; Krotowski, J.; Guttmejer-Nasierowska, Anna; Musiał, J.; Cybulska-Stopa, Bożena, Dermoscopy of external ear melanoma (EEM), "Archives of Dermatological Research", 2022, s. 1-7.
  Dostępne online
 78. Kasprzyk, Piotr, Odpowiedzialność cywilna za wypadki lotnicze podmiotów innych niż użytkownik statku powietrznego, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 2, s. 94-107.
  Dostępne online
 79. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz, redakcja naukowa Maciej Rogalski ; Andrzej Kiełtyka, Joanna Paśkiewicz, Maciej Rogalski, Andrzej Ważny, Wydanie 2, stan prawny na 15 stycznia 2022 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 753 s.
  ISBN 978-83-8246-987-5.
 80. Komentarz do zmian w ustawach podatkowych : Polski Ład 2022, Adam Mariański (red.), Warszawa : C.H.Beck, 2022, 626 s.
  ISBN 978-83-8291-051-3
 81. Konert, Anna; Balcerzak, Tomasz; Książek-Janik, Ewelina; Yarushina, Alexandra, Legal framework for space exploration : benefits and threats for the Earth, "Transportation Research Procedia", 2022, Volume 65, s. 144–150.
  Dostępne online
 82. Konert, Anna, Należyta staranność w umowie przewozu lotniczego, w: Ius civile vigilantibus scriptum est : księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, autorzy: Marek Andrzejewski [i 87 pozostałych] ; redaktorzy naukowi: Joanna Haberko, Jarosław Grykiel, Krzysztof Mularski, Warszawa : C. H. Beck, 2022, s. 341-352.
  ISBN 978-83-8235-893-3
 83. Konert, Anna; Osiecki, Mateusz, Convenio de Ciudad del Cabo : un enfoque sobre el mercado aéro Polaco, w: ALADA 60/62 Años : la Asociacion Latino Americana de Derecho Aeronautico y Especial y sus seis décadas de vida académica, publicatión dirigida por el Mario O. Folchi ; Asociacion Latino Americana de Derecho Aeronautico y Especial, Buenos Aires : ALADA, 2022, s. 805-813.
 84. Konert, Anna; Osiecki,  Mateusz, Wpływ ratyfikacji Konwencji kapsztadzkiej i Protokołu lotniczego na polski rynek lotniczy, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 185-192.
  ISBN 978-83-66723-45-0
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
 85. Konert, Anna, Umowa czarteru lotniczego : odpowiedzialność za „skrócone wakacje”, w: W poszukiwaniu dobrego prawa : księga jubileuszowa profesora Mirosława Steca. T. 2, Perspektywa prywatnoprawna, redakcja naukowa Katarzyna Małysa-Sulińska, Marcin Spyra, Andrzej Szumański, Warszawa : Wolters Kluwer ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2022, s. 595-609.
  ISBN 978-83-8286-205-8
 86. Konopielko, Łukasz, Dostosowania programu matury międzynarodowej do sytuacji pandemicznej na przykładzie przedmiotu ekonomia, w: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie nauk społecznych - pedagogiki, psychologii i zarządzania, redakcja naukowa Emilia Żuchowska-Kotlarz, Adam Tokarski ; Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Radom : Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, 2022, s. 11-22.
 87. Konopielko, Łukasz, Suburbanizacja na pograniczach : stan obecny i perspektywy, w: Na pograniczach : historia - kultura - polityka, redakcja naukowa: Robert Lipelt, Sanok; Kraków : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2022, s. 87-96.
  ISBN 978-83-67497-23-7
 88. Konopielko, Łukasz, Wpływ programów unijnych na dobrobyt społeczny na przykładzie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w: Oblicza dobrobytu : wybrane zagadnienia. T. 5, redakcja naukowa Krystyna Strzała, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022, s. 25-33.
  ISBN 978-83-8206-504-6 (UG)
  ISBN 978-83-956346-1-1 (PSW)
 89. Kos-Kudła, Beata; Foltyn, Wanda; Malczewska, Anna; Bednarczuk, Tomasz; Bolanowski, Marek; Borowska, Małgorzata; Chmielik, Ewa; Ćwikła, Jarosław B.; Gisterek, Iwona; Handkiewicz-Junak, Daria; Hubalewska-Dydejczyk, Alicja; Jarząb, Barbara; Jarząb, Michał; Junik, Roman; Kajdaniuk, Dariusz; Kamiński, Grzegorz; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka; Kowalska, Aldona; Królicki, Leszek; Krzakowski, Maciej; Kunikowska, Jolanta; Kuśnierz, Katarzyna; Lewiński, Andrzej; Liszka, Łukasz; Londzin-Olesik, Magdalena; Marek, Bogdan; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Nowakowska-Duława, Ewa; Pavel, Marianne E.; Pilch-Kowalczyk, Joanna; Reguła, Jarosław; Rosiek, Violetta; Ruchała, Marek; Rydzewska, Grażyna; Siemińska, Lucyna; Sowa-Staszczak, Anna; Starzyńska, Teresa; Stojčev, Zoran; Strzelczyk, Janusz; Studniarek, Michał; Syrenicz, Anhelli; Szczepkowski, Marek; Wachuła, Ewa; Zajęcki, Wojciech; Zemczak, Anna; Zgliczyński, Wojciech; Zieniewicz, Krzysztof, Update of the diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Aktualizacja zaleceń ogólnych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)], "Endokrynologia Polska", 2022, Vol. 73, No 3, s. 387-454.
  Dostępne online
 90. Kos-Kudła, Beata; Rosiek, Violetta; Borowska, Małgorzata; Bednarczuk, Tomasz; Bolanowski, Marek; Chmielik, Ewa; Ćwikła, Jarosław B.; Foltyn, Wanda; Gisterek, Iwona; Handkiewicz-Junak, Daria; Hubalewska-Dydejczyk, Alicja; Jarząb, Michał; Junik, Roman; Kajdaniuk, Dariusz; Kamiński, Grzegorz; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka; Kowalska, Aldona; Królicki, Leszek; Kunikowska, Jolanta; Kuśnierz, Katarzyna; Lewiński, Andrzej; Liszka, Łukasz; Londzin-Olesik, Magdalena; Marek, Bogdan; Malczewska, Anna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Nowakowska-Duława, Ewa; Pavel, Marianne E.; Pilch-Kowalczyk, Joanna; Reguła, Jarosław; Ruchała, Marek; Rydzewska, Grażyna; Siemińska, Lucyna; Sowa-Staszczak, Anna; Starzyńska, Teresa; Stojčev, Zoran; Strzelczyk, Janusz; Studniarek, Michał; Syrenicz, Anhelli; Szczepkowski, Marek; Wachuła, Ewa; Zajęcki, Wojciech; Zemczak, Anna; Zgliczyński, Wojciech; Zieniewicz, Krzysztof, Pancreatic neuroendocrine neoplasms — update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne trzustki — uaktualnione zasady diagnostyki i leczenia (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)], "Endokrynologia Polska", 2022, Volume 73, No 3, s. 491-548.
  Dostępne online
 91. Kosonoga, Jacek, Nadużycie prawa do mowy końcowej, w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, 301-308.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 92. Kosonoga, Jacek, Orzekanie w przedmiocie środka zabezpieczającego na etapie postępowania wykonawczego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 425-428.
  ISBN 978-83-64878-84-8
 93. Kosonoga, Jacek, Ponowienie prośby o ułaskawienie (art. 566 k.p.k.), w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 320-321.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 94. Kosonoga, Jacek, Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych na tle prawnoporównawczym, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 2, s. 57-78.
  Dostępne online
 95. Kosonoga, Jacek, Przekroczenie granic swobodnego wypowiedzenia się, w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 286-289.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 96. Kosonoga, Jacek, Przeważająca działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności karnej za powierzenie wykonywania pracy w handlu w niedziele lub święta wbrew ustawowemu zakazowi, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 592-596.
  ISBN 978-83-64878-84-8
 97. Kosonoga, Jacek, Stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu w przedmiocie skargi na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 402-413.
  ISBN 978-83-66723-46-7
 98. Kosonoga, Jacek, Temporalne ograniczenie możliwości zaskarżania postanowień w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 289-294.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 99. Kosonoga, Jacek, Uchylenie pytań nieistotnych, niestosownych oraz sugerujących treść odpowiedzi, w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 283-286.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 100. Kosonoga, Jacek, Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym na podstawie nieaktualnej opinii lekarskiej : M. B. przeciwko Polsce, skarga nr 60157/15, wyrok z dnia 14 października 2021 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa” : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 80-90.
  ISBN 978-83-64878-48-0
 101. Kosonoga, Jacek, Umorzenie absorpcyjne w postępowaniu ponownym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 449-452.
  ISBN 978-83-64878-84-8
 102. Kosonoga, Jacek, Wiek świadka a prawo do odmowy złożenia zeznań, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, s. 467-472.
  ISBN 978-83-64878-84-8
 103. Kosonoga, Jacek, Wyznaczenie terminu końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, w: Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2022, s. 294-299.
  ISBN 978-83-64878-60-2
 104. Kotliński, Mateusz; Król–Całkowska, Justyna Esthera, U‑Space and UTM deployment as an opportunity for more complex UAV operations including UAV medical transport, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2022, Volume 106, Issue 1, s. 1-17.
  Dostępne online
 105. Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Nosarzewski, Łukasz, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość”, Warszawa, 18.05.2022 r., "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 12, s. 110-117.
 106. Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Opaliński, Bartłomiej, Prawo o aktach stanu cywilnego : komentarz, Stan prawny na 1 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 246 s. 
  ISBN 978-83-8286-556-1
 107. Kotowicz, Bartosz; Opaliński, Bartłomiej, Wzmacnianie funkcji redystrybucyjnej państwa jako instrument walki o władzę : teraźniejszość i perspektywy, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 191-210.
  ISBN 978-83-8328-222-0
 108. Kotowicz, Bartosz, Polska państwem opiekuńczym? : wnioski z badań polskiego ustawodawstwa w latach 2012-2019 na tle danych makroekonomicznych, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 151-172. 
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 109. Krasowski, Grzegorz, Migdał, Paweł; Woroszyło, Marta; Fijałkowski, Karol; Chodaczek, Grzegorz; Czajkowska, Joanna; Dudek, Bartłomiej; Nowicka, Joanna; Oleksy-Wawrzyniak, Monika; Kwiek, Bartłomiej; Paleczny, Justyna; Brożyna, Malwina; Junka, Adam, The assessment of activity of antiseptic agents against biofilm of Staphylococcus aureus measured with the use of processed microscopic images, "International Journal of Molecular Sciences", 2022, Volume 23, Issue 21, s. 1-20.
  Dostępne online
 110. Król–Całkowska, Justyna Esthera; Jaroszyński, Janusz, Off-label use of medicinal products in oncology : exercising due diligence or experimental activity?, "Nowotwory. Journal of Oncology", 2022, Volume 72, No. 1, s. 26-33.
  Dostępne online
 111. Król–Całkowska, Justyna Esthera; Szymański, Waldemar; Wallner, Grzegorz, Changes within the scope of criminal liability of healthcare professional as introduced during the COVID-19 pandemic, "Polish Journal of Surgery", 2022, Volume 94, No. 1, s. 1-5.
 112. Król-Całkowska, Justyna Esthera; Walczak, Daniel; Szymański, Waldemar, Telemedicine in the past and now: Polish regulatory framework and the scope of civil and criminal liability of the medical staff, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2022, Tom XV, Nr 1, s. [113]–128.
  Dostępne online
 113. Król–Całkowska, Justyna Esthera; Walczak, Daniel, The use of drones in the area of minimizing health risk during the COVID‑19 epidemic, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2022, Volume 106, Issue 2, s. 1-11.
  Dostępne online
 114. Kurnicka, Katarzyna; Zieliński, Dariusz; Wróbel, Krzysztof, Miniinvasive robotic mitral valve repair using the da Vinci system in the first two patients in Poland : echocardiographic follow-up results 30 months after surgery, "Kardiochirurgia i torakochirurgia Polska = Polish Journal of thoracic and cardiovascular surgery", 2022, Volume 19, Issue 3, s. 177-179.
  Dostępne online
 115. Kurzawa, Angelika, Nowa przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego podyktowana orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pojazdów nienormatywnych, w: Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, redakcja naukowa Zofia Duniewska, Maria Karcz-Kaczmarek, Przemysław Wilczyński, Łódź, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wolters Kluwer, 2022, s. 483-496.
  ISBN 978-83-8286-803-6
  ISBN 978-83-8220-917-4
  e-ISBN 978-83-8220-918-1
 116. Kurzawa, Angelika, Numer PESEL a wymóg formalny skargi – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2022, Nr 1, s. 98-110.
 117. Kurzawa, Angelika, Obowiązek potwierdzenia daty nadania skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako przejaw nadmiernego formalizmu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 5, s. 85-92.
 118. Kurzawa, Angelika, Opatrzenie podpisem skargi w formie dokumentu elektronicznego stanowiącej załącznik do pisma przewodniego: glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2020 r., I OZ 938/20, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2022, Nr 3, s. 136-147.
 119. Kurzawa, Angelika, Problemy sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu regulacji energetyki w praktyce stosowania prawa, w: Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, redakcja naukowa Marek Szewczyk, Lucyna Staniszewska, Maciej Kruś, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 619-630.
  ISBN 978-83-8286-721-3
 120. Kushnìr, Ostap, Overcoming ‘otherness’ : Central and Eastern European nations and the idea of ‘Europe’, "The International Spectator : Italian journal of international affairs", 2022, s. 1-17.
 121. Kushnìr, Ostap, Post-colonial or still colonial?: the influence of former imperial powers on Ukraine and Ireland, w: Ireland and Ukraine : studies in comparative imperial and national history, edited by Stephen Velychenko, Joseph Ruane, and Ludmilla Hrynevych, Stuttgart : ibidem Verlag, 2022, s. 539-566.
  ISBN 978-3-8382-1665-2
 122. Kuźniacki, Błażej; Almada, Marco; Tyliński, Kamil; Górski, Łukasz; Winogradska, Beata; Zeldenrust, Reza, Towards eXplainable artificial intelligence (XAI) in tax law : the need for a minimum legal standard, "World Tax Journal", 2022, Volume 14, No. 4, s. 573-616.
  Dostępne online
 123. Kuźniacki, Błażej, Beneficial ownership in international taxation, Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2022, 384 s.
  ISBN 978-1-80220-606-7 (print)
  ISBN 978-1-80220-607-4 (e-book)
 124. Kuźniacki, Błażej, Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: glosa do wyroku NSA z dnia 12 sierpnia 2021 r., II FSK 126/19, "Przegląd Podatkowy", 2022, Nr 5, s. 47-58.
 125. Kuźniacki, Błażej; Dominik-Ogińska, Dagmara (autor przedmowy), Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła : alokacja dochodu czy przeciwdziałanie nadużyciom międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego?, Stan prawny na 1 marca 2022 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 752 s.
  ISBN 978-83-8246-560-0 
 126. Kuźniacki, Błażej, European Union law and global investment regime : unshell proposal as a next (mis)step of the EU against investment treaty arbitration?, "Intertax", 2022, Volume 50, Issue 11, s. 782-802.
 127. Kuźniacki, Błażej, Ewolucja krajowej definicji koncepcji beneficial ownership w podatku u źródła: quo vadis, Domine?, "Przegląd Podatkowy", 2022, Nr 2, s. 44-58.
 128. Kuźniacki, Błażej; Morawski, Wojciech, The questionable Polish-German pandemic mutual agreement, "University of Bologna Law Review", 2022, Volume 7, No. 2, s. 205-224.
  Dostępne online
 129. Kuźniacki, Błażej, Prawotwórcza działalność ministra fnansów pod pozorem interpretacji ogólnej przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, "Przegląd Sejmowy", 2022, Nr 5(172), s. 93–127.
  Dostępne online
 130. Lash, Christopher, ‘Society is watching you very carefully’ : smuggling, the state and athlete attempts to assert agency in people’s Poland, "Contemporary European History", 2022, Volume 31, Issue 3, s. 420-434.
 131. Lewandowska, Małgorzata Anna, Charakterystyki matki jako predykatory makrosomii noworodka; szczególna rola BMI, w: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Zagrożenia zdrowia człowieka - przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Ewelina Chodźko, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 20.
  ISBN 978-83-67194-80-8
 132. Lewandowska, Małgorzata Anna; Englert-Golon, Monika; Krasiński, Zbigniew; Jagodziński, Paweł Piotr; Sajdak, Stefan, A rare case of HELLP syndrome with hematomas of spleen and liver, eclampsia, severe hypertension and prolonged coagulopathy : a case report, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, Issue 13, s. 1-7.
  Dostępne online
 133. Lewandowska, Małgorzata Anna, Mikroskładniki odżywcze a COVID-19 = Micronutrients and COVID-19, w: Koncepcje i obszary badań nad zdrowiem człowieka, redakcja: Paulina Szymczyk, Joanna Jędrzejewska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022, s. 114-121.
  ISBN 978-83-67104-71-5
 134. Lewandowska, Małgorzata Anna, Otyłość a ciężkość COVID-19 = Obesity and the severity of COVID-19, w: Koncepcje i obszary badań nad zdrowiem człowieka, redakcja: Paulina Szymczyk, Joanna Jędrzejewska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022, s. 106-113.
  ISBN 978-83-67104-71-5
 135. Lewandowska, Małgorzata Anna, Poziomy selenu w surowicy mogą być markerami ryzyka nadciśnienia indukowanego ciążą, w: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” : abstrakty, redakcja: Alicja Danielewska, Kinga Kalbarczyk, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 42.
  ISBN 978-83-67194-78-5
 136. Lewandowska, Małgorzata Anna, Rola diety w nowotworach ginekologicznych = The role of diet in gynecological cancers, w: Koncepcje i obszary badań nad zdrowiem człowieka, redakcja: Paulina Szymczyk, Joanna Jędrzejewska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022, s. 36-43.
  ISBN 978-83-67104-71-5
 137. Lewandowska, Małgorzata Anna, Szczególna rola BMI kobiet ciężarnych wśród czynników ryzyka nadciśnienia indukowanego ciążą, w: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Zagrożenia zdrowia człowieka - przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Ewelina Chodźko, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 30-31.
  ISBN 978-83-67194-80-8
 138. Lewandowska, Małgorzata Anna; Szydłowska, Anna, Kliniczne i demograficzne determinanty kosztów szpitalnych związanych z pacjentami COVID-19, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 - wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Izabela Mołdoch-Mendoń, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 18.
  ISBN 978-83-67194-96-9
 139. Lewandowska, Małgorzata Anna; Szydłowska, Anna, Narażenie personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19, a zasady bezpieczeństwa podczas wykonania tracheotomii, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 - wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Izabela Mołdoch-Mendoń, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 23-24.
  ISBN 978-83-67194-96-9
 140. Lewandowska, Małgorzata Anna; Szydłowska, Anna, Otyłość a mikrobiom jelitowy, w: Koncepcje i obszary badań nad zdrowiem człowieka, redakcja: Paulina Szymczyk, Joanna Jędrzejewska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022, s. 91-98.ISBN 978-83-67104-71-5
 141. Lewandowska, Małgorzata Anna, Wpływ modyfikowalnych i potencjalnych genetycznych czynników ryzyka na rozwój cukrzycy ciążowej, w: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Zagrożenia zdrowia człowieka - przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Ewelina Chodźko, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 33-34.
  ISBN 978-83-67194-80-8
 142. Lewandowska, Małgorzata Anna, Wyzwania anestezjologii położniczej spowodowane otyłością u kobiet ciężarnych = Challenges caused by obesity in pregnant women facing obstetric anesthesiology, w: Koncepcje i obszary badań nad zdrowiem człowieka, redakcja: Paulina Szymczyk, Joanna Jędrzejewska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2022, s. 44-51.
  ISBN 978-83-67104-71-5
 143. Lewinski, Dirk von; Benedikt, Martin; Alber, Hannes; Debrauwere, Jan; Smits, Pieter C.; Édes, István; Kiss, Róbert Gábor; Merkely, Béla; Nagy, Gergely Gyorgy; Ptaszyński, Paweł; Zarębiński, Maciej; Kubica, Jacek; Kleinrok, Andrzej; Coats, Andrew J. S.; Wallner, Markus, Dutogliptin in combination with filgrastim in early recovery post-myocardial infarction : the REC-DUT-002 trial, "Journal of Clinical Medicine", 2022, Volume 11, Issue 19, s. 1-12.
  Dostępne online
 144. Łazarska, Aneta; Niemczyk, Stanisław, Standardy prawno-medyczne udzielania teleporad a dobro pacjenta : wyzwania i zagrożenia, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 227-253.
  ISBN 978-83-8328-222-0
 145. Łazarska, Aneta, Skład sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym = Second instance court’s bench composition in civil proceedings, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 2, s. 130-151.
  Dostępne online
 146. Łazarska, Aneta, Wpływ nowoczesnych technologii na metodykę pracy sędziego w postępowaniu cywilnym, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 232-248.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 147. Malinowska-Wójcicka, Magdalena; Gee-Milan, Ewelina, Ochrona praw kobiet - legislacja a rzeczywistość ekonomiczna : wyniki badań pilotażowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 2022, T. 17, Nr 1, s. 197-218.
  Dostępne online
 148. Mariański, Adam, Nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego : teoria i praktyka = Provision of tax consultancy services without authorization : theory and practice, "Przegląd Podatkowy", 2022, Nr 1, s. 17-25.
 149. Mariański, Adam, Polska fundacja rodzinna : postulaty legislacyjne = Polish family foundation : legislative postulates, "Monitor Prawniczy", 2022, Nr 3, s. 129-134.
 150. Mariański, Adam, Polski Ład, czyli jak zwiększyć niesprawiedliwy rozkład ciężarów podatkowych = The Polish Deal or how to increase the unfair distribution of the tax burden, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2022, Nr 7, s. 2-10.
  Dostępne online
 151. Masior, Michał; Chmielnicki, Paweł, Wpływ samorządów prawniczych na regulacje dostępu do pomocy prawnej w latach 2014–2020, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2022, Nr 2(66), s. 201-220.
  Dostępne online
 152. Mela, Aneta; Rdzanek, Elżbieta; Poniatowski, Łukasz A.; Jaroszyński, Janusz; Kalicki, Tomasz; Dutka, Monika Maria; Furman, Maciej; Czajka, Anna; Furtak-Niczyporuk, Marzena; Wojciechowska, Monika; Król-Całkowska, Justyna Esthera; Drop, Bartłomiej; Drop, Katarzyna; Krzakowski, Maciej; Sakowicz, Magdalena; Grucza, Bartosz; Cygler, Joanna; Jagielska, Beata, Epidemiological features and changes in the occurrence of infectious diseases in Poland from 2015 to 2020 in the context of the emerging novel SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic, "Oncology in Clinical Practice", 2022, s. 1-10.
  Dostępne online
 153. Menshykova, Anastasiia; Burchenko, Iryna, The European Green Deal : young people eco-awareness from the perspective of the illusion of explanatory depth, "Vectors of Social Sciences", 2022, Nr 3, s. 55-63.
  Dostępne online
 154. Mierzejewski, Dominik; Kowalski, Bartosz; Jura, Jarosław, The domestic mechanisms of China’s vertical multilateralism: the FOCAC and the 16+1 format case studies, "Journal of Contemporary China", 2022, s. 1-17.
  Dostępne online
 155. Minich, Dobrochna, Dylematy współczesnej władzy – kryzys demokracji liberalnej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 7-8, s. 23-36.
 156. Minich, Dobrochna, Konstytucjonalizm – autorytaryzm: tak daleko, a tak blisko, "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 9, s. 23-38.
 157. Minich, Dobrochna, Między originalism a living constitution - Jacka M. Balkina koncepcja wykładni Konstytucji = Between Originalism and Living Constitution – Jack M. Balkin concept of interpretation of the Constitution, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 3, s. 130-145.
  Dostępne online
 158. Minich, Dobrochna, Prawo dnia jutrzejszego z perspektywy antropologii filozoficznej oraz ewolucyjnej teorii prawa : preliminaria, w: Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 25-38.
 159. Momot, Karol; Zarębiński, Maciej; Flis, Krzysztof; Czarzasta, Katarzyna; Puchalska, Liana; Wojciechowska, Małgorzata, Biochemical and clinical evaluation of endothelial injury after distal or traditional transradial access in percutaneous interventions, "Kardiologia Polska", 2022, Volume 80, No. 6, s. 1-6.
  Dostępne online
 160. Nosarzewski, Łukasz, Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 387 s.
  ISBN 978-83-66723-51-1
  e-ISBN 978-83-66723-52-8
  Dostępne online
 161. Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Warszawa; Darmstadt : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Deutsches Polen Institut, 2022, 442 s.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 162. Okhrimenko, Iana, The attribution of causality, perception of responsibility, and preferred generic means of life distribution, "Panoeconomicus", 2022, s. 1-25.
  Dostępne online
 163. Oleksy-Wawrzyniak, Monika; Junka, Adam; Brożyna, Malwin; Migdał, Paweł; Kwiek, Bartłomiej; Nowak, Maciej; Mączyńska, Beata; Bartoszewicz, Marzenna, The in vitro ability of Klebsiella pneumoniae to form biofilm and the potential of various compounds to eradicate it from urinary catheters, "Pathogens", 2022, Volume 11, Issue 1, s. 1-24.
  Dostępne online
 164. Oroń, Magdalena; Grochowski, Marcin; Jaiswar, Akanksha; Legierska, Justyna; Jastrzębski, Kamil; Nowak-Niezgoda, Magdalena; Kołos, Małgorzata; Kaźmierczak, Wojciech; Olesiński, Tomasz; Lenarcik, Małgorzata; Cybulska, Magdalena; Mikula, Michał; Żylicz, Alicja; Miączyńska, Marta; Zettl, Katharina; Wiśniewski, Jacek R.; Walerych, Dawid, The molecular network of the proteasome machinery inhibition response is orchestrated by HSP70, revealing vulnerabilities in cancer cells, "Cell Reports", 2022, Volume 40, No. 13, s. 1-26.
  Dostępne online
 165. Osiecki, Mateusz, "Iceberg Project" ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich : czy inicjatywa ta jest zgodna z prawem międzynarodowym?, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 2, s. 198-212.
  Dostępne online
 166. Osiecki, Mateusz, International legal aspects of aerial terrorism : methods of law enforcement in aviation, Berlin : Peter Lang, 2022, 271 s.
  (Ius, Lex et Res Publica vol. 22)
  ISBN 978-3-631-87539-1
  ISBN 978-3-631-88697-7
  ISBN 978-3-631-88711-0
 167. Paleczny, Justyna; Brożyna, Malwina; Dudek-Wicher, Ruth; Dydak, Karolina; Oleksy-Wawrzyniak, Monika; Madziała, Marcin; Bartoszewicz, Marzenna; Junka, Adam, The medium composition impacts staphylococcus aureus biofilm formation and susceptibility to antibiotics applied in the treatment of bone infections, "International Journal of Molecular Sciences", 2022, Volume 23, No. 19, s. 1-21.
  Dostępne online
 168. Perzanowska-Brzeszkiewicz, Katarzyna; Lisicka, Monika; Wróbel, Krzysztof; Piotrowska-Kownacka, Dorota; Pruszczyk, Piotr; Ciurzyński, Michał, Severe stenosis of a unicuspid aortic valve, "Kardiologia Polska : oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego = Polish Heart Journal : Polish Cardiac Society the official peer-review journal", 2022, Volume 80, No. 11, s. 1148-1149.
  Dostępne online
 169. Pienias, Michał, Rola interesariuszy w projekcie, w: Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka, redakcja naukowa Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 34-64.
  ISBN 978-83-66723-49-8 
  e-ISBN 978-83-66723-50-4
 170. Pienias, Michał, Sytuacja rynku e-commerce w Polsce w warunkach pandemii Covid-19, "Studia Społeczne", 2022, Nr 2(37), s. 249-263.
  Dostępne online
 171. Pietrasik, Arkadiusz; Gąsecka, Aleksandra; Kurzyna, Paweł; Wrona, Katarzyna; Darocha, Szymon; Banaszkiewicz, Marta; Zieliński, Dariusz; Zajkowska, Dominika; Smyk, Julia Maria; Rymaszewska, Dominika; Jasińska, Karolina; Wasilewski, Marcin; Wolański, Rafał; Procyk, Grzegorz; Szwed, Piotr; Florczyk, Michał; Wróbel, Krzysztof; Grabowski, Marcin; Torbicki, Adam; Kurzyna, Marcin, Characteristics and outcomes of patients consulted by a multidisciplinary pulmonary embolism response team : 5-year experience, "Journal of Clinical Medicine", 2022, Volume 11, Issue 13, s. 1-14.
  Dostępne online
 172. Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Szymczak, Zbigniew; Retmański, Artur; Michalski, Paweł; Dubielis, Anna, Prozdrowotne ścieżki rowerowe a zanieczyszczenie środowiska naturalnego i urazowość, "Polski Merkuriusz Lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego", 2022, Tom 50, Nr 298, s. 264–270.
 173. Poboży, Tomasz; Konarski, Wojciech; Piotrowska-Lis, Karolina; Domańska, Julia; Poboży, Kamil; Kielar, Maciej, Basic differences and most common findings in ultrasound examinations of musculoskeletal system in children : a narrative literature review, "Healthcare", 2022, Volume 10, Issue 10, s. 1-24.
  Dostępne online
 174. Pradhan, Aruna Das; Glynn, Robert J.; Fruchart, Jean-Charles; MacFadyen, Jean G.; Zaharris, Elaine S.; Everett, Brendan M.; Campbell, Stuart E.; Oshima, Ryu; Amarenco, Pierre; Blom, Dirk J.; Brinton, Eliot A.; Eckel, Robert H.; Elam, Marshall B.; Felicio, João S.; Ginsberg, Henry N.; Goudev, Assen; Ishibashi, Shun; Joseph, Jacob; Kodama, Tatsuhiko; Koenig, Wolfgang; Leiter, Lawrence A.; Lorenzatti, Alberto J.; Mankovksy, Boris; Marx, Nikolaus; Nordestgaard, Børge G.; Páll, Dénes; Ray, Kausik K.; Santos, Raul D.; Soran, Handrean; Susekov, Andrey; Tendera, Michal; Yokote, Koutaro; Paynter, Nina P.; Buring, Julie E.; Libby, Peter; Ridker, Paul M.; PROMINENT Investigators*, Triglyceride lowering with pemafibrate for cardiovascular event reduction, "The New England journal of medicine", 2022, Volume 387, No. 21, s. 1923-1934.
  Dostępne online
  *Zarebiński Maciej należy do PROMINENT Investigators.
 175. Prawo jako projekt przyszłości, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Stan prawny na 1 listopada 2022 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 303 s. 
  ISBN 978-83-8328-222-0
 176. Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego, redakcja naukowa Anna Konert, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 232 s.
  ISBN 978-83-66723-53-5
  e-ISBN 978-83-66723-54-2
 177. Prawo zamówień publicznych : komentarz, redakcja: Małgorzata Sieradzka, Stan prawny: 1 lipca 2022 r., Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2022, 1294 s.
  ISBN 978-83-8291-218-0
 178. Praworządność : współczesne wyzwania, redakcja naukowa Aneta Łazarska, Ryszard A. Stefański, Przemysław Szustakiewicz; autorzy Aneta Bera-Adamczyk [i 19 pozostałych], Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 259 s.
  ISBN 978-83-66723-41-2 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-66723-42-9 (wersja elektroniczna)
 179. Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniach sądowych, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ©2022, 365 s.
  ISBN 978-83-64878-60-2
  Dostępne online
 180. Rao, Sunil V.; Kirsch, Bodo; Bhatt, Deepak L.; Budaj, Andrzej; Coppolecchia, Rosa; Eikelboom, John; James, Stefan K.; Jones, W. Schuyler; Merkely, Béla; Keller, Lars; Hermanides, Renicus S.; Campo, Gianluca; Ferreiro, José Luis; Shibasaki, Taro; Mundl, Hardi; Alexander, John H.; PACIFIC AMI Investigators*, A multicenter, phase 2, randomized, placebocontrolled, double-blind, parallel-group, dosefinding trial of the oral factor XIa inhibitor asundexian to prevent adverse cardiovascular outcomes after acute myocardial infarction, "Circulation", 2022, Volume 146, No. 16, s. 1196-1206.
  Dostępne online
  *Zarębiński Maciej należy do PACIFIC AMI Investigators.
 181. Richter, Piotr; Wallner, Grzegorz; Zegarski, Wojciech; Sierżęga, Marek; Kołodziejczyk, Piotr; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Kielan, Wojciech; Murawa, Dawid; Wyrwicz, Lucjan; Konopka, Kamil; Pach, Radosław; Stec, Rafał; Kukla, Michał; Skoczylas, Tomasz; Szczepanik, Antoni, Polish consensus on gastric cancer diagnosis and treatment – update 2022, "Polski Przegląd Chirurgiczny", 2022, Tom 94, Nr 4, s. 53-60.
  Dostępne online
 182. Rogalski, Maciej, Auswirkungen von EU-Vorschriften und ausländischen Investitionen auf die Entwicklung des Telekommunikationsmarkets in Polen, w: Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit?: 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, s. 63-77.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 183. Rogalski, Maciej, Kary dyscyplinarne, w: Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich, pod redakcją Mariusza Wieczorka, Joanny Smarż, Sławomira Patyry, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydawnictwo, 2022.
  ISBN 978-83-7351-960-2
 184. Rogalski, Maciej, Komentarz do art. 1–8, art. 32–38, art. 89–102a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz, redakcja naukowa Maciej Rogalski, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 23-106, s. 229-277, s. 525-587.
  ISBN 978-83-8246-987-5
 185. Rogalski, MaciejPotrzeba zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie kontroli korespondencji oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych, w: W pogoni za rzetelnym procesem karnym : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi, redakcja naukowa Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 521-527.
  ISBN 978-83-8286-217-1
 186. Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcie i zakres tajemnicy komunikacji elektronicznej, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 1, s. 59-82.
  Dostępne online
 187. Rogalski, Maciej, Wpływ regulacji UE oraz inwestycji zagranicznych na rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce, w: Od pojednania do codzienności? : 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, redakcja Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Warszawa; Darmstadt : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Deutsches Polen Institut, 2022, s. 79-96.
  ISBN 978-83-66819-25-2
 188. Rogalski, Maciej, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności funkcjonariuszy służb, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 467-475.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 189. Rycak, Magdalena, Prawne uwarunkowania dopuszczalności wykorzystania przez pracodawcę utrwalonego wizerunku pracownika, w: Między ideowością a pragmatyzmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf, redakcja naukowa Krzysztof Rączka, Barbara Godlewska-Bujok, Eliza Maniewska, Wojciech Ostaszewski, Michał Raczkowski, Aleksandra Ziętek-Capiga, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 604-633.
  ISBN 978-83-8286-541-7
 190. Rycak, Magdalena, Wybrane problemy prawne ochrony danych osobowych uczestników wewnątrzzakładowych postępowań antymobbingowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2022, Nr 11, s. 38-47.
 191. Rydzewska, Grażyna; Strzelczyk, Janusz; Bednarczuk, Tomasz; Bolanowski, Marek; Borowska, Małgorzata; Chmielik, Ewa; Ćwikła, Jarosław B.; Foltyn, Wanda; Gisterek, Iwona; Handkiewicz-Junak, Daria; Hubalewska-Dydejczyk, Alicja; Janas, Ksenia; Jarząb, Michał; Junik, Roman; Kajdaniuk, Dariusz; Kamiński, Grzegorz; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka; Kołos, Magorzata; Kowalska, Aldona; Królicki, Leszek; Kunikowska, Jolanta; Kuśnierz, Katarzyna; Lewiński, Andrzej; Liszka, Łukasz; Londzin-Olesik, Magdalena; Marek, Bogdan; Malczewska, Anna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Nowakowska-Duława, Ewa; Pavel, Marianne E.; Pilch-Kowalczyk, Joanna; Reguła, Jarosław; Rosiek, Violetta; Ruchała, Marek; Siemińska, Lucyna; Sowa-Staszczak, Anna; Starzyńska, Teresa; Stojčev, Zoran; Studniarek, Michał; Syrenicz, Anhelli; Szczepkowski, Marek; Wachuła, Ewa; Zajęcki, Wojciech; Zemczak, Anna; Zgliczyński, Wojciech; Zieniewicz, Krzysztof; Kos-Kudła, Beata, Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms including gastrinoma — update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma — uaktualnione zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych), "Endokrynologia Polska", 2022, Vol. 73, no. 3, s. 455-490.
  Dostępne online
 192. Sagan, Anna; Kowalska-Bobko, Iwona; Badora-Musiał, Katarzyna; Gałązka-Sobotka, MałgorzataA reform proposal from 2019 aims to improve coordination of health services in Poland by strengthening the role of the counties, "Health Policy", 2022, s. 1-7.
  Dostępne online
 193. Sehested, Astrid; Meade, Julia; Scheie, David; Østrup, Olga; Bertelsen, Birgitte; Misiakou, Maria Anna; Sarosiek, Tomasz; Kessler, Elena; Melchior, Linea C.; Munch-Petersen, Helga Fibiger; Pai, Reetesh K.; Schmuth, Matthias; Gottschling, Hendrik; Zschocke, Johannes; Gallon, Richard; Wimmer, Katharina, Constitutional POLE variants causing a phenotype reminiscent of constitutional mismatch repair deficiency, "Human Mutation", 2022, Volume 43, Issue 1, s. 85-96.
  Dostępne online
 194. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Pursuit of claims against consumers on the grounds of a promissory note: comments on the Court of Justice of the European Union’s judgment of 13 September 2018 in case C–176/17, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2022, Volume XV, No. 1, s. 255–267.
  Dostępne online
 195. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Wniosek o sprostowanie złożony jedynie dla zwłoki jako nadużycie prawa procesowego, "Studia Prawnicze KUL", 2022, Nr 3, s. 105-120.
  Dostępne online
 196. Shah, Manish A.; Udrea, Anghel Adrian; Bondarenko, Igor; Mansoor, Was; Sánchez, Raquel Guardeño; Sarosiek, Tomasz; Bozzarelli, Silvia; Schenker, Michael; Gomez-Martin, Carlos; Morgan, Carys; Özgüroğlu, Mustafa; Pikiel, Joanna; Kalofonos, Haralabos P.; Wojcik, Elzbieta; Buchler, Tomas; Swinson, Daniel; Cicin, Irfan; Joseph, Mano; Vynnychenko, Ihor; Luft, Alexander Valerievich; Enzinger, Peter C.; Salek, Tomas; Papandreou, Christos; Tournigand, Christophe; Maiello, Evaristo; Wei, Ran; Ferry, David; Gao, Ling; Oliveira, Joana M.; Ajani, Jaffer A., Evaluating alternative ramucirumab doses as a single agent or with paclitaxel in second-line treatment of locally advanced or metastatic gastric/gastroesophageal junction adenocarcinoma : results from two randomized, open-label, phase II studies, "Cancers", 2022, Volume 14, Issue 5, s. 1-16.
  Dostępne online
 197. Sieradzka, Małgorzata, Istotność zniekształcenia zachowania rynkowego jako przesłanka ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami reklamowymi, w: Reklama : aspekty prawne, nowe wyzwania, redakcja naukowa Monika Namysłowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 228-242.
  ISBN 978-83-8286-757-2
 198. Sieradzka, Małgorzata; Król-Całkowska, Justyna Esthera, Regulacje prawne jako czynnik minimalizujący ryzyko powrotu do używania nowych substancji psychoaktywnych, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 4, s. 116-133.
  Dostępne online
 199. Sieradzka, Małgorzata, Possibility of changing the contractor of a public contract in the event of bankruptcy of the original contractor : gloss to the judgment of the CJEU of 3 February 2022, case C-461/20 = Możliwość zmiany wykonawcy zamówienia publicznego w przypadku upadłości pierwotnego wykonawcy : glosa do wyroku TSUE z 3.02.2022 r., C-461/20, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2022, Nr 9, s. 46-51.
  Dostępne online
 200. Sieradzka, Małgorzata, Problematyka legalizacji nośnika reklamowego usytuowanego przy drodze publicznej w odległości mniejszej niż wymagana w ustawie o drogach publicznych = The issue of legalising an advertising medium located by a public road at a distance shorter than the one required by act on public roads, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 2, s. 170-181.
  Dostępne online
 201. Sozański, Bernard; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Spałek, Renata; Sire, Alessandro de; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka, Establishing score equivalence of the GDS-30 scale and International Classification of Functioning, Disability and Health range, using Rasch analysis, "Annals of Agricultural and Environmental Medicine", 2022, s. 1-6.
  Dostępne online
 202. Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 528 s. 
  ISBN 978-83-66723-45-0
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
 203. Stany Zjednoczone słabnącym hegemonem? : przejawy, przyczyny i skutki dla świata w XXI wieku, pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera i Adriana Chojana, Wydawca: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022, 243 s.
  ISBN 978-83-8017-442-9
 204. Starzyńska, Teresa; Londzin-Olesik, Magdalena; Bednarczuk, Tomasz; Bolanowski, Marek; Borowska, Małgorzata; Chmielik, Ewa; Ćwikła, Jarosław B.; Foltyn, Wanda; Gisterek, Iwona; Handkiewicz-Junak, Daria; Hubalewska-Dydejczyk, Alicja; Jarząb, Michał; Junik, Roman; Kajdaniuk, Dariusz; Kamiński, Grzegorz; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka; Kowalska, Aldona; Królicki, Leszek; Kunikowska, Jolanta; Kuśnierz, Katarzyna; Lewiński, Andrzej; Liszka, Łukasz; Marek, Bogdan; Malczewska, Anna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Nowakowska-Duława, Ewa; Pavel, Marianne E.; Pilch-Kowalczyk, Joanna; Reguła, Jarosław; Rosiek, Violetta; Ruchała, Marek; Rydzewska, Grażyna; Siemińska, Lucyna; Sowa-Staszczak, Anna; Stojčev, Zoran; Strzelczyk, Janusz; Studniarek, Michał; Syrenicz, Anhelli; Szczepkowski, Marek; Wachuła, Ewa; Zajęcki, Wojciech; Zemczak, Anna; Zgliczyński, Wojciech; Zieniewicz, Krzysztof; Kos-Kudła, Beata, Colorectal neuroendocrine neoplasms — update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) [Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego — uaktualnione zasady diagnostyki i leczenia (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)], "Endokrynologia Polska", 2022, Volume 73, No 3, s. 584-611.
  Dostępne online
 205. Stefańska, Blanka Julita, Cambios fundamentales del Derecho Penal en los últimos 25 años: 1997/2022 : Polonia, "Revista Penal", 2022, No. 50.
 206. Stefańska, Blanka Julita, Financiación ilegal de los partidos políticos : Polonia, "Revista Penal", 2022, No. 49, s. 258-261.
 207. Stefańska, Blanka Julita, Odpowiedzialność karna za wykonanie polecenia służbowego stanowiącego przestępstwo, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 278-291.
  ISBN 978-83-66723-45-0
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 208. Stefańska, Blanka Julita, Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po rocznej przerwie jej wykonania, "Studia Prawnicze KUL", 2022, Nr 2, s. 129-143.
  Dostępne online
 209. Stefańska, Blanka Julita, Zatarcie skazania obejmującego kary orzeczone kumulatywnie = Erasure of conviction concerning cumulative penalties, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 1, s. 117-132.
  Dostępne online
 210. Stefański, Ryszard Andrzej, Metodyka przygotowania rozprawy doktorskiej, w: Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników : teoria i praktyka, redakcja naukowa: Hubert Izdebski, Aneta Łazarska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 133-186.
  ISBN 978-83-8286-276-8
 211. Stefański, Ryszard Andrzej, Nowa regulacja degradacji, "Studia Iuridica", 2022, Nr 93, s. 226-242.
  Dostępne online
 212. Stefański, Ryszard Andrzej, Obligatoryjne stosowanie środka zapobiegawczego, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 374-388.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 213. Stefański, Ryszard Andrzej, Obowiązki kierujących pojazdami i pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, "Paragraf na Drodze", 2022, Nr 1, s. 7-19.
  Dostępne online
 214. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2021 rok = Review of the resolutions of the Supreme Court Criminal Cham-ber concerning substantive criminal law, penal fiscal law and law on misdemeanours passed in 2021, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 1, s. 133-163.
  Dostępne online
 215. Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2021 rok = Review of the resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning substantive and procedural criminal law in 2021, "Ius Novum", 2022, Tom 16, Nr 4, s. 90-115.
  Dostępne online
 216. Stefański, Ryszard Andrzej, Skutki procesowe sprzeciwu prokuratora w przedmiocie wydania listu żelaznego : glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 r., II AKz 222/22, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2022, Nr 7-8, s. 81-88.
 217. Stefański, Ryszard Andrzej, Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia bez podjęcia na nowo sprawy, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia i skutki procesowe takiej decyzji : glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 czerwca 2021 r., IV KK 633/19, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2022, Nr 2, s. 56-63.
 218. Stefański, Ryszard Andrzej, Zawiadomienie sądu rodzinnego w celu rozważenia zastosowania odpowiednich środków wobec małoletniego, w: W pogoni za rzetelnym procesem karnym : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi, redakcja naukowa Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, s. 364-378.
  ISBN 978-83-8286-217-1
 219. Strzała, Karol, Polityka legislacyjna ustawodawcy polskiego w aspekcie generowania wydatków na cele publiczne w czasach kryzysu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2022, Nr 7-8, s. 79-89.
 220. Strzelczyk, Ryszard; Lubowiecki, Daniel, Współczesne problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian w prawie nieruchomości, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 245 s.
  ISBN 978-83-66723-55-9
  e-ISBN 978-83-66723-56-6
  Dostępne online
 221. Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2021, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa" : na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ©2022, 686 s.
  ISBN 978-83-64878-84-8
  Dostępne online
 222. Szkoła, gmina, system - partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy : raport 2022, redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2022, 92 s.
  Dostępne online
 223. Szustakiewicz, Przemysław, Komentarz do Konstytucji RP : Art. 184, 185, Wydanie pierwsze, Warszawa : Difin, 2022, 162 s.
  ISBN 978-83-8270-055-8
 224. Szustakiewicz, Przemysław; Nosarzewski, Łukasz, Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej : podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, redakcja naukowa Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga, Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2022, s. 47-72.
  ISBN 978-83-66300-66-8
  ISBN 978-83-66300-67-5
 225. Szustakiewicz, Przemysław, Prawo do lokalu mieszkalnego i inne świadczenia z nim związane jako element zabezpieczenia dyspozycyjności funkcjonariuszy służb mundurowych, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 508-515.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 226. Szydłowska, Anna; Lewandowska, Małgorzata Anna, Psychologiczne aspekty pandemii COVID-19 związane z obciążeniami w pracy personelu pielęgniarskiego OIOM, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 - wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” : abstrakty, redakcja: Iwona Domina, Izabela Mołdoch-Mendoń, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, 2022, s. 29.
  ISBN 978-83-67194-96-9
 227. Trochimczuk, Marcin; Gewartowska, Magdalena; Stańczyk, Marek, Endovascular treatment of a giant splenic artery aneurysm, "Polish Archives of Internal Medicine", 2022, Volume 132, No. 3, s. 1-3.
  Dostępne online
 228. Turczyn, Arkadiusz, O istocie prawa, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 116-122.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 229. Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz, redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Stan prawny na 1 lipca 2022 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 1270 s.
  ISBN 978-83-8286-417-5
 230. Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit?: 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Herausgeber Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022, 348 s.
  ISBN 978-3-447-11902-3
 231. Walecka, Irena; Kwiek, Bartłomiej; Borzęcki, Adam; Warszawik-Hendzel, Olga; Ambroziak, Marcin; Kaszuba, Andrzej; Lesiak, Aleksandra; Narbutt, Joanna; Owczarczyk-Saczonek, Agnieszka; Owczarek, Witold; Pytrus, Barbara; Zegarska, Barbara; Rudnicka, Lidia, Lasers in dermatology : Recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 1, Lasers in dermatosurgery, "Przegląd Dermatologiczny : organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego = Dermatology Review : official journal of the Polish Dermatological Society", 2022, Volume 109, Issue 1, s. 1-22.
  Dostępne online
 232. Weeghel, Stef van; Kuźniacki, Błażej, Raising tax certainty in cross-border tax disputes through a body of experts, "Belt and Road Initiative Tax Journal", 2022, Volume 3, No. 2, s. 64-73.
  Dostępne online
 233. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernard, Determinants of physical activity in older adults in South-Eastern Poland, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, No. 24, s. 1-22.
  Dostępne online
 234. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernard, The use of static posturography cut-off scores to identify the risk of falling in older adults, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2022, Volume 19, No. 11, s. 1-11.
  Dostępne online
 235. Yersh, Valeryia, Capital mobility in Latin American and Caribbean countries: alternative view on the “Feldstein-Horioka” coefficient, "International Journal of Emerging Markets", 2022, s. 1-18.
 236. Yersh, Valeryia, International and regional capital mobility in Latin American countries, "Technological and Economic Development of Economy", 2022, Volume 28, Issue 2, s. 337–357.
  Dostępne online
 237. Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka, redakcja naukowa Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, 166 s.
  ISBN 978-83-66723-49-8
  e-ISBN 978-83-66723-50-4
  Dostępne online
 238. Zielińska, Sylwia; Matkowski, Adam; Dydak, Karolina; Czerwińska, Monika Ewa; Dziągwa-Becker, Magdalena; Kucharski, Mariusz; Wójciak, Magdalena; Sowa, Ireneusz; Plińska, Stanisława; Fijałkowski, Karol; Ciecholewska-Juśko, Daria; Broda, Michał; Gorczyca, Damian Piotr; Junka, Adam, Bacterial nanocellulose fortified with antimicrobial and anti-inflammatory natural products from Chelidonium majus plant cell cultures, "Materials", 2022, Volume 15, Issue 1, s. 1-15.
  Dostępne online
 239. Ziemacki, Zbysław, Noreena Hertz, Stulecie samotnych : jak odzyskać utracone więzi, Wydawnictwo Słowne, Warszawa 2022, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2022, Nr 1(72), s. 141-147.
  Dostępne online
 240. Zimna, Małgorzata, Jawność postępowania karnego w ujęciu historycznym, w: Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji : salius publica suprea lex, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; Uczelnia Łazarskiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2022, s. 116-122.
  ISBN 978-83-66723-45-0 
  e-ISBN 978-83-66723-46-7
  Dostępne online
 241. Żbikowska, Karolina; Kurnicka, Katarzyna; Wojdyga, Ryszard; Pirsztuk, Ewelina; Zieliński, Jakub; Zygier, Marcin; Zieliński, Dariusz; Wróbel, Krzysztof, The extracorporeal membrane oxygenation as a bridge to delayed minimally invasive surgical treatment of a postinfarction papillary muscle rupture, "Kardiologia Polska : oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego = Polish Heart Journal : Polish Cardiac Society the official peer-review journal", 2022, Volume 80, No. 4, s. 503-504.
  Dostępne online
 242. Żbikowska, Karolina; Wróbel, Krzysztof, Mechanical circulatory support in delayed surgery of post-infarction ventricular septal rupture in patients in cardiogenic shock : a review, "Journal of Clinical Medicine", 2022, Volume 11, Issue 16, s. 1-12.
  Dostępne online

2021

 1. Acewicz, Albert; Wierzba-Bobrowicz, Teresa; Michałowski, Łukasz; Pęcak, Mariola; Tarka, Sylwia; Chutorański, Dominik; Stępień, Tomasz; Felczak, Paulina; Sklinda, Katarzyna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Dorobek, Małgorzata, Encephalomyelitis associated with rheumatoid arthritis: a case report, "Folia Neuropathologica", 2021, Volumin 59, Issue 1, s. 91-97.
  Dostępne online
 2. Balcerzak, Tomasz, Bezpieczeństwo komercyjnych przewozów lotniczych w jednoosobowym składzie załogi lotniczej, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 19-35.
  ISBN 978-83-66723-08-5
 3. Balcerzak, Tomasz, Możliwości technologiczne i prawne realizacji przewozów cargo z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 117-128. 
  ISBN 978-83-66723-06-1
 4. Beck, Krzysztof, Capital mobility and the synchronization of business cycles: evidence from the European Union, "Review of International Economics", 2021, s. 1-15.
  Dostępne online
 5. Beck, Krzysztof, Drivers of structural convergence: accounting for model uncertainty and reverse causality, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 2021, Vol. 9, No. 1, s. 189-208.
  Dostępne online
 6. Beck, Krzysztof, Why business cycles diverge? : structural evidence from the European Union, "Journal of Economic Dynamics and Control", 2021, Vol. 133, s. 1.
  Dostępne online
 7. Bejer, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Spałek, Renata; Sire, Alessandro de; Sozański, Bernard, Psychometric properties of the Polish version of the 36-item WHODAS 2.0 in patients with hip and knee osteoarthritis, "Quality of Life Research", 2021, Volume 30, Issue 8, s. 2415–2427.
  Dostępne online
 8. Bidziński, Mariusz; Piątek, Szymon; Ćwikła, Jarosław B.; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Dańska-Bidzińska, Anna, Contemporary principles of diagnostic and therapeutic management in cervical and ovarian neuroendocrine tumors, "Ginekologia Polska", 2021, Volumin 92, No 4, s. 312-317.
  Dostępne online
 9. Boiko, Anton; Zwolińska-Ligaj, Magdalena; Bozhenko, Victoria; Florczak, Ewelina; Ovcharenko, Volodymyr, Readiness for implementing innovations in banking in advanced and emerging economies, "Journal of International Studies", 2021, Volume 14, No. 4, s. 236-250.
  Dostępne online
 10. Bonarska-Lenarczyk, Karolina, Zaświadczenie wojewody o posiadaniu przez cudzoziemca uprawnienia do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako dokument pozwalający na wydanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca w Polsce, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 37-44. 
  ISBN 978-83-66723-08-5.
 11. Borkowski, Paweł Janusz, Europa : metafory pesymistyczne, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, 150 s.
  ISBN 978-83-8017-426-9
 12. Borkowski, Paweł Janusz, Europejski Zielony Ład jako narzędzie modernizacji i legitymizacji projektu europejskiego, "Sprawy międzynarodowe", 2021, Tom 74, Nr 3, s. [17]-45.
  Dostępne online
 13. Braun, Tomasz; Bukalska, Katarzyna; Olszewska, Anna, Ryzyko prawne outsourcingu jako czynnik ryzyka operacyjnego banku, "Monitor Prawniczy", 2021, Nr 15, s. 800-811.
 14. Braun, Tomasz, Legal education opening to interdisciplinarity - are law school curricula capable of educating future elites?: remarks in the context of the Polish legal education system, w: Proceedings of International Conference on Studies in Education and Social Sciences: proceeding book. Volume 1, editors Stephen Jackowicz, Omer Tayfur Ozturk, Washington : ISTES Organization, 2021, s. 101-107.
  ISBN 978-1-952092-25-1
  Dostępne online
 15. Braun, Tomasz, The integrating power of the environmentally conscious energy: rethinking global positioning of the EU, w: The European environmental conscience in EU politics : a developing ideology, edited by Thomas Hoerber, Gabriel Weber, London : Taylor & Francis Group, 2021, s. 1-21.
  ISBN 9781003022855
 16. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Przedsiębiorstwo społeczne szansą zmniejszenia kosztów napięć we współczesnym kapitalizmie, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 75-96.
  ISBN 978-83-66723-14-6
 17. Brożyna, Malwina; Paleczny, Justyna; Kozłowska, Weronika; Chodaczek, Grzegorz; Dudek-Wicher, Ruth; Felińczak, Anna; Gołębiewska, Joanna; Górniak, Agata; Junka, Adam, The antimicrobial and antibiofilm in vitro activity of liquid and vapour phases of selected essential oils against staphylococcus aureus, "Pathogens", 2021, Volume 10, Issue 9, s. 1-25.
  Dostępne online
 18. Chmielnicki, Paweł, Aktywność ustawodawcza Sejmu RP w pierwszym roku pandemii SARS-CoV-2 : wnioski generalne, "Przegląd Prawa Publicznego", 2021, Nr 7-8, s. 39-53.
 19. Chmielnicki, Paweł; Minich, Dobrochna; Rybkowski, Radosław; Stachura, Michał; Szkocik, Konrad, The COVID-19 pandemic as an opportunity for a permanent reduction in civil rights, "Studia Iuridica Lublinensia", 2021, Vol. 30, No. 4, s. 77-109.
  Dostępne online
 20. Chojan, Adrian, Grupa Wyszehradzka w polityce zagranicznej Polski, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [201]-226.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 21. Chojan, Adrian, Od Baracka Obamy do Joe Bidena - ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec NATO, w: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 69-88.
  ISBN 978-83-66723-22-1
 22. Chojan, Adrian, Polska w czasie pandemii COVID-19: skutki dla polityki wewnętrznej i zagranicznej, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [40]-52.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 23. Chojan, Adrian, Przyszłość NATO po Brexicie - próba prognozy, w: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 187-204.
  ISBN 978-83-66723-22-1
 24. Chornous, Galyna; Nikolskyi, Ihor; Wyszyński, Mateusz; Harlamova, Ganna Oleksìïvna; Stolarczyk, Piotr, A hybrid user-item-based collaborative filtering model for e-commerce recommendations, "Journal of International Studies", 2021, Volume 14, No. 4, s. 157-173.
  Dostępne online
 25. Czech, Piotr; Kasprzyk, Piotr, Zarządzanie ryzykiem w regulacjach bezzałogowych statków powietrznych, w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 17-40. 
  ISBN 978-83-66723-06-1
 26. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Sozański, Bernard; Kupczyk, Mateusz; Leszczak, Justyna; Kwolek, Andrzej; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka, Psychometric properties and validation of the Polish version of the 12-item World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 in patients with Huntington's disease, "Journal of Clinical Medicine", 2021, Vol. 10, 5, s. 1053-1067.
  Dostępne online
 27. Dahl, Martin; Arib, Fatima, National strategies for sustainable development of Morocco and Poland - a comparative analysis in the light of ordoliberal theory, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 37-44. 
  ISBN 978-83-66723-14-6
 28. Dahl, Martin, European Union and China in the implementation of the concept of sustainable development from the perspective of ordoliberalism, w: EU-Asia relations in the XXI Century : selected aspects, editors Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Anna Phirtskhalashvili, Martin Dahl, Madrid : Sindéresis, 2021, s. 153-164.
  ISBN 978-84-18206-82-5
 29. Dahl, Martin, Rozwój Inicjatywy Trójmorza a dążenie do realizacji koncepcji społecznej gospodarki rynkowej we wschodnich państwach Unii Europejskiej, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [227]-239.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 30. Dahl, Martin, The European Green Deal and the social market economy, "Sprawy międzynarodowe", 2021, Tom 74, Nr 3, s. [131]-146.
  Dostępne online
 31. Dahl, Martin, Wpływ pandemii COVID-19 na ustrój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej oraz realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [111]-121.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 32. Dańska-Bidzińska, Anna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Bakuła-Zalewska, Elwira; Bidziński, Mariusz; Wierzba, Waldemar, Prognosis of the patients suffered from uterine carcinosarcoma from rural and urban areas, "Ginekologia Polska", 2021, Volumin 92, No 11, s. 774-777.
  Dostępne online
 33. Domaszewska-Szostek, Anna; Gewartowska, Magdalena; Stańczyk, Marek; Narowska, Beata; Moscicka-Wesołowska, Maria; Olszewski, Waldemar Lech, An anhydrous sodium chloride skin preservation model for studies on keratinocytes grafting into the wounds, "Pharmaceutics", 2021, Volume 13, Issue 12, s. 1-19.
  Dostępne online
 34. Dróżdż, Mateusz, Legal aspects of sponsoring sports by state-owned companies, "Journal of Physical Education and Sport", 2021, Vol. 21, Iss. 2, s. 1071-1075.
  Dostępne online
 35. Dróżdż, Mateusz, Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatora imprez masowych, Stan prawny na dzień 15.9.2020 r., Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021, 371 s.
  (Monografie Prawnicze)
  ISBN 9788382351361
  ISBN 9788382351378 (e-book)
 36. Dunk, Frans Gerhard von der, Satellite communications law : the nexus of space and telecom law, "Ad Astra : program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym", 2021, Nr 1, s. 8-27.
  Dostępne online
 37. Dusza, Dominika; Furman, Maciej; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kowalska-Bobko, Iwona, Evaluating opportunities to implement Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) in selected hospitals in the Kraków municipality, "Zarządzanie Publiczne", 2021, No. 1(55), s. 35-49.
  Dostępne online
 38. Dydak, Karolina; Junka, Adam; Dydak, Agata; Brożyna, Malwina; Paleczny, Justyna; Fijałkowski, Karol; Kubielas, Grzegorz; Aniołek, Olga; Bartoszewicz, Marzenna, In vitro efficacy of bacterial cellulose dressings chemisorbed with antiseptics against biofilm formed by pathogens isolated from chronic wounds, "International Journal of Molecular Sciences", 2021, Volume 22, Issue 8, s. 1-43.
  Dostępne online
 39. Działo, Joanna, Polityka fiskalna w Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19: próba oceny i rekomendacje, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [137]-155.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 40. Dziedzic, Ewelina Anna; Smyk, Wiktor; Sowińska, Izabela; Dąbrowski, Marek; Jankowski, Piotr, Serum level of vitamin D is associated with severity of coronary atherosclerosis in postmenopausal women, "Biology", 2021, Volume 10, Issue 11, s. 1-12.
  Dostępne online
 41. EU-Asia relations in the XXI Century: selected aspects, editors Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Anna Phirtskhalashvili, Martin Dahl, Madrid : Sindéresis, 2021, 185 s.
  ISBN 978-84-18206-82-5
 42. Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, 373 s. 
  ISBN 978-83-8017-428-3
 43. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, 500 s.
  ISBN 978-83-64878-45-9
  Dostępne online
 44. Fabianowska-Majewska, Krystyna; Kaufman-Szymczyk, Agnieszka; Szymanska-Kolba, Aldona; Jakubik, Jagoda; Majewski, Grzegorz; Lubecka-Pietruszewska, Katarzyna, Curcumin from turmeric rhizome: a potential modulator of DNA methylation machinery in breast cancer inhibition, "Nutrients", 2021, Vol. 13, Iss. 2, s. 332-354.
  Dostępne online
 45. Fabianowska-Majewska, Krystyna, Zbiór zadań chemicznych dla studentów medycyny : materiał seminaryjny = Collection of chemical tasks for medicine students : seminar material, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 171 s.
  ISBN 978-83-66723-16-0 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-66723-17-7 (wersja elektroniczna)
 46. Fiszer, Józef, Droga Polski do NATO - bariery obiektywne i subiektywne, w: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 89-108.
  ISBN 978-83-66723-22-1
 47. Fiszer, Józef, Stanowisko Niemiec wobec akcesji Polski do NATO, w: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 109-130.
  ISBN 978-83-66723-22-1
 48. Fiszer, Józef, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1989–2020, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [277]-320.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 49. Fiszer, Józef, Uwarunkowania i cele polityki zagranicznej Polski – aspekty teoretyczne i utylitarne, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [19]-50.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 50. Florczak, Ewelina, Perspektywa Centralnego Portu Komunikacyjnego w rzeczywistości popandemicznej, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [227]-245.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 51. Florczak, Ewelina, Zarządzanie społeczne jako element kultury organizacyjnej i kultury jakości, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 189-202.
  ISBN 978-83-66723-14-6
 52. Frankel, Tamar; Braun, Tomasz, Law and culture, "Boston University Law Review Online", 2021, Volume 101, s. 157-176.
  Dostępne online
 53. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Frączkiewicz-Wronka, Aldona; Kowalska-Bobko, Iwona; Kelm, Hanna; Szymaniec-Mlicka, Karolina, HB-HTA as an implementation problem in Polish health policy, "PLoS ONE", 2021, Nr 16(9), s. 1-24.
  Dostępne online 
 54. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Rejdak, Konrad; Sławek, Jarosław; Słowik, Agnieszka; Adamczyk-Sowa, Monika; Bartosik-Psujek, Halina; Wieczorek, Malwina; Kułakowska, Alina, The multiple sclerosis patient's journey in Poland - current diagnosis, "Aktualności Neurologiczne", 2021, Vol. 21, No. 1, s. 9-23.
  Dostępne online
 55. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kowalska-Bobko, Iwona; Lach, Krzysztof; Mela, Aneta; Furman, Maciej; Lipska, Iga, Recommendations for the implementation of hospital based HTA in Poland: lessons learned from international experience, "Frontiers in Pharmacology", 2021, Vol. 11, s. 1-9.
  Dostępne online
 56. Gałązka-Sobotka, Małgorzata, Wpływ pandemii COVID-19 na dostępność do świadczeń zdrowotnych, w: Pacjent post-COVID-owy : co zostaje, a co się zmienia? : 6-7 września 2021 roku Ogólnopolska konferencja hybrydowa, [redaktor naukowy: Maria Maślińska], Warszawa : Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 2021, s. 93-100.
  ISBN 978-83-956149-3-4 
  e-ISBN 978-83-956149-4-1
 57. Gardziński, Tomasz, Metodologia teorii ładu społeczno-gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 97-154.
  ISBN 978-83-66723-14-6
 58. Gardziński, Tomasz, Przedsiębiorstwo społeczne w walce z wpływem COVID-19 na ład gospodarczy, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [246]-307.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 59. Gmaj, Katarzyna, Polish educational system response towards immigrant children’s presence at public schools, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", 2021, Nr 4(182), s. 251-[263].
  Dostępne online
 60. Godlewski, Mariusz; Kawałko, Agnieszka, Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka rodziców tej samej płci : uwagi na tle orzecznictwa oraz praktyki organów administracji z perspektywy realizacji zasady poszanowania praw dziecka, w: Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa : wyzwania, pod redakcją Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, Sopot : Wydawnictwo Arche, 2021.
 61. Gospodarka budżetowa gmin na wybranych przykładach, redaktor naukowy Jacek Sierak ; autorzy Jacek Sierak, Sebastian Foryś, Urszula Kwiatkowska, Wiktor Kudelski, Aleksandra Chadaj, Gabriela Kaczorek, Yuliia Płuska, Aleksandra Milowska, Justyna Jaźwińska, Albina Łubian, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 285 s.
  ISBN 978-83-66723-24-5
  eISBN 978-83-66723-25-2
 62. Harasimiuk, Dominika; Braun, Tomasz, Nowa złożoność: dialog demokratyczny w warunkach transformacji cyfrowej, "Przegląd Konstytucyjny", 2021, Nr 4, s. [60]-92.
  Dostępne online
 63. Harasimiuk, Dominika; Braun, Tomasz, Regulating artificial intelligence : binary ethics and the law, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021, 187 s.
  (Routledge Research in the Law of Emerging Technologies)
  ISBN 9780367468811 (hbk)
  ISBN 9781003134725 (ebk)
 64. Harasimiuk, Dominika; Szustakiewicz, Przemysław, Dostęp do dokumentów wytworzonych przez organy Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2021, Nr 10, s. 61-73.
 65. Harasimiuk, Dominika, Tożsamość narodowa i konstytucyjna V Republiki Francuskiej, w: Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, redakcja naukowa: Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski ; autorzy: Kamila Doktór-Bindas, Dominika Ewa Harasimiuk, Szymon Pawłowski, Jarosław Sułkowski, Michał Ziółkowski, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 47-86.
  ISBN 978-83-8223-571-5
 66. Hetlof, Julia, Delimitation of airspace and outer space: opportunities for the creation of unified legal regime for aerospace vehicles, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 65-80.
  ISBN 978-83-66723-08-5
 67. Hrycaj, Anna, Procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w: Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej, redaktor Robert Kulski, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021, s. 121-138.
  ISBN 978-83-8235-608-3
 68. Hrycaj, Anna, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 21-237.
  ISBN 978-83-8187-900-2
 69. Hrycaj, Anna, Restrukturyzacja, w: Notariat: czynności notarialne, redakcja Andrzej J. Szereda, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1749-1777.
  ISBN 978-83-8198-524-6
 70. Jankowska-Prochot, Izabela; Minich, Dobrochna; Rogacka-Łukasik, Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego" (Warszawa, 6 XI 2020), "Przegląd Prawa Publicznego", 2021, nr 1, s. 104-110.
 71. Jasiuk, Ewa; Marchwińska, Agata, Terroryzm lotniczy a ochrona praw jednostki zagwarantowana w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Kamil Sikora, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 7-34.
  ISBN 978-83-66723-10-8.
 72. Jasiuk, Ewa, Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Część 1, Wydanie pierwsze, Warszawa : Difin, 2021, 210 s.
  ISBN 978-83-66491-42-7
 73. Jasiuk, Ewa; Osiecki, Mateusz, Bezpieczne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych - perspektywa prawa międzynarodowego i europejskiego, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 81-92.
  ISBN 978-83-66723-08-5
 74. Jasiuk, Ewa, Preparatory hearing in the light of the amendment to the Civil Procedure Code of 4 July 2019, "Studia Iuridica Lublinensia", 2021, Volume 30, No 5, s. 253-273.
  Dostępne online
 75. Jene, Karol, Wpływ pandemii COVID-19 na europejski rynek pracy (casus Polski), w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [156]-176.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 76. Jura, Jarosław, Mixed Integrative Heuristic Approach in content analysis: a study of the image of China in Africa based on mixed-methods approach, "International Journal of Social Research Methodology", 2021, s. 1-14.
 77. Jura, Jarosław, Potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na procesy suburbanizacji w Polsce, "Urban Development Issues", 2021, Vol. 70, s. 49–57.
  Dostępne online
 78. Jura, Jarosław, Specyfika chińskiej soft power w Afryce na przykładzie Zambii i Angoli: operacjonalizacja pojęcia i analiza empiryczna na podstawie badania zawartości mediów oraz wypowiedzi internautów, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 130 s.
  ISBN 978-83-66723-40-5
  Dostępne online
 79. Jura, Jarosław, Stracona szansa, stracone możliwości – polityka zagraniczna Polski wobec kontynentu afrykańskiego, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [261]-273.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 80. Kaczyńska, Agata, Referat „Rola Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego", w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 13-18.
  ISBN 978-83-66723-08-5
 81. Kasprzyk, Piotr, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 141-151.
  Dostępne online
 82. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Reporting and investigation of unmanned aircraft systems (UAS) accidents and serious incidents: regulatory perspective, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2021, Vol. 103, Iss. 1, s. 1-9.
  Dostępne online
 83. Kędzierski, Dawid Van; Chmielnicki, Paweł; Stachura, Michał; Minich, Dobrochna, The functions of securities law: an expert survey of legislative intent in Poland, "PLoS ONE", 2021, Vol. 16(1), s. 1-19.
  Dostępne online
 84. Klusek, Justyna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Orlewska, Katarzyna; Madej, Łukasz; Klusek, Jolanta; Cedro, Anna; Głuszek, Stanisław; Wawrzycka, Iwona; Orlewska, Ewa, GST gene family polymorphism and the risk of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes, "Medical Studies/Studia Medyczne", 2021, Volume 37, Issue 3, s. [218]-225.
  Dostępne online
 85. Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Marcin Orecki, Stan prawny na 1 stycznia 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 583, [1] s.
  ISBN 978-83-8187-900-2
 86. Kołodko, Krystyna; Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Powstawanie i dyfuzja innowacji w sieciach sądów, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 65-94.
  Dostępne online
 87. Konert, Anna; Balcerzak, Tomasz, Legal and ethical aspects of rules for the operation of autonomous unmanned aircraft with artificial intelligence, "2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)", 2021, s. 602-609.
 88. Konert, Anna; Balcerzak, Tomasz, Military autonomous drones (UAVs) - from fantasy to reality: legal and ethical implications, "Transportation Research Procedia", 2021, Volume 59, s. 292-299.
  Dostępne online
 89. Konert, Anna, Commercial outer space activities : who bears civil liability?, "Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym", 2021, Nr 1, s. 1-7.
  Dostępne online
 90. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, UAS safety operation - legal issues on reporting UAS incidents, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2021, Vol. 103, Iss. 3, s. 1-15.
  Dostępne online
 91. Konert, Anna, Odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego za opóźnienie lub odwołanie lotu, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 1, s. 153-165.
  Dostępne online
 92. Konert, Anna, Przetwarzanie danych osobowych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 25-40.
  Dostępne online
 93. Konert, Anna; Sakowska-Baryła, Marlena, The impact of the GDPR on the unmanned aircraft sector, "Air and Space Law", 2021, Volume 46, Issue 4/5, s. 517-544.
 94. Konert, Anna, Terminologia oraz klasyfikacja bezzałogowych statków powietrznych, w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 11-16. 
  ISBN 978-83-66723-06-1
 95. Konert, Anna, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w wypadkach lotniczych podczas podróży międzynarodowych, "Studia Iuridica Toruniensia", 2021, Tom 29, s. 115 - 136.
  Dostępne online
 96. Konopielko, Łukasz; Sierak, Jacek, Management of development funds and the phenomena of suburbanization : analysis of selected Polish cases, w: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, 2021, s. 939-945.
 97. Konopielko, Łukasz, Suburbanization economic and management challenges during the COVID-19 pandemic, w: Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, editor Khalid S. Soliman, Granada : International Business Information Management, 2021, s. 355-359.
  ISBN 978-0-9998551-6-4
  Dostępne online
 98. Konopielko, Łukasz; Sykała, Łukasz; Woźniak, Krzysztof; Verbovyy, Dmytro, Suburbanization in the context of R&D projects fund allocation, "European Research Studies Journal", 2021, Vol. 24, Iss. 1, s. 790-805.
  Dostępne online
 99. Konopielko, Łukasz; Wytrębowicz, Jacek, Staking – technological and economic challenges: deposit-as-a-service as an alternative to zero interest rates, w: Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, editor Khalid S. Soliman, Granada : International Business Information Management, 2021, s. 3722-3726.
  ISBN 978-0-9998551-6-4
  Dostępne online
 100. Konsek-Komorowska, Sonia Joanna; Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka Dominika; Cichocki, Andrzej; Chrapowicki, Eryk; Roszkowska-Purska, Katarzyna; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Ćwikła, Jarosław B., Value of somatostatin receptor scintigraphy in patients with appendiceal neuroendocrine neoplasms based on clinical follow-ups, "Polish Annals of Medicine", 2021, Volume 28, Issue 2, s. 116–121.
  Dostępne online
 101. Kosonoga, Jacek, Dozór policji, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 9, Środki przymusu, redakcja naukowa Tomasz Grzegorczyk, Dariusz Świecki, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 869-974.
  ISBN 978-83-8223-910-2
 102. Kosonoga, Jacek, Ingerencja prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 454-457.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 103. Kosonoga, Jacek, Odmowa wyrażenia zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną a poszanowanie prawa do życia rodzinnego: Walczak przeciwko Polsce, skarga nr 45564/15, wyrok z dnia 9 lipca 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 228-236.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 104. Kosonoga, Jacek, Postępowanie w przedmiocie wytknięcia właściwemu sądowi oczywistej obrazy przepisów: glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. (II KO 56/19, OSNKW 2019, nr 10, poz. 58), "Studia Iuridica Lublinensia", 2021, Volume 30, No. 5, s. 643-654.
  Dostępne online
 105. Kosonoga, Jacek, Powierzenie wykonywania pracy w handlu w niedziele lub święta wbrew zakazowi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2021, Nr 11, s. 38-45.
 106. Kosonoga, Jacek, Przesłanki orzekania izolacyjnego środka zabezpieczającego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 395-401.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 107. Kosonoga, Jacek, Przeszukanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia: Doroż przeciwko Polsce, skarga nr 71205/11, wyrok z dnia 29 października 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 219-227.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 108. Kosonoga, Jacek, Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego przez jednego z rodziców w sprawach o czyn z art. 209 k.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 446-450.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 109. Kosonoga, Jacek, Względna obligatoryjność dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 381-384.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 110. Kosonoga, Jacek; Żółtek, Sławomir, Karnoprocesowa ochrona członków personelu medycznego lub osób przybranych im do pomocy (art. 276a k.p.k.), "Studia Iuridica", 2021, Tom 87, s. 262-281.
  Dostępne online
 111. Kotowicz, Bartosz, Etykiety, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 88.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 112. Kotowicz, Bartosz, Europejskie Aprobaty Techniczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 90.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 113. Kotowicz, Bartosz, Europejskie Oceny Techniczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 91.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 114. Kotowicz, Bartosz, Interes bezpieczeństwa państwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 109-110.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 115. Kotowicz, Bartosz, Istotne postanowienia umowy, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 112-113.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 116. Kotowicz, Bartosz, Jawność postępowania, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 114.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 117. Kotowicz, Bartosz, Kryteria kwalifikacji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 151.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 118. Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o konkursie, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 197.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 119. Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o profilu nabywcy, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 198.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 120. Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o wynikach konkursu, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 199.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 121. Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o zamówieniu, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 199.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 122. Kotowicz, Bartosz, Okresowe ogłoszenia informacyjne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 201.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 123. Kotowicz, Bartosz, Poręczenie, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 232.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 124. Kotowicz, Bartosz, Powinowactwo, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 242.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 125. Kotowicz, Bartosz, Zdolność kredytowa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 490.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 126. Kowalska-Bobko, Iwona; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Zabdyr-Jamróz, Michał; Badora-Musiał, Katarzyna; Piotrowska, Karolina, Sustainability and resilience in the Polish health system, London : London School of Economics and Political Science, 2021, 100 s.
  Dostępne online
 127. Koziej, Stanisław, NATO na progu trzeciej dekady XX wieku widziane z polskiej perspektywy, w: Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 131-148.
  ISBN 978-83-66723-22-1
 128. Koziej, Stanisław, Polityka bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku: od odrodzenia w latach dziewięćdziesiątych do zerwania ciągłości po 2015 roku, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [51]-72.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 129. Krasowski, Grzegorz; Junka, Adam; Paleczny, Justyna; Czajkowska, Joanna; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Chodaczek, Grzegorz; Majkowski, Michał; Migdał, Paweł; Fijałkowski, Karol; Kowalska-Krochmal, Beata; Bartoszewicz, Marzenna, In vitro evaluation of polihexanide, octenidine and NaClO/HClO-based antiseptics against biofilm formed by wound pathogens, "Membranes", 2021, Volume 11, Issue 1, s. 1-17.
  Dostępne online
 130. Król–Całkowska, Justyna Esthera, E-dokumentacja medyczna i telemedycyna : aspekty prawne, Stan prawny na 1 października 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 267 s.
  ISBN 978-83-8246-614-0
 131. Król–Całkowska, Justyna EstheraInformacja w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, w: Meritum : prawo medyczne w ochronie zdrowia, redakcja naukowa Justyna Zajdel-Całkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 93-124.
  ISBN 978-83-8223-345-2
 132. Król-Całkowska, Justyna Esthera; Jaroszyński, Janusz, Legal aspects of teleservices in oncology, "Nowotwory. Journal of Oncology", 2021, s. 1-17.
  Dostępne online
 133. Król–Całkowska, Justyna EstheraPrawa i uprawnienia osób wykonujących zawody medyczne, w: Meritum : prawo medyczne w ochronie zdrowia, redakcja naukowa Justyna Zajdel-Całkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 125-200.
  ISBN 978-83-8223-345-2
 134. Król–Całkowska, Justyna EstheraRecepty lekarskie, w: Meritum : prawo medyczne w ochronie zdrowia, redakcja naukowa Justyna Zajdel-Całkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 201-230.
  ISBN 978-83-8223-345-2
 135. Król–Całkowska, Justyna Esthera; Walczak, Daniel, Legal possibilities of using AI in medicine, with particular emphasis on imaging diagnostics and responsibility of medical entities – Polish perspective, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2021, Vol. XIV, Nr 1, s. 205-218.
  Dostępne online
 136. Król–Całkowska, Justyna EstheraWydawanie orzeczeń o stanie zdrowia pracowników i osób ubiegających się o pracę z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu, "Medycyna Pracy", 2021, Vol. 72, Nr 1, s. 19-27.
  Dostępne online
 137. Król–Całkowska, Justyna EstheraZgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego i sprzeciw wobec niego, w: Meritum : prawo medyczne w ochronie zdrowia, redakcja naukowa Justyna Zajdel-Całkowska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 17-92.
  ISBN 978-83-8223-345-2
 138. Kruk, Maria, Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 5-24.
  Dostępne online
 139. Kruszewski, Jerzy; Cichocka-Jarosz, Ewa; Czarnobilska, Ewa; Jutel, Marek; Kulus, Marek; Kuna, Piotr; Kupczyk, Maciej; Niedoszytko, Marek; Nittner-Marszalska, Marita; Pałczyński, Cezary; Rogala, Barbara; Samoliński, Bolesław; Śpiewak, Radosław; Zajdel-Całkowska, Justyna, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące kwalifikacji osób z alergią i anafilaksją do szczepienia przeciw COVID-19, "Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology", 2021, Vol. 8, No 1, s. 1-8.
  Dostępne online
 140. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Sports law in Poland, Second edition, Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, copyright 2021, 192 s.
  ISBN 978-94-035-3564-7
 141. Krzyżek, Paweł; Junka, Adam; Słupski, Wojciech; Dołowacka-Jóźwiak, Arleta; Płachno, Bartosz J.; Sobiecka, Aleksandra; Matkowski, Adam; Chodaczek, Grzegorz; Płusa, Tadeusz; Gościniak, Grażyna; Zielińska, Sylwia, Antibiofilm and antimicrobial-enhancing activity of Chelidonium majus and Corydalis cheilanthifolia extracts against multidrug-resistant Helicobacter pylori, "Pathogens", 2021, Vol. 10, Iss. 8, s. 1-17.
  Dostępne online
 142. Kukanów, Szymon; Nawrocka, Dominika, Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne populacji dorosłych Polaków, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [325]-341.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 143. Kurzawa, Angelika, Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II OPS 5/19, "Przegląd Sejmowy", 2021, Nr 3(164), s. 199–211.
  Dostępne online
 144. Kushnìr, Ostap; Pankieiev, Oleksandr, Introduction : meandering in transition, w: Meandering in transition : thirty years of reforms and identity-building in post-communist Europe, edited by Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev, Lanham : Lexington Books, 2021, s. 1-5.
  ISBN 978-1-7936-5074-0
 145. Kushnìr, Ostap, The Intermarium as a pivotal geopolitical buzzword, "East/West: Journal of Ukrainian Studies", 2021, Volume 8, No 2, s. [7]-27.
  Dostępne online
 146. Kuzmenko, Olha; Cyburt, Agnieszka; Yarovenko, Hanna; Yersh, Valeryia; Humenna, Yuliia, Modeling of "information bubbles" in the global information space, "Journal of International Studies", 2021, Volume 14, No. 4, s. 270-285.
  Dostępne online
 147. Kuź, Michał, COVID-19 i neomediewalizacja Zachodu, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [15]-27.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 148. Kuź, Michał, The treaty of Versailles and the American vision of a nation-based World Order, w: After the peace treaty of Versailles (1919): new order of Central Europe, edited by Dariusz Makiłła and Miloš Řezník, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021, s. 39-47.
  ISBN 978-3-447-11565-0
 149. Kuźniacki, Błażej, Identifying the potential and risks of integration of AI integration to taxation: the case of general anti-avoidance rule, w: Leading legal disruption: artificial intelligence and a toolkit for lawyers and the law, edited by Giuseppina D'Agostino, Aviv Gaon, Carole Piovesan, [Miejsce nieznane] : Thomson Reuters, 2021, s. 287-313.
  ISBN 978-0-779-89871-8
 150. Kuźniacki, Błażej, Implementation and application of the LOB clause in BEPS action 6/MLI: legal and pragmatic challenges, w: International and EU tax multilateralism: challenges raised by the MLI, editor Ana Paula Dourado, Amsterdam : IBFD, 2021, s. 267-292.
  ISBN 978-90-8722-665-7
 151. Kuźniacki, Błażej, Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta. (2), "Przegląd Podatkowy", 2021, nr 1, s. 9-16.
 152. Kuźniacki, Błażej, Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (3), "Przegląd Podatkowy", 2021, nr 2, s. 6-14.
 153. Kuźniacki, Błażej, Poland’s implementation of EU GAAR compromises: constitutional and EU principles, "Intertax", 2021, Vol. 49, Iss. 3, s. 237–253.
 154. Kuźniacki, Błażej, Will BEPS redefine how countries will design domestic GAARs?: spot on the PPT's key constituencies, w: General anti-avoidance rules: the final tax frontier? : Indian and international perspectives, edited by Mukesh Butani and Tarun Jain, [Miejsce nieznane] : Thomson Reuters, 2021, s. 762-773. 
  ISBN 978-93-90529-94-0
 155. Kuźniacki, Błażej, X-GmbH v Finanzamt Stuttgart – Körperschaften: the evolution of the EU standard of abuse of tax law and the role of the genuine exchange of tax information between member states and third countries, "The Modern Law Review", 2021, s. 1-19.
  Dostępne online
 156. Lash, Christopher, "A Souccessful partnership marred by Brexit?" : Britain and Central and Eastern Europe post-1989, w: Meandering in transition : thirty years of reforms and identity in post-communist Europe, edited by Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev, Lanham : Lexington Books, 2021, s. 265-284.
  ISBN 978-1-7936-5074-0
 157. Lash, Christopher, Udane partnerstwo naznaczone brexitem? : stosunki brytyjsko-polskie po 1989 roku, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [361]-376.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 158. Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 527 s.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 159. Leśkiewicz, Patrycja, Zasada Just Culture a realizacja prawa do obrony w postępowaniu karnym mającym za przedmiot czyn zabroniony związany ze zdarzeniem lotniczym, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 115-128.
  ISBN 978-83-66723-08-5
 160. Lewandowska, MałgorzataGestational diabetes mellitus (GDM) risk for declared family history of diabetes, in combination with BMI categories, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2021, Volume 18, Issue 13, s. 1-16.
  Dostępne online
 161. Lewandowska, Małgorzata, Maternal obesity and risk of low birth weight, fetal growth restriction, and macrosomia : multiple analyses, "Nutrients", 2021, Volume 13, Issue 4, s. 1-18.
  Dostępne online
 162. Lewandowska, Małgorzata, The association of familial hypertension and risk of gestational hypertension and preeclampsia, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2021, Volume 18, Issue 13, s. 1-15.
  Dostępne online
 163. Lewandowska, Małgorzata, The role of maternal weight in the hierarchy of macrosomia predictors: overall effect of analysis of three prediction indicators, "Nutrients", 2021, Volume 13, Issue 3, s. 1-19.
  Dostępne online
 164. Łazarska, Aneta, Rzecznicy krajowi de lege ferenda, "Europejski Przegląd Sądowy", 2021, nr 2, s. 18-24.
 165. Manowska, Małgorzata; Gałecki, Piotr, Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część I, "Psychiatria Polska", 2021, Vol. 55, Nr 3, s. 585–598.
  Dostępne online
 166. Manowska, Małgorzata; Gałecki, Piotr, Przyjęcie małoletniego do szpitala psychiatrycznego w myśl polskiego prawa. Część II, "Psychiatria Polska", 2021, Vol. 55, Nr 3, s. 599–605.
  Dostępne online
 167. Marszk, Adam; Piech, Krzysztof, FinTech oraz rynek zastosowań technologii blockchain w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Ekonomia, kultura, wartości albo Trzy oblicza roztropności, pod redakcją Ewy Lechman, Adama Marszka, Przemysława Parszutowicza i Magdaleny Popowskiej, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2021, s. 327-344.
  ISBN 978-83-7348-850-2
 168. Meandering in transition : thirty years of reforms and identity-building in post-communist Europe, edited by Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev, Lanham : Lexington Books, 2021, 422 s.
  ISBN 978-1-7936-5074-0
 169. Menshykova, Anastasiia, The illusion of explanatory depth from the perspective of gender socialization, 1st edition, Warsaw : Lazarski University, 2021, 112 s.
  ISBN 978-83-66723-33-7
  eISBN 978-83-66723-34-4
  Dostępne online
 170. Mędrzycka, Justyna; Piotrowicz, Anna; Gołębiewska, Joanna; Różycki, Radosław, Diagnosis of type 3 macular neovascularization, "OphthaTherapy : therapies in ophthalmology", 2021, Volume 8, Nr 3(31), s. 153-158.
  Dostępne online
 171. Mieńkowski, M.; Jasiuk, Ewa, Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka: aspekty prawne i etyczne,  w: Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 04-05 червня 2021 р., укладач: Джурак Людмила Миколаївна, Луцьк : «Завжди Поруч», 2021, s. 55-57.
  ISBN 978-617-95136-0-2
  Dostępne online
 172. Minich, Dobrochna, Konstytucjonalizm versus populizm: rywalizacja idei w polskiej praktyce politycznej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2021, Nr 11, s. 52-65.
 173. Morawski, Wojciech; Kuźniacki, Błażej, The German-Polish tax problems of cross-border workers in the COVID-19 pandemic: when the remedy is worse than the problem, "Białostockie Studia Prawnicze", 2021, Volume 26, Nr 4, s. 95-110.
  Dostępne online
 174. Nosarzewski, Łukasz, Biuletyn Zamówień Publicznych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 46-47.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 175. Nosarzewski, Łukasz, Dostęp do informacji o zamówieniu publicznym, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 70-72.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 176. Nosarzewski, Łukasz, Dyrektywa koncesyjna, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 82-83.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 177. Nosarzewski, Łukasz, Dyrektywa obronna, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 83-85.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 178. Nosarzewski, Łukasz, Dyrektywa odwoławcza, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 79-80.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 179. Nosarzewski, Łukasz, Dyrektywa sektorowa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 80-82.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 180. Nosarzewski, Łukasz, Europejski Obszar Gospodarczy, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 93-94.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 181. Nosarzewski, Łukasz, Europejskie organizacje normalizacyjne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 91-93.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 182. Nosarzewski, Łukasz, Informacja o wyniku kontroli, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 104-106.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 183. Nosarzewski, Łukasz, Kontrola doraźna, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 138-139.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 184. Nosarzewski, Łukasz, Kontrola udzielania zamówień, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 139-141.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 185. Nosarzewski, Łukasz, Kontrola uprzedzenia zamówień współfinansowanych ze środków UE, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 141-143.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 186. Nosarzewski, Łukasz, Kwestionariusz kontroli, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 154-155.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 187. Nosarzewski, Łukasz, Nieprawdziwe informacje, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 166-168.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 188. Nosarzewski, Łukasz, Poszukiwanie gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, paliw stałych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 238-239.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 189. Nosarzewski, Łukasz, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 255-258.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 190. Nosarzewski, Łukasz, Publiczne usługi związane z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją (energii elektrycznej, gazu, ciepła), w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 297-298.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 191. Nosarzewski, Łukasz, Twórcza działalność, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 368-369.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 192. Nosarzewski, Łukasz, Wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, paliw stałych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 415-416.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 193. Nosarzewski, Łukasz, Zalecenia pokontrolne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 435-437.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 194. Okhrimenko, Iana, On social norms : the collection of theoretical and empirical findings, 1st edition, Warsaw : Lazarski University Press, © 2021, 111 s.
  ISBN 978-83-66723-31-3
  eISBN 978-83-66723-32-0
 195. Okhrimenko, Iana, The dichotomy of procedural and distributive justice in the theory of social choice, "European Research Studies Journal", 2021, Vol. 24, Iss. 2, s. 207-226.
  Dostępne online
 196. Olechowski, Andrzej; Gołębiewska, Joanna; Brydak-Godowska, Joanna; Hautz, Wojciech, Post-fever bilateral neuroretinitis in a 7-year-old girl: a case report, "Retina", 2021.
 197. Olszewski, Paweł, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19 – między realizmem a idealizmem, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [28]-39.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 198. Paczwa, Katarzyna; Mędrzycka, Justyna; Gołębiewska, Joanna; Różycki, Radosław, Contemporary possibilities in the diagnostics of anterior and posterior eye diseases with the use of new-generation OCT, "OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology", 2021, Volume 8, No 2(30), s. 81-86.
  Dostępne online
 199. Paleczny, Justyna; Junka, Adam; Brożyna, Malwina; Dydak, Karolina; Oleksy-Wawrzyniak, Monika; Ciecholewska-Juśko, Daria; Dziedzic, Ewelina; Bartoszewicz, Marzenna, The high impact of Staphylococcus aureus biofilm culture medium on in vitro outcomes of antimicrobial activity of wound antiseptics and antibiotic, "Pathogens", 2021, Volume 10, Issue 11, s. 1-26.
  Dostępne online
 200. Piotrowicz, Anna; Paczwa, Katarzyna; Gołębiewska, Joanna; Różycki, Radosław, Current classification of macular neovascularization in the course of AMD based on the Consensus Nomenclature for Reporting Neovascular Age-Related Macular Degeneration Data, "OphthaTherapy : therapies in ophthalmology", 2021, Volume 8, Nr 1(29), s. 5-10.
  Dostępne online
 201. Piotrowicz, Ryszard; Krzesiński, Paweł; Balsam, Paweł; Piotrowicz, Ewa; Kempa, Maciej; Lewicka, Ewa; Główczyńska, Renata; Grabowski, Marcin; Kołtowski, Łukasz; Peller, Michał; Szafran, Bartosz; Zajdel-Całkowska, Justyna; Pachocki, Jan; Podolec, Jakub; Stańczyk, Adam; Opolski, Grzegorz, Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021), "Kardiologia Polska", 2021, Vol. 79, No 2, s. 227-241.
  Dostępne online
 202. Płusa, Tadeusz; Badowska-Kozakiewicz, Anna M., Can we minimize carbon footprint by using "greener" inhalers and improve clinical outcome at the same time in asthma therapy?, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2021, Tom XLIX, Nr 292, s. 252-254.
  Dostępne online
 203. Płusa, Tadeusz, COVID-19 : patogeneza i postępowanie, Wydanie I, Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021, 195 s.
  ISBN 978-83-200-6403-2
 204. Płusa, Tadeusz; Kabat, Marek, Zakażenie SARS-CoV-2 u chorego obciążonego chorobami układu oddechowego – opis przypadku, "International Review of Medical Practice", 2021, Tom 27, Nr 4, s. 179-185.
 205. Płusa, Tadeusz, Ocena skuteczności wczesnego podejmowania leczenia w zakażeniu SARS-CoV-2, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2021, Tom 49, Nr 294, s. 394-400.
 206. Płusa, Tadeusz, Patogenetyczne uzasadnienie postępowania na poszczególnych etapach zakażenia SARS-CoV-2, w: Pacjent post-COVID-owy : co zostaje, a co się zmienia? : 6-7 września 2021 roku Ogólnopolska konferencja hybrydowa, [redaktor naukowy: Maria Maślińska], Warszawa : Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 2021, s. 15-18.
  ISBN 978-83-956149-3-4
  e-ISBN 978-83-956149-4-1
  Dostępne online
 207. Płusa, TadeuszPrzeciwzapalne działanie amantadyny i memantyny w zakażeniu SARS-CoV-2, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2021, Tom 49, Nr 289, s. 67-70.
 208. Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Kamil Sikora, autorzy: Matylda Berus, Anna Chochowska, Krzysztof Chochowski, Anton Demczuk, Tadeusz Dunin, Jurij Hofman, Ewa Jasiuk, Agata Marchwińska, Kamil Sikora, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 192 s.
  ISBN 978-83-66723-10-8
  e-ISBN 978-83-66723-11-5
 209. Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, 510, [8] s.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 210. Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, autorzy: Tomasz Balcerzak, Piotr Czech, Małgorzata Darowska, Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Mateusz Kotliński, Magdalena Ostrihansky, Mariusz Pyżyński, Monika Sasak, Maciej Szmigiero, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 146 s.
  ISBN 978-83-66723-06-1 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-66723-07-8 (wersja elektroniczna)
 211. Prawo medyczne w ochronie zdrowia, redakcja naukowa Justyna Zajdel-Całkowska ; [autorzy]: Rafał Kubiak, Małgorzata Sieradzka, Monika Urbaniak, Justyna Zajdel-Całkowska, Tamara Zimna, Stan prawny na 1 lutego 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 548 s.
  ISBN 978-83-8223-345-2
 212. Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak ; autorzy: Fatima Arib, Jacek Brdulak, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Tomasz Gardziński, Marian Guzek, Anna Jurczuk, Zuzanna Krześniak, Ewa Kulińska-Sadłocha, Jerzy Kur, Magdalena Libicka, Iryna Polets, Piotr Pysz, Grzegorz Sobiecki, Dorota Śmigielska, Anita Zarzycka, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 274, [2] s.
  ISBN 978-83-66723-14-6
  e-ISBN 978-83-66723-15-3
 213. Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego : geneza, stan obecny i perspektywy, redakcja naukowa Józef M. Fiszer ; Adrian Chojan, Karolina Czaplińska, Mateusz Czasak, Józef M. Fiszer, Stanisław Koziej, Mariusz Kierasiński, Maciej Kończal, Emilia Porzuczek, Aleksandra Ryś, Oleksandr Tarasov, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 232 s.
  ISBN 978-83-66723-22-1
  e-ISBN 978-83-66723-23-8
 214. Pyżyński, Mariusz; Balcerzak, Tomasz, Cybersecurity of the Unmanned Aircraft System (UAS), "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2021, Vol. 102, Iss. 2, s. 1-13.
  Dostępne online
 215. Pyżyński, Mariusz, Cyber threats within the operations of unmanned aircraft system (UAS), w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 129-136. 
  ISBN 978-83-66723-06-1
 216. Rogalski, Maciej, Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych, w: Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania, redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 57-66. 
  ISBN 978-83-8223-629-3
 217. Rogalski, Maciej, Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej - zagadnienia wybrane, "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", 2021, Tom 13, Nr 2, s. 130-144.
  Dostępne online
 218. Rogalski, Maciej, Security assessment of suppliers of telecommunications infrastructure for the provision of services in 5G technology, "Computer Law & Security Review", 2021, Vol. 41, s. 1-11.
  Dostępne online
 219. Rogalski, Maciej, Środki zaskarżenia w aukcji prowadzonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego w celu rozdysponowania częstotliwości, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2021, Nr 10, s. 20-27.
 220. Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anny Konert ; Agata Kaczyńska, Tomasz Balcerzak, Karolina Bonarska-Lenarczyk, Agnieszka Fortońska, Julia Hetlof, Ewa Jasiuk, Mateusz Osiecki, Agnieszka Kunert-Diallo, Patrycja Leśkiewicz, Maria Nielepkiewicz, Ewa Owedyk, Mariusz Pyżyński, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 178 s.
  ISBN 978-83-66723-08-5
  ISBN 978-83-66723-09-2
 221. Rycak, Magdalena BarbaraGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.12.2018 r., I PK 194/17 (częściowo krytyczna), w: Zatrudnienie w epoce postindustrialnej, redakcja Barbara Godlewska-Bujok, Krzysztof Walczak, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 333-362.
  ISBN 978-83-8235-939-8
 222. Rycak, Magdalena Barbara; Pacyniak, Ewelina, Ochrona danych a potrzeba realizacji zadań, "ABI Expert", 2021, Nr 3, s. 1.
 223. Rycak, Magdalena Barbara; Rycak, Artur, Status prawny pracowników kultury, w: System prawa pracy. T. 11, Pragmatyki pracownicze, redaktor naczelny Krzysztof W. Baran, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Zbigniew Góral, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 1203-1259. 
  ISBN 978-83-8187-903-3
 224. Rycak, Magdalena Barbara, Status prawny osób zatrudnionych jako kierowcy, w: System prawa pracy. T. 11, Pragmatyki pracownicze, redaktor naczelny Krzysztof W. Baran, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Zbigniew Góral, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 1430-1483. 
  ISBN 978-83-8187-903-3
 225. Rycak, Magdalena Barbara, Will ‘yellow’ unions disappear after the amendment to act on trade unions?, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", 2021, Vol. 95, s. 51-59.
  Dostępne online
 226. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Droga sądowa w zakresie kontroli postępowania związanego ze zmianą zakresu czynności sędziego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 600-601.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 227. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Hipoteka obciążająca nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej w razie upadłości spółdzielni : glosa do postanowienia SN z dnia 8 października 2020 r., II CSK 769/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i wyjaśnieniach", 2021, Nr 2, s. 45-56.
 228. Sekuła-Leleno, Małgorzata; Kotowski, Artur, Sprawy ze skarg na uchwały samorządów zawodowych, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 657-659. 
  ISBN 978-83-64878-82-4
 229. Sekuła-Leleno, Małgorzata; Kotowski, Artur; Stębelski, Marcin, Sądowa kontrola uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przez Sąd Najwyższy, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 589-600.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 230. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 654-656.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 231. Sieradzka, Małgorzata, Czyn nieuczciwej konkurencji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 57-61.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 232. Sieradzka, Małgorzata, Judgment of the ECJ of 30 January 2020 in case C-395/18 — obligation to exclude a contractor when the grounds for exclusion concern subcontractors, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2021, Nr 11, s. 55-59.
 233. Sieradzka, Małgorzata, Koncyliacja zob. też pozasądowe rozwiązywanie sporów, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 131-133.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 234. Sieradzka, Małgorzata, Konsorcjum, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 136-138.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 235. Sieradzka, Małgorzata, Nieuczciwa konkurencja - zob. czyn nieuczciwej konkurencji oraz zasada uczciwej konkurencji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 169-170.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 236. Sieradzka, Małgorzata, Roboty budowlane, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 301-302.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 237. Sieradzka, Małgorzata, Solidarna odpowiedzialność, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 321-322.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 238. Sieradzka, Małgorzata, Tajemnica przedsiębiorstwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 359-360.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 239. Sieradzka, Małgorzata, Uczciwa konkurencja, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 372-373.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 240. Sieradzka, Małgorzata, Wadium, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 402-403.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 241. Sieradzka, Małgorzata, Zamówienie klasyczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 447-448.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 242. Sieradzka, Małgorzata, Zamówienie publiczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 456-457.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 243. Sieradzka, Małgorzata, Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 450-451.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 244. Sieradzka, Małgorzata, Zamówienie wspólne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 457-458.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 245. Sieradzka, Małgorzata, Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 496-498.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 246. Sieradzka, Małgorzata, Zmowa przetargowa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 498-501.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 247. Sierak, Jacek, Znaczenie analiz budżetowych w gospodarce finansowej gmin, w: Gospodarka budżetowa gmin na wybranych przykładach, redakcja naukowa Jacek Sierak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 11-26. 
  ISBN 978-83-66723-24-5
 248. Skoropadyk, Yulian, The impact of legalized abortion on crime, results of a global legal study and a factual study of the UK, 1st edition, Warsaw : Lazarski University, 2021, 112 s. 
  ISBN 978-83-66723-35-1
  e-ISBN 978-83-66723-36-8
  Dostępne online
 249. Słowińska, Monika; Kamińska-Winciorek, Grażyna; Kowalska-Olędzka, Elżbieta; Czarnecka, Iwona; Czarnecki, Robert; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Paluchowska, Elwira; Owczarek, Witold, Dermoscopy of small diameter melanomas with the diagnostic feasibility of selected algorithms - a clinical retrospective multicenter study, "Cancers", 2021, Volume 13, Issue 23, s. 1-16.
  Dostępne online
 250. Sobiech, Jan, Zasada qui tam na gruncie brytyjskiego ustawodawstwa antyalkoholowego w XVIII w., w: Ochrona sygnalistów: regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, redakcja naukowa Beata Baran, Michał Ożóg, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 271-280.
  ISBN 978-83-8223-264-6
 251. Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r., autorzy - zespół redakcyjny: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Anna Drapała, Jerzy Gryglewicz ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2021, 273 s.
  ISBN 978-83-66723-30-6
  Dostępne online
 252. Stefańska, Blanka Julita, Czynna napaść na ratownika wodnego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 425-427.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 253. Stefańska, Blanka Julita, La responsabilidad penal por la falsificación o alteración de facturas como herramienta de lucha contra el fraude fiscal en el derecho penal polaco, "Revista Penal México", 2021, Vol. 10, Núm. 18, 201-214.
  Dostępne online
 254. Stefańska, Blanka Julita, Odmowa zastępczej służby cywilnej ze względu na brak udowodnienia przez skarżącego, że jego przekonania ideologiczne są stabilne: Dyagilev przeciwko Rosji, skarga nr 49972/16, wyrok z dnia 10 marca 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 252-255.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 255. Stefańska, Blanka Julita, Odpowiedzialność posiłkowa, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 543-544.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 256. Stefańska, Blanka Julita, Pojęcie postępowania sądowego w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 523-524.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 257. Stefańska, Blanka Julita, Postępowanie nakazowe, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 548-549.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 258. Stefańska, Blanka Julita, Prawo więźniów wyznania judaistycznego do otrzymywania posiłków koszernych: Erlich i Kastro przeciwko Rumunii, skargi nr 23735/16 i 23740/16, wyrok z dnia 9 czerwca 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 256-260.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 259. Stefańska, Blanka Julita, Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 430-431.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 260. Stefańska, Blanka Julita, Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w przedmiocie przedstawionego przez sąd odwoławczy zagadnienia prawnego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 500-502.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 261. Stefańska, Blanka Julita, Ujawnienie przekonań religijnych w publicznym dokumencie: Stavropoulos i Inni przeciwko Grecji, skarga nr 52484/18, wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 260-263.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 262. Stefańska, Blanka Julita, Wykonywanie środków karnych, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 557-559.
  ISBN 978-83-64878-82-4
 263. Stefańska, Blanka Julita, Wymóg przedstawienia pisemnego dowodu potwierdzającego przynależność do religii w celu otrzymywania posiłków uwzględniających wymogi religijne: Neagu przeciwko Rumunii, skarga nr 21969/15, wyrok z dnia 10 listopada 2020 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 263-266.
  ISBN 978-83-64878-45-9
 264. Stefańska, Blanka Julita, Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia, "Ius Novum", 2021, Volume 15, Nr 4, s. 31-50.
  Dostępne online
 265. Stefański, Ryszard A., Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 3, Art. 297-424, redakcja naukowa Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki, Stan prawny na 1 maja 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 1245, [1] s.
  ISBN 78-83-8223-888-4
 266. Stefański, Ryszard A., List żelazny, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 9, Środki przymusu, redakcja naukowa Tomasz Grzegorczyk, Dariusz Świecki, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 1063-1118.
  ISBN 978-83-8223-910-2
 267. Stefański, Ryszard A., Modyfikacja postępowania przygotowawczego pierwszym etapem jego reformowania, w: Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania, redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 105-122.
  ISBN 978-83-8223-629-3
 268. Stefański, Ryszard A., Podobieństwo przestępstw z art. 178a § 4 in fine i art. 244 Kodeksu karnego: glosa do wyroku SN z dnia 26 maja 2020 r., IV KK 737/19, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2021, nr 1, s. 48-56.
 269. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 3, s. 105-132.
  Dostępne online
 270. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2019 rok, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 1, s. 67-84.
  Dostępne online
 271. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2019 r., "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 113-140.
  Dostępne online
 272. Stefański, Ryszard A., Spoczywanie biegu przedawnienia w Kodeksie karnym, w: Interdyscyplinarność - w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin : księga jubileuszowa profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, autorzy: Anna Błachnio-Parzych [i 40 pozostałych], Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, s. 233-246.
  ISBN 978-83-8235-086-9
 273. Stefański, Ryszard A., The preventive nature of restraining orders, contact prohibition orders and publication prohibition orders of information about medical staff members or persons assigned to assist medical staff members, "Studia Iuridica Lublinensia", 2021, Volume 30, No 5, s. 523-539.
  Dostępne online
 274. Stefański, Ryszard A., Zatrzymanie prawa jazdy jako środek przymusu w postępowaniu karnym, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 9, Środki przymusu, redakcja naukowa Tomasz Grzegorczyk, Dariusz Świecki, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 1400-1447.
  ISBN 978-83-8223-910-2
 275. Stolarczyk, Piotr, Finansowanie międzynarodowego obrotu handlowego: ujęcie instytucjonalne, w: Finanse międzynarodowe : kompendium wiedzy, redakcja naukowa: Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021, s. 163-178.
  ISBN 978-83-8030-474-1
 276. Stolarczyk, Piotr, Rynek pracy - ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 185 s. 
  ISBN 978-83-66723-27-6
  eISBN 978-83-66723-28-3
 277. Stolarczyk, Piotr, System wsparcia eksportu jako przykład ekonomizacji polityki zagranicznej, w: Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, pod redakcją naukową Adriana Chojana, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2021, s. [107]-122.
  ISBN 978-83-66819-15-3
 278. Stolarczyk, Piotr, Znaczenie polityki fiskalnej w czasach pandemii COVID-19, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [122]-136.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 279. Stoykova, Oleksandra, How to increase the value of bilateral trade?: currency union versus fixed exchange rate regime, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 2021, Vol. 9, Iss. 2, s. 21-38.
  Dostępne online
 280. Stoykova, Oleksandra, The role of ex-colonizer’s effect in long-run economic growth, "European Research Studies Journal", 2021, Vol. 24, Iss. 2, s. 274-293.
  Dostępne online
 281. Streszczenie raportu 2021 : astma oskrzelowa - nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej, autorzy - zespół redakcyjny: Piotr Dąbrowiecki, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Ewa Karczewicz, Piotr Kuna, Maciej Kupczyk, Hanna Zalewska ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2021, 51 s.
  ISBN 978-83-66723-37-5
 282. Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2020, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, 659 s.
  ISBN 978-83-64878-82-4
  Dostępne online
 283. Strzała, Karol, Central bank digital currencies – the future of money?, w: EU-Asia relations in the XXI Century : selected aspects, editors Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Anna Phirtskhalashvili, Martin Dahl, Madrid : Sindéresis, 2021, s. 173-173.
  ISBN 978-84-18206-82-5
 284. Szczepaniak, Krzysztof; Nasierowska-Guttmejer, Anna, The occurrence of gastrointestinal stromal tumors with second malignancies : case series of a single institution experience, "Pathology - Research and Practice", 2021, Volume 228, s. 1-5.
  Dostępne online
 285. Szustakiewicz, Przemysław, Postępowanie kwalifikacyjne na członków KIO, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 236-237.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 286. Szustakiewicz, Przemysław, Prawo zamówień publicznych z 2004 r., w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 249-250.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 287. Szustakiewicz, Przemysław, Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, "Ius Novum", 2021, Tom 15, Nr 2, s. 41-50.
  Dostępne online
 288. Szustakiewicz, Przemysław, Urząd Zamówień Publicznych, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 390.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 289. Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie II RP, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 451-454.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 290. Szustakiewicz, Przemysław, Zamówienia publiczne w okresie Polski Ludowej, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 454-456.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 291. Szymczak, Zbigniew; Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Krawczyk, Jarosław, Hip arthoplasty in a forester after numerous tick bites, "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", 2021, Volume 34, Issue 5, s. 693–699.
  Dostępne online
 292. Ścieżka pacjenta z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce : kierunki optymalizacji, autorzy - zespół redakcyjny: Monika Adamczyk-Sowa, Halina Bartosik-Psujek, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Alina Kułakowska, Malina Wieczorek ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2021, 118 s.
  Dostępne online
 293. The law and policy of new Eurasian regionalization: economic integration, trade, and investment in the Post-Soviet and greater Eurasian space, edited by Anna Aseeva and Jędrzej Górski, Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2021, 638 s.
  (Routledge Research in the Law of Emerging Technologies Volumen 18)
  ISBN 978-90-04-44786-8 (hbk)
 294. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz, pod red. Bartłomieja Opalińskiego ; poszczególne artykuły skomentowali: Bartłomiej Opaliński, Adrianna Bloch, Olga Józefczyk, Bartosz Kotowicz, Mateusz Słaby, Dominika Wysokińska, Adam Zieliński ; wzory dokumentów: Bartłomiej Opaliński, 2. wydanie, stan prawny: maj 2021, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, XXVIII, 361 s.
 295. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Kilian, Justyna; Wołoszyn, Natalia; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland, "Scientific Reports", 2021, Vol. 11, no 1, s. 1-7.
  Dostępne online
 296. Wysocka-Mincewicz, Marta; Baszyńska-Wilk, Marta; Gołębiewska, Joanna; Olechowski, Andrzej; Byczyńska, Aleksandra; Hautz, Wojciech; Szalecki, Mieczysław, The effect of coexisting autoimmune thyroiditis in children with Type 1 diabetes on optical coherence tomography results, "Pediatric Diabetes", 2021, Vol. 22, Iss. 2, s. 329-334.
  Dostępne online
 297. Wysocka-Mincewicz, Marta; Gołębiewska, Joanna; Baszyńska-Wilk, Marta; Olechowski, Andrzej; Byczyńska, Aleksandra; Szalecki, Mieczysław, Influence of puberty on retinal microcirculation in children with type 1 diabetes without retinopathy using optical coherence tomography angiography, "Diabetes and Vascular Disease Research", 2021, Vol. 18, Iss. 2, s. 1-6.
  Dostępne online
 298. Wysocka-Mincewicz, Marta; Gołębiewska, Joanna; Baszyńska-Wilk, Marta; Olechowski, Andrzej, Gender-specific risk factors for the development of retinal changes in children with type 1 diabetes, "Journal of Personalized Medicine", 2021, Vol. 11, Iss. 6, s. 1-11.
  Dostępne online
 299. Wysocka-Mincewicz, Marta; Gołębiewska, Joanna; Baszyńska-Wilk, Marta; Olechowski, Andrzej; Byczyńska, Aleksandra; Mazur, Maria; Nowacka-Gotowiec, Monika, Associations of nerve conduction parameters and OCT angiography results in adolescents with type 1 diabetes, "PLoS One", 2021, Vol. 16, Iss. 6, s. 1-8.
  Dostępne online
 300. Wysocka-Mincewicz, Marta; Gołębiewska, Joanna; Olechowski, Andrzej; Szalecki, Mieczysław, Diabetic retinopathy in children with type 1 diabetes - occurrence and screening using optical coherence tomography, "Life (Basel)", 2021, Vol. 11, Iss. 6, s. 1-9.
  Dostępne online
 301. Wysocka-Mincewicz, Marta; Olechowski, Andrzej; Baszyńska-Wilk, Marta; Byczyńska, Aleksandra; Gołębiewska, Joanna, Choroidal thickness in children with type 1 diabetes depending on the pubertal status and metabolic parameters analyzed by optical coherence tomography, "Scientific Reports", 2021, Volume 11, s. 1-7.
  Dostępne online
 302. Zaborowski, Marcin, Central Europe security and Russia, w: NATO's enlargement and Russia : a strategic challenge in the past and future, Oxana Schmies (eds.), Berlin : Ibidem Verlag, 2021, s. 143-160.
  ISBN 9783838274782
 303. Zaborowski, Marcin, Central European security: history and geography matter, "NDC Policy Brief", 2021, No. 4, s. 1-4.
  Dostępne online
 304. Zaborowski, Marcin, Dwadzieścia lat po 9/11: bliżej zderzenia cywilizacji niż końca świata, "Instytut Obywatelski: Analizy", 2021, s. 1-2.
  Dostępne online
 305. Zaborowski, Marcin, Postal ballot in unconsolidated democracy: Poland's case, "Transforming Government: People, Process and Policy", 2021, Vol. 15, No. 3, s. 360-373.
 306. Zarzycka, Anita; Krześniak, Zuzanna, Libertariański paternalizm Sunsteina i Thalera jako sposób na kształtowanie ładu społecznego z zachowaniem wolności wyboru, w: Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, pod redakcją naukową Martina Dahla i Eweliny Florczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 59-74.
  ISBN 978-83-66723-14-6
 307. Ziemacki, Zbysław, Europejski Zielony Ład i odbudowa polskiej gospodarki – szanse i wyzwania, "Sprawy międzynarodowe", 2021, Tom 74, Nr 3, s. [89]-110.
  Dostępne online
 308. Ziemacki, Zbysław, Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) – szanse i wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju, w: Europa w czasie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. [177]-196.
  ISBN 978-83-8017-428-3
 309. Ziemacki, Zbysław, The impact of the Belt and Roads Initiative on Polish Chinese economic relations, w: EU-Asia relations in the XXI Century : selected aspects, editors Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Anna Phirtskhalashvili, Martin Dahl, Madrid : Sindéresis, 2021, s. 169-170.
  ISBN 978-84-18206-82-5

2020

 1. Baranowska, Alicja; Baranowski, Paweł; Baranowska, Joanna; Płusa, Tadeusz, Spinal tuberculosis - a case report, "Clinic in Surgery", 2020, Vol. 5, s. 1-4.
  Dostępne online
 2. Beck, Krzysztof, Decoupling after the crisis: Western and Eastern business cycles in the European Union, "Eastern European Economics", 2020, Vol. 58, no. 1, s. 68-82.
 3. Beck, Krzysztof, Economic developments in the European Union new member states and Ukraine, "Eastern European Economics", 2020, Vol. 58, Iss. 6, s. 457-457
 4. Beck, Krzysztof; Możdżeń, Michał, Institutional determinants of budgetary expenditures: a BMA-Based re-evaluation of contemporary theories for OECD countries, "Sustainability", 2020, Vol. 12 Iss. 10, s. 1-31.
  Dostępne online
 5. Beck, Krzysztof, Migration and business cycles: testing the OCA theory predictions in the European Union, "Applied Economics Letters", 2020, s. 1-6.
 6. Beck, Krzysztof, The role of international transmission mechanisms in the Eurozone and Eastern Europe, "Eastern European Economics", 2020, Vol. 58 no. 1(49), s. 49.
  Dostępne online
 7. Beck, Krzysztof, What drives international trade?: robust analysis for the European Union, "Journal of International Studies", 2020, Vol. 13, No. 3, s. 68-84.
  Dostępne online
 8. Bitner, Michał; Gałązka, Andrzej; Sierak, Jacek, Usługi społeczne na poziomie lokalnym : funkcje, zasady, finansowanie, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2020, 222 s. 
  ISBN 9788364054990 (wersja papierowa)
  ISBN 9788366723009 (wersja elektroniczna)
 9. Braun, Tomasz; Kozak, Małgorzata, Programy compliance a prawo ochrony konkurencji?: pozytywnie o relacji między polityką karania a systemami compliance, "Europejski Przegląd Sądowy", 2020, nr 2, s. 9-16.
 10. Braun, Tomasz, Ukraine and Russia. From Civilized Divorce to Uncivil War Paul D’Anieri, Cambridge & New York, NY: Cambridge University Press, 2019, xii + 282pp., "Europe-Asia Studies", 2020, Vol. 72, Iss. 9, s. 1599-1600.
 11. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2020, t. 55, nr 2, s. 29-42.
  Dostępne online
 12. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina, Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym XXI wieku - sprawozdanie z konferencji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, Nr 2(69), s. 117-123.
  Dostępne online
 13. Brożyna, Malwina; Żywicka, Anna; Fijałkowski, Karol; Gorczyca, Damian Piotr; Oleksy-Wawrzyniak, Monika; Dydak, Karolina; Migdał, Paweł; Dudek, Bartłomiej; Bartoszewicz, Marzenna; Junka, Adam, The novel quantitative assay for measuring the antibiofilm activity of volatile compounds (AntiBioVol), "Applied Sciences", 2020, Vol. 10, Iss. 20, s. 1-19.
  Dostępne online
 14. Carvalho, Paulo de; Jura, Jarosław, Percepção da China e dos chineses em Angola, w: Intersecções transdisciplinares : ensaios críticos sobre o universo da língua portuguesa, redação, coordenação e organização Renata Diaz-Szmidt, Anna Działak-Szubińska, Samuel Figueira-Cardoso, Jakub Jankowski, Varsóvia : Instituto de Estudios Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia, 2020, s. 291-318.
  ISBN 978-83-65911-72-8
  Dostępne online
 15. Chmielik, Ewa; Jazowiecka-Rakus, Joanna; Dyduch, Grzegorz; Nasierowska-Guttmejer, Anna; Michalowski, Lukasz; Sochanik, Aleksander; Ulatowska-Bialas, Magdalena, COVID-19 autopsies: a case series from Poland, "Pathobiology", 2020, Vol. 88, No 1, s. 78-87.
  Dostępne online
 16. Chmielnicki, Paweł, Geneza specustaw : przykład naturalnej specjalizacji kompletów normatywnych, czy promocji interesów podmiotów dominujących?, w:  Specustawy inwestycyjno-budowlane, redakcja naukowa Tomasz Bąkowski, Stan prawny na dzień 31 grudnia 2019 r., dane adresowe aktów normatywnych zaktualizowane na dzień 15 kwietnia 2020 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s. 25-66. 
  ISBN 978-83-8206-024-9
 17. Chmielnicki, Paweł, "Macro" and "micro" approarch to research on law as a part of socio-economic system, w: New perspectives on legislation : a comparative approach, Paweł Chmielnicki, Adam Sulikowski (eds.), Berlin : Peter Lang, 2020, s. 61-122.
  ISBN 978-3-631-79362-6
 18. Chmielnicki, Paweł, Metoda badań nad długookresowymi tendencjami w polityce legislacyjnej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 7-13.
 19. Chmielnicki, Paweł, Próba podsumowania aktywności ustawodawczej Sejmu RP w pierwszym okresie pandemii SARS-CoV-2, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 149-153.
 20. Chmielnicki, Paweł, Przeciwdziałanie nadużywaniu funkcji redystrybucyjnej państwa, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 123-135.
 21. Chmielnicki, Paweł, Regulowanie ustroju samorządu terytorialnego a redukcja wydatków publicznych: uwagi w świetle badań nad polskim ustawodawstwem, "Gdańskie Studia Prawnicze", 2020, Nr 1(45), s. 76-91.
 22. Chmielnicki, Paweł, Ustawy redukujące ryzyko przedsiębiorcy jako instrument wzmacniania bezpieczeństwa ekonomicznego, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 1, s. 5-20.
 23. Chojan, Adrian, Brexit and its impact on Poland’s policy towards Europe - an attempt to forecast, "Studia Europejskie - Studies in European Affairs", 2020, nr 2, s. 91-104.
  Dostępne online
 24. Chojan, Adrian, J.M. Fiszer, T. Stępniewski, K. Świder, Polska - Ukraina - Białoruś - Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu [Poland - Ukraine - Belarus - Russia: picture of the region's political dynamics] Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2019, 251 pp., "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, Nr 3(70), s. 215-219.
  Dostępne online
 25. Chojan, Adrian, Józef M. Fiszer, Mateusz Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, nr 1(68), s. 149-152.
  Dostępne online
 26. Cyfryzacja w zarządzaniu, pod redakcją naukową Aleksandry Laskowskiej-Rutkowskiej, Wydanie I, Warszawa : CeDeWu, 2020, 240 s.
  ISBN 978-83-8102-394-8
 27. Czauderna, Piotr; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Wątek, Marzena; Golubiewski, Krzysztof; Janas, Jarosław; Maciejczyk, Adam; Woch, Marek; Bartoszewicz, Artur, Zdrowie dla gospodarki - gospodarka dla zdrowia : nowoczesna droga do równowagi systemu i obywatela w zdrowiu : droga do harmonijnej i skoordynowanej ochrony zdrowia, zachęta do myślenia nad poprawą zdrowia obywateli przy efektywnym wydatkowaniu wspólnie zgromadzonych środków finansowych, [Miejsce nieznane] : STTOZ, 2020, 105 s.
 28. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Bejer, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sire, Alessandro de; Spałek, Renata; Sozański, Bernard, Psychometric properties of the Polish version of the 36-item WHODAS 2.0 in patients with low back pain, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2020, Vol. 17, Iss. 19, s. 1-17.
  Dostępne online
 29. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Sozański, Bernard; Kotarski, Hubert; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka, Psychometric properties and validation of the Polish version of the 12-item WHODAS 2.0, "BMC Public Health", 2020, Vol. 20, s. 1-10.
  Dostępne online
 30. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernard, Factors associated with disability and quality of life among the oldest-old living in community in Poland – a cross-sectional study, "Annals of Agricultural and Environmental Medicine,", 2020, s. 1-9.
  Dostępne online
 31. Dahl, Martin; Chojan Adrian, European Union model of sustainable development as aresponse to global climate change, w: La UE en acción : reacciones en la era postceisis, [ed.] Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Madrid : Sindéresis, 2020, s. 281-290.
  ISBN 978-84-18206-09-2
 32. Dahl, Martin, Znaczenie dorobku prawnego Franza Böhma w interdyscyplinarnych badaniach nad ordoliberalizmem, "International Journal of Legal Studies", 2020, No 1(7), s. 393-403.
  Dostępne online
 33. Dąbrowski, Jacek, Gloss on the Supreme Court ruling of 13 June 2019, III KK 280/18, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 4, s. 205-215.
  Dostępne online
 34. Dąbrowski, Jacek, Gloss on the Supreme Court ruling of 23 July 2020, II KO 42/20, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 3, s. 207-219.
  Dostępne online
 35. Domaradzki, Spasimir, Bulgaria's security after 30 years, "Politika Nacionalne Bezbednosti", 2020, Vol. 18, no 1, s. 87-108.
  Dostępne online
 36. Dróżdż, Mateusz, Changes in Polish legislation to do with sporting events - organizer responsibility not only for the health of players : a good example for other legal systems?, "Journal of Physical Education and Sport", 2020, Vol. 20, Iss. 4, s. 2400-2404.
  Dostępne online
 37. Dróżdż, Mateusz, Funkcjonowanie klubu sportowego pod reżimem ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2020, nr 7, s. 27-32.
 38. Dróżdż, Mateusz, Kontrola antydopingowa na gruncie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, "Przegląd Sądowy", 2020, nr 7-8, s. 126-138.
 39. Dróżdż, Mateusz, Pandemia COVID-19 a organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce, w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Radom : UTH Radom, 2020, s. 157-171.
  ISBN 978-83-7351-909-1
 40. Dróżdż, Mateusz, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, 466 s.
  (Krótkie Komentarze Becka)
  ISBN 9788381982535
 41. Dunk, Frans G. von der, Advanced introduction to space law, Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2020, 144 s.
  (Elgar Advanced Introductions)
  ISBN 9781789901856 (cased)
  ISBN 9781789901870 (paperback)
  ISBN 9781789901863 (eBook)
 42. Emeryk, Andrzej; Sosnowski, Tomasz; Kupczyk, Maciej; Śliwiński, Paweł; Zajdel-Całkowska, Justyna; Zielonka, Tadeusz; Mastalerz-Migas, Agnieszka, Ślad węglowy inhalatorów – co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?, "Lekarz POZ", 2020, Tom 6, Nr 6, s. 343-348.
  Dostępne online
 43. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: komentarz orzeczniczy za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, 465 s.
  ISBN 978-83-64878-43-5
  Dostępne online
 44. Feduniw, Stepan; Sys, Dorota; Kwiatkowski, Sebastian; Kajdy, Anna, Application of artificial intelligence in screening for adverse perinatal outcomes: a protocol for systematic review, "Medicine", 2020, Vol. 99, Iss. 50, s. 1-5.
  Dostępne online
 45. Filipiak, Patryk; Hrycaj, Anna; Lipowicz, Łukasz, Upadłość konsumencka : komentarz, redakcja naukowa Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Stan prawny na 1 maja 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, 315, [1] s.
  (Komentarze Praktyczne)
  ISBN 9788381877763
 46. Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Economic transformation through social market economy and social enterprise, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, Nr 3(70), s. 13-40.
  Dostępne online
 47. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Frączkiewicz-Wronka, Aldona; Kowalska-Bobko, Iwona; Kelm, Hanna; Szymaniec-Mlicka, Karolina, Identyfikacja sił wspierających i hamujących proces implementacji HB-HTA w Polsce, "Polityka Społeczna", 2020, Rocznik XLVII (557), Nr 8, s. 18-27.
  Dostępne online
 48. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Furman, Maciej; Kowalska-Bobko, Iwona, Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", 2020, Tom 18, Nr 4, s. 247-258.
  Dostępne online
 49. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kowalska-Bobko, Iwona, Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji wspartego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: model mieszany, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", 2020, Tom 18, Nr 4, s. 298-309.
  Dostępne online
 50. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Samselska, Dagmara, Sytuacja osób dorosłych chorujących na atopowe zapalenie skóry w Polsce: raport, Warszawa : AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS, 2020, 41, [2] s.
  Dostępne online
 51. Gałązka-Sobotka, Małgorzata, Value based health care jako rama zmian w polskiej onkologii, w: Innowacyjna onkologia : potrzeby, możliwości, system, redakcja naukowa Barbara Więckowska, Adam Maciejczyk, Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, s. 263-270.
  ISBN 978-83-200-6032-4
 52. Gałęzowski, Marek, Zapomniany znawca Rosji : wokół działalności i poglądów Tadeusza Grużewskiego na monarchię rosyjską i sprawę polską, Wydanie pierwsze, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2020, 121, [2] s. 
  ISBN 9788366723030 (wersja papierowa)
  ISBN 9788366723054 (wersja elektroniczna)
 53. Gardziński, Tomasz; Łabenda, Andrzej, Spółdzielnia socjalna jako dynamicznie powstające przedsiębiorstwo społeczne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, nr 2(69), s. 11-33.
  Dostępne online
 54. Gee-Milan, EwelinaTworzenie państwa opiekuńczego w Polsce czy kreowanie postrzegania o jego powstaniu : jakościowa i ilościowa analiza przepisów, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, Nr 12, s. 31-41.
 55. Harasimiuk, Dominika Ewa, Analysis of compliance of bills with the European Union law in parliamentary work in 2015–2016, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 3, s. 120-141.
  Dostępne online
 56. Harasimiuk, Dominika Ewa, Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli unijnych pozostających w jednopłciowych związkach małżeńskich (uwagi na tle wyroku TS z 5.06.2018 r.), "Państwo i Prawo", 2020, nr 9, s. 97-111.
 57. Harasimiuk, Dominika Ewa, Swobodny przepływ osób w interesach Polski i Unii Europejskiej, w: Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, redakcja naukowa Spasimir Domaradzki, Vadym Zheltovsky, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020, s. 59-76.
  ISBN 978-83-8209-097-0
 58. Hoffmann, Bartosz; Flatt, Andrew A.; Silva, Luiz Eduardo Virgilio; Młyńczak, Marcel; Baranowski, Rafał; Dziedzic, Ewelina; Werner, Bożena; Gąsior, Jakub S., A pilot study of the reliability and agreement of heart rate, respiratory rate and short-term heart rate variability in elite modern pentathlon athletes, "Diagnostics", 2020, Volume 10, Issue 10, s. 1-22.
  Dostępne online
 59. Hołyst, Brunon, Criminological evaluation of verbal aggression, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 2, s. 11-37.
  Dostępne online
 60. Hrycaj, Anna; Kosmal, Agata, Śmierć upadłego, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2020, nr 4 (22), s. 21-32.
 61. Hrycaj, Anna, Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika, "Doradca Restrukturyzacyjny", 2020, nr 3, s. 22-30.
 62. Hrycaj, Anna, Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Stan prawny na 15 czerwca 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, 253 s.
  (Biblioteka Sądowa)
  ISBN 978-83-8187-526-4
 63. Kajdy, Anna; Feduniw, Stephan; Ajdacka, Urszula; Modzelewski, Jan; Baranowska, Barbara; Sys, Dorota; Pokropek, Artur; Pawlicka, Paulina; Kaźmierczak, Maria; Rabijewski, Michał; Jasiak, Hanna; Lewandowska, Roksana; Borowski, Dariusz; Kwiatkowski, Sebastian; Poon, Liona C., Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pandemic: a web-based cross-sectional survey, "Medicine", 2020, Vol. 99, Iss. 30, s. 1-7.
  Dostępne online
 64. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Reporting UAS related incidents under aviation occurrence reporting legislation, 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, ICUAS, 2020, s. 1658-1666.
 65. Kauf, Sabina; Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Cyfryzacja w usprawnieniu zarządzania łańcuchem dostaw, w: Cyfryzacja w zarządzaniu, redakcja naukowa Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 55-92.
  ISBN 978-83-8102-394-8
 66. Khvostova, Margaryta, The contemporary discourse of human rights : crossroads of theory and practice, 1st edition, Warsaw : Lazarski University Press, 2020, 104 s.
  ISBN 9788366723122 (print)
  ISBN 9788366723139 (e-book)
 67. Khvostova, Margaryta, The Intermarium as the Polish-Ukrainian linchpin of Baltic-Black Sea cooperation by Ostap Kushnir (ed.) (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019, 210. ISBN: 978-1-5275-2712-6), "The Journal of Cross-Regional Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux", 2020, Special Issue, s. 153-156.
  Dostępne online
 68. Konert, Anna, Bezzałogowe statki powietrzne : nowa era w prawie lotniczym : zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, 210 s.
  ISBN 9788381988919
  ISBN 9788381988926 (e-book)
 69. Konert, Anna; Dunin, Tadeusz, A harmonized European drone market?: new EU rules on unmanned aircraft systems, "Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal", 2020, Vol. 5, no. 3, s. 193-199. 
  Dostępne online
 70. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, Drones are flying outside of segregated airspace in Poland: new rules for BVLOS UAV Operations, "Journal of Intelligent & Robotic Systems", 2020, s. 1-9. 
  Dostępne online
 71. Konert, Anna; Kotliński, Mateusz, U-Space - civil liability for damages caused by unmanned aircraft, "Transportation Research Procedia", 2020, Vol. 51, s. 304-312
  Dostępne online
 72. Konert, Anna; Kunert-Diallo, Agnieszka, The effectiveness of aviation's initiatives in combating climate change, "Annals of Air and Space Law", 2020, Volume XLV, s. 247-272.
 73. Konert, Anna, No compensation in the case of connecting flight cancellation under Regulation No. 261/2004, "The Aviation & Space Journal", 2020, Vol. 19, No. 4, s. 2-8.
  Dostępne online
 74. Konert, Anna; Sakowska-Baryła, Marlena, The legal regulations of using the unmanned aircraft by the media, "International Journal of Legal Studies", 2020, Vol. 8, No. 2, s. 47-74.
  Dostępne online
 75. Konert, Anna, Umowa agencyjna, w: Kodeks cywilny : komentarz, Wydanie 2. zaktualizowane i poszerzone, redaktor Mariusz Załucki; autorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta [i 34 pozostałych], Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1522-1553.
  ISBN 978-83-8198-746-2
 76. Konopielko, Łukasz, Analiza teoretycznych przesłanek selekcji wniosków Unii Europejskiej, w: Fundusze europejskie w regionach: dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, redakcja naukowa Edyta Małecka-Ziembińska, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 22-31.
  ISBN 978-83-66199-74-3
 77. Konopielko, Łukasz, Środki europejskie a zjawiska transgraniczne: kontynuacja i zmiana, w: Na pograniczach: dylematy społeczne i kulturowe pogranicza, redakcja naukowa Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk, Sanok : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020, s. 111-122.
  ISBN 978-83-955225-2-9
 78. Kosonoga, Jacek, Oczywista obraza przepisów jako przesłanka wytyku judykacyjnego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 538-543.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 79. Kosonoga, Jacek, Podmiot przestępstwa z art. 211 k.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 430-436.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 80. Kosonoga, Jacek, Postępowanie w przedmiocie wytyku judykacyjnego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 543-547.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 81. Kosonoga, Jacek, Przesłanki postępowania przyspieszonego w sprawach karnych, "Forum Prawnicze", 2020, Nr 1(57), s. 72-90.
  Dostępne online
 82. Kosonoga, Jacek, Uchylenie tajemnicy radcowskiej, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 472-476.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 83. Kośla, Jacek; Rogalski, Maciej; Tużnik, Marta Roma, Środki karne w kodeksie karnym skarbowym, Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 29 lutego 2020 r., Warszawa : Difin, 2020, 247 s.
  ISBN 978-83-8085-235-8
 84. Kotowicz, Bartosz, Realizacja funkcji redystrybucyjnej państwa w latach 1990-2020, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 14-30.
 85. Kotowicz, Bartosz, Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako narzędzie walki z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywoływanymi pandemią COVID-19, w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Wyd. I, Radom : UTH Radom, 2020, s. 238-250.
  ISBN 978-83-7351-909-1
 86. Kowalska-Bobko, Iwona; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Frączkiewicz-Wronka, Aldona; Badora-Musiał, Katarzyna; Buchelt-Nawara, Beata, Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych, "Medycyna Pracy", 2020, Rocznik 71, nr 3, s. 337-352.
  Dostępne online
 87. Koziej, Stanisław, Robert Łoś, Soft power w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 324, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, nr 1(68), s. 145-148.
  Dostępne online
 88. Koziej, Stanisław, Trzy dekady obronności III RP: polityka i strategia obronna oraz polityczno-strategiczne kierowanie siłami zbrojnymi RP, w: Rocznik strategiczny 2019/2020 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Tom 25, redakcja naukowa Roman Kuźniar ; autorzy Bolesław Balcerowicz i 29 pozostałych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 400-415.
  ISBN 978-83-66470-32-3
  Dostępne online
 89. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Ustawa o sporcie : komentarz, stan prawny na 15 lipca 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020, 704 s.
  (Komentarze Praktyczne)
  ISBN 9788382233490
 90. Krzyżek,  Paweł; Gościniak, Grażyna; Fijałkowski, Karol; Migdał, Paweł; Dziadas, Mariusz; Owczarek, Artur; Czajkowska, Joanna; Aniołek, Olga; Junka, Adam, Potential of bacterial cellulose chemisorbed with anti-metabolites, 3-bromopyruvate or sertraline, to fight against helicobacter pylori lawn biofilm, "International Journal of Molecular Sciences", 2020, Vol. 21, no. 24, s. 1-17.
  Dostępne online
 91. Kurzawa, Angelika, Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis", 2020, Vol. 9, nr 2, s. 223-237.
  Dostępne online
 92. Kurzawa, Angelika, Sądowa kontrola działalności organów regulacyjnych, Stan prawny na dzień 28.11.2020 r., Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2020, 264 s.
  (Monografie Prawnicze)
  ISBN 9788381989763
  ISBN 9788381989770 (e-book)
 93. Kurzawa, Angelika, Zasada in dubio pro libertate w postępowaniu administracyjnym z udziałem przedsiębiorców, w: Kodeks postępowania administracyjnego: po zmianach w latach 2017-2019, redakcja naukowa: Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2020, s. 121-134.
  ISBN 978-83-66300-17-0
 94. Kušnìr, Ostap, Business, values, and EU's response to protests in Ukraine : cases from 2003-04, 2010, and 2013-14, 1st edition, Warsaw : Lazarski University, 2020, 107 s.
  ISBN 9788366723023 (print)
  ISBN 9788366723047 (e-book)
 95. Kušnìr, Ostap, New dark times: a warning against the spread of Putinism : review of Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century. By: Kate Langdon and Vladimir Tismaneanu. Publisher: Palgrave Macmillan, Switzerland, 2019, New Eastern Europe, 2020, s. 1-2.
  Dostępne online
 96. Kušnìr, Ostap, Ukraine in the post-truth environment, or future shocks of the global village, "Forum for Ukrainian Studies", 2020, s. 1-2.
  Dostępne online
 97. Kušnìr, Ostap, Ukraine’s “learning” revolutions of 1990, 2004/05 and 2013/14: a review of Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine, Volume one. Edited by: Paweł Kowal, Georges Mink and Iwona Reichardt. Ibidem Verlag, Stuttgart, Germany, 2019, "New Eastern Europe", 2020, s. 1-2.
  Dostępne online
 98. Kuź, Michał, Próba analizy kooperacyjnego i konfrontacyjnego modelu polskiej polityki wobec Locarno, w: Polska i Niemcy : od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922-1926/1934 : zbiór studiów , pod redakcją naukową Dariusza Makiłły, Warszawa : Wydawnictwo AEH, 2020, s. 125-135.
  ISBN 978-83-66552-02-9
 99. Kuź, Michał, The treaty of Versailles and the American vision of a nation-based World Order, w: After the peace treaty of Versailles (1919): new order of Central Europe, edited by Dariusz Makiłła and Miloš Řezník, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020, s. 39-46.
  ISBN 978-3-447-11565-0
 100. Kuźniacki, Błażej, Czy beneficial owner jest tylko podmiot ostatecznie otrzymujący odsetki?, "Monitor Podatkowy", 2020, nr 8, s. 17-25.
 101. Kuźniacki, Błażej, Czy obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce dzielonej można uznać za ich unicestwienie bez unicestwienia rezultatów wykładni językowej?: komentarz do wyroków WSA i NSA, "Przegląd Podatkowy", 2020, nr 9, s. 36-45.
 102. Kuźniacki, Błażej, Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanka sztuczności i jej istotny wpływ na przesłankę sprzeczności. (2), "Przegląd Podatkowy", 2020, nr 7, s. 27-43.
 103. Kuźniacki, Błażej, Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta. (1), "Przegląd Podatkowy", 2020, nr 12, s. 6-13.
 104. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Cyfryzacja i zarządzanie w świetle postpandemii: nowa wizja przyszłości?, w: Cyfryzacja w zarządzaniu, redakcja naukowa Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 215-230
  ISBN 978-83-8102-394-8
 105. Lasota, Jerzy; Guttmejer-Nasierowska, Anna; [i 40 pozostałych], Colonic adenocarcinomas harboring NTRK fusion genes: a clinicopathologic and molecular genetic study of 16 cases and review of the literature, "American Journal of Surgical Pathology", 2020, Vol. 44 no. 2, s. 162-173.
 106. Lasota, Jerzy; Guttmejer-Nasierowska, Anna; [i 37 pozostałych], Colorectal adenocarcinomas harboring ALK fusion genes: a clinicopathologic and molecular genetic study of 12 cases and review of the literature, "American Journal of Surgical Pathology", 2020, Vol. 44, nr 9, s. 1224-1234.
 107. Lewandowska, Małgorzata Anna; Lubiński, Jan; Więckowska, Barbara; Sajdak, Stefan, First trimester microelements and their relationships with pregnancy outcomes and complications, "Nutrients", 2020, Vol. 12, Iss. 4, s. 1-20.
  Dostępne online
 108. Lewandowska, Małgorzata Anna; Lubiński, Jan; Więckowska, Barbara; Sajdak, Stefan, Pre-pregnancy obesity vs. other risk factors in probability models of preeclampsia and gestational hypertension, "Nutrients", 2020, Vol. 12, Iss. 9, s. 1-19.
  Dostępne online
 109. Lewandowska, Małgorzata Anna; Lubiński, Jan, Serum microelements in early pregnancy and their risk of large-for-gestational age birth weight, "Nutrients", 2020, Vol. 12, Iss. 3, s. 1-16.
  Dostępne online
 110. Lewandowska, Małgorzata Anna; Lubiński, Jan; Sajdak, Stefan; Więckowska, Barbara; Manevska, Nevena, The influence of maternal BMI on adverse pregnancy outcomes in older women, "Nutrients", 2020, Vol. 12, Iss. 9, s. 1-22.
  Dostępne online
 111. Lewandowska, Małgorzata Anna; Więckowska, Barbara, The influence of various smoking categories on the risk of gestational hypertension and pre-eclampsia, "Journal of Clinical Medicine", 2020, Vol. 9, Iss. 6, s. 1-13.
  Dostępne online
 112. Lewandowska, Małgorzata Anna; Więckowska, Barbara; Sajdak, Stefan, Pre-pregnancy obesity, excessive gestational weight gain, and the risk of pregnancy-induced hypertension and gestational diabetes mellitus, "Journal of Clinical Medicine", 2020, Vol. 9, Iss. 6, s. 1-13.
  Dostępne online
 113. Lewandowska, Małgorzata Anna; Więckowska, Barbara; Sztorc, Lidia; Sajdak, Stefan, Smoking and Smoking Cessation in the Risk for Fetal Growth Restriction and Low Birth Weight and Additive Effect of Maternal Obesity, "Journal of Clinical Medicine", 2020, Vol. 9, Iss. 11, s. 1-18.
  Dostępne online
 114. Łazarska, Aneta, Efektywne wykonywanie orzeczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem w świetle standardów strasburskich, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 2020, nr 11, s. 7.
 115. Łazarska, Aneta, Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem cywilnym w czasie pandemii, w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Radom : UTH Radom, 2020, s. 124-136. 
  ISBN 978-83-7351-909-1
 116. Łazarska, Aneta, Prohibition of excessive formalism and judicial practice : comments based on civil case law of Polish courts in the context of Article 6 ECHR, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 4, s. 47-65.
  Dostępne online
 117. Łazarska, Aneta, Refleksje na temat czynników "mrożących" europejski dialog prejudycjalny, "Europejski Przegląd Sądowy", 2020, nr 12, s. 4-10.
 118. Łazarski, Krzysztof, Human rights in history: civic rights and the 'rights of man', the predecessors of human rights, w: Current issues on human rights, Alexander Sungurov, Carlos Ramón Fernández Liesa, María del Carmen Barranco Avilés, María Cruz Llamazares Calazdilla, Oscar Pérez de la Fuente (editors), Madrid : Dykinson, 2020, s. 31-46.
  ISBN 978-84-1324-552-2
 119. Łazarski, Krzysztof, Lord Action's "organic" liberalism and his best practical regime, "Catholic Social Science Review", 2020, Vol. 25, s. 101-119.
  Dostępne online
 120. Łazarski, Krzysztof, Recovering forgotten history: a study case of politics of memory in Poland, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 2020, Vol. 18, zesz. 3, s. 195-223.
  Dostępne online
 121. Madziała, Marcin, Attitudes of medical students towards the COVID-19 pandemic, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, Nr 3(70), s. 176-187.
  Dostępne online
 122. Mazur, Katarzyna; Stolarczyk, Piotr; Zwoliński, Tomasz, O potrzebach zmian polskiej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, "International Journal of Legal Studies", 2020, No. 1(7), s. 41-58.
  Dostępne online
 123. Mazur, Sylwia K.; Minich, Dobrochna; Szocik, Konrad, Legal, political, and ethical challenges of Mars settlement, "Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy", 2020, Vol. 18, Iss. 3, s. 223-237.
 124. Mela, Aneta; Rdzanek, Elżbieta; Poniatowski, Łukasz A.; Jaroszyński, Janusz; Furtak-Niczyporuk, Marzena; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Olejniczak, Dominik; Niewada, Maciej; Staniszewska, Anna, Economic costs of cardiovascular diseases in Poland estimates for 2015–2017 years, "Frontiers in Pharmacology", 2020, Vol. 11, s. 1-10.
  Dostępne online
 125. Minich, Dobrochna, A few comments about the law and its political nature, w: Legal scholarship and the political: in search of a new paradigm, edited by Adam Sulikowski, Rafał Mańko, Jakub Łakomy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, s. 169-176.
  ISBN 978-83-8198-967-1
 126. Minich, Dobrochna, Constitutional Court - a controller or co-legislator?, w: New perspectives on legislation : a comparative approach, Paweł Chmielnicki, Adam Sulikowski (eds.), Berlin : Peter Lang, 2020, s. 201-214.
  ISBN 978-3-631-79362-6
 127. Minich, Dobrochna, Niepisane źródła prawa na gruncie współczesnego prawoznawstwa, w: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, redakcja Tomasz Barankiewicz, Tomasz Barszcz, Krzysztof Motyka, Jadwiga Potrzeszcz., Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2020, s. 199-210.
  ISBN 978-83-7306-887-2
 128. Minich, Dobrochna; Moskwa, Anna, Problematyka bezpieczeństwa z perspektywy filozoficzno-prawnej, w: Wyzwania współczesnego świata. Tom 2, redakcja naukowa Janusz Kawa, Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2020, s. 53-66.
  ISBN 978-83-66035-75-1
 129. Minich, Dobrochna, Poszerzanie kompetencji organów władzy publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 57-72.
 130. Model kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie, autorzy - zespół redakcyjny: Andrzej Budzyński, Anna Drapała, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Ewa Karczewicz, Łukasz Kaska, Piotr Major, Krzysztof Paśnik, Tomasz Stefaniak, Pieter Stepaniak, Andrzej Śliwczyński, Hanna Zalewska ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2020, 108 s.
  ISBN 978-83-64054-47-1
  Dostępne online
 131. New perspectives on legislation : a comparative approach, Paweł Chmielnicki, Adam Sulikowski (eds.), Berlin [i pozostałe] : Peter Lang, 2020, 234 s.
  (Lex et Res Publica, ISSN 2191-3250; vol. 14)
  ISBN 9783631793626 (print)
  ISBN 9783631800386 (e-book)
  ISBN 9783631800403 (EPUB)
  ISBN 9783631800409 (MOBI)
 132. Nosarzewski, Łukasz, Dostęp do informacji publicznej w czasie epidemii, w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Wyd. I, Radom : UTH Radom, 2020, s. 172-182.
  ISBN 978-83-7351-909-1
 133. Nosarzewski, Łukasz, Informacja publiczna jako przedmiot ponownego wykorzystania, "Informacja w Administracji Publicznej", 2020, nr 4, s. 35-38.
 134. Okhrimenko, Iana, V.L. Smith, B.J Wilson, Humanomics. Moral sentiments and the wealth of nations in the Twenty-First Century [Humanomics. Nastroje moralne a bogactwo narodów w XXI wieku], Cambridge University Press, 2019, 234 pp., "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, Nr 3(70), s. 211-214.
  Dostępne online
 135. Olejniczak, Adam, Dodatkowe zastrzeżenia umowne, w: Prawo zobowiązań - część ogólna, redaktor Konrad Osajda, Wydanie 3, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020, s. 1197-1246.
  ISBN 978-83-8158-862-1
 136. Olejniczak, Adam, Uwagi ogólne o dodatkowych zastrzeżeniach umownych w: Prawo zobowiązań - część ogólna, redaktor Konrad Osajda ; autorzy Małgorzata Bednarek, Adam Brzozowski, Przemysław Drapała, Tomasz Dybowski, Marcin Krajewski, Andrzej Kubas, Ewa Łętowska, Piotr Machnikowski, Przemysław Mikłaszewicz, Adam Olejniczak, Konrad Osajda, Agnieszka Pyrzyńska, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Andrzej Szlęzak, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1203-1242.
  (System Prawa Prywatnego ; t. 5)
  ISBN 978-83-8158-862-1
 137. Olszówka, Marcin, W sprawie zastosowania zasady dyskontynuacji do interpelacji i zapytań poselskich złożonych w poprzedniej kadencji Sejmu, "Przegląd Sejmowy", 2020, nr 3(158), s. 201-207.
  Dostępne online
 138. Opaliński, Bartłomiej, Legalność decyzji Prezesa Rady Ministrów w sprawie polecenia Poczcie Polskiej S.A. przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r., w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Wyd. I, Radom : UTH Radom, 2020, s. 76-96.
  ISBN 978-83-7351-909-1
 139. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o policji : komentarz, 2. wydanie, stan prawny: 1 kwietnia 2020 r., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, 522 s.
  (Krótkie Komentarze Becka)
  ISBN 978-83-8198-051-7
 140. Piech, Krzysztof, Blockchain a ludzie, "Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk", 2020, Nr 1(61), s. 46-51.
  Dostępne online
 141. Piech, Krzysztof, Blockchains and human beings, "Academia : the magazine of the Polish Academy of Sciences", 2020, Nr 1(65), s. 46-51.
  Dostępne online
 142. Pienias, Michał, Zastosowanie digital marketingu, w: Cyfryzacja w zarządzaniu, redakcja naukowa Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 143-170
  ISBN 978-83-8102-394-8
 143. Płusa, Tadeusz, Aktualne zagrożenie wirusem Corona - 2019-nCoV, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 1, s. 7-11.
 144. Płusa, Tadeusz, Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego, Wydanie I, Poznań : Termedia, 2020, 226 s.
  ISBN 978-83-7988-273-1
 145. Płusa, Tadeusz, Azithromycin in the treatment of patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2020, Vol. 48, No. 283, s. 65-68.
 146. Płusa, Tadeusz, Azytromycyna w profilaktyce zaostrzeń astmy eozynofilowej i nie-eozynofilowej, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 4, s. 143-149.
 147. Płusa, Tadeusz; Badowska-Kozakiewicz, Anna M., Carbon footprint of inhalers in COPD therapy in 2018and 2019 in Poland in response to the Kigali amendment, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2020, Vol. 48, No. 288, s. 391-393.
  Dostępne online
 148. Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł, Normobaria - wskazania do stosowania, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 4, s. 155-161.
 149. Płusa, Tadeusz, Baranowski, Paweł; Szymczak, Zbigniew; Baranowska, Alicja; Konieczny, Rafał; Krawczyk, Jarosław, Bacterial biofilm in prosthetic infections, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 1, 23-28.
 150. Płusa, Tadeusz; Gańko, Tomasz; Jamróz, Maciej; Kiecana, Aleksander; Kołodziej, Joanna, Analysis of knowledge about antibiotics applied in respiratory tract infections in the Polish population, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 2, s. 77-83.
 151. Płusa, Tadeusz; Konieczny, Rafał; Baranowska, Joanna; Baranowska, Alicja; Baranowski, Paweł, Obraz “kostki brukowej” w tomografii komputerowej w czasie pandemii COVID-19 - opis przypadku, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 4, s. 175-180.
 152. Płusa, Tadeusz; Konieczny, Rafał; Baranowski, Paweł, Leczenie bakteriofagami zakażeń w ortopedii, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 3, s. 118-122.
 153. Płusa, Tadeusz, Kto jest najbardziej zagrożony zachorowaniem na COVID-19?, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 2, s. 55-60.
 154. Płusa, Tadeusz; Lengier-Krajewska, Monika; Baranowska, Alicja; Krawczyk, Jarosław, Chloroquine in controlling biological infections, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2020, Vol. 48, No. 285, s. 87-92.
  Dostępne online
 155. Płusa, Tadeusz; Matkowska, Anna, Współczesny problem zagrożenia azbestem, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 1, s. 12-17.
 156. Płusa, Tadeusz, Możliwości kontrolowania zakażenia nowym wirusem Corona – 2019-nCoV, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2020, Vol. 48, No. 284, s. 112-119.
 157. Płusa, Tadeusz; Peszke, Jerzy, Anti-inflammatory effects of propolis, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 1, s. 29-35.
 158. Płusa, Tadeusz, The actual threat of COVID-19, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2020, Tom 48, Nr 287, s. 354-360.
 159. Płusa, Tadeusz; Witkowska-Płusa, Urszula, Zakażenie SARS-CoV-2 u chorych w wieku podeszłym, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 3, s. 107-114.
 160. Płusa, Tadeusz; Wojdas, Andrzej, Cytokines in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis, "International Review of Medical Practice", 2020, Vol. 26, No. 1, s. 18-22.
 161. Płusa, Tadeusz, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, w: Analizy strategiczne Florian 2050, redaktor naczelny: Marian Zalewski, Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 2020, s. 20-27 
  ISBN 978-83-943918-9-8 
  ISBN 978-83-7901-246-6
 162. Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, red. Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, 291 s.
  (Prawo Publiczne - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa))
  ISBN 978-83-66344-76-1
 163. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod redakcją Anny Hrycaj, Andrzeja Jakubeckiego, Antoniego Witosza ; autorzy: Rafał Adamus, Sławomir Cieślak, Szymon Cyfert, Przemysław Feliga, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Izabella Gil, Bartosz Groele, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Joanna Kruczalak Jankowska, Zbigniew Miczek, Adam Piasecki, Ewa Skibińska, Andrzej Torbus, Piotr M. Wiórek, Aleksander Witosz, Antoni Witosz, Piotr Zimmerman, 2. wydanie, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpracy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2020. - XLIX, 1580 s.
  (System Prawa Handlowego ; t. 6)
  ISBN 978-83-8128-960-3
 164. Propozycja nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych technologii lekowych (WDTL+), autorzy - zespół redakcyjny: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Iwona Skrzekowska-Baran, Rafał Zyśk, Monika Duszyńska ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2020, 60 s.
  Dostępne online
 165. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania : część ogólna, wyd. 14. rozsz. i zaktual., stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2020 r., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, XXVI, 434 s. 
  ISBN 978-83-8198-933-6
  ISBN 978-83-8198-934-3 (e-book)
 166. Rogalski, Maciej, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. (VI SA/Wa 904/19), "Studia Iuridica Lublinensia", 2019, Vol. 29, Nr 4, s. 341-354.
  Dostępne online
 167. Rogalski, Maciej, The European Commission’s e-evidence proposal: critical remarks and proposals for changes, "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 2020, Vol. 28, Iss. 4, s. 333-353.
 168. Ruetzler, Kurt; Smereka, Jacek; Abelarias-Gomez, Cristian; Frass, Michael; Dąbrowski, Marek; Białka, Szymon; Misiołek, Hanna; Płusa, Tadeusz; Robak, Oliver; Aniołek, Olga; Ładny, Jerzy Robert; Gorczyca, Damian; Ahuja, Sanchit; Szarpak, Łukasz, Comparison of the new flexible tip bougie catheter and standard bougie stylet for tracheal intubation by anesthesiologists in different difficult airway scenarios: a randomized crossover trial, "BMC Anesthesiology", 2020, Vol. 20, s. 1-10.
  Dostępne online
 169. Rycak, Magdalena Barbara, Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", 2020, Vol. 27, Nr 4, s. 305-322.
  Dostępne online
 170. Rycak, Magdalena Barbara; Szypniewski, Michał, Ochrona zatrudnienia kierowców w: System prawa pracy. T. 10, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy europejskie, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Renata Babińska-Górecka, Antoni Dral, Aleksander Gadkowski, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Daniel E. Lach, Mariusz Lekston, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Monika Nowak, Paweł Nowik, Marta Otto, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Katarzyna Serafin, Iwona Sierocka, Michał Skąpski, Krzysztof Stefański, Michał Szypniewski, Krzysztof Ślebzak, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka, Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 601-635.
  ISBN 978-83-8160-827-5
 171. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność cywilna profesjonalnego pełnomocnika za nienależyte wykonanie umowy o zastępstwo procesowe, w: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, redakcja naukowa Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 421-430.
  ISBN 978-83-8187-795-4
 172. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości: glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r. (III CZP 38/17), "Samorząd Terytorialny", 2020, nr 5, s. 84-89.
 173. Sekuła-Leleno, Małgorzata, The scope of adjudication in zases of pecuniary compensation for the harm suffered: comments in light of the resolution of the Supreme Court of 11 April 2019 (III CZP 105/18, BSN 2019, no. 4, p. 8), "Studia Iuridica Lublinensia", 2020, Vol. 29, No 4, s. 279-306.
  Dostępne online
 174. Sekuła-Leleno, MałgorzataWyłączenie sędziego w polskim procesie cywilnym na tle europejskich standardów prawa do sądu, "Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 1(81), s. 311-344.
  Dostępne online
 175. Sieradzka, Małgorzata, Asociación Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain SL: differences between the Internet platform and the transport service, "Journal of European Competition Law & Practice", 2020, Vol. 11, iss. 5-6, s. 263-266.
  Dostępne online
 176. Sieradzka, Małgorzata, Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020, 129 s.
  (Monografie Prawnicze)
  ISBN 9788381982122
  ISBN 9788381982139 (e-book)
 177. Sieradzka, Małgorzata, The changes introduced by a deregulationact on the succession administration of an enterprise of a natural person, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2020, T. 73, nr 3, s. 2-6.
  Dostępne online
 178. Sieradzka, Małgorzata, Unfair terms in loan agreements connected with foreign currency: comment to the judgement in case C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc e.a. contre Banca Românească SA, "Polish Review of International and European Law", 2020, Vol. 9, nr 2, s. 201-214.
  Dostępne online
 179. Sobiech, Jan, Prawo łaski w Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego, "Prawo i Więź", 2020, nr 1(31), s. 144-166
  Dostępne online
 180. Sobiech, Jan, The crime of the so-called prenatal injury and the question of non-punishability of the mother of a conceived child, "The Opole Studies in Administration and Law", 2020, Vol. 18, Iss. 4, s. 83-94.
  Dostępne online
 181. States of exception: law, history, theory, edited by Cosmin Cercel, Gian Giacomo Fusco and Simon Lavis, Abingdon : Routledge, 2020, 228 s.
  (Law and politics : continental perspectives)
  ISBN 978-03-6707-716-7
 182. Stefańska, Blanka Julita, Bezczynność administracji w zakresie wydania pozwolenia na budowę w miejscu kultu : Wspólnota Religijna Świadków Jehowy w Krzywym Rogu w rejonie terniwskim przeciwko Ukrainie, skarga nr 21477/10, wyrok z dnia 3 września 2019 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 281-286.
  ISBN 978-83-64878-43-5
 183. Stefańska, Blanka Julita, Chuligański charakter występku, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 424-425.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 184. Stefańska, Blanka Julita, Dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 480-482.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 185. Stefańska, Blanka Julita, Nowe okoliczności wyłączające przestępczość czynu za zachowanie związane z epidemią COVID-19, w: Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Radom : UTH Radom, 2020, s. 312-329.
  ISBN 978-83-7351-909-1
 186. Stefańska, Blanka Julita, Odmowa służby wojskowej ze względu na przekonania religijne : Mushfig Mammadov i Inni przeciwko Azerbejdżanowi, skargi nr 14604/08, 45823/11, 76127/13 i 41792/15, wyrok z dnia 17 października 2019 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 286-290.
  ISBN 978-83-64878-43-5
 187. Stefańska, Blanka Julita, Offence of rebellion in the Spanish criminal law, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, No 1, s. 132-153.
  Dostępne online
 188. Stefańska, Blanka Julita, Prawo osadzonego do otrzymywania posiłków przygotowanych z uwzględnieniem wymogów religijnych lub kulturowych : Pakieła przeciwko Polsce, skarga nr 74683/13, decyzja z dnia 26 listopada 2019 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 291-294.
  ISBN 978-83-64878-43-5 
 189. Stefańska, Blanka Julita, Przestępstwo wykorzystywania małoletnich i osób niepełnosprawnych do żebrania w hiszpańskim prawie karnym, "Państwo i Prawo", 2020, nr 3, s. 106-118.
 190. Stefańska, Blanka Julita, Przywłaszczenie praw majątkowych, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 444-444.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 191. Stefańska, Blanka Julita, Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 554-556.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 192. Stefańska, Blanka Julita, Status prawny nieruchomości stanowiącej miejsce kultu : Prawosławna Parafia pod Wezwaniem Świętego Archanioła Michała w Wysowej przeciwko Polsce, skarga nr 11748/13, decyzja z dnia 21 maja 2019 r., w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : komentarz orzeczniczy za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 277-281.
  ISBN 978-83-64878-43-5
 193. Stefańska, Blanka Julita, Wykonanie kary ograniczenia wolności, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 514-515.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 194. Stefańska, Blanka Julita, Udział w wydaniu orzeczenia osoby nieuprawnionej, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 487-491.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 195. Stefańska, Blanka Julita, Ustanie obrony obligatoryjnej, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 449-452.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 196. Stefańska, Blanka Julita, Wykroczenie naruszenia przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 525-527.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 197. Stefańska, Blanka Julita, Wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 530-533.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 198. Stefańska, Blanka Julita, Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów w kodeksie wykroczeń, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 528-530.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 199. Stefańska, Blanka Julita, Zatarcie skazania w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, s. 408-410.
  ISBN 978-83-64878-80-0
 200. Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwo manipulacji wskazaniami drogomierza, w: Pro dignitate legis et maiestate iustitiae : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Witolda Kuleszy, pod redakcją Agnieszki Liszewskiej i Jana Kuleszy, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 823-850.
  ISBN 9788381427494
  ISBN 9788381427500 (e-ISBN)
 201. Stefański, Ryszard Andrzej, Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law for 2018, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 4, s. 119-154.
  Dostępne online
 202. Stefański, Ryszard Andrzej, Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber in the field of substantive criminal law for 2018, "Ius Novum", 2020, Vol. 14, nr 1, s. 48-65.
  Dostępne online
 203. Stefański, Ryszard Andrzej, Zakaz stosowania tymczasowego aresztowania ze względu na przewidywany wymiar kary lub zagrożenie karne, w: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później: księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Murzynowskiego, redakcja naukowa Maria Rogacka-Rzewnicka, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 419-434.
  ISBN 978-83-8187-028-3
 204. Stolarczyk, Piotr, Jan Koleśnik, Bankowe ryzyko systemowe: źródła i instrumenty redukcji, Difin SA, Warszawa 2019, ss. 422, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2020, nr 2(69), s. 113-116.
  Dostępne online
 205. Strzała, Karol, Distributed ledger technology in financial sector - KYC/AML aspect, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 4-5 November 2020 Granada, Spain : Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic / editor Khalid S. Soliman, Granada : International Business Information Management, 2020, s. 9177-9183.
  ISBN 978-0-99985-5-7
 206. Strzała, Karol, Generowanie wydatków na cele publiczne - tendencje polityki legislacyjnej ustawodawcy polskiego w latach 1990-2020, "Przegląd Prawa Publicznego", 2020, nr 12, s. 97-112.
 207. Strzała, Karol, Money laundering and terrorist financing in the era of technology development - the European Union challenge in the XXI century, w: La UE en acción : reacciones en la era postceisis,[ed.] Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Madrid : Sindéresis, 2020, s. 469-486
  ISBN 978-84-18206-09-2
 208. Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2019, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020, 648 s.
  ISBN 978-83-64878-80-0
  Dostępne online
 209. Szarpak, Agnieszka; Madziała, Marcin, History of the State Medical Rescue Service in Poland, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2020, Vol. 5, Nr 2, s. 98-102.
  Dostępne online
 210. Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, pod redakcją Przemysława Szustakiewicza i Mariusza Wieczorka, Wyd. I, Radom : UTH Radom, 2020, 376 s.
  (Monografie - Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 1642-5278 nr 257)
  ISBN 978-83-7351-909-1
 211. Williams, Gemma A.; Scarpetti, Giada; Bezzina, Alexia; Vincenti, Karen; Grech, Kenneth; Kowalska-Bobko, Iwona; Sowada, Christoph; Furman, Maciej; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Maier, Claudia B., How are countries supporting their health workers during COVID-19?, "Eurohealth", 2020, Volume 26, No. 2, s. 58-62.
 212. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wołoszyn, Natalia; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, Effects of physical exercisesand verbal stimulation on functional effiency and use of free time in an older population under institutional care: a randomizedcontrolled trial, "Journal of Clinical Medicine", 2020, Vol. 9, No. 2, s. 1-19.
  Dostępne online
 213. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wołoszyn, Natalia; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Washburn, Richard, Cultural adaptation and validation of the Polish version of the physical activity scale for older people living in a community: a cross-sectional study, "European Review of Aging and Physical Activity", 2020, Vol. 17, s. 1-8.
  Dostępne online
 214. Wysocka-Mincewicz, Marta; Baszyńska-Wilk, Marta; Gołębiewska, Joanna; Olechowski, Andrzej; Byczyńska, Aleksandra; Hautz, Wojciech; Szalecki, Mieczysław, Influence of metabolic parameters and treatment method on OCT angiography results in children with Type 1 diabetes, "Journal of Diabetes Research", 2020, s. 1-6.
  Dostępne online
 215. Zaborowski, Marcin, Eastern enlargements and EU defence ambitions, "International Spectator", 2020, s. 50-64.
 216. Zajdel-Całkowska, Justyna, The level of effectiveness of Polish legislation relating to health protection against the consequences of tobacco use, "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", 2020, Vol. 33, no. 5, s. 599-610
  Dostępne online

2019

 1. Aniołek, Olga, The effect of thyroid hormone deficiency on erythropoiesis in dogs, "Acta Veterinaria", 2019, Vol. 88 no. 3, s. 257-264.
  Dostępne online
 2. Barylska, Ewelina; Zajdel-Całkowska, Justyna, Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia członka rodziny jako czynnik implikujący przyznanie rekompensaty majątkowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych", 2019, Nr 32, s. 29-49.
  Dostępne online
 3. Beck, Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, 382 s.
  ISBN 978-83-64054-43-3 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-64054-59-4 (wersja elektroniczna)
 4. Beck, Krzysztof; Stanek, Piotr, Globalization or regionalization of stock markets?: the case of Central and European Countries, "Eastern European Economics", 2019, Vol. 57 iss. 4, s. 317-330.
 5. Beck, Krzysztof, Joseph E. Stiglitz, "Euro - w jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1, s. 319-328.
  Dostępne online
 6. Beck, Krzysztof, Monetary policy, capital mobility, inflation, and wages in Eastern European economies: selected papers from the International Conference "Economic Turmoil in Contemporary Europe III", "Eastern European Economics", 2019, Vol. 57 iss. 4, s. 269-270.
  Dostępne online
 7. Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Valdivieso, Paul, Public and expert opinions on free trade agreements in South America, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 2019, Vol. 7 no. 2, s. 7-25.
  Dostępne online
 8. Beck, Krzysztof; Shtunderenko, Julia, The prospect of Intermarium integration in the light of consumption risk sharing, "Zarządzanie Publiczne/Public Governance", 2019, no. 3(49), s. 20-34.
  Dostępne online
 9. Beck, Krzysztof, What drives business cycle synchronization?: BMA results from the European Union, "Baltic Journal of Economics", 2019, Vol. 19 no. 2, s. 248-275.
  Dostepne online
 10. Bielski, Andrzej; Smereka, Jacek; Madziala, MarcinGolik, DawidSzarpak, LukaszComparison of blind intubation with different supraglottic airway devices by inexperienced physicians in several airway scenarios : a manikin study, "European Journal of Pediatrics", 2019, Vol. 178 no. 6, s. 871-882.
  Dostępne online
 11. Bloch, Adrianna; Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: Dostęp do informacji publicznej. - 3. wydanie, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019, s. 1-18.
  ISBN 978-83-8198-196-5
 12. Błoński, Mieczysław, Health care systems in Spain and Portugal - economic approach, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 3(66), s. 42-61.
  Dostępne online
 13. Błoński, Mieczysław, Legal and economic aspects of healthcare systems in France and United Kingdom, "Ius Novum", 2019, Vol. 13 nr 3, s. 134-153.
  Dostępne online
 14. Błoński, Mieczysław, Legal and economic aspects of healthcare systems in the Netherlands and Luxembourg, "Ius Novum", 2019, nr 2, s. 17-32.
  Dostępne online
 15. Boguszewska-Czernikow, Edyta, Prawne środki zabezpieczające inwestora przy start-upach, w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 131-140.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 16. Bokajło, Justyna; Dahl, Martin, The principle of "interdependence of orders" as the main idea of sustainable development and the basic category of Wilhelm Röpke and Alexander Rüstow's socio-economic thought, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1, s. 50-73.
  Dostępne online
 17. Bondaryk, Krzysztof; Dąbrowski, Wojciech; Grudziński, Wiesław; Harmoza, Roman; Jabłoński, Zbigniew; Konopka, Lech; Koziej, Stanisław; Majewski, Lech; Mirosz, Edward; Pacek, Bogusław; Smólski, Bogusław; Wiatr, Mariusz, Obronność Rzeczypospolitej Polskiej po trzech dekadach suwerenności : raport, Warszawa : Instytut Bronisława Komorowskiego, 2019, 108, [2] s.
 18. Borkowski, Paweł; Marek, Piotr; Niemczyk, Kazimierz; Lachowska, Magdalena; Kwacz, Monika; Wysocki, Jarosław, Bone conduction stimulation of the otic capsule : a finite element model of the temporal bone, „Acta of Bioengineering and Biomechanics”, 2019, Vol. 21, no. 3, s. 1-12.
  Dostępne online
 19. Braun, Tomasz, Compliance norms in financial institutions: measures, case studies and best practices, Cham : Palgrave MacMillan, 2019, 356 s.
  ISBN 978-3-030-24965-6 (ebook)
  ISBN 978-3-030-24966-3
  Dostępne online
 20. Braun, Tomasz, Impact of differences in legal risk assessment on compliance norms in multinational corporations, "Ius Novum", 2019, nr 2, s. 225-249.
  Dostępne online
 21. Braun, Tomasz, The quasi-legislative measures of international corporations = Quasi-legislacyjne instrumenty korporacji międzynarodowych, "International Journal of Legal Studies", 2019, No 2(6), s. 113-135.
  Dostępne online
 22. Brdulak, Jacek, Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, The socialization of capitalism through social enterprises, "International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 66-87.
  Dostępne online
 23. Brdulak, Jacek, Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Uspołecznienie drogą samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, w: Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Kazimierz Kuciński (red.), Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 319-330
  ISBN 978-83-8102-273-6
 24. Brdulak, Jacek; Florczak, EwelinaGardziński, Tomasz, Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1, s. 74-95.
  Dostępne online
 25. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Krysiuk, Cezary, Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce: studia regionalne, Mauritius : GlobeEdit, 2019, 215 s.
  ISBN 9786139419180
  Dostępne online
 26. Buczkowski, Piotr; Puslecki, Mateusz; Majewska, Natalia; Urbanowicz, Tomasz; Misterski, Marcin; Juszkat, Robert; Kulesza, Jerzy; Żabicki, Bartosz; Stefaniak, Sebastian; Ligowski, Marcin; Szarpak, Lukasz; Jemielity, Marek; Rivas, Eva; Ruetzler, Kurt; Perek, Bartłomiej, Endovascular treatment of complex diseases of the thoracic aorta : 10 years single centre experience, "Journal of Thoracic Disease", 2019, Vol. 11 no. 6, s. 2240-2250.
  Dostępne online
 27. Buczkowski, Piotr; Puslecki, Mateusz; Stefaniak, Sebastian; Juszkat, Robert; Kulesza, Jerzy; Misterski, Marcin; Urbanowicz, Tomasz; Ligowski, Marcin; Żabicki, Bartosz; Dąbrowski, Marek; Szarpak, Łukasz; Gorczyca, Damian Piotr; Jemielity, Marek; Perek, Bartłomiej, Off pump hybrid extra-anatomic techniques for aortic arch repair - own experience, "Journal of Thoracic Disease", 2019, Vol. 11, Iss. 6, s. 2305-2314.
  Dostępne online
 28. Chmielnicki, Paweł; Minich, Dobrochna, Gorzki smak kiełbasy wyborczej: obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 584 s.
  ISBN 978-83-8160-914-2
 29. Chmielnicki, Paweł, System (bez) prawnej pomocy, czyli jak rząd Ewy Kopacz poradził sobie z nadprodukcją prawników, w: Fenomen prawa administracyjnego: księga jubileuszowa profesora Jana Zimmermanna, redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz, Mariusz Krawczyk, Iwona Niżnik-Dobosz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 112-127.
  ISBN 978-83-8160-644-8
 30. Chojan, Adrian, Continuity and change in Polish-Ukrainian relations, w: Poland and Ukraine : common neighborhood and relations, Martin Dahl, Adrian Chojan editors, Warsaw : Lazarski University Press, 2019, s. 23-33.
  ISBN 978-83-64054-15-0
 31. Chojan, AdrianDahl, Martin, The European Union and the Visegrad Group : considerations against the backgroud of EU foreign policy, w: La UE : claves y desafíos actuales del proyecto común, [ed.] Marcin Roman Czubala Ostapiuk, Madrid : Sindéresis, 2019, s. 193-198.
  ISBN 978-84-162-82-3
 32. Chojan, Adrian, The United States on the Tree Seas Initiative, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe", 2019, Vol. 17 issue 3, s. 89-92.
 33. Chojan, Adrian, The Visegrád Group and the migration crisis in Europe: a discussion in the context of the global strategy for the European Union’s foreign and security policy, w: Place and role of the Visegrád Group countries in the European Union, edited by Józef M. Fiszer, Adrian Chojan, Paweł Olszewski, Warsaw : Institute of Political Studies, the Polish Academy of Sciences, 2019, s. 87-102.
  ISBN 978-83-64054-35-8
 34. Ciepła, Helena, Użytkowanie wieczyste : skutki prawne wygaśnięcia, przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej : praktyka i orzecznictwo, Stan prawny na 1 marca 2019 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, 321 s.
  (Biblioteka Notariusza)
  ISBN 978-83-8160-477-2
 35. Czekajlo, Michael; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Paprocki, Michał; Ruetzler, Kurt; Smereka, Jacek, The end of the era of endotracheal intubation asthe golden standard of airway management, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37, Iss. 6, s. 1194-1195.
  Dostępne online
 36. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Sozański, Bernard; Fal, Andrzej; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, The relationship between depression, chronic illnesses and disability among community-dwelling women and men aged 60-80 years: a cross-sectional analysis, "International Journal of Gerontology", 2019, Vol. 13, Iss. 4, s. 286-292.
  Dostępne online
 37. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Szurlej, Łukasz; Sozański, Bernard, An assessment of relationship between urinary incontinence, and quality of life and psychosocial functioning in elderly women from southeastern Poland, "Advances in Rehabilitation", 2019, Vol. 33 no. 4, s. 19-26.
  Dostępne online
 38. Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernard, Determinants of ADL and IADL disability in older adults in southeastern Poland, "BMC Geriatrics", 2019, Vol. 39, s. 1-13. 
  Dostępne online
 39. Dahl, Martin, Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach 2015-2018 politykę zagraniczną, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 2, s. 202-219.
  Dostępne online
 40. Dahl, Martin, Evolution of Germany's stance regarding the three seas initiative, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe", 2019, Vol. 17 issue 3, s. 65-78.
  Dostępne online
 41. Dahl, Martin, Implementation of the Social Market Economy model in the Visegrád four countries, w: Place and role of the Visegrád Group countries in the European Union, ed. by Józef M. Fiszer, Adrian Chojan, Paweł Olszewski, Warsaw : Institute of Political Studies, the Polish Academy of Sciences, 2019, s. 137-151.
  ISBN 978-83-64054-35-8
 42. Dahl, MartinNiemcy jako europejski i światowy ośrodek badań i rozwoju sztucznej inteligencji = Germany as an European and global center for research and development of artificial intelligence, "Studia Europejskie", 2019, R. 23 nr 2, s. 153-162.
  Dostępne online
 43. Dahl, Martin, Polish economic and political reforms as an example for Ukraine, w: Poland and Ukraine : common neighborhood and relations, Martin Dahl, Adrian Chojan editors, Warsaw : Lazarski University Press, 2019, s. 11-22.
  ISBN 978-83-64054-15-0
 44. Dąbrowski, Jacek A., Liability for illegal tampering with a motor vehicle odometer reading or interference into its proper mileage measurement (Article 306a CC), "Ius Novum", 2019, Vol. 13 nr 4, s. 35–57.
  Dostępne online
 45. Demir, Fatih; Kazancı, Gülden; Smereka, Jacek; Gorczyca, Damian, Ultrasound use of post-traumatic gluteal haematoma in a patient using warfarin, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 3, s. 124-127.
  Dostępne online
 46. Domaradzki, Spasimir; Khvostova, Margaryta; Pupovac, David, Karel Vasak’s generations of rights and the contemporary human rights discourse, "Human Rights Review, 2019, Vol. 20 no. 4, s. 423-443.
  Dostępne online
 47. Domaradzki, Spasimir, Opportunistic legitimisation and de-Europeanisation as a reverse effect of Europeanisation, "Global Discourse", 2019, Vol. 9 no. 1, s. 221-244.
 48. Domaradzki, Spasimir, Wymiary deeuropeizacji = Dimensions of de-europeanization, "Athenaeum", 2019, Vol. 61 1, s. 155-173.
 49. Drozd, Anna; Smereka, Jacek; Bialka, Szymon; Bielski, KarolSzarpak, LukaszIntraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions : randomized cross-over study = Wkłucie doszpikowe jako metoda dostępu donaczyniowego w stanach zagrożenia życia : badanie randomizowane krzyżowe, "International Review of Medical Practice", 2019, Vol. 25 no. 1, s. 13-18.
 50. Dróżdż, Mateusz, Gala sztuk walki a ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2019, nr 10, s. 37-46.
 51. Dróżdż, Mateusz, Skutki nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 11.09.2015 r. : uwagi de lege lata, "Przegląd Sądowy", 2019, nr 1, s. 75-86.
 52. Dróżdż, Mateusz, Z problematyki unormowań dotyczących organizacji oraz bezpieczeństwa imprez masowych oraz niemasowych na uczelniach wyższych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2019, nr 4, s. 37-53.
 53. Drygasiewicz, Monika, Prokreacja medycznie wspomagana, w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 151-162
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 54. Dutka, Monika Maria, Prawne i etyczne aspekty transplantacji głowy w zarysie w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 253-262.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 55. Działo, Joanna; Guziejewska, Beata; Majdzińska, Anna; Żółtaszek, Agata, Determinants of local government deficit and debt: evidence from Polish municipalities, "Lex Localis - Journal of Local Self-Government", 2019, Vol. 17 no. 4, s. 1033-1056.
 56. Działo, Joanna, Institutional borrowing restrictions: evidence from Polish local governments, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 2019, T. 112, s. 225-239.
  Dostępne online
 57. Dzierżanowski, Włodzimierz, Principle of transparency in procurement proceedings versus protection of the right to privacy, "Ius Novum", 2019, Vol. 13 3, s. 210-222.
  Dostępne online
 58. Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy: szanse i zagrożenia, redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Antonio Recchia, Claudio Schiavone, Stefano Caffio, Giovanni Bianco, Izabela Florczak, Mirosław Włodarczyk, Tomasz Niedziński, Kamila Naumowicz, Adriana Sylwia Bartnik, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 167 s.
  ISBN 978-83-64054-51-8
 59. Evrin, Togay; Akbaş, Ilker; Koçak, Abdullah Osman; Utlu, Sibel Güçlü; Katipoglu, Burak; Szarpak, Lukas; Koçak, Meryem Betos; Çakir, Zeynep, Analysis of patients who present to emergency departments during Ramadan, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4, no. 2, s. 33-41.
  Dostępne online
 60. Evrin, Togay; Demirel, Bulut; Szarpak, Lukasz; Gorczyca, Damian; Ogan, Nalan; Çandarli, Tuba; Ertürk, Zamir Kemal; Korkmaz, Atila; Hutcherson, Matt; Ruetzler, Kurt; Meral, Gülhan, Galectin-3 : a novel blood test for the classification of patients with COPD : an observational study, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 3, s. 77-82.
  Dostępne online
 61. Evrin, Togay; Korkut, Semih; Ozturk Sonmez, Leyla; Szarpak, Lukasz; Katipoglu, Burak; Smereka, Jacek; Guven, Ramazan; Akpinar, Evrim Eylem, Evaluating stable chronic obstructive pulmonary disease by ultrasound, "Emergency Medicine International", 2019, Vol. 2019.
  Dostępne online
 62. Evrin, Togay; Smereka, Jacek; Gorczyca, Damian; Bialka, Szymon; Ladny, Jerzy Robert; Katipoglu, Burak; Szarpak, Lukasz, Comparison of different intubation methods in difficult airways during cardiopulmonary resuscitation with continuous chest compression : a randomized cross-over manikin trial, "Emergency Medicine International", 2019, Vol. 2019.
  Dostępne online
 63. Fiszer, Józef M., 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - sukcesy, porażki i wyzwania, w: Integracja, polityka zagraniczna, praworządność wyzwania dla Polski współczesnej: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, pod redakcją naukową Elżbiety Mreńcy, Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2019, s. 159-180.
  ISBN 978-83-66552-01-2
 64. Fiszer, Józef M., Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku: cele, wyzwania, kierunki, szanse i zagrożenia, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 2, s. 141-172.
  Dostępne online
 65. Fiszer, Józef M., Polska w Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, zagrożenia i perspektywy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1, s. 269-293.
  Dostępne online
 66. Fiszer, Józef M., The thirtieth anniversary of the sejm and senate elections in 1989: systemic transformation in Poland and its consequences for Europe and the World, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 3(66), s. 139-163.
  Dostępne online
 67. Fiszer, Józef, Tomasz G. Grosse, "Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018, ss. 330, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 4(67), s. 218-220.
  Dostępne online
 68. Fleszer, Dorota; Mańko, Rafał; Minich, Dobrochna; Rogacka-Łukasik, Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego", Warszawa, 22-23.09.2018 r., "Przegląd Prawa Publicznego", 2019, numer 2, s. 90-99.
 69. Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Social enterprise in the order of social market economy, "International Journal of New Economics and Social Science", 2019, Vol. 1 no. 9, s. 127-145.
  Dostępne online
 70. Florczak, EwelinaGardziński, Tomasz, Social enterprise in the reforming economy of Ukraine, w: Poland and Ukraine : common neighborhood and relations, Martin DahlAdrian Chojan editors, Warsaw : Lazarski University Press, 2019, s. 85-102.
  ISBN 978-83-64054-15-0
 71. Foster, Russell; Grzymski, Jan, The limits of EUrope, "Global Discourse", 2019, Vol. 9 no. 1, s. 5-13.
 72. Frass, Michael; Smereka, Jacek; Ruetzler, Kurt; Szarpak, Lukasz; Robak, Oliver, New flexible tip bougie catheter for difficult airway intubation : a randomized, crossover pilot study, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 50-54.
  Dostępne online
 73. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Zyśk, Rafał; Skrzekowska-Baran, Iwona; Duszyńska, Monika, Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów : prognoza 2019-2021,  Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 60 s.
  Dostępne online
 74. Gałęzowski, Marek, Niemcy, ZSRR i powojenny ład europejski w myśli politycznej Znaku - Związku Odrodzenia Narodowego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 4(67), s. 189-209.
  Dostępne online
 75. Gardziński, Tomasz, About a social enterprise..., "International Journal of New Economics and
  Social Science", 2019, Vol. 1 no. 9, s. 443-453.
  Dostępne online
 76. Gawlowski, Pawel; Pyda, Sandra; Lukawski, Krzysztof; Szarpak, Agnieszka, Medical emergency and battlefield medicine, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 1, s. 18-28.
  Dostępne online
 77. Gawronska-Nowak, BognaBeck, Krzysztof; Valdivieso, Paul, Expert knowledge status quo in the Internet provided public debate on Free Trade Agreements : meta analysis of Polish literature, "Economics and Sociology", 2019, Vol. 12 no. 1, s. 248-261.
  Dostępne online
 78. Gawrońska-Nowak, BognaIs homo oeconomicus an extinct species, and does it matter for EUropean integration? : attitudes towards free trade and populism, "Global Discourse", 2019, Vol. 9 no. 1, s. 249-264.
 79. Gee-Milan, Ewelina, Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym - uwagi de lege lata, w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 205-217.
  ISBN 978-83-64054-63-1
 80. Gmaj, Katarzyna, Autonomia kobiet w kontekście migracyjnym: rozważania na przykładzie polskich migrantek w Norwegii, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", 2019, nr 4(174), s. 165–191.
  Dostępne online
 81. Gmaj, Katarzyna, Polacy: największa grupa imigrancka w Norwegii, "Studia BAS", 2019, nr 4(60), s. 101–121.
  Dostępne online
 82. Gorczyca, Damian; Kwiatkowska, Dorota, Duality nature of selective androgen receptor modulators and specific steroids substance, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 60-62.
  Dostępne online
 83. Grzymski, Jan, Seeing like a EUropean border : limits of the EUropean borders and space, "Global Discourse", 2019, Vol. 9 no. 1, s. 135-151.
 84. Guzek, Marian, The new world order : the collapse of the nation state, [Poznań] : Bonami, 2019, 221 s. 
  ISBN 978-83-66284-01-2
 85. Gwiazdowski, Robert, On taxpayers' reactions to taxation and on tax shift, "Ius Novum", 2019, nr 2, s. 166-193.
  Dostępne online
 86. Hołyst, Brunon, Forensic sociology: concept and scope, "Ius Novum", 2019, Vol. 13, 3, s. 17-31.
  Dostępne online
 87. Hołyst, Brunon, Ogólne zagadnienia informatyki śledczej, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat: proces karny sensu largo: rzeczywistość i wyzwania: księga jubileuszowa profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa Radosław Olszewski oraz Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 706-714.
  ISBN 978-83-8142-492-9
 88. Hołyst, Brunon, Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej, "Przedsiębiorstwo i Prawo", 2019, nr 8, s. 5-28.
 89. Hołyst, Brunon, Przywództwo w kontekście problematyki bezpieczeństwa, "Roczniki Pedagogiczne", 2019, Vol.11(47) numer specjalny, s. 63-76.
 90. Hołyst, Brunon, Tożsamość funkcjonariuszy Policji = Identity of police officers, w: Polska Policja w perspektywie współczesnej nauki : refleksje interdyscyplinarne, red. nauk.: Iwona Klonowska, Marek Konopczyński, Jadwiga Stawnicka, Warszawa : Komenda Główna Policji. Biuro Komunikacji Społecznej, 2019, s. 49-62.
  ISBN 978-83-950413-8-9
 91. Hołyst, Brunon, Wymiar kryminologiczny i psychologiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019, 752 s. 
  ISBN 978-83-01-20373-3
 92. Hrycaj, Anna, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, 225 s.
  ISBN 978-83-8160-147-4
 93. Hrycaj, Anna, Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowym, w: Postępowanie upadłościowe: współczesne problemy stosowania, redakcja naukowa Elwira Marszałkowska-Krześ, Anna Machnikowska, Joanna Kruczalak-Jankowska, Izabella Gil, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 1-74. 
  ISBN 978-83-8160-450-5
 94. Investors' perceptions and stock market outcomes: interdisciplinary approach, editors Olha Zadorozhna, Martin Dahl, Warsaw : Lazarski University, 2019. - 286, [1] strona.
  ISBN 978-83-64054-67-9 (print)
  ISBN 978-83-64054-69-3 (e-book)
 95. Jasiuk, Ewa; Szarpak, Agnieszka; Zielinski, Radoslaw; Madziala, Marcin, Organization of technical rescue operations in the national rescue system, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 63-67.
  Dostępne online
 96. Jasiuk, Ewa; Wosiek, Roman, Global security and safety management in civil aviation in light of Annex 19 to the Chicago Convention, w: Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. Ewa Jasiuk, Roman Wosiek, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s.  131-140.
  ISBN 978-83-64054-27-3
 97. Jasiuk, Ewa; Konert, Anna; Detyniecka, Aleksandra; Targońska, Elwira, The responsibility of a State in the shooting down of Malaysian Airlines flight MH17, "Transportation Research Procedia", 2019, Vol. 43, s. 113-118.
  Dostępne online
 98. Jedynak, Katarzyna, Charakterystyka umowy Time for Photos oraz roszczeń z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2019, 131 s.
  ISBN 978-83-64054-79-2
  ISBN 978-83-64054-81-5 (ebook)
 99. Karczewska, Katarzyna; Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Bialka, Szymon, Successful one-lung ventilation using the VivaSight-EB bronchial blocker tube for an emergency lung injury: a simulation pilot data, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 4, s. 131-136.
  Dostępne online
 100. Karczewska, Olga, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 25-36.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 101. Katipoglu, Burak; Kuday Kaykisiz, Eylem; Szarpak, Lukasz; Güven, Ramazan; Ataç, Gökçe Kaan; Evrin, Togay; Koçak, Abdullah Osman, The evaluation of reference values for diaphragmatic excursion in Turkish population, "Eurasian Journal of Critical Care", 2019, Vol. 1 no. 2, s. [65]-69.
  Dostępne online
 102. Katipoglu, Burak; Madziała, Marcin; [i 9 innych], How should we teach cardiopulmonary resuscitation?: randomized multi-center study, "Cardiology Journal", 2019, Vol. 20, nr 10, s. 1 - 7
  Dostępne online
 103. Kauf, Sabina; Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, The location of an international logistics center in Poland as a part of the one belt one road initiative, "LogForum", 2019, Zeszyt 15 nr 1, s. 71-83.
  Dostępne online
 104. Kaufman-Szymczyk, Agnieszka; Majda, Katarzyna; Szuławska-Mroczek, Agata; Fabianowska-Majewska, Krystyna; Lubecka, Katarzyna, Clofarabine-phytochemical combination exposures in CML cells inhibit DNA methylation machinery, upregulate tumor suppressor genes and promote caspase-dependent apoptosis, "Molecular Medicine Reports", 2019, Vol. 20 no. 4, s. 3597-3608.
  Dostępne online
 105. Kazancı, Gülden; Evrin, Togay; Katipoğlu, Burak; Sayın, Refah; Özan Sanhal, Ebru; Kazancı, Ertuğrul; Demir, Fatih; Korkut, Semih; Szarpak, LukaszThe value of carotid intima-media measurements during the periods of attack and remission of migraine disease and tension-type headache in differential diagnosis, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 3, s. 109-115.
  Dostępne online
 106. Khvostova, Margaryta, Influence of the European Court of Human Rights on the national legal systems in Central and Eastern Europe, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2019, nr 4, s. 131-145.
  Dostępne online
 107. Khvostova, Margaryta, Poland and Ukraine within the framework of the European Court of Human Rights: a comparative analysis, w: Poland and Ukraine : common neighborhood and relations, Martin Dahl, Adrian Chojan editors; authors: Martin Dahl, Adrian Chojan, Mariusz A. Kowalczyk, Adam Bethon, Tihana Tokić, Ewelina Florczak, Tomasz Gardziński, Margaryta Khvostova, Anastazja Stachwiuk, Karyna Tkachuk, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego/Lazarski University Press, 2019, s. 103-118. 
  ISBN 978-83-64054-15-0
 108. Kłosiewicz, Tomasz; Zalewski, Radosław; Dabrowski, Marek; Klosiewicz, Karolina; Rut, Andrzej; Sip, Maciej; Dabrowska, Agata; Mandecki, Michal; Stec, Radoslaw; Nowicki, Michal; Szarpak, Lukasz, Emergency healthcare providers perception of workplace dangers in the Polish Emergency Medical Service: a multi-centre survey study, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 4, s. 166-172.
 109. Kobiety w medycynie : w stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018, pod redakcją Marii Ciesielskiej, Anny Marek, Magdaleny Paciorek, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 269 s.
  ISBN 978-83-64054-91-4
  ISBN 978-83-64054-84-6 (eBook)
 110. Kodeks cywilny: komentarz, redaktor: Mariusz Załucki ; autorzy: Anna Konert [i 34 pozostałych].
  Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019, XXVII, [1], 2202 strony.
  (Komentarze Kompaktowe)
  ISBN 978-83-8128-181-2
 111. Komarnitki, Iulian; Skadorwa, Tymon; Zdunek, Paweł; Bartczuk, Rafał Piotr; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Ciszek, Bogdan, Classic anatomical models are still effective in the didactics of human anatomy, "General and Professional Education", 2019, Nr 1, s. 3-9.
 112. Konert, Anna, Aviation accidents involving Boeing 737 Max: legal consequences, "Ius Novum", 2019, Vol. 13, 3, s. 119-133.
  Dostępne online
 113. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr,  Drones are flying outside of segregated airspace in Poland: new rules for Bvlos Uavs Operations, "2019 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)", 2019, s. 427-432.
 114. Konert, Anna, The development of civil aviation and its impact on sovereignty, w: Behind and beyond the Chicago Convention: the evolution of aerial sovereignty, edited by Pablo Mendes de Leon and Niall Buissing, Alphen ann den Rijn : Kluwer Law International, 2019, s. 45-51.
  ISBN 978-94-035-1131-3
 115. Konert, Anna; Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz, The use of drones in emergency medicine: practical and legal aspects, "Emergency Medicine International", 2019, Vol. 2019, s. 1-5.
  Dostępne online
 116. Konieczny, Rafał; Baranowska, Alicja; Płusa, Tadeusz, Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa, "International Review of Medical Practice", 2019, Vol. 25, No. 1, s. 33-37.
 117. Konopielko, Łukasz; Kochański, Michał; Woźniak, Krzysztof, Economics of procrastination: the case of UE grants, "European Research Studies Journal Piraeus", 2019, Vol. 22 issue 4, s. 544-557.
  Dostępne online
 118. Korkut, Semih; Szarpak, Lukasz; Evrin, Togay; Smereka, Jacek; Katipoğlu, Burak; Gorczyca, Damian, Comparison of the McGrath MAC EMS Videolaryngoscope with a conventional laryngoscope for standard and difficult airway intubation: a randomized, cross-over, simulation trial, "Eurasian Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 18 Issue 4, s. 211-217.
  Dostępne online
 119. Kosonoga, Jacek, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 494-498.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 120. Kosonoga, Jacek, Gloss on the Supreme Court ruling of 24 January 2018, II KK 10/18, "Ius Novum", 2019, nr 4, s. 196-209.
  Dostępne online
 121. Kosonoga, Jacek, Odczytanie protokołu zeznań świadka przebywającego za granicą, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 533-539.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 122. Kosonoga, Jacek, Oddalenie obstrukcyjnego wniosku dowodowego, "Ius Novum", 2019, nr 1, s. 7-25.
  Dostępne online
 123. Kosonoga, Jacek, Poczucie zagrożenia oraz istotne naruszenie prywatności jako ustawowe znamiona przestępstwa stalkingu: glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 29.03.2017 r., IV KK 413/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2019, Nr 4, s. 85-94.
 124. Kosonoga, Jacek, Przedmiot ochrony przestępstwa pozbawienia wolności, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 469-473.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 125. Kosonoga, Jacek, Środek zapobiegawczy zakazu udziału w zamówieniach publicznych, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat : proces karny sensu largo : rzeczywistość i wyzwania : księga jubileuszowa profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa Radosław Olszewski oraz Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 279-294.
  ISBN 978-83-8160-925-8
 126. Kosonoga, Jacek, Wyjście poza granice aktu oskarżenia, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 530-533.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 127. Kosonoga, Jacek, Zmiana właściwości sądu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 501-505.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 128. Kowalczyk, Monika, Niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego w reklamie kontekstowej online (analiza na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 79-90.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 129. Kowalska-Bobko, Iwona; Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Libondi, Klaudia, Public responsibility for stomatognathic physiotherapy : where do we go?, "Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue", 2019, nr 1, s. 15-20.
  Dostępne online
 130. Kowalska-Bobko, Iwona; Mokrzycka, Anna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Libondi, Klaudia; Rowiński, Jan, The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland, "Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue", 2019, nr 1, s. 7-14.
  Dostępne online
 131. Koziej, Stanisław, Miron Lakomy, "Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 488, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1(64), s. 329-334.
  Dostępne online
 132. Koziej, Stanisław, Mirosław Banasik, "Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 422, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 4(67), s. 213-217.
  Dostępne online
 133. Kruk, Maria, 100 lat państwowości czechosłowackiej i polskiej: podobieństwa i różnice = 100 Years of statehood of Czechoslovakia and Poland: similarities and differences, "Krytyka Prawa", 2019, Tom 11 nr 1, s. 191-214.
  Dostępne online
 134. Kruk, Maria; Olszówka, MarcinGodlewski, Mariusz; Jarosz, Mikołaj; Laskowska, Marzena; Zaleśny, Jacek, Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Difin, 2019, 566 s.
  ISBN 978-83-8085-812-1
 135. Kruk, Maria, Samorząd w parlamencie państwa unitarnego, w: Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, Warszawa : Wolters Kluwer polska, 2019, s. 15-41.
  ISBN 978-83-8160-823-7
 136. Krzyśków-Szymkowicz, Marta, Mediacja i informatyzacja jako użyteczne rozwiązania dla przyszłości sądownictwa w Polsce XXI wieku w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 163-172.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 137. Kuday Kaykısız, Eylem; Onturk, Hatice; Szarpak, Lukasz; Katipoğlu, Burak; Korkut, Semih, Risk factors for adverse events in patients administered intravenous tramadol hydrochloride in emergency department, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 3, s. 92-97.
  Dostępne online
 138. Kunert-Diallo, AgnieszkaKonert, Anna, Odpowiedzialność operatora kosmicznego względem turystów kosmicznych, "Państwo i Prawo", 2019, R. 74 z. 6, s. 91-106.
 139. Kushnìr, Ostap, Lysiak Rudnytsky’s prescience: Ukraine’s political turbulence and trauma of a “non-historical” nation, "Forum for Ukrainian Studies", 2019, s. 1-2.
  Dostępne online
 140. Kushnir, Ostap, Messianic narrations in contemporary Russian statecraft and foreign policy, "Central European Journal of International and Security Studies", 2019, Vol. 13 no. 1, s. 37-60.
  Dostępne online
 141. Kushnir, Ostap, Ukraine, Poland and the Intermarium : in the midst of ambiguity, w: The Intermarium as the Polish-Ukrainian linchpin of Baltic-Black Sea cooperation, ed. by Ostap Kushnir, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. [45]-74.
  ISBN 1-5275-2712-3
  ISBN 978-1-5275-2712-6
 142. Kushnir, Ostap, Ukraine’s “island” identity: a rock of a nation, surviving all odds, "Forum for Ukrainian Studies", 2019, s. 1-2.
  Dostępne online
 143. Kuś, Artur; Witkowski, Piotr, Procedury celne w prawie celnym Unii Europejskiej, "Ius Novum", 2019, Vol. 13, 1, s. 132-154.
  Dostępne online
 144. Kuź, Michał, Trump and the anti-globalization rebalancing within the West, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2019, Iss. 3, s. 59-74.
  Dostępne online
 145. Kwacz, Monika; Niemczyk, Kazimierz; Wysocki, Jarosław; Lachowska, Magdalena; Borkowski, Paweł; Małkowska, Maria; Sokołowski, Jacek, Round window membrane motion induced by bone conduction stimulation at different excitation sites: methodology of measurement and data analysis in cadaver study, "Ear and Hearing", 2019, Vol. 40 Issue 6, s. 1437-1444.
  Dostępne online
 146. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Centralny Port Komunikacyjny w systemie logistycznym Polski, w: Systemy logistyczne w gospodarowaniu: nowe trendy i kierunki zmian, redakcja naukowa: Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka, Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019, s. 101-110.
  ISBN 978-83-64971-82-2
  Dostępne online
 147. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Wpływ innowacji i digitalizacji na rozwiązania w obszarze transportu, w: Transport a potrzeby nowoczesnej gospodarki : idee i innowacje, pod redakcją naukową Adama K. Prokopowicza, Mirosława Antonowicza, Anny M. Dąbrowskiej, Warszawa/Irving : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019, s. 195-204.
  ISBN 978-83-66017-53-5
  ISBN 978-1-7337702-9-3
  ISBN 978-1-7337702-2-4
 148. Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. Ewa Jasiuk, Roman Wosiek, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, 143 s.
  ISBN 978-83-64054-27-3
 149. Lempa, FlorianCreazione di diritto in una societa pluralistica, w: Liber amicorum per Sebastiano Tafaro : l'uomo, la persona e il diritto, a cura di A.F. Uricchio e M. Casola ; Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari : Cacucci Editore, 2019, s. 413-420.
  ISBN 978-88-6611-478-9
 150. Łazarska, Aneta, Ochrona podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego w zakresie prawa dłużnika do rachunku bankowego, wynagrodzenia i innych świadczeń okresowych (uwagi na tle art. 8211 k.p.c.), "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 2019, nr 8, s. 7.
 151. Łazarski, Krzysztof, Liberty in equality: Lord Acton's teaching on participatory democracy = Wolność w równości: poglądy Lorda Actona a demokracja uczestnicząca, "Athenaeum",2019, Vol. 63 nr 3, s. 7-21.
 152. Łupiński, MarcinMożliwość stosowania międzynarodowego arbitrażu podatkowego przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście optymalizacji podatkowych kosztów wykorzystania aut osobowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 1, s. 179-209.
  Dostępne online
 153. Łupiński, Marcin, The evolution of the Polish financial supervisory model in the context of post-1989 economic transformation and 2007+ crisis, "Optimum. Economic Studies", 2019, nr 1, s. 83-98.
  Dostępne online
 154. Madziala, Marcin, Supraglottic airway devices as a method of airway management in prehospital setting : letter to the editor, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 1, s. 29-30.
  Dostępne online
 155. Majer, Jolanta; Smereka, Jacek; Puslecki, Mateusz; Szarpak, Lukasz, Which technique for resuscitation physicians should use? : preliminary data, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37 no. 4, s. 791-792.
  Dostępne online
 156. Malysz, MarekKacprzak, Piotr, Is low voltage ventricular fibrillation still a diagnostic problem? Letter to the editor, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 1, s. 31-32.
  Dostępne online
 157. Manowska, Małgorzata; Gałecki, Piotr, Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie – część I, "Psychiatria Polska", 2019, 53 nr 1, s. 167-176.
  Dostępne online
 158. Manowska, Małgorzata; Gałecki, Piotr, Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie – część II, "Psychiatria Polska", 2019, 53 nr 1, s. 177-189.
  Dostępne online
 159. Marek, Anna, Działalność medyczna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w pierwszej połowie XX w., w: Kobiety w medycynie : w stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018, pod redakcją Marii Ciesielskiej, Anny Marek, Magdaleny Paciorek, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, s. 162-186.
  ISBN 978-83-64054-91-4
 160. Matuszewski, Przemysław; Konieczny, Rafał; Wydra, Tomasz; Jarzyński, Tobiasz; Dąbrowski, Piotr; Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz, Post-traumatic bilateral scupular and thoracic vertebral body fractures - a case report, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, rok 47, nr 282, s. 229-231.
 161. Michalak-Królicka, Justyna, Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych, w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 273-291.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 162. Minich, Dobrochna, Konstytucjonalizm a rozumienie prawa, "Roczniki Administracji i Prawa" 2019, Vol. 19 Tom 2, s. 35-48.
  Dostępne online
 163. Minich, Dobrochna, Problems of interpretation of law in accordance with the Constitution - Polish construction in historical and comparative aspects, "Studia Politologiczne", Warszawa, 2019, Vol. 52, s. 227-238.
  Dostępne online
 164. Mróz, Katarzyna, Naruszenie prawa podstawowego do niezawisłego sądu jako "wyjątkowa okoliczność" uzasadniająca odmowę wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie LM (Celmer) w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 193-203.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 165. Mróz, Katarzyna, (Un) stability of international instruments cooperation in criminal cases on the example of the European arrest warrant C-216/18 PPU, LM w: Collection of the scientific materials : international scientific conference: "Stability in an unstable world" (22 March 2019), Ivan Franko National University of Lviv Faculty of Internaltional Relations, University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Science, Center of Scientific Research and Innovation Development, Lʹvìv : Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, 2019, s. 245-257.
  ISBN 978-617-7624-91-1
 166. Nałęcz, Daria, The evolution and implementation of the Intermarium strategy in Poland : a historical perspective, w: The Intermarium as the Polish-Ukrainian linchpin of Baltic-Black Sea cooperation, ed. by Ostap Kushnir, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. [1]-21.
  ISBN 1-5275-2712-3
  ISBN 978-1-5275-2712-6
 167. Okhrimenko, Iana, Defining the determinants of international bilateral trade in Europe using the method of Bayesian Model Averaging, w: Resolving international economic problems with the tools of contemporary, edited by Krzysztof Beck, Warsaw : Lazarski University Press, 2019, s. 13-52
  ISBN 978-83-64054-39-6
 168. Okhrimenko, Iana, Social choice, social sustainability, and why the neoclassical approach fails to see the difference, "Zarządzanie Publiczne", 2019, Vol. 50, nr 4, s. 54-62.
  Dostępne online
 169. Olszówka, Marcin, Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zawartego w druku senackim nr 1034/IX kadencja (sprzeciw sumienia), "Studia z Prawa Wyznaniowego", 2019, 22, s. 349-377.
  Dostępne online
 170. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego, "Przegląd Prawa Publicznego", 2019, nr 7-8, s. 35-43.
 171. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, w: Dostęp do informacji publicznej. - 3. wydanie, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019, s. 19-38. 
  ISBN 978-83-8198-196-5
 172. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Ustawa o Straży Granicznej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2019, XVIII, 329 s.
  (Krótkie Komentarze Becka)
  ISBN 978-83-8158-104-2
 173. Pawlak, Maria; Płusa, Tadeusz; Płońska, Elżbieta, Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018, International Review of Medical Practice, 2019, Vol. 25, No. 1, s. 24-32.
 174. Plich, Mariusz; Konopielko, Łukasz; Pupovac, David, Measuring impact of nuclear power on CO2 emission: case of Poland, Łódź : Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 2019, 177 s.
  ISBN 978-83-8142-817-0 (paperback version) 
  ISBN 978-83-8142-818-7 (hardback version) 
  ISBN 978-83-8142-819-4 (electronic version)
 175. Płusa, Tadeusz, Borelioza, Warszawa : Medpress, 2019, 104 s.
  ISBN 978-83-942000-1-5
 176. Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Baranowska, Alicja, Komórki macierzyste we współczesnej medycynie, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, Tom 46, nr 271, s. 5-9
 177. Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Baranowska, Alicja; Szymczak Zbigniew, Insulinoterapia u chorych na cukrzycę poddawanych leczeniu operacyjnemu w ortopedii i neurochirurgii, "International Review of Medical Practice", 2019, Vol. 25 No. 3, s. 109-116.
 178. Płusa, Tadeusz; Konieczny, Rafał; Baranowska, Alicja; Szymczak, Zbigniew, Narastająca oporność szczepów bakteryjnych na działanie antybiotyków, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, T. 47 nr 279, s. 106-110.
 179. Płusa, Tadeusz; Konieczny, Rafał; Baranowska, Joanna, Rola akwaporyn w procesie zapalnym, "International Review of Medical Practice", 2019, Vol. 25, No. 2, s. 49-52.
 180. Płusa, Tadeusz, „Nowe” spojrzenie na „starą” boreliozę, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, Tom 46, 272, s. 55-59.
 181. Płusa, Tadeusz; Porajski, Henryk, Uwarunkowania stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2019, nr 4(67), s. 106-131.
  Dostępne online
 182. Płusa, Tadeusz, Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, Vol. 46, Nr 276, s. 251-256.
 183. Płusa, Tadeusz, Znaczenie biofilmu w kontekście narastania oporności bakterii na antybiotyki, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, Rok 47 nr 281, s. 197-202.
 184. Poland and Ukraine : common neighborhood and relations, Martin Dahl, Adrian Chojan editors,  Warsaw : Lazarski University Press, 2019, 168 s.
  ISBN 978-83-64054-15-0
 185. Postępowanie upadłościowe : współczesne problemy stosowania, redakcja naukowa Elwira Marszałkowska-Krześ, Anna Machnikowska, Joanna Kruczalak-Jankowska, Izabella Gil ; autorzy Adrian Borys, Gabriela Farej-Łuciów, Patryk Filipiak, Robert Frey, Izabella Gil, Piotr Gil, Anna Hrycaj, Grzegorz Julke, Grzegorz Kamieński, Joanna Kruczalak-Jankowska, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Monika Maśnicka, Robert Szyszko, Stan prawny na 1 marca 2019 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, 294 s.
  (Monografie - Wolters Kluwer Polska 1897-4392)
  ISBN 978-83-8160-450-5
 186. Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 291 s.
  ISBN 978-83-64054-63-1 ; ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 187. Przyczyny ograniczonej dostępności leków w Polsce : diagnoza i propozycje rozwiązań, autorzy - zespół redakcyjny: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Rafał Zyśk, Marcin Pieklak, Michał Czarnuch, Mateusz Mądry, Walery Arnaudow, Katarzyna Rumiancew, Monika Duszyńska ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Stan prawny na 30 czerwca 2019 r., Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 92 s.
  ISBN 978-83-64054-44-0
 188. Puślecki, Mateusz; Ligowski, Marcin; Dąbrowski, Marek; Stefaniak Sebastian; Ładzińska, Małgorzata; Pawlak, Aleksander; Zieliński, Marcin; Szarpak, Łukasz; Perek, Bartłomiej; Jemielity, Marek, Development of regional extracorporeal life support system : the importance of innovative simulation training, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37 no. 1, s. 19-26.
  Dostępne online
 189. Pyżyński, Mariusz, Current approach to secure the civil aviation industry against cyber threats w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 219-232.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 190. Resolving international economic problems with the tools of contemporary econometrics, edited by Krzysztof Beck, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego/Lazarski University Press, 2019, 241 s. 
  ISBN 978-83-64054-39-6
 191. Rogalski, Maciej, Artificial intelligence in telecommunications services, w: Právo, obchod, ekonomika IX : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA konaného v dňoch 23. – 25. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách, Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková (eds.), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická Fakulta, 2019, s. 479-489.
  ISBN 978-80-8152-775-3 
  ISBN 978-80-8152-776-0
 192. Rogalski, Maciej, Czynności ingerujące w wolność komunikowania się, w: System prawa karnego procesowego. T. 8, Cz. 3, Dowody, redakcja naukowa Jerzy Skorupka; autorzy: Dominika Czerniak, Anna Drozd, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Artur Kowalczyk, Karolina Kremens, Michał Kurowski, Krzysztof Nowicki, Hanna Paluszkiewicz, Maciej Rogalski, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Krzysztof Woźniewski, Jarosław Zagrodnik, Marcin Żak, Małgorzata Żbikowska, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 3869-4068.
  ISBN 978-83-8160-461-1
 193. Rogalski, Maciej, Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo", 2019, 24 Zeszyt 105, s. 112-125.
  Dostępne online
 194. Rogalski, Maciej, Podsłuch procesowy i pozaprocesowy : kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, 317 s.
  ISBN 978-83-8160-451-2
 195. Rogalski, Maciej, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuratorom, "Prokuratura i Prawo", 2019, 12, s. 59-73.
 196. Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław; Wieczorek, Mariusz, Ustawa o Straży Marszałkowskiej : komentarz, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy ,,Spatium", 2019, 243 s.
  ISBN 978-83-66017-77-1
  ISBN 978-83-66017-78-8 (ebook)
 197. Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław; Złamańczuk, Paweł, Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz, Stan prawny: luty 2019., Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2019, XXIV, 461 s.
  (Krótkie Komentarze Becka)
  ISBN 978-83-8158-449-4
 198. Roth, J.; Dobek, M.; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kowalska-Bobko, Iwona; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Niewada, Maciej; Macioch, Tomasz, Hospital-based health technology assessments in Europe and North America systematic review, "Value Health", 2019, Volume 22, Supplement 3, s. S803-S804.
  Dostępne online
 199. Ruetzler, Kurt; Dudek, Maciej; Dunder, DominikaSzarpak, Lukasz, Ultrasound assessment of the optic nerve sheath as an indirect method of diagnosis of increased intracranial pressure, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 1, s. 14-17.
  Dostępne online
 200. Ruetzler, Kurt; Gorczyca, Damian Piotr; Płusa, Tadeusz; Dunder, Dominika; Kranc, Kacper, What pediatric intubation technique is most optimal for direct laryngoscopy?: pilot data, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37, Iss. 7, s. 1389-1390.
  Dostępne online
 201. Ruetzler, Kurt; Leung, Steve; Chmiela, Mark; Rivas, Eva; Szarpak, Lukasz; Khanna, Sandeep; Mao, Guangmei; Drake, Richard L.; Sessler, Daniel I.; Turan, Alparslan, Regurgitation and pulmonary aspiration during cardio-pulmonary resuscitation (CPR) with a laryngeal tube : a pilot crossover human cadaver study, "PloS One", 2019, Vol. 14 no. 2.
  Dostępne online
 202. Ruetzler, Kurt; Madziała, Agnieszka; Madziała, Marcin; Pruc, Michał; Dunder, Dominika, Attitudes of firefighters towards the use of supraglottic airways devices, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37, Iss. 7, s. 1392-1393.
  Dostępne online
 203. Ruetzler, Kurt; Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Czekajlo, Michael, Novel method of infant chest compression : does the arrangement of the thumbs matter?, "American Journal of Emergency Medicine", 2019, Vol. 37 no. 4, s. 769-770.
 204. Russell, King, Diverse, fragile and fragmented: the new map of European migration, "Central and Eastern European Migration Review", 2019, Vol. 8, no. 1, s. 9-32.
  Dostępne online
 205. Rycak, Magdalena Barbara, Employee's obligation to submit to preventive tests for sobriety, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", 2019, 26 nr 4, s. 389-401.
  Dostępne online
 206. Rycak, Magdalena Barbara, Ochrona zatrudnionych w transporcie drogowym, w: System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran; autorzy Maria Bosak-Sojka, Antoni Dral, Izabela Florczak, Monika Gładoch, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Magdalena Kuba, Tadeusz Kuczyński, Małgorzata Kurzynoga, Monika Latos-Miłkowska, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Andrzej Patulski, Jan Piątkowski, Łukasz Pisarczyk, Joanna Połatyńska, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Ewa Staszewska, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka, Janusz Żołyński, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 525-541.
  ISBN 978-83-8160-310-2
 207. Rycak, Magdalena Barbara, Praca tymczasowa jako przykład liberalizacji prawa prac w: Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Antonio Recchia, Claudio Schiavone, Stefano Caffio, Giovanni Bianco, Izabela Florczak, Mirosław Włodarczyk, Tomasz Niedziński, Kamila Naumowicz, Adriana Sylwia Bartnik, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, s. 126-136.
  ISBN 978-83-64054-51-8
 208. Rycak, Magdalena Barbara;  Pisarczyk, Łukasz, Prawo do wypoczynku w: System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Maria Bosak-Sojka, Antoni Dral, Izabela Florczak, Monika Gładoch, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Magdalena Kuba, Tadeusz Kuczyński, Małgorzata Kurzynoga, Monika Latos-Miłkowska, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Andrzej Patulski, Jan Piątkowski, Łukasz Pisarczyk, Joanna Połatyńska, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Ewa Staszewska, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka, Janusz Żołyński, Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 479-519.
  ISBN 978-83-8160-310-2
 209. Safiejko, Kamil; Malysz, Marek; Szarpak, Lukasz; Ladny, Jerzy Robert; Epidemiology of Limb Injuries in paediatric patients receiving care from Emergency Medical Service teams: descriptive analysys, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 4, s. 151-157.
  Dostępne online
 210. Schizofrenia - kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe : model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną, autorzy - zespół redakcyjny: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Przemysław Sielicki, Jakub Gierczyński, Andrzej Śliwczyński, Ewa Karczewicz, Hanna Zalewska, Anna Drapała ; redakcja naukowa: Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 184 s.
  ISBN 978-83-64054-61-7
  Dostępne online
 211. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Comments in relation to the resolution of the Supreme Court of 19 Octo-ber 2018, III CZP 45/18, "Ius Novum", 2019, Vol. 13, no 4, s. 210-232.
  Dostępne online
 212. Sieradzka, Małgorzata, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019, XX, 134 s.
  ISBN 978-83-8158-162-2
  ISBN 978-83-8158-163-8 (e-book)
 213. Sierak, Jacek; Bitner, Michał; Gałązka, Andrzej; Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Grzymała, Zbigniew; Dziczek, Magdalena; Krysiuk, Cezary, Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego do roku 2020 i po 2020 r. w zakresie wybranych rodzajów infrastruktury oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi: raport końcowy badania, Warszawa : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, 270 s.
  ISBN 9788376106854
 214. Sierak, Jacek, Efektywność zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, w: Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, pod red. Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019, s. 653-[670].
  ISBN 978-83-62250-42-4
 215. Sierak, Jacek, Komunalna luka infrastrukturalna a możliwości budżetowe gmin w jej ograniczaniu, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019, 478 s.
  ISBN 978-83-8030-288-4
 216. Słaby, MateuszPraktyczne problemy stosowania przepisów o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości komercyjnych w Polsce w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 91-102.
  ISBN 978-83-64054-63-1
  ISBN 978-83-64054-66-2 (ebook)
 217. Smereka, Jacek; Aluchna, Marcin; Aluchna, Alicja; Puchalski, Marcin; Wroblewski, Pawel; Checinski, Igor; Leskiewicz, Marcin; Szarpak, Lukasz, Medical emergencies in dental hygienists' practice, "Medicine", 2019, Vol. 98 no. 30, s. 1-5.
  Dostępne online
 218. Smereka, Jacek; Aluchna, Marcin; Aluchna, Alicja; Szarpak, Łukasz, Preparedness and attitudes towards medical emergencies in the dental office among Polish dentists, "International Dental Journal", 2019, Vol. 69 no. 4, s. 321-328.
 219. Smereka, Jacek; Iskrzycki, Łukasz; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Bielski, Karol; Frass, Michael; Robak, Oliver; Ruetzler, Kurt; Czekajlo, Michael; Rodriguez-Nunez, Antonio; López-Herce, Jesús; Szarpak, Łukasz, The effect of chest compression frequency on the quality of resuscitation by lifeguards: a prospective randomized crossover multicenter simulation trial, "Cardiology Journal", 2019, Vol. 26, Nr 6, s. 769-776.
  Dostępne online 
 220. Smereka, Jacek; Madziala, MarcinDunder, DominikaMakomaska-Szaroszyk, Elzbieta; Szarpak, LukaszComparison of Miller laryngoscope and UEScope videolaryngoscope for endotracheal intubation in four pediatric airway scenarios : a randomized, crossover simulation trial, "European Journal of Pediatrics", 2019, Vol. 178 no. 6, s. 937-945.
  Dostępne online
 221. Smereka, Jacek; Madziała, Marcin; Szarpak, Łukasz, Comparison of two infant chest compression techniques during simulated newborn cardiopulmonary resuscitation performed by a single rescuer: a randomized, crossover multicenter trial, "Cardiology Journal", 2019, Vol. 26, Nr 6, s. 761-768 
  Dostępne online
 222. Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Czekajlo, Michael; Abelson, Anna; Zwolinski, Piotr; Plusa, Tadeusz; Dunder, Dominika; Dabrowski, Marek; Wisniewska, Zuzanna; Robak, Oliver; Frass, Michael; Sivrikaya, Ulufer; Ruetzler, Kurt, The TrueCPR device in the process of teaching cardiopulmonary resuscitation : a randomized simulation trial, "Medicine", 2019, Vol. 98 no. 27.
  Dostępne online
 223. Sowizdraniuk, Joanna; Smereka, Jacek; Ladny, Jerzy Robert; Kaserer, Alexander; Palimonka, Krzysztof; Ruetzler, Kurt; Skierczynska, AgnieszkaSzarpak, Lukasz, ECG pre-hospital teletransmission by emergency teams staffed with an emergency physician and paramedics and its impact on transportation and hospial admission, "Medicine", 2019, Vol. 98 no. 34.
  Dostępne online
 224. Stankowski, Tomasz; Aboul-Hassan, Sleiman Sebastian; Seifi-Zinab, Farzaneh; Fritzsche, Dirk; Misterski, Marcin; Sazdovski, Ivan; Marczak, Jakub; Szymańska, Anna; Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt; Ahuja, Sanchit; Perek, Bartłomiej, Descriptive review of patent ductus arteriosus ligation by video-assisted thoracoscopy in pediatric population : 7-year experience, "Journal of Thoracic Disease", 2019, Vol. 11 no. 6, s. 2555-2563.
  Dostępne online
 225. Stefańska, Blanka Julita, Aggravation of crimes against property due to features of the subject of committed act, "Ius Novum", 2019, Vol. 13 no. 3, s. 32-56.
  Dostępne online
 226. Stefańska, Blanka Julita, Dodatkowy okres do zarządzenia wykonania kary, "Ius Novum", 2019, nr 1, s. 89-101.
  Dostępne online
 227. Stefańska, Blanka Julita, Granica początkowa biegu terminu przedawnienia, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 462-464.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 228. Stefańska, Blanka Julita, Odpowiedzialność za przestępstwo poplecznictwa współsprawcy, podżegacza lub pomocnika, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 478-480.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 229. Stefańska, Blanka Julita, Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w postępowaniu karnym wykonawczym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 582-583.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 230. Stefańska, Blanka Julita, Organ uprawniony do reprezentowania jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 591-592.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 231. Stefańska, Blanka Julita, Pojęcie „pracownik” w rozumieniu art. 218 § 1a k.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 473-476.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 232. Stefańska, Blanka Julita, Pojęcie „przeważająca działalność” w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 596-598.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 233. Stefańska, Blanka Julita, Pojęcie „uzasadniona przyczyna” w rozumieniu art. 138 k.w., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 593-596.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 234. Stefańska, Blanka Julita, Pojęcie „wybryk” w rozumieniu art. 51 § 1 k.w., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 589-591.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 235. Stefańska, Blanka Julita, Tożsamość roszczenia będącego przedmiotem orzeczenia cywilnego z roszczeniem wynikającym z przestępstwa, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 539-542.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 236. Stefańska, Blanka Julita, Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w razie wniesienia apelacji przez więcej niż jednego przedstawiciela procesowego strony, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 557-558.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 237. Stefańska, Blanka Julita, Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 558-560.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 238. Stefańska, Blanka Julita, Zbieg zniesławienia i fałszywego oskarżenia, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, s. 477-478.
  ISBN 978-83-64878-78-7
 239. Stefański, Ryszard A., Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do art. 167-296, stan prawny na 1 listopada 2018 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, 1279, [1] s.
  ISBN 978-83-8124-549-4
 240. Stefański, Ryszard A., Poszukiwanie oskarżonego listem gończym, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat : proces karny sensu largo : rzeczywistość i wyzwania : księga jubileuszowa profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa Radosław Olszewski oraz Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Warszawa. - Łódź : Wolters Kluwer : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 380-399. 
  ISBN 978-83-8160-925-8 
  ISBN 978-83-8142-492-9
 241. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń 2017 r., "Ius Novum", 2019, nr 1, s. 65-88.
  Dostępne online
 242. Stefański, Ryszard A., Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber for 2017 concerning criminal procedure law, "Ius Novum", 2019, Vol. 13 no. 3, s. 78-96.
  Dostępne online
 243. Strzała, Karol, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika - realne narzędzie do obrony swoich praw czy martwy przepis?, w: Prawo a nowoczesność : wyzwania, problemy, nadzieje, redakcja Anna Hrycaj, Aneta Łazarska, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s. 119-130. 
  ISBN 978-83-64054-66-2
 244. Strzelczyk, Ryszard, Prawo obrotu nieruchomościami, 4. wyd., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019, XIV, [4], 239 s.
  ISBN 978-83-8158-659-7
  ISBN 978-83-8158-660-3 (e-book)
 245. Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2018, pod redakcją Jacka Kosonogi, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, 603 s.
  ISBN 978-83-64878-78-7
  Dostępne online
 246. Szarpak, Agnieszka, Organization of trauma centres in Poland, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 55-59.
  Dostępne online
 247. Szarpak, AgnieszkaBielski, KarolMadziala, MarcinSzarpak, ŁukaszOrganization of medical rescue system in Poland = Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce, "International Review of Medical Practice", 2019, Vol. 25 no. 2, s. 75-82.
 248. Szarpak, Łukasz; Smereka, J.; Ladny, J. R.; Ruetzler, K., Letters to the editior "The thumbs angle used in the novel infant chest compression technique (new two-thumb technique, nTTT) can influence the quality parameters of resuscitation": El ángulo de pulgares que usa una nueva técnica de masaje cardíaco en lactantes (nTTT) puede influir en los parámetros de calidad de la reanimación, "Medicina Intensiva", 2019, Vol. 43, no. 6, s. 387-387.
 249. Szarpak, Łukasz; Smereka, J.; Ladny, J. R.; Ruetzler, K., The thumbs angle used in the novel infant chest compression technique (new two-thumb technique, nTTT) can influence the quality parameters of resuscitation = El àngulo de pulgares que usa una nueva técnica de masaje cardíaco en lactantes (nTTT) puede influir en los parámetros de calidad de la reanimación, "Medicina Intensiva", 2019, Vol. 43 no. 6, s. 387-388.
 250. Szarpak, Lukasz; Smereka, Jacek; Ruetzler, Kurt, Targeted temperature management : state of the art, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 68-73.
  Dostępne online
 251. Szustakiewicz, Przemysław; Bielski, Karol, Head of a ward as a person performing a public 
  function in the light of Act on access to public information, "Ius Novum", 2019, Vol. 13 nr 2, s. 194-206.
  Dostępne online
 252. Szymczak, Zbigniew; Michalski, Paweł; Dudek, Jan; Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Burczy, Michał; Burczy, Jacek, Finegoldia magna the cause of hip revision surgery : a two case report, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2019, T. 47 nr 279, s. 99-102.
  Dostępne online
 253. The Intermarium as the Polish-Ukrainian linchpin of Baltic-Black Sea cooperation, ed. by Ostap Kushnir, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, XI, [1], 210 s.
  ISBN 1-5275-2712-3
  ISBN 978-1-5275-2712-6
 254. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Wołoszyn, Natalia; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, Association between handgrip strength, mobility, leg strength, flexibility, and postural balance in older adults under long-term care facilities, "BioMed Research International", 2019, Vol. 2019, s. 1-9. 
  Dostępne online
 255. Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Ćwirlej-Sozańska, Wołoszyn, Natalia; Sozański, Bernard; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, Gender differences in postural stability in elderly peopleunder institutional care, "Acta of Bioengineering and Biomechanics", 2019, Vol. 21 No. 2, s. 1-9.
  Dostępne online
 256. Wojtysiak, Piotr; Zajdel-Całkowska, Justyna; Szulc, Michał; Kaleta, Dorota, Prevalence of smoking among pregnant women, "Journal of Health Study and Medicine", 2019, nr 3, s. 123-145.
  Dostępne online
 257. Zaborowski, Marcin, Central Europe and European defence integration: GLOBSEC European security initiative, Bratislava : GLOBSEC, 2019, 14 s.
  Dostępne online
 258. Zaborowski, Marcin, Tragic past, divergent future?: Germany and Poland w: Germany's new partners : bilateral relations of Europe's reluctant reader, Sven Bernhard Gareis, Matthew Rhodes (eds.), Opladen : Verlag Barbara Budrich, 2019, s. 59-70.
  ISBN 978-3-8474-2184-9
  ISBN 978-3-8474-1210-6
 259. Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce, autorzy - zespół redakcyjny: Adam Twarowski, Jerzy Gryglewicz, Marzena Domańska-Sadynica ; redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka ; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019, 72 s.
  ISBN 978-83-64054-83-9
  Dostępne online
 260. Złamańczuk, Paweł, Kontrola i odpowiedzialność, w: Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej : jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania, red. Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak, Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019, s. 179-190.
  ISBN 978-83-66067-66-0
 261. Złamańczuk, Paweł, Reklama produktów leczniczych, w: Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej : jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania, red. Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak, Wrocław : Edra Urban & Partner, 2019, s. 191-196.
  ISBN 978-83-66067-66-0
 262. Znyk, Małgorzata; Polańska, Kinga; Wojtysiak, Piotr; Szulc, Michał; Bąk-Romaniszyn, Leokadia; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Zajdel-Całkowska, Justyna; Kaleta, Dorota, Predictors of counselling related to a healthy lifestyle carried out by a general practitioner, "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2019, Vol. 16, Iss. 22, s. 1-15
  Dostępne online

2018

 1. 25 wykładów o migracjach, red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, 429, [1] s.
  ISBN 978-83-7383-551-1
 2. Anacka, Marta; Fihel, Agnieszka; Okólski, Marek, Niedokończone przejście migracyjne, w: Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro, red. nauk. Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 85-[108].
  ISBN 978-83-235-3384-9 (druk)
  ISBN 978-83-235-3392-4 (pdf online)
  ISBN 978-83-235-3201-9 (e-pub)
  ISBN 978-83-235-3209-5 (mobi)
 3. Anacka, Marta; Okólski, Marek, Migracje : pojęcia i metoda, w: 25 wykładów o migracjach, red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, s. 15-[32].
  ISBN 978-83-7383-551-1
 4. Anacka, Marta; Okólski, Marek, Przyszłość migracji i sposoby jej przewidywania, w: 25 wykładów o migracjach, red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, s. 142-[154].
  ISBN 978-83-7383-551-1
 5. Baranowska, Alicja; Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz; Białowąs, Wojciech; Rybarczyk, Marek, Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 4, s. 135-140.
 6. Baranowska, Alicja; Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz, Ropnie w okolicy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - opis przypadku, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, Tom 44, Nr 260, s. 64-67.
 7. Baranowska, Alicja; Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Szymczak, Zbigniew; Rybarczyk, Marek; Białowąs, Wojciech, Czynniki ryzyka i biomarkery choroby zwyrodnieniowej stawów, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 2, s. [59]-64.
 8. Baranowski, Paweł; Płusa, Tadeusz; Baranowska, Alicja, Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, Tom 44, Nr 260, s. 82-85.
 9. Beck, Krzysztof, Determinants of intra-industry trade : an investigation with BMA for the European Union, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 46-52.
 10. Beck, Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych : analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Cz. 2, Wyniki estymacji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 1, s. 19-52.
  Dostępne online
 11. Beck, Krzysztof, Intra- vs inter-industry trade: a robust analysis of the determinants of the different trade types, "Economic and Social Development", 2018, nr 33, s. 118-126.
  Dostępne online
 12. Besh, Olesia; Besh, Dmytro; Sorkopud, Olena; Kondratiuk, Marta; Slaba, Oksana; Zhakun, Irina; Strilchuk, Larysa; Ładny, Jerzy Robert; Rafałowicz, Barbara; Szarpak, Łukasz; Gałązkowski, Robert, Nadolny, Klaudiusz, Asit as the component of bronchial asthma's therapy can improve the adherence to the treatment = Asit jako istotny składnik skutecznej terapii astmy oskrzelowej, "Wiadomości Lekarskie", 2018, R. 71 nr 4, s. 849-854.
 13. Bialka, Szymon; Copik, Maja; Daszkiewicz, Andrzej; Rivas, Eva; Ruetzler, Kurt; Szarpak, Lukasz; Misiolek, Hanna, Comparison of different methods of postoperative analgesia after thoracotomy : a randomized controlled trial, "Journal of Thoracic Disease", 2018, Vol. 10 no. 8, s. 4874-4882.
  Dostępne online
 14. Bialka, Szymon; Copik, Maja; Rybczyk, Katarzyna; Owczarek, Aleksander; Jedrusik, Ewa; Czyzewski, Damian; Filipowski, Marek; Rivas, Eva; Ruetzler, Kurt; Szarpak, Lukasz; Misiolek, Hanna, Assessment of changes of regional ventilation distribution in the lung tissue depending on the driving pressure applied during high frequency jet ventilation, "BMC Anesthesiology", 2018, vol. 18.
  Dostępne online
 15. Bielski, Andrzej; Evrin, Togay; Gawel, Waclaw; Kosiacka, Karolina; Szarpak, LukaszThe knowledge and attitude of last year medical students towards supraglottic airway devices = Wiedza i postawy studentów medycyny na temat nadgłośniowych urządzeń do wentylacji, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 2, s. 72-75.
  Dostępne online
 16. Bielski, Andrzej; Madziała, Marcin; Bielski, Karol; Smereka, Jacek; Nadolny, Klaudiusz; Szarpak, Łukasz, Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: a randomized, crossover, manikin trial = Intubacja na ślepo z zastosowaniem maski krtaniowej iGEL wykonywana przez lekarzy stażystów : randomizowane, krzyżowe badanie symulacyjne, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31, nr 3, s. 128-132.
  Dostępne online
 17. Bielski, Andrzej; Rivas, Eva; Ruetzler, Kurt; Smereka, Jacek; Puslecki, Mateusz; Dabrowski, Marek; Ladny, Jerzy R.; Frass, Michael; Robak, Oliver; Evrin, Togay; Szarpak, Lukasz, Comparison of blind intubation via supraglottic airway devices versus standard intubation during different airway emergency scenarios in inexperienced hand : randomized, crossover manikin trial, "Medicine", 2018, Vol. 97 no. 40.
  Dostępne online
 18. Bienkowski, Wojciech; Prokopowicz, Adam K., President Donald J. Trump's economic plan to come up Trumps : initial thoughts and reflections, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2018, T. 19 z. 2 cz. 2, s. 267-280.
  Dostępne online
 19. Bieńkowski, Wojciech, Economic and social aspects of D. Trump's politics : case of Obamacare reform, w: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, pod red. nauk. Stanisława Lisa, Kazimierza Zielińskiego ; współpraca Maria Urbaniec, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. [221]-239.
  ISBN 978-83-65907-15-8 (oprawa miękka)
  ISBN 978-83-65907-16-5 (pdf online)
 20. Bieńkowski, Wojciech; Prokopowicz, Adam K., Fair and free trade actions in the President Trump's economic program (TEP), "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 2018, R. 22 nr 1, s. 65-80.
  Dostępne online
 21. Blanco, Jesus; Madziala, MarcinSzalast, Patrycja, Which chest compression technique is more faitguing for rescuer?, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 4, s. 150-151.
  Dostępne online
 22. Blek, Natasza; Szarpak, Lukasz; Drejza, Michalina, The use of digital technologies in stroke management in the world : an analysis of examples = Technologie cyfrowe wykorzystywane w opiece nad pacjentami z udarami : analiza przypadków na świecie, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 361-365.
  Dostępne online
 23. Bogusławski, Adrian, Samowola budowlana : grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora, w: Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. nauk. Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, s. [203]-215.
  ISBN 978-83-231-3879-2
 24. Boratyńska, Katarzyna T.; Czarnecki, Paweł; Koper, Radosław; Kosonoga, Jacek; Mamak, Kamil; Raglewski, Janusz; Rogoziński, Piotr; Sadło-Nowak, Agnieszka; Sakowicz, Andrzej; Stachurski, Dariusz; Światłowski, Andrzej; Wąsek-Wiaderek, Małgorzata, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz, stan prawny na 1 listopada 2017 r., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, XIX, [1], 686 s.
  ISBN 978-83-255-7375-1
  ISBN 978-83-255-9541-8
 25. Borowy, Michał; Gozdowski, Dariusz; Weremczuk, Arkadiusz; Dahl, Martin, System monitoringu masowych szkód w uprawach rolnych wywołanych anomaliami pogodowymi w Polsce : propozycja udoskonalenia, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 2018, nr 124, s. 79-91.
  Dostępne online
 26. Braun, Tomasz, An appetite for legal risks : managing legal and regulatory compliance in financial institutions, "Law Journal", 2018, Vol. 23 no. 2, s. 39-52.
 27. Braun, Tomasz, Przestępczość w międzynarodowym obrocie gospodarczym, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, red. nauk. Brunon Hołyst, Norbert Malec, Zbigniew M. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. [767]-782.
  ISBN 978-83-01-20469-3
 28. Braun, Tomasz, Uwagi o studiach prawniczych i aplikacjach z perspektywy współczesnych oczekiwań rynku, "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", 2018, T. 10 nr 3, s. 159-177.
  Dostępne online
 29. Brzeziński, Piotr, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawach połączonych C-203/15 i C-698/15, w: Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 77-84.
  ISBN 978-83-64054-07-5
 30. Buczkowski, Piotr; Puslecki, Mateusz; Walczak, Maciej; Kulesza, Jerzy; Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Bocianski, Michal; Jemielity, Marek, Descending aorta dissection with angina treated successfully by stent graft implantation : letter to the editor, "Cardiology Journal", 2018, Vol. 25 no. 6, s. 751-752.
  Dostępne online
 31. Chabior, Bartosz, Communisation of state property and PKP property enfranchisement : comments on the Supreme Administrative Court ruling of 27 February 2017, I OPS 2/16, "Ius Novum", 2018, nr 3, s. 153-181.
  Dostępne online
 32. Chojan, Adrian, From strategy to improvisation : Poland's eastern policy in 2016-2018, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 2018, Vol. 16 no. 4, s. 107-123.
 33. Ciepła, Helena, The transformation of the right of perpetual usufruct into ownership, "Prawo w Działaniu", 2018, nr 36, s. 18-43.
 34. Ciepła, Helena; Brzeszczyńska, Stella, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 1213 s.
  ISBN 978-83-8124-379-7
 35. Ciepła, Helena; Pytlewska-Smółka, Mirosława, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe : w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 463 s.
  ISBN 978-83-8124-618-7
 36. Ciepła, Helena; Pytlewska-Smółka, Mirosława, Ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach jednorodzinnych po 11.09.2017 r., "Rejent", 2018, R. 28 nr 3, s. 9-26.
 37. Ciesielska, MariaDziałalność Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich w okresie dwudziestolecia międzywojennego w świetle dostępnych dokumentów, w: Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939, red. nauk. Bożena Urbanek, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2018, s. 327-[351].
  ISBN 978-83-7545-891-6
 38. Czyżewski, Łukasz; Frelik, Paulina; Wyzgał, Janusz; Szarpak, Łukasz, Evaluation of quality of life and severity of depression, anxiety, and stress in patients after kidney transplantation, "Transplantation Proceedings", 2018, Vol. 50, no. 6, s. [1733]-1737.
  Dostępne online
 39. Czyżewski, Lukasz; Moczulski, Grzegorz; Kozluk, Marek; Daniluk, Dariusz; Beczek, Dawid; Karpiarz, Artur; Panasewicz, Pawel; Izdebski, Krzysztof; Czarnocki, Dominik; Tomaszewski, Karol; Siemieniuk, Emilian; Sobieski, Adam; Michalak, Jaroslaw; Wereda, Damian; Mielczarek, Kamil; Madziala, Marcin, Empathy and burnout syndrome in the practice of emergency services - pilot study, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3, Nr 1, s. 5-11.
  Dostępne online
 40. Dahl, Martin, Germany and the Common Security and Defence Policy, "Studia Europejskie", 2018, R. 22 nr 4, s. 85-96.
  Dostępne online
 41. Dahl, Martin, Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej, "Studia Europejskie", 2018, R. 22 nr 2, s. 59-[72].
  Dostępne online
 42. Dahl, Martin, Ordoliberal roots of ecological market economy, "Review of Economic and Business Studies", 2018, Vol. 11 no. 2, s. 115-129.
  Dostępne online
 43. Dahl, Martin, Pomoc rozwojowa jako instrument polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, "Rocznik Polsko-Niemiecki", 2018, nr 26, s. 73-85.
 44. Dahl, Martin, Wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej, "Roczniki Nauk Społecznych", 2018, T. 10, nr 3, s. 33-44.
  Dostępne online
 45. Dahl, Martin; Gwoździewicz, Sylwia, Education system in Poland : regulation and implementation of integrated qualification system, "Ekonomisti", 2018, Vol. 14 no. 4.
  Dostępne online
 46. Daniłosio, Marek; Wysocki, Jarosław; Prus, Monika, Występowanie bezsenności wśród chorych z rozpoznaniem obturacyjnego bezdechu sennego = Occurrence of insomnia among patients with diagnosed obstructive sleep apnea, "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny", 2018, t. 7 nr 1, s. 16-23.
 47. Dąbrowski, Jacek, Naruszenie zasady prędkości bezpiecznej (art. 19 ust. 1 p.r.d.) jako znamię przestępstwa wypadku drogowego, w: Odpowiedzialność za wypadki drogowe : aspekty karnoprawne i procesowe, pod red. Wiesława Juchacza, Dariusza Kali, Igora Zgolińskiego, Inowrocław : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, 2018, s. 131-154.
  ISBN 978-83-952584-0-4
 48. Dąbrowski, Marek; Klosiewicz, Tomasz; Sip, Maciej; Zalewski, Radoslaw; Dabrowska, Agata; Wieczorek, Wojciech; Rut, Andrzej; Mandecki, Michał; Bielski, Karol; Ladny, Jerzy Robert; Szarpak, LukaszOstatnia bitwa : co więcej możemy zrobić, by wygrać z zatrzymaniem krążenia? : doniesienie wstępne = The final battle : what more can we do to be victorious with cardiac arrest? : preliminary data, "Anestezjologia i Ratownictwo", 2018, nr 2, s. 5-10.
 49. Domaradzki, Spasimir, Exploring Deeuropeanization, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 552-555.
 50. Domaradzki, SpasimirLustration in Poland, w: Understanding Central Europe, edited by Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski, London ; New York : Routledge, 2018, s. [395]-403.
  ISBN 978-1-315-15773-3 (ebk)
  ISBN 978-0-415-79159-5 (hbk)
 51. Domaradzki, Spasimir, Rosja na Bałkanach w nowej zimnej wojnie, w: Lepiej nie będzie? : Europa w dobie przesilenia, pod red. Agaty Supińskiej, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018, s. 141-160.
  ISBN 978-83-66112-08-7
 52. Domaradzki, Spasimir, Rozszerzająca się Unia Europejska w obliczu wyzwań praworządności, w: Polska w Unii Europejskiej : nowe wyzwania, pod red. Jana Barcza, Spasimira Domaradzkiego, Rafała Kuligowskiego, Marcina Szewczyka, Elizy Szklarczyk-Amati, Warszawa : Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce ; Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2018, s. [68]-81.
  ISBN 978-92-79-74154-8 (print)
  ISBN 978-92-79-74153-1 (PDF)
  ISBN 978-92-79-74152-4 (ePUB)
  Dostępne online
 53. Doprawdy litość to zbrodnia : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, pod red. Brunona Hołysta oraz Jerzego Dużego, Piotra Grzegorczyka, Zbigniewa Wardaka, Damiana Wąsika, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, 933, [2] s.
  ISBN 978-83-8142-221-5
  e-ISBN 978-83-8142-222-2
 54. Dróżdż, Mateusz, Charakter zakazu klubowego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, "Glosa", 2018, nr 4, s. 109-116.
 55. Dróżdż, Mateusz, Kompetencje prezydenta miasta, wójta oraz burmistrza na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Prawo. Sport. Finanse : pomiędzy integralnością autonomicznych regulacji w sporcie a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, red. Arkadiusz Ciołek, Jan Wnorowski, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe "Ius et Sport", 2018, s. [57]-68.
  ISBN 978-83-63397-51-7
 56. Dróżdż, Mateusz, Travel of an organized group of fans and their transportation, "Ius Novum", 2018, nr 1, s. 101-112.
  Dostępne online
 57. Dudek, Diana; Hrycaj, Anna, Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego małżonków w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej, "Monitor Prawa Handlowego", 2018, nr 4, s. 18-29.
 58. Dudek, Maciej; Szarpak, Lukasz; Kranc, Kacper; Pruc, Michal; Dabrowski, Marek; Zwolinska, Beata, Focused assessment with sonography in trauma as a diagnostic procedure in prehospital medicine = Badanie ultrasonograficzne FAST jako procedura diagnostyczna w medycynie przedszpitalnej, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 353-357.
  Dostępne online
 59. Dudek, MaciejSzarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt, Application of interventional ultrasound in emergency medicine conditions, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 4, s. 137-147.
  Dostępne online
 60. Działo, Joanna, Skutki stabilizacyjnej polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego : próba oceny, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 1, s. 53–82.
  Dostępne online
 61. Dzierżanowski, Włodzimierz, Kontrola kwalifikowalnych wydatków ze środków UE, w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. nauk. Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 137-141.
  ISBN 978-83-64054-31-0
 62. Dzierżanowski, Włodzimierz, Pomoc publiczna dla portów lotniczych, "infolotnicze", 2018, s. 1-20.
  Dostępne online
 63. Dzierżanowski, Włodzimierz, Powiązania ekonomiczne zamawiającego i wykonawcy jako przesłanka niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia publicznego w prawie krajowym i unijnym, "Prawo Europejskie w Praktyce", 2018, nr 7/8, s. 31-34.
 64. Dzierżanowski, Włodzimierz, Prawo do sądu w zamówieniach publicznych, stan prawny na 31 lipca 2018 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 346 s.
  ISBN 978-83-8124-830-3
 65. Dzierżanowski, Włodzimierz, Rozwiązania równoważne umów o zamówienie publiczne, "Budownictwo i Prawo", 2018, R. 21 nr 3, s. 33-36.
 66. Dzierżanowski, Włodzimierz; Jerzykowski, Jarosław; Stachowiak, Małgorzata, Prawo zamówień publicznych : komentarz, 7. wyd., stan prawny na 1 października 2017 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 1553, [1] s.
  ISBN 978-83-8107-831-3
 67. Evrin, Togay; Bielski, KarolKranc, KacperDunder, Dominika; Dabrowski, Marek; Madziala, Marcin, Should we look for new methods of chest compressions in newborns and infants? = Czy powinniśmy poszukiwać nowych metod kompresji klatki piersiowej u niemowląt i noworodków?, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 5, s. 301-302.
  Dostępne online
 68. Evrin, Togay; Madziała, Marcin, iGEL vs laryngeal tube for airway management during a normal airway scenario, "American Journal of Emergency Medicine", 2018, Vol. 36, Iss. 10, s. 1906–1907.
  Dostępne online
 69. Evrin, Togay; Rusin, MikolajKacprzyk, DawidWieczorek, KatarzynaKulak, KlaudiaMalysz, Marek, Supraglottic airway devices - a conceit or the future of airway management? : letter to the editor, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 3, s. 106-107.
  Dostępne online
 70. Fihel, Agnieszka; Okólski, Marek, Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństwa, w: Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro, red. nauk. Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 22-[64].
  ISBN 978-83-235-3384-9 (druk)
  ISBN 978-83-235-3392-4 (pdf online)
  ISBN 978-83-235-3201-9 (e-pub)
  ISBN 978-83-235-3209-5 (mobi)
 71. Fiszer, Józef M., Bilans dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jej perspektywy w XXI wieku, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 2, s. 255-273.
  Dostępne online
 72. Fiszer, Józef M., Pozytywne i negatywne aspekty działalności państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2018, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 4(63), s. 208-234.
  Dostępne online
 73. Florczak, Ewelina; Gardziński, TomaszSocial innovations in the aspect of the social economy = Innowacje społeczne w aspekcie gospodarki społecznej = Social'nye innovacii v kontekste social'noj èkonomiki, "International Journal of New Economics and Social Sciences", 2018, no. 1, s. 101-116.
  Dostępne online
 74. Frass, Michael; Robak, Oliver; Smereka, Jacek; Dabrowska, Agata; Dabrowski, Marek; Czekajlo, Michael; Gawel, Wladyslaw; Szarpak, Lukasz, Securing the airway patency by firefighters with the use of combitube : a pilot data, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 2, s. 1-5.
  Dostępne online
 75. Gałęzowski, Marek, Czasopismo "Panteon Polski" i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz, "Studia Medioznawcze", 2018, nr 4, s. 91-104.
  Dostępne online
 76. Gardziński, Tomasz; Florczak, Ewelina, Social market economy in the light of sustainable development of the European Union, "Naukovìj vìsnik Černìvec'kogo unìversitetu. Ekonomìka", 2018, vyp. 800, s. 3-10.
  Dostępne online
 77. Gawrońska-Nowak, Bogna, Opinia publiczna jako czynnik kształtowania polityki handlowej na przykładzie CETA, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 2018, R. 22 nr 1, s. 113-123.
  Dostępne online
 78. Gmaj, Katarzyna, Inspired by Thomas and Znaniecki : do we observe the formation of a new Polish-Norwegian society, "Sociology Study", 2018, Vol. 8 no. 3, s. 103-111.
  Dostępne online
 79. Gmaj, Katarzyna, "Oswajanie" Norwegii : wzory osiedleńcze polskich migrantów w Norwegii, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", 2018, nr 1, s. 163-188.
  Dostępne online
 80. Gmaj, Katarzyna; Iglicka, Krystyna, Immigrant voters in Poland – being just "right behind the corner", "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 3, s. 228-257.
  Dostępne online
 81. Gmaj, Katarzyna; Iglicka, Krystyna, The story of the icy paradise : Polish migration to Norway after the EU enlargement (2004) in the light of research and statistical data, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 156-161.
 82. Gorczyca, Damian; Makomaska-Szaroszyk, Elzbieta; Szarpak, Lukasz; Kranc, Kacper, Mass spectrometry as a potential technique for clinical medicine = Spektometria mas jako potencjalna technika w medycynie klinicznej, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 366-369.
  Dostępne online
 83. Górny, Agata; Kaczmarczyk, Paweł; Szulecka, Monika; Bitner, Maciej; Okólski, Marek; Siedlecka, Urszula; Stefańczyk, Aneta, Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców, Warszawa : WiseEuropa ; Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Migracjami, 2018, 170, [2] s.
  Dostępne online (link 1)
  Dostępne online (link 2)
 84. Grzymski, JanCivil society as a jargon : Central European experience of civic activity after 1989, w: Understanding Central Europe, edited by Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski, London ; New York : Routledge, 2018, s. [318]-326.
  ISBN 978-1-315-15773-3 (ebk)
  ISBN 978-0-415-79159-5 (hbk)
 85. Grzymski, Jan, Europa wyobrażona : język i interpretacje, "Sprawy Międzynarodowe", 2018, nr 2, s. 105-122.
 86. Grzymski, Jan, Europe's borders and neighbourhood : governmentality and identity, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 589-594.
 87. Guzek, Marian, Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, 194 s.
  ISBN 978-83-64054-23-5
 88. Guzek, Marian, The western world on the slippery slope, Poznan : Bonami, 2018, 225 s.
  ISBN 978-83-62298-93-8
 89. Gwoździewicz, Sylwia; Prokopowicz, Dariusz; Grzegorek, Jan; Dahl, MartinApplication of data base systems big data and business intelligence software in integrated risk management in organization = Zastosowanie systemów bazodanowych big data i aplikacji analityki biznesowej w procesach zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji = Primenenie sistem baz dannyh big data i priloženij dlâ analiza biznes-dannyh v integrirovannom upravlenii riskami v organizacii, "International Journal of New Economics and Social Sciences", 2018, no. 2, s. 43-56.
  Dostępne online
 90. Hady, Hady Razak; Golaszewski, Piotr; Wozniewska, Paulina; Soldatow, Maria, Lapinski, Jacek; Czerniawski, Mikolaj; Diemieszczyk, Inna; Szarpak, Lukasz; Dadan, Jacek; Ladny, Jerzy Robert, Surgical treatment of incisional hernia - own material = Postępowanie chirurgiczne w leczeniu przepuklin pooperacyjnych - materiał własny, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 5, s. 265-268.
  Dostępne online
 91. Hady, Hady Razak; Pawluszewicz, Patrycja; Soldatow, Maria; Dadan, Jacek; Wojciak, Pawel; Swidnicka-Siergiejko, Agnieszka; Knas, Malgorzata; Szarpak, Lukasz; Kretowski, Adam; Ladny, Jerzy Robert, Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients = Analiza wpływu laparoskopowej regulowanej opaski żołądkowej na BMI, gospodarkę węglowodanową i lipidową u otyłych pacjentów, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 2, s. 76-80.
  Dostępne online
 92. Harasimiuk, Dominika, EU citizenship : an element of national European identity or simply an additional status of member states' citizens?, "Law Journal", 2018, Vol. 23 no. 2, s. 25-38.
 93. Hollender, Henryk; Janowska, Agnieszka, Katalogowanie jako tworzenie punktów dostępu a zasada neutralności bibliotekarza, "Biuletyn EBIB", 2018, nr 2, s. 1-16.
 94. Hołyst, Brunon, Determinanty społeczne i kulturowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018, 752 s.
  (Przeciwko życiu; T. 2)
  ISBN 978-83-01-19808-4
 95. Hołyst, BrunonKryminalistyka, 13. wyd., Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 1507, [1] s.
  ISBN 978-83-8107-728-6
 96. Hołyst, BrunonKryminologia a pedagogika specjalna, w: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich: w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pod redakcją Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018, s. 568-580.
  ISBN 978-83-64953-98-9
 97. Hołyst, Brunon, Kryminologiczna ocena postaw pokrzywdzonych związanych z zawiadomieniem o przestępstwie, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, red. nauk. Brunon Hołyst, Norbert Malec, Zbigniew M. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. [855]-905.
  ISBN 978-83-01-20469-3
 98. Hołyst, Brunon, Kryzysy w życiu człowieka a zachowania suicydalne, w: Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych : wychowanie, edukacja, profilaktyka, red. nauk. Grzegorz Ostasz, Eugeniusz Moczuk, Józef Jedynak, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018, s. [11]-33.
  ISBN 978-83-7934-209-9
 99. Hołyst, Brunon, Manipulacje w relacjach interpersonalnych, w: Społeczeństwo, kultura, wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, pod red. Jana Papieża, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. 52-60.
  ISBN 978-83-7326-843-2 (seria)
  ISBN 978-83-7865-616-6 (tom 6)
 100. Hołyst, Brunon, Model myślenia kryminalistycznego, w: Doprawdy litość to zbrodnia : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, pod red. Brunona Hołysta oraz Jerzego Dużego, Piotra Grzegorczyka, Zbigniewa Wardaka, Damiana Wąsika, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. [117]-133.
  ISBN 978-83-8142-221-5
  eISBN 978-83-8142-222-2
 101. Hołyst, Brunon, Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka, wyd. 4 popr. i rozsz., Warszawa : Difin, 2018, 1839 s.
  ISBN 978-83-8085-540-3
 102. Hołyst, Brunon, Stosowanie metod profilaktycznych przez pokrzywdzonych, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, red. nauk. Brunon Hołyst, Norbert Malec, Zbigniew M. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. [906]-930.
  ISBN 978-83-01-20469-3
 103. Horolets, Anna; Lesińska, Magdalena; Okólski, Marek, Studia migracyjne w Polsce po 1989 roku : szkic mapy pola badawczego, w: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018, s. 3-29.
  ISBN 978-83-940012-8-5
  Dostępne online
 104. Hrycaj, Anna, Aksjologiczne podstawy umorzenia zobowiązań upadłego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w: Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika : wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, red. nauk. Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Sopot : Currenda, 2018, s. 275-292.
  ISBN 978-83-65966-07-0
  ISBN 978-83-65966-04-9
 105. Hrycaj, Anna; Michalska, Anna, Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce oraz wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w wyżej wymienionych krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim, "Prawo w Działaniu", 2018, nr 33, s. 7-37.
  Dostępne online
 106. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Wierzejski, Antoni, Contextualizing Polish migration to Norway in the light of theory and statistical data, w: Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care, Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka, Eugene Guribye (eds.), Frankfurt am Main : Peter Lang, 2018, s. [43]-69.
  ISBN 978-3-631-67448-2
 107. Iskrzycki, Lukasz; Smereka, Jacek; Rodriguez-Nunez, Anonio; Barcala Furelos, Roberto; Abelarias Gomez, Cristian; Kaminska, Halla; Wieczorek, Wojciech; Szarpak, Lukasz; Nadolny, Klaudiusz; Galazkowski, Robert; Ruetzler, Kurt; Ladny, Jerzy Robert, The impact of the use of a CPRMeter monitor on quality of chest compressions : a prospective randomised trial, cross-simulation, "Kardiologia Polska", 2018, nr 3, s. 574-579.
 108. Jacyna, Andrzej; Śliwczyński, Andrzej; Stachurski, Jarosław; Zbylut, Monika; Gałek, Justyna; Eliasz, Piotr; Łabenda, Andrzej; Gajewski, Krzysztof; Kasińska, Beata; Majkut, Gabriela; Janaszek, Katarzyna; Wiktorzak, Katarzyna; Dziełak, Dariusz; Wierzba, Waldemar; Kozierkiewicz, Adam; Jaworska, Urszula; Skrzypek, Mariusz; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Jantarski, Konrad; Brzozowska, Melania; Marczak, Michał; Orlewska, Ewa, The prevalence and direct costs of multiple sclerosis therapy in Poland from 2008 to 2016 = Chorobowość i koszty bezpośrednie terapii stwardnienia rozsianego w Polsce w latach 2008-2016, "Studia Medyczne", 2018, Vol. 34 no. 1, s. 9-14.
  Dostępne online
 109. Jura, Jaroslaw; Kaluzynska, Kaja; Carvalho, Paulo de, "The big brother we appreciate" or a "mafioso"? : The emergence of stereotypes concerning China and the Chinese in Angola, "Journal of African Media Studies", 2018, Vol. 10 no. 3, s. 251-271.
 110. Jura, Jarosław, Chińska soft power a pozycja Europy w Afryce - czy nowy gracz wyprze stare metropolie?, w: Unia Europejska - Chiny : w XXI wieku, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera, Warszawa : Instytut Studiów PAN, 2018, s. [191]-213.
  ISBN 978-83-65972-32-3
 111. Kaminska, Halla; Wieczorek, Wojciech; Matusik, Pawel; Czyzewski, Lukasz; Ladny, Jerzy Robert; Smereka, Jacek; Filipiak, Krzysztof J.; Szarpak, Lukasz, Factors influencing high-quality chest compressions during cardiopulmonary resuscitation scenario, according to 2015 American Heart Association Guidelines, "Kardiologia Polska", 2018, nr 3, s. 642-647.
 112. Karpiarz, Artur; Czyzewski, Lukasz; Wyzgal, Janusz; Saran, Monika; Rusin, Mikolaj; Popielarska, Zuzanna; Krucinska, Brygida; Szewc, Urszula; Szarpak, LukaszNon-invasive assessment of haemodynamic parameters in pre-hospital care : a preliminary study = Nieinwazyjna ocena parametrów hemodynamicznych w opiece przedszpitalnej : badanie wstępne, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 4, s. 200-205.
  Dostępne online
 113. Kasprzyk, Maria; Wudarczyk, Beata; Czyz, Rafal; Szarpak, Lukasz; Jankowska-Polanska, Beata, Ischemic heart disease - definition, epidemiology, pathogenesis, risk factors and treatment = Choroba niedokrwienna serca - definicja, epidemiologia, patogeneza, czynniki ryzyka i postępowanie, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 358-360.
  Dostępne online
 114. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Unmanned aircraft : a new era for aviation and a new era for aviation law, "Law Journal", 2018, Vol. 23 no. 2, s. 53-64.
 115. Khvostova, Margaryta, A fresh look at political culture in Russia and Ukraine, "New Eastern Europe", 2018, no. 6, s. 141-144.
 116. Konert, Anna; Kotliński, Mateusz, "How come I cannot fly a drone above the Prime Minister’s Office?" - criminal and civil liability of a drone operator in Poland, "Ius Novum", 2018, Vol. 12, Nr 4, s. 97-114.
  Dostępne online
 117. Konert, Anna; Kotliński, Mateusz, Polish regulations on unmanned aerial vehicles, "Transportation Research Procedia", 2018, Vol. 35, s. 140-147.
  Dostępne online
 118. Konert, Anna; Kunert-Diallo, Agnieszka, Concepto de compensación suplementaria conforme al artÍculo 12 del reglamento 261/2004, w: La Union Europea y America Latina frente a los desafios del derecho aeronautico, Anna Konert editor, Varsovia : Publishing House Edward Mitek, 2018, s. 116-126.
  ISBN 978-83-64335-36-5
 119. Konopielko, Lukasz; Wytrebowicz, Jacek, Evaluation of EU grant scheme using website performance measures, "Economic and Social Development. Book of Preceedings", 2018, Vol. 36, s. 567-572.
  Dostępne online
 120. Konopielko, Łukasz; Demchenko, Oleksandr, Producing or playing? Investigating Internet influence on economic growth, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 247-252.
 121. Konopielko, Łukasz; Trehubova, Anastasiia, R&D effectiveness in the pharmaceutical industry, "Economic and Social Development. Book of Preceedings", 2018, Vol. 33, s. 287-296.
  Dostępne online
 122. Konopielko, Łukasz; Wytrębowicz, Jacek, Interwencja na rynku e-usług : zasadność i efektywność, w: Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa, pod red. Marii Kalczyńskiej, Anny Rajchel i Marcina Łuszczyka, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 67-75.
  ISBN 978-83-66033-28-3
 123. Konopielko, Łukasz; Wytrębowicz, Jacek, Sprout of e-enterprises stimulated by public support, "European Journal of Service Management", 2018, Vol. 27/2, s. 213-220.
  Dostępne online
 124. Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, 106 s.
  ISBN 978-83-64054-07-5
 125. Koński, Roman; Madziała, Agnieszka; Madziała, Marcin; Cieciel, Michał, Impact of a CPRMeter feedback device on chest compression quality performer by nurses: a randomized crossover study, "American Journal of Emergency Medicine", 2018, Vol. 36, Iss. 12, s. 2321–2322.
  Dostępne online
 126. Korab-Karpowicz, W. JulianWhy a world state is unnecessary : the continuing debate on world government, "Interpretation : a Journal of Political Philosophy", 2018, Vol. 44 issue 3, s. 379-402.
 127. Kosonoga, Jacek, Composición de tribunales en el proceso penal polaco, "Revista Penal", 2018, no. 42, s. 99-121.
 128. Kosonoga, Jacek, Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzecznictwa, "Białostockie Studia Prawnicze", 2018, Vol. 23 nr 1, s. 63-80.
  Dostępne online
 129. Kosonoga, Jacek, Prawomocne orzeczenie kończące postępowanie sądowe w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2017, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2018, s. 519-529.
  ISBN 978-83-64878-76-3
  ISBN 978-83-64878-77-0 (wersja on-line)
  Dostępne online
 130. Kosonoga, Jacek, Wniosek o wyłączenie sędziego, w: Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne, pod red. Sławomira Steinborna i Krzysztofa Woźniewskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. [162]-178.
  ISBN 978-83-7865-702-6
 131. Kosonoga, Jacek, Wymogi formalne wniosku o ściganie, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2017, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2018, s. 478-485.
  ISBN 978-83-64878-76-3
  ISBN 978-83-64878-77-0 (wersja on-line)
  Dostępne online
 132. Kosonoga, Jacek, Znamiona ustawowe przestępstwa stalkingu, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2017, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2018, s. 442-448.
  ISBN 978-83-64878-76-3
  ISBN 978-83-64878-77-0 (wersja on-line)
  Dostępne online
 133. Kosonoga, Jacek, Zwolnienie psychologa z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2017, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2018, s. 495-500.
  ISBN 978-83-64878-76-3
  ISBN 978-83-64878-77-0 (wersja on-line)
  Dostępne online
 134. Kotowicz, Bartosz; Sieradzka, Małgorzata; Szustakiewicz, PrzemysławPrawo zamówień publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, XXV, [1], 741 s.
  ISBN 978-83-812-8570-4
 135. Kotowicz, Bartosz; Słaby, Mateusz, Ułatwienia dla przedsiębiorców : próba oceny nowych rozwiązań prawnych, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 13, s. 39-43.
 136. Koziej, Stanisław, Ewolucja i scenariusze kształtowania się środowiska bezpieczeństwa europejskiego, w: Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie : szanse i zagrożenia przyszłości w warunkach przesileń cywilizacyjnych, red. nauk. Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", 2018, s. 280-309.
  ISBN 978-83-63305-55-0
 137. Koziej, Stanisław, Ewolucja strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 2, s. 195-227.
  Dostępne online
 138. Koziej, Stanisław, Nowa (druga) zimna wojna o charakterze hybrydowym między Rosją i Zachodem : zagrożenia i wyzwania, w: Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, red. nauk. Paweł Majdan, Anna Mróz-Jagiełło, Anna Zagórska, Warszawa ; Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2018, s. 13-26.
  ISBN 978-83-65850-44-7
 139. Koziej, Stanisław, Refleksje na 100-lecie niepodległości : transformacja strategiczna obronności III RP, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 4(63), s. 124-156.
  Dostępne online
 140. Koziej, Stanisław, Strategia globalna Unii Europejskiej, w: Unia Europejska - Chiny : w XXI wieku, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera, Warszawa : Instytut Studiów PAN, 2018, s. [17]-34.
  ISBN 978-83-65972-32-3
 141. Koziej, Stanisław, Strategic dilemmas of NATO and the EU : the main pillars of Euro-Atlantic security, w: A transatlantic or European perspective of world affairs : NATO and the EU towards problems of international security in the 21st century, ed. Andrzej Podraza, Madrid : Universidad de Alcalá, 2018, s. 37-64.
  ISBN 978-84-16978-58-8
 142. Koziej, Stanisław, The Euro-atlantic security dillema from the perspective of Central and Eastern Europe, w: Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE - NATO, red. Izabela Oleksiewicz, Artur Woźny, Warszawa : Rambler Press, 2018, s. 193-[216].
  ISBN 978-83-62751-80-8
 143. Koziej, Stanisław, Uspołecznianie bezpieczeństwa, w: MałoPolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Kraków : Województwo Małopolskie UMWM, 2018, s. 15-24.
  ISBN 978-83-65325-49-5 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-65325-50-1 (wersja elektroniczna)
  Dostępne online
 144. KPA : komentarz w orzecznictwie, wybór orzecznictwa: Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum, 2018, 402 s. 
  ISBN 978-83-944517-8-3
 145. Kruk, Maria, 100 let Československé a Polské státnosti : podobnosti a rozdíly, "Acta Universitatis Carolinae - Iuridica", 2018, Vol. 64 no. 3, s. 145-161.
 146. Kruk, Maria, Characteristics of the Constitution of 1997, w: Polish political system : an introduction, ed. by Jarosław Szymanek, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018, s. 62-[91].
  ISBN 978-83-7666-539-9
 147. Kruk, Maria, Czy praktyka ustrojowa wskazuje na konieczność zmian w Konstytucji?, "Państwo i Prawo", 2018, R. 73 z. 12, s. 38-55.
 148. Kruk, Maria, Jak nie dookoła... to na przełaj lub fortelem, czyli Kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej, w: Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, pod red. Ryszarda Balickiego, Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2018, s. 117-132.
  ISBN 978-83-66066-00-7 (druk)
  ISBN 978-83-66066-01-4 (online)
  Dostępne online
 149. Kruk, Maria, Zakres władzy prezydenta, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2018, R. 80 z. 1, s. [187]-204.
 150. Kruk, Maria, Zasada państwa prawa w Konstytucji Republiki Czeskiej : (kilka uwag z punktu widzenia doświadczenia polskiego), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", 2018, nr 84, s. 47-62.
  Dostępne online
 151. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Sports law in Poland, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2018, 159 s.
  ISBN 978-94-035-0050-8
  ISBN 978-94-035-0051-5 (e-book)
  ISBN 978-94-035-0052-2 (web-PDF)
 152. Kupiszewski, Marek; Okólski, Marek, Demograficzne aspekty badań nad migracjami, w: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018, s. 30-67.
  ISBN 978-83-940012-8-5
  Dostępne online
 153. Kushnìr, Ostap, Book Review: Understanding Central Europe edited by Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski, "LSE Review of Books", 2018.
  Dostępne online
 154. Kushnir, Ostap, From "brothers" to enemies : the future of the Ukrainian-Russian relationship, "Cicero Foundation Great Debate Paper", 2018, no. 1, s. 3-14.
  Dostępne online
 155. Kushnir, Ostap, Making Russia forever great : imperialist component in the Kremlin's foreign policy, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 2018, Vol. 16 no. 4, s. 41-59.
 156. Kushnìr, Ostap, The divergent Ukraine: shifting away from Russia's orbit, "RUSI", 2018.
  Dostępne online
 157. Kushnir, Ostap, Ukraine and Russian neo-imperialism : the divergent break, Lanham [etc.] : Lexington Books, cop. 2018, XI, [1], 205 s.
  ISBN 978-1-4985-5863-1 (paper)
  ISBN 978-1-4985-5864-8 (electronic)
 158. Kuź, Michał, France, Russia, USA : on hegemony, revolutions and wars, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 3, s. 133-152.
  Dostępne online
 159. Kuź, Michał, Trump i Rosja, czyli pivoty i resety, w: Lepiej nie będzie? : Europa w dobie przesilenia, pod red. Agaty Supińskiej, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018, s. 11-21.
  ISBN 978-83-66112-08-7
 160. La Union Europea y America Latina frente a los desafios del derecho aeronautico, Anna Konert editor, Varsovia : Publishing House Edward Mitek, 2018, 482 s.
  ISBN 978-83-64335-36-5
 161. Ladny, Jerzy R.; Smereka, Jacek; Rodriguez-Nunez, Anonio; Leung, Steve; Ruetzler, Kurt; Szarpak, Lukasz, Is there any alternative to standard chest compression techniques in infants? A randomized manikin trial of the new "2-thumb-fist" option, "Medicine", 2018, Vol. 97 no. 5.
  Dostępne online
 162. Lash, Christopher, Structure and agency in the forced displacement of Eastern Poles to Western Poland in the aftermath of the Second World War, w: Being a refugee : a European narrative, ed. by Anisa Hasanhodžić, Rifet Rustemović, Heidemarie Uhl, Vienna : Austrian Academy of Sciences, 2018, s. 107-121.
  ISBN 978-3-200-05731-9
 163. Lash, Christopher, "The whole of Poland saw it, and you gentlemen are blind" : match-fixing in Polish football : a case study from 1993, "International Journal of the History of Sport", 2018, Vol. 35 no. 2-3, s. 1-15.
 164. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Digitalizacja a przyszłość modeli biznesowych w branży logistycznej, w: Organizacja kreatywna : teoria i praktyka, red. nauk. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, s. 285-298.
  ISBN 978-83-8030-215-0
 165. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, How to measure the efficiency of the diffusion of innovation in the supply chain : proposed methodology, "Global Business and Economics Review", 2018, Vol. 20 no. 5/6, s. 558-572.
 166. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Rola innowacji w wybranych obszarach działań logistycznych przedsiębiorstw = The role of innovations in selected areas of logistics activities of enterprises, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2018, nr 505, s. 125-133.
  Dostępne online
 167. Litwin, Tomasz; Dusek, Petr; Szafrański, Tomasz; Dzieżyc, Karolina; Członkowska, Anna; Rybakowski, Janusz K., Psychiatric manifestations in Wilson’s disease : possibilities and difficulties for treatment, "Therapeutic Advances in Psychopharmacology", 2018, Volume 8, Issue 7, s. 199–211.
  Dostępne online
 168. Lubecka, Katarzyna; Kaufman-Szymczyk, Agnieszka; Cebula-Obrzut, Barbara; Smolewski, Piotr; Szemraj, Janusz; Fabianowska-Majewska, Krystyna, Novel clofarabine-based combinations with polyphenols epigenetically reactivate retinoic acid receptor beta, inhibit cell growth, and induce apoptosis of breast cancer cells, "International Journal of Molecular Sciences", 2018, Vol. 19 no. 12.
  Dostępne online
 169. Lubecka, Katarzyna; Kaufman-Szymczyk, Agnieszka; Fabianowska-Majewska, Krystyna, Inhibition of breast cancer cell growth by the combination of clofarabine and sulforaphane involves epigenetically mediated CDKN2A upregulation, "Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids", 2018, Vol. 37 no. 5, s. 280-289.
 170. Łapińska, Justyna; Kądzielawski, Grzegorz, Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu cementowego w kontekście wyników handlu zagranicznego, "Cement Wapno Beton", 2018, nr 2, s. 115-123.
  Dostępne online
 171. Łazarska, AnetaNiezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 692 s.
  ISBN 978-83-8107-422-3
 172. Łazarska, Aneta, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 lutego 2013 r., II CSK 371/12: glosa, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2018, Rok 62 Zeszyt 2, s. 41-49.
 173. Łazarski, KrzysztofWładza sprzyja deprawacji : studia lorda Actona nad wolnością, Warszawa : Rambler Press, 2018, 491, [1] s.
  ISBN 978-83-62751-58-7
 174. Łukomska, Julita; Neneman, Jarosław, Local taxes and fees as a source of revenue for Polish municipalities : substitutes or complements?, "e-Finanse", 2018, Vol. 14 no. 3, s. 49-59.
  Dostępne online
 175. Łupiński, Marcin, Macroprudential tools of systemic risk analysis, w: Macroprudential policy and practice, ed. by Paul Mizen, Margarita Rubio, Philip Turner, Cambridge : Cambridge University Press, 2018, s. 225-247.
  ISBN 978-1-108-41990-1
 176. Łupiński, Marcin, Selecting appropriate countercyclical capital buffer for banking sector, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", 2018, nr 100, s. 113-130.
  Dostępne online
 177. Madziała, Agnieszka; Cieciel, Michał; Koński, Roman; Madziała, Marcin, An endotracheal tube mounted camera for intubation during cardiopulmonary resuscitation: preliminary data, "American Journal of Emergency Medicine", 2018, Vol. 36, Iss. 10, s. 1897–1898.
  Dostępne online
 178. Madziala, Marcin, The ETView tracheoscopic ventilation tube for trauma patient intubation : letter to the editor, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 2, s. 69-70.
  Dostępne online
 179. Majer, Jolanta; Czyżewski, Łukasz, Smereka, Jacek; Szarpak, Łukasz, Ocena postaw i umiejętności lekarzy w zakresie uciskania klatki piersiowej, "Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych", 2018, nr 2, s. 2-7.
 180. Majer, Jolanta; Pyda, Sandra; Ladny, Jerzy Robert; Rodriguez-Nunez, Antonio; Szarpak, LukaszThe impact of the use of a footrest on the quality of chest compressions : a prospective, randomized, cross-sectional study = Wpływ zastosowania podnóżka na jakość uciskania klatki persiowej : badanie prospektywne, randomizowane, krzyżowe, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 3, s. 133-137.
  Dostępne online
 181. Majer, Jolanta; Smereka, Jacek; Ladny, Jerzy R.; Dabrowski, Marek; Puslecki, Mateusz; Dabrowska, Agata; Czekajlo, Michael; Dunder, Dominika; Szarpak, LukaszQuality of chest compressions during cardiopulmonary resuscitation performed by physicians: do we need to use mechanical chest compression devices? : a multicenter, randomized, crossover study = Jakość kompresji klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez lekarzy: czy potrzebujemy mechanicznej kompresji klatki piersiowej? : badanie wieloośrodkowe, randomizowane, krzyżowe, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 314-321.
  Dostępne online
 182. Majer, Jolanta; Zwolinski, Piotr; Popielarska, Zuzanna; Dunder, Dominika; Aniolek, Olga; Madziala, Marcin; Madziala, Agnieszka; Szarpak, LukaszComparison of chest compressions with and without LUCAS3 mechanical chest compression system during resuscitation performed by novice physicians = Porównanie kompresji klatki piersiowej z systemem i bez systemu mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS3 podczas resuscytacji wykonywanej przez lekarzy stażystów, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 6, s. 322-327.
  Dostępne online
 183. Manowska, Małgorzata, Struktura sędziowskiego materialnego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem II instancji w apelacji pełnej w procesie cywilnym, "Przegląd Sądowy", 2018, nr 10, s. 42-59.
 184. Marczuk, Jaroslaw; Pruc, MichalWisniewska, Zuzanna; Gawel, Wladyslaw; Olszewski, HubertSzarpak, LukaszThe cost analysis and the assessment of intoxicated patients in the Emergency Unit of the Child Jesus Clinical Hospital in Warsaw in 2013 = Analiza kosztów a ocena pacjentów w stanie nietrzeźwości w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w 2013 roku, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 4, s. 188-194.
  Dostępne online
 185. Marek, Anna, W walce z jaglicą na Wileńszczyźnie w II Rzeczypospolitej, w: Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939, red. nauk. Bożena Urbanek, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2018, s. 75-[91].
  ISBN 978-83-7545-891-6
 186. Michalski, Paweł; Baranowski, Paweł; Szymczak, Zbigniew; Baranowska, Alicja; Płusa, Tadeusz; Dudek, Jan, Kwas hialuronowy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 3, s. 107-112.
 187. Mikita, Małgorzata, Nowe rozwiązania w zakresie europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 1, s. 83-104.
  Dostępne online
 188. Minich, Dobrochna, Konstytucja - konstytucjonalizm - neokonstytucjonalizm, "Przegląd Prawa Publicznego", 2018, nr 12, s. 68-75.
 189. Minich, Dobrochna, Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2018, nr 7-8, s. 43-53.
 190. Minich, Dobrochna; Moskwa, Anna, Dlaczego władza sądownicza Trybunału Konstytucyjnego okazała się najsłabszym elementem polskiego systemu politycznego?, w: Dwie dekady Konstytucji RP : doświadczenia i wyzwania, pod red. Moniki Haczkowskiej, Hanny Duszki-Jakimko, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 235-250.
  ISBN 978-83-66033-16-0
 191. Nadolny, Klaudiusz; Szarpak, Lukasz; Gotlib, Joanna; Panczyk, Mariusz; Sterlinski, Maciej; Ladny, Jerzy Robert; Smereka, Jacek; Galazkowski, Robert, An analysis of the relationship between the applied medical rescue actions and the return of spontaneous circulation in adults with out-of-hospital sudden cardiac arrest, "Medicine", 2018, Vol. 97 no. 30.
  Dostępne online
 192. Nałęcz, Daria, Relacje prezydenta Jaruzelskiego z ZSRR jako element wschodniej polityki Polski w latach 1989–1990, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 1, s. 220–263.
  Dostępne online
 193. Napiórkowski, Tomasz; Stolarczyk, Piotr, Rola kredytu eksportowego jako czynnika determinującego sprzedaż międzynarodową na przykładzie wybranych krajów UE, "Studia Europejskie", 2018, Nr 2, s. 169-185.
  Dostępne online
 194. Nessler, Jadwiga; Kozierkiewicz, Adam; Gackowski, Andrzej; Ponikowski, Piotr; Straburzyńska-Migaj, Ewa; Uchmanowicz, Izabella; Hoffman, Piotr; Chlebus, Krzysztof; Gielerak, Grzegorz; Gąsior, Mariusz; Grodzicki, Tomasz; Gierczyński, Jakub; Jankowski, Piotr; Kaźmierczak, Jarosław; Legutko, Jacek; Leszek, Przemysław; Miłkowski, Maciej; Opolski, Grzegorz; Rozentryt, Piotr; Windak, Adam; Witkowski, Adam; Wysocki, Mirosław J.; Zapaśnik, Andrzej; Zdrojewski, Tomasz, Kompleksowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca w Polsce : propozycje rozwiązań organizacyjnych, "Kardiologia Polska", 2018, nr 2, s. 479-487.
 195. Niebrzydowska, Maria; Nadolny, Klaudiusz; Niebrzydowski, Robert; Ladny, Jerzy Robert; Duchnowska, Emilia; Szarpak, Lukasz; Hady, Hady Razak, The specifics of dealing wih an obese patient in the practice of emergency medical teams = Specyfika działania z otyłym pacjentem przez zespół ratownictwa medycznego, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 4, s. 224-230.
  Dostępne online
 196. Okólski, Marek, Migracje pracownicze we współczesnym świecie = Labour migrations in the modern world, "The Polish Migration Review", 2018, no. 4, s. 9-24.
  Dostępne online
 197. Okólski, Marek; Radziwinowiczówna, Agnieszka, Współczesne migracje na świecie, w: 25 wykładów o migracjach, red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, s. 101-[127].
  ISBN 978-83-7383-551-1
 198. Olejniczak, Adam, O charakterze prawnym umowy offsetowej w świetle ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r., w: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, kom. red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, [Warszawa] : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 833-844.
  ISBN 978-83-62921-24-9
 199. Olejniczak, Adam, Umowa offsetowa, w: Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. Jerzy Rajski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, s. 299-316.
  ISBN 978-83-812-8021-1
 200. Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne, w: Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. Wojciech Jan Katner, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, s. 116-141.
  ISBN 978-83-812-8674-9
 201. Oleński, JózefStatystyka publiczna w gospodarce opartej na wiedzy : strategie rozwoju statystyki publicznej w perspektywie 2030 roku na przykładzie Polski = Public statistic in knowledge-based economy : strategies of public statistics development in 2030 perspective : example of Poland, w: Finanse i zarządzanie : wybrane wyzwania : książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego : praca zbiorowa, pod red. Janusza Kudły i Jarosława Górskiego, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2018, s. 83-134.
  ISBN 978-83-63856-28-1
 202. Oleński, Józef, Strategie rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 2018, z. 48, s. 83-120.
  Dostępne online
 203. Olszewska, Magdalena; Groth, Dawid; Szczerbinski, Lukasz; Siewiec, Elwira; Puchta, Urszula; Wojciak, Pawel; Pawluszewicz, Patrycja; Szarpak, Lukasz; Hady, Hady Razak, Epidemiology and pathogenesis of obesity = Epidemiologia i patogeneza otyłości, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 2, s. 102-105.
  Dostępne online
 204. Pacek, Agnieszka; Czyżewski, Łukasz; Saran, Monika; Wyzgał, Janusz; Szarpak, Łukasz, 24-hour arterial stiffness monitoring in kidney transplant recipients in the early postoperative period, "Transplantation Proceedings", 2018, Vol. 50, no. 6, s. [1824]-1828.
  Dostępne online
 205. Palczynski, Piotr; Bialka, Szymon; Misiolek, Hanna; Copik, Maja; Smelik, Anna; Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt, Thyromental height test as a new method for prediction of difficult intubation with double lumen tube [Dokument elektroniczny], "PloS One", 2018, Vol. 13 no. 9, s. 1-13.
  Dostępne online
 206. Parnowski, Tadeusz; Borzym, Agnieszka; Broczek, Katarzyna; Mastalerz-Migas, Agnieszka; Szafrański, Tomasz, Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ, "Lekarz POZ", 2018, R. 4 nr 4, s. 239-262.
  Dostępne online
 207. Pawlak, Maria; Płusa, Tadeusz, Analiza ognisk epidemicznych zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego w 2017 r., "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 4, s. 141-146.
 208. Piech, Krzysztof; Opitek, Paweł, Wykorzystanie technologii blockchain w prognozowaniu przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, red. nauk. Brunon Hołyst, Norbert Malec, Zbigniew M. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. [268]-302.
  ISBN 978-83-01-20469-3
 209. Piecuch, Ireneusz; Rogalski, Maciej, Rynek cyfrowy na cenzurowanym, "Rzeczpospolita", 2018, nr 103, s. A17.
 210. Pienias, Michał, Analiza sloganów wyborczych wybranych ugrupowań i kandydatów w kampaniach wyborczych w latach 1989–2015, "Władza Sądzenia", 2018, nr 15, s. 54-71.
  Dostępne online
 211. Plich, Mariusz; Konopielko, Lukasz, Modeling economic impact of nuclear power plant for Poland, "Economic and Social Development. Book of Preceedings", 2018, Vol. 36, s. 582-589.
  Dostępne online
 212. Płusa, Tadeusz, Aktualne zagrożenie zakażeniem Borrelia burgdorferi, "Lekarz POZ", 2018, Vol. 4, no. 3, s. 227-237.
  Dostępne online
 213. Płusa, Tadeusz, Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego = Antibiotic therapy in respiratory tract infections, "Lekarz POZ", 2018, R. 4 nr 6, s. 460-[468].
  Dostępne online
 214. Płusa, Tadeusz, Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 1, s. 7-15.
 215. Płusa, TadeuszAzytromycyna w leczeniu chorych na boreliozę, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 3, s. 93-99.
 216. Płusa, Tadeusz, Azytromycyna w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24, no. 3, s. 113-118.
 217. Płusa, Tadeusz, Bezpieczeństwo e-papierosów, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, R. 45 nr 265, s. [46]-48.
 218. Płusa, Tadeusz, Karbocysteina w leczeniu chorych na POChP, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 2, s. [69]-72.
 219. Płusa, Tadeusz, Leki wpływające na mechanizm oczyszczania dróg oddechowych, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 2, s. 65-68.
 220. Płusa, Tadeusz, Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, R. 45 nr 270, s. [213]-219.
 221. Płusa, Tadeusz, Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 1, s. 29-34.
 222. Płusa, Tadeusz, Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, R. 44 nr 261, s. [135]-138.
 223. Płusa, Tadeusz, Różnicowanie duszności u chorych na astmę i sarkoidozę płuc, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2018, R. 44 nr 261, s. [110]-112.
 224. Płusa, TadeuszWłaściwe rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a personalizowane leczenie = Proper diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease and personalised treatment, "Lekarz POZ", 2018, R. 4 nr 5, s. 388-[395].
  Dostępne online
 225. Płusa, Tadeusz, Wybór antybiotyku w leczeniu zaostrzeń u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 4, s. 147-150.
 226. Płusa, Tadeusz, Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego a problem uchodźców, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 4(63), s. 235-253.
  Dostępne online
 227. Podgórska-Rakiel, Ewa; Szypniewski, Michał, Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE, stan prawny na 1 maja 2018 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 269 s.
  ISBN 978-83-8124-695-8
 228. Polets, Iryna, Merlin's faces : from medieval literature to film, Warszawa : Lazarski University Press, 2018, 165 s.
  ISBN 978-83-64054-11-2
 229. Polska w Unii Europejskiej : nowe wyzwania, pod red. Jana Barcza, Spasimira Domaradzkiego, Rafała Kuligowskiego, Marcina Szewczyka, Elizy Szklarczyk-Amati, Warszawa : Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce ; Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2018, 203 s.
  ISBN 978-92-79-74154-8 (print)
  ISBN 978-92-79-74153-1 (PDF)
  ISBN 978-92-79-74152-4 (ePUB)
  Dostępne online
 230. PPSA : komentarz w orzecznictwie, wybór orzecznictwa: Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum, 2018, 299 s. 
  ISBN 978-83-944517-7-6
 231. Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, red. nauk. Brunon Hołyst, Norbert Malec, Zbigniew M. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, 1104 s.
  ISBN 978-83-01-20469-3
 232. Puslecki, Mateusz; Buczkowski, Piotr; Nowicki, Michał; Sujka-Kordowska, Patrycja; Ligowski, Marcin; Misterski, Marcin; Stefaniak, Sebastian; Dąbrowski, Marek; Dabrowska, Agata; Bocianski, Michal; Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt; Jemielity, Marek; Perek, Bartlomiej, An innovative panel to assess endothelial integrity of pedicled and skeletonized internal thoracic artery used as aortocoronary bypass graft : a randomized comparative histologic and immunohistochemical study, "Journal of Thoracic Disease", 2018, Vol. 10 no. 8, s. 4865-4873.
  Dostępne online
 233. Puslecki, Mateusz; Ligowski, Marcin; Kiel, Michal; Dabrowski, Marek; Stefaniak, Sebastian; Sip, Maciej; Maciejewski, Adrian; Dabrowska, Agata; Kiel-Puslecka, Ilona; Kłosiewicz, Tomasz; Misterski, Marcin; Buczkowski, Piotr; Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt; Perek, Bartlomiej; Czekajlo, Michael; Jemielity, Marek, Prototype of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) therapy simulator used in regional ECMO program, "Journal of Thoracic Disease", 2018, Vol. 10 no. 8, s. 5073-5079.
  Dostępne online
 234. Puślecki, Mateusz; Ligowski, Marcin; Dąbrowski, Marek; Stefaniak, Sebastian; Ładzińska, Małgorzata; Ładziński, Piotr; Pawlak, Aleksander; Zieliński, Marcin; Dąbrowska, Agata; Artyńska, Aniela; Gezela, Mariusz; Sobczyński, Paweł; Szarpak, Łukasz; Perek, Bartlomiej; Jemielity, Marek, BEST Life - "Bringing ECMO Simulation To Life" : how medical simulation improved a regional ECMO program, "Artificial Organs", 2018, Vol. 42 no. 11, s. 1052-1061.
  Dostępne online
 235. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania : część ogólna, wyd. 13. rozsz. i zaktual., stan prawny na czerwiec 2018 r., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, XXVI, 430 s.
  ISBN 978-83-812-8808-8
  ISBN 978-83-812-8809-5 (e-book)
 236. Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018, 213 s.
  ISBN 978-83-940012-8-5
  Dostępne online
 237. Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki: materiał dla KSF-M, opracował: Departament Analiz Ekonomicznych; redakcja: Piotr Boguszewski, Jan Hagemejer, Jacek Kotłowski; zespół autorski: Urszula Algierowicz, Hanna Augustyniak, Piotr Bańbuła, Jan Baran, Grzegorz Grabek, Kacper Grejcz, Jakub Growiec, Marcin Humanicki, Jan Kaczanowski, Kamila Kuziemska-Pawlak, Marcin Kitala, Michał Gradzewicz, Marcin Łupiński [i 19 innych], Warszawa : Departament Analiz Ekonomicznych NBP, 2018, 96 s.
 238. Rezaee, Ali; Madziała, Marcin, Which method of chest compression should be used when resuscitating a newborn?, "American Journal of Emergency Medicine", 2018, Vol. 36, Iss. 10, s. 1896-1897.
  Dostępne online
 239. Rogalski, Maciej, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 października 2016 r., III KK 127/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2018, R. 62 z. 5, s. 60-66.
 240. Rogalski, Maciej, Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska, w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. nauk. Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 163-173.
  ISBN 978-83-64054-31-0
 241. Rogalski, Maciej; Opaliński, BartłomiejGromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych : postulaty de lege lata i de lege ferenda, w: Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 85-98.
  ISBN 978-83-64054-07-5
 242. Rogalski, Maciej, Rzymskie źródła zasady ne bis in idem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Prawnicza", 2018, nr 101, s. 114-[128].
  Dostępne online
 243. Rogalski, Maciej, Wniosek o naprawienie szkody, w: Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny, red. nauk. Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. 163-176.
  ISBN 978-83-8124-854-9
 244. Rogalski, Maciej, Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń, w: Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne, pod red. Sławomira Steinborna i Krzysztofa Woźniewskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. [518]-538.
  ISBN 978-83-7865-702-6
 245. Roguska, Magdalena; Czyżewski, Łukasz; Wyzgał, Janusz; Sztybór, IzabelaDunder, Dominika; Czyżewska, Emilia, Comparison analysis of newborn brithing with vaginal delivery and cesarean section, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 3, s. 91-95.
  Dostępne online
 246. Rosiak, Łukasz, International cooperation in criminal matters versus Europeanisation of criminal procedure, "Ius Novum", 2018, nr 1, s. 161-184.
  Dostępne online
 247. Rybarczyk, Marek; Baranowski, Paweł; Baranowska, Alicja; Białowąs, Wojciech; Płusa, Tadeusz; Konieczny, Rafał; Albarazi, Firas, Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 1, s. [47]-52.
 248. Rycak, Magdalena; Podgórska-Rakiel, Ewa; Szypniewski, Michał, Delegowanie pracowników : nowe przepisy, Warszawa : Infor Biznes, cop. 2018, 156 s.
  ISBN 978-83-65986-01-6
 249. Saasouh, W.; Laffey, K.; Turan, A.; Avitsian, R.; Zura, A.; You, J.; Zimmerman, N. M.; Szarpak, L.; Sessler, D. I.; Ruetzler, K., Degree of obesity is not associated with more than one intubation attempt : a large centre experience, "British Journal of Anaesthesia", 2018, Vol. 120 no. 5, s. 1110-1116.
 250. Safiejko, Kamil; Ładny, Jerzy Robert; Pruc, Michał; Sankowski, Łukasz; Ebert, Michał; Smereka, Jacek; Dąbrowski, Marek; Szarpak, Łukasz, W poszukiwaniu optymalnej metody kompresji klatki piersiowej u niemowląt : badanie randomizowane krzyżowe, "Na Ratunek", 2018, nr 6, s. 22-26.
 251. Saran, Monika; Czyżewski, Łukasz; Wyzgał, Janusz; Pacek, Agnieszka; Szarpak, Łukasz, Comparative analysis of arterial stiffness and body composition in early and late periods after kidney transplantation, "Transplantation Proceedings", 2018, Vol. 50 no. 6, s. [1829]-1833.
  Dostępne online
 252. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych osób prawnych przez następców prawnych osoby prawnej, "Glosa", 2018, nr 4, s. 60-68.
 253. Sieradzka, Małgorzata, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz, 3. wyd., stan prawny na 15 lipca 2018 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, 594, [1] s.
  ISBN 978-83-8124-906-5
 254. Sieradzka, MałgorzataKonsorcjum stanowi prawnie dopuszczalną formę udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : glosa aprobująca do wyroku KIO z 19 lipca 2018 r. KIO 1295/18 = The consortium is a legally acceptable form of participation of contractors in the public procurement procedure : approbative gloss for the KIO's judgement of July 19, 2018, KIO 1295/18, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2018, nr 12, s. 24-34.
 255. Sieradzka, Małgorzata, Nowe prawo dla przedsiębiorców : refleksja nad potrzebą uchwalenia nowego aktu prawnego oraz próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 13, s. 3-4.
 256. Sieradzka, Małgorzata, Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu, wykonywaniu oraz zakończeniu działalności gospodarczej oraz ich wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 13, s. 21-27.
 257. Sieradzka, Małgorzata, Rekompensata publiczna a inne środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2018, R. 7 nr 6, s. 77-87.
 258. Sieradzka, Małgorzata, Wolność działalności gospodarczej a zakaz utrudniania dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. nauk. Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 99-123.
  ISBN 978-83-64054-31-0
 259. Sieradzka, Małgorzata, Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 13, s. 34-38.
 260. Sieradzka, MałgorzataZarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej : analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych. Cz. 1, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 22, s. 1195-1201.
 261. Sieradzka, Małgorzata, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej : analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych. Cz. 2, "Monitor Prawniczy", 2018, nr 23, s. 1242-1250.
 262. Sierak, Jacek, Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2018, nr 3, s. 195-208.
  Dostępne online
 263. Sierak, Jacek, Finansowanie inwestycji gmin instrumentami dłużnymi : szanse i zagrożenia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2018, nr 56, s. 200-213.
 264. Sierak, Jacek, Zintegrowane zarządzanie rozwojem gminy, w: Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia, pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, [2018], s. 935-950.
  ISBN 978-83-62250-39-4
 265. Sip, Maciej; Zalewski, Radoslaw; Klosiewicz, Tomasz; Zawada, Bartosz; Szarek, Mateusz; Popielarska, Zuzanna; Dabrowski, Marek, Use of video laryngoscopes by inexperienced personnel in difficult intubations, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 3, s. 96-100.
  Dostępne online
 266. Smereka, Jacek; Dabrowski, Marek; Puslecki, Mateusz; Szarek, Mateusz; Gorczyca, Damian; Popielarska, Zuzanna; Dunder, Dominika; Ladny, Jerzy Robert; Bielski, Karol; Bialka, Szymon; Ruetzler, Kurt; Szarpak, LukaszShould we use a guide during endotracheal intubation in normal and difficult airways? A randomized, cross-over, simulation study : pilot data = Czy powinniśmy stosować prowadnicę podczas intubacji dotchawiczej w warunkach normalnych i trudnych drogach oddechowych? Randomizowane krzyżowe badanie symulacyjne : badania pilotażowe, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 5, s. 254-259.
  Dostępne online
 267. Smereka, Jacek; Kamińka, Halla; Wieczorek, Wojciech; Dąbrowski, Marek; Ładny, Jerzy Robert; Ruetzler, Kurt; Szarpak, Łukasz; Robak, Oliver; Frass, Michael, Which position should we take during newborn resuscitation? : a prospective, randomised, multicentre simulation trial, "Kardiologia Polska", 2018, nr 6, s. 980-986.
 268. Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Ladny, Jerzy R.; Rodriguez-Nunez, Antonio; Ruetzler, Kurt, A novel method of newborn chest compression [Dokument elektroniczny] : a randomized crossover simulation study, "Frontiers in Pediatrics", 2018, vol. 6, s. 1-6.
  Dostępne online
 269. Smereka, Jacek; Szarpak, LukaszMakomaska-Szaroszyk, Elzbieta; Rodriguez-Nunez, Antonio; Pyda, Sandra; Sztybor, Izabela; Wlodarska, Klaudia; Kulak, Klaudia; Bielski, Karol; Ruetzler, Kurt, Comparison of two chest compression techniques during infant resuscitation : a randomized, cross-over study = Porównanie dwóch technik uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji niemowlęcia : badanie randomizowane krzyżowe, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 4, s. 211-216.
  Dostępne online
 270. Smereka, Jacek; Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt; Schacham, Yehoshua; Smereka, Adam; Dabrowski, Marek; Terpilowska, Marzena; Terpilowski, Lukasz; Adam, Ishag, A multicenter survey on toxoplasmosis knowledge among pregnant women in Poland (the TOWER study), "BMC Pregnancy and Childbirth", 2018, vol. 18, s. 1-5.
  Dostępne online
 271. Stankowski, Tomasz; Aboul-Hassan, Sleiman Sebastian; Fritzsche, Dirk; Misterski, Marcin; Marczak, Jakub; Szymańska, Anna; Szarpak, Łukasz; Augustyn, Cyprian; Cichoń, Romuald; Perek, Bartłomiej, Surgical closure of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight infants weighing less than 750 grams, "Kardiologia Polska", 2018, nr 4, s. 750-754.
 272. Stefańska, Blanka Julita, Delusive self-defence, "Ius Novum", 2018, nr 2, s. 53-70.
  Dostępne online
 273. Stefańska, Blanka Julita, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 22 listopada 2017 r., SDI 48/17, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2018, R. 62 z. 6, s. 67-74.
 274. Stefańska, Blanka Julita, Kara pozbawienia wolności do 20 lat, "Prokuratura i Prawo", 2018, nr 5, s. 30-42.
  Dostępne online
 275. Stefańska, Blanka Julita, Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy w Hiszpanii, w: Odpowiedzialność za wypadki drogowe : aspekty karnoprawne i procesowe, pod red. Wiesława Juchacza, Dariusza Kali, Igora Zgolińskiego, Inowrocław : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, 2018, s. 289-309.
  ISBN 978-83-952584-0-4
 276. Stefańska, Blanka Julita, Pruebas ilícitas en el proceso penal polaco, "Revista Penal", 2018, no. 41, s. 214-225.
 277. Stefańska, Blanka Julita, Przestępstwo szpiegostwa w hiszpańskim prawie karnym, w: O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca. T. 2, pod red. nauk. Dariusza Muchy, Opole : Wydawnictwo SCRIPTORIUM, 2018, s. [205]-220.
  ISBN 978-83-950872-2-6
 278. Stefańska, Blanka Julita, Rola prokuratora w posiedzeniu przygotowawczym, w: Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym, red. nauk. Dariusz Kala, Igor Zgoliński, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. [193]-207.
  ISBN 978-83-8124-194-6
 279. Stefańska, Blanka Julita, Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim, "Prokuratura i Prawo", 2018, nr 9, s. 30-50.
  Dostępne online
 280. Stefańska, Blanka Julita, Zawieszenie wykonywania reszty kary więzienia i udzielenie wolności warunkowej w prawie karnym Hiszpanii, "Prokuratura i Prawo", 2018, nr 2, s. 81-100.
  Dostępne online
 281. Stefański, Ryszard A., Dowód nielegalny w postępowaniu karnym, w: Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne, pod red. Sławomira Steinborna i Krzysztofa Woźniewskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. [339]-355.
  ISBN 978-83-7865-702-6
 282. Stefański, Ryszard A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r., II SA/Ke 289/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2018, R. 62 z. 9, s. 143-150.
 283. Stefański, Ryszard A., Immunity from prosecution for exceeding the limits to the right of self-defence, "Ius Novum", 2018, nr 2, s. 5-24.
  Dostępne online
 284. Stefański, Ryszard A., Klauzula niekaralności przestępstwa szpiegostwa w polskim prawie karnym, w: O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca. T. 2, pod red. nauk. Dariusza Muchy, Opole : Wydawnictwo SCRIPTORIUM, 2018, s. [221]-241.
  ISBN 978-83-950872-2-6
 285. Stefański, Ryszard A., Kształtowanie się odpowiedzialności za wypadki drogowe w polskim prawie karnym, w: Odpowiedzialność za wypadki drogowe : aspekty karnoprawne i procesowe, pod red. Wiesława Juchacza, Dariusza Kali, Igora Zgolińskiego, Inowrocław : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, 2018, s. 21-57.
  ISBN 978-83-952584-0-4
 286. Stefański, Ryszard A., Review of resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law for 2016, "Ius Novum", 2018, nr 1, s. 127-160.
  Dostępne online
 287. Stefański, Ryszard A., Stosunek sądu do dowodów nielegalnych, w: Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym, red. nauk. Dariusz Kala, Igor Zgoliński, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. [37]-58.
  ISBN 978-83-8124-194-6
 288. Stefański, Ryszard A., Środki karne : podstawowa czy dodatkowa reakcja prawnokarna, w: Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, pod red. nauk. Stanisława Hoca i Dariusza Muchy, Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2018, s. 213-247.
  ISBN 978-83-950872-3-3
 289. Stefański, Ryszard A., Węzłowe problemy kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych, w: Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 51-67.
  ISBN 978-83-64054-07-5
 290. Stoykova, Oleksandra, Optimum currency areas : theory and applications, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 4(63), s. 17-53.
  Dostępne online
 291. Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2017, pod redakcją Jacka Kosonogi ; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2018, 573 s.
  ISBN 978-83-64878-76-3
  Dostępne online
 292. Szafrański, Tomasz, Wenlafaksyna czy duloksetyna? = Venlafaxine or duloxetine?, "CNS Reviews", 2018, Vol. 2 no. 2, s. 163-168.
 293. Szalast, Patrycja; Smereka, Jacek; Ruetzler, Kurt; Makomaska-Szaroszyk, Elzbieta; Kranc, Kacper; Stolarek, Kacper; Paprocki, Michal; Szarpak, LukaszComparison of Airtaq and Macintosh laryngoscope applied by nurses in manikins with normal and difficult airways : pilot data = Porównanie intubacji w wykorzystaniem Airtaq i laryngoskopu Macintosha w warunkach normalnych i trudnych dróg oddechowych wykonywanej przez pielęgniarki : badanie pilotażowe, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 5, s. 248-253.
  Dostępne online
 294. Szarpak, Lukasz, Laryngoscopes for difficult airway scenarios : a comparison of the available devices, "Expert Review of Medical Devices", 2018, Vol. 15 no. 9, s. 631-643.
 295. Szarpak, Lukasz; Ladny, Michal; Pyda, Sandra; Madziala, Marcin; Bielski, Karol; Puslecki, Mateusz; Smereka, Jacek, Comparison of two cervical collars on the intracranial pressure measured indirectly based on the thickness of the optic nerve sheath : preliminary data = Porównanie dwóch typów kołnierzy szyjnych i ich wpływu na ciśnienie śródczaszkowe mierzone pośrednio w oparciu o grubość otoczki nerwu wzrokowego : badania wstępne, "Postępy Nauk Medycznych", 2018, R. 31 nr 2, s. 68-71.
  Dostępne online
 296. Szarpak, Lukasz; Madziala Agnieszka; Czekajlo, Michael; Smereka, Jacek; Kaserer, Alexander; Dabrowski, Marek; Madziala, Marcin; Yakubtsevich, Ruslan; Ladny, Jerzy Robert; Ruetzler, Kurt, Comparison of the UEScope videolaryngoscope with the Macintosh laryngoscope during simulated cardiopulmonary resuscitation : a randomized, cross-over, multi-center manikin study, "Medicine", 2018, Vol. 97 no. 36, s. 1-7.
  Dostępne online
 297. Szarpak, Lukasz; Madziala, Agnieszka; Wieczorek, Wojciech; Kaminska, Halla; Robak, Oliver; Frass, Michael; Ladny, Jerzy Robert; Smereka, Jacek, Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation : a prospective, randomized, crossover simulation study, "Anestezjologia i Ratownictwo", 2018, nr 2, s. 5-12.
 298. Szarpak, Lukasz; Ruetzler, Kurt; Kaminska, Halla; Dabrowski, Marek; Klosiewicz, Tomasz; Bielski, Karol; Wieczorek, Wojciech; Ladny, Jerzy Robert, Comparison of direct laryngoscopy with videolaryngoscopy for endotracheal intubation performed by last year medical students : a pilot data, "Anestezjologia i Ratownictwo", 2018, nr 3, s. 237-241.
  Dostępne online
 299. Szarpak, Łukasz, Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjenta pediatrycznego, "Na Ratunek", 2018, nr 4, s. 22-27.
 300. Szczerba-Zawada, Aleksandra; Dahl, MartinThe theory of ordoliberalism and the principle of non-discrimination in EU law : implications for the Member States on the example of Polish Labour Code, "Przegląd Europejski", 2018, nr 4, s. [119]-139.
  Dostępne online
 301. Szewc, Urszula; Czyżewski, Łukasz; Wyzgał, Janusz; Szarpak, Łukasz, Assessment of arterial stiffness and body composition in stable liver transplant recipients, "Transplantation Proceedings", 2018, Vol. 50 no. 7, s. 2009-2013.
  Dostępne online
 302. Szocik, Konrad; Marques, Rafael Elias; Abood, Steven; Kędzior, Aleksandra; Lysenko-Ryba, Kateryna; Minich, DobrochnaBiological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base, "Futures", 2018, Vol. 100, s. 56-62.
  Dostępne online
 303. Szustakiewicz, Przemysław, Czy prawo administracyjne chroni wolność? : stadium przypadku, w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. nauk. Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, s. 143-150.
  ISBN 978-83-64054-31-0
 304. Szustakiewicz, Przemysław, Status i kompetencje organu ochrony danych osobowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych : aspekty proceduralne, red. nauk. Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. [53]-62.
  ISBN 978-83-8124-266-0
 305. Szymczak, Zbigniew; Baranowska, Alicja; Płusa, Tadeusz; Baranowski, Paweł; Rybarczyk, Marek; Białowąs, Wojciech, Komórki macierzyste w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 4, s. 151-155.
 306. Szymczak, Zbigniew; Dudek, Jan; Płusa, Tadeusz; Częstochowska, Beata; Michalski, Paweł, Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2018, Vol. 24 no. 1, s. [42]-46.
 307. Targońska, Edyta, Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle ustawy deweloperskiej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, XXVII, [1], 131 s.
  ISBN 978-83-812-9210-9
  ISBN e-book 978-83-812-8211-6
 308. Telec, Wojciech; Baszko, Artur; Dabrowski, Marek; Dabrowska, Agata; Sip, Maciej; Puslecki, Mateusz; Klosiewicz, Tomasz; Potyrala, Patrycja; Jurczyk, Witold; Maciejewski, Adrian; Zalewski, Radoslaw; Witt, Magdalena; Ladny, Jerzy Robert; Szarpak, Lukasz, Automated external defibrillator use in public places : a study of acquisition time, "Kardiologia Polska", 2018, nr 1, s. 181-185.
 309. Telecka-Gadek, Dominika; Madziala, MarcinSzarpak, Lukasz; Pyda, Sandra, Acute coronary syndromes in the practice of the emergency medical team, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 2, s. 61-66.
  Dostępne online
 310. Wielka encyklopedia prawa, t. 13, Prawo karne, red. nacz. Brunon Hołyst, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2018, 465 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość)
  ISBN 978-83-64556-12-8 (t. 13).
 311. Wymiar wolności w prawie administracyjnym, redakcja naukowa Maciej Rogalski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2018, 186 s.
  ISBN 978-83-64054-31-0
 312. Wymysłowska, Magdalena; Stolarczyk, PiotrKredyty eksportowe zabezpieczone ubezpieczeniem gwarantowanym przez Skarb Państwa a adekwatność kapitałowa banków : analiza możliwości zastosowania polisy ubezpieczeniowej KUKE SA jako uznanej umowy o ochronie kredytowej nierzeczywistej dla ekspozycji stanowiących oficjalnie wspierane kredyty eksportowe w kontekście wdrożenia pakietu CRD IV/CRR. Cz. 1, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 2, s. 95-130.
  Dostępne online
 313. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro, red. nauk. Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 426, [1] s.
  ISBN 978-83-235-3384-9 (druk)
  ISBN 978-83-235-3392-4 (pdf online)
  ISBN 978-83-235-3201-9 (e-pub)
  ISBN 978-83-235-3209-5 (mobi)
 314. Yakubtsevich, Ruslan; Dunder, Dominika; Kranc, Kacper; Pruc, Michal; Pastucha, Adam; Koldyj, Aleksandra, Place of cervical collar in emergency medicine : letter to the editor, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 3, s. 108-109.
  Dostępne online
 315. Yakubtsevich, Ruslan; Malysz, Marek; Smereka, Jacek; Dunder, Dominika; Ptaszynski, Piotr, To assess the fluctuations in the incidence of head injuries in peadiatric patients in the medical emergency teams material, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2018, Vol. 3 no. 4, s. 119-124.
  Dostępne online
 316. Zaborowski, Marcin, Poland: NATO's front line state, w: Security in Northern Europe : deterrence, defence and dialogue, ed. by John Andreas Olsen, Abingdon : Routledge Journals, 2018, s. 88-97.
  ISBN 978-0-367-10976-9
 317. Zachariasz, Igor, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia teoretyczne, w: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. nauk. Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt-Zientarski, Warszawa : Kancelaria Senatu, 2018, s. 48-[58].
  ISBN 978-83-65711-29-8
 318. Zachariasz, Igor, Prawo do miasta jako publiczne prawo podmiotowe, w: Open eyes book. 3, Bartłomiej Biga, [et al.], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018, s. 187-205.
  ISBN 978-83-949523-1-0
  Dostępne online
 319. Zachariasz, Igor, The right to the city as a public subjective right, w: Open eyes book. 3, English version, Bartłomiej Biga, [et al.], Krakow : Foundation of Economy and Public Administration, 2018, s. 179-196.
  ISBN 978-83-949523-2-7
  Dostępne online
 320. Zachariasz, Igor, Prawo do samorządu terytorialnego - prawo wspólnot samorządowych, "Samorząd Terytorialny", 2018, nr 10, s. 17-30.
 321. Zadorozhna, Olha; Gawrońska-Nowak, Bogna, Home bias : evidence from the stock exchange, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 503-509.
 322. Zapobieganie samobójstwom : imperatyw ogólnoświatowy, red. nauk. wyd. polskiego Brunon Hołyst ; współpraca red. Daria Biechowska, Norbert Malec, Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, cop. 2018, 146, [1] s.
  Dostępne online
 323. Zarzycki-Siek, Jerzy, Integration through control : the model of power hijacking as an alternative view on European Union integration, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2018, nr 3, s. 153-172.
  Dostępne online
 324. Złamańczuk, Paweł, Approver's procedural position in English criminal trial between the 12th and 16th centuries, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2018, T. 11 zeszyt specjalny, s. [69]-83.
  Dostępne online
 325. Zyśk, Rafał; Krzakowski,Maciej, Personalised treatment of non-small-cell lung cancer patients : review of current evidence, "Oncology in Clinical Practice", 2018, Vol. 14 no. 1, s. 23-34.
  Dostępne online

2017

 1. Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, zespół badawczy: Jacek Brdulak - kierownik zespołu, Ewelina Florczak, Cezary Krysiuk, Piotr Pawlak, Bartosz Zakrzewski, Warszawa : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2017, 217 s.
  ISBN 978-83-7610-659-5
  Dostępne online
 2. Beck, Krzysztof, Bayesian model averaging and jointness measures : theoretical framework and application to the gravity model of trade, "Statistics in transition", 2017, vol. 18, no. 3, p. 393-412.
  Dostępne online
 3. Beck, Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych : analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Cz. 1, Metodyka badania, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 4(59), s. 19-46.
  Dostępne online
 4. Beck, Krzysztof, Spectral analysis and the application of filters in the examination of business cycles, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 3, s. 40-65.
  Dostępne online
 5. Beck, Krzysztof, Zastosowanie filtrów do analizy cykli koniunkturalnych i synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z krajami europejskimi, "Wiadomości Statystyczne", 2017, nr 10(677) s. 5-18.
  Dostępne online
 6. Bieńkowski, Wojciech; Grabowski, Wojciech, Causes of the convergence slowdown in the countries of Central and Eastern Europe, 2008-2014, "Advances in Economic and Business", 2017, vol. 5, no 7, p. 369-381.
  Dostępne online
 7. Bitner, Michał; Sierak, Jacek, Klasyfikacja wydatków rozwojowych i jej zastosowanie do wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Rozwoju, 2017, 108 s.
  ISBN 978-83-7610-642-7
 8. Bitner, Michał; Sierak, Jacek, The impact of developmental exependiture on the competitiveness of local government, "Institute of Economic Research Working Papers", 2017, No. 111, 11 s.
  Dostępne online
 9. Błoński, Mieczysław, Zarys historii Wydziału, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [9]-13.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 10. Borek, Ewa; Brzeziński, Michał; Sitek, Anna; Turkiewicz, Joanna; Libura, Maria; Wojtaszczyk, Kinga, Mechanizm finansowania a stopień realizacji standardu opieki profilaktycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat: analiza jakości profilaktycznej opieki pediatrycznej w świetle danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia oraz oceny rodziców, "Standardy Medyczne. Pediatria", 2017, T. 14, nr 2, s. 335-343.
 11. Braun, Tomasz, Nowe trendy w zarządzaniu problematyką prawną międzynarodowych instytucji finansowych, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [609]-628.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 12. Braun, Tomasz, Unormowania compliance w korporacjach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 422 s.
  ISBN 978-83-8107-786-6
 13. Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Gardziński, Tomasz, Przedsiębiorstwo społeczne w kulturze odpowiedzialnego rozwoju, w: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju : nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej redakcja naukowa Sławomir Partycki, Roman Sobiecki, 2017, s. 101-113.
  ISBN 978-83-8061-487-1
 14. Brydak-Godowska, Joanna; Gołębiewska, Joanna; Turczyńska, Monika; Moneta-Wielgoś, Joanna; Samsel, Agnieszka; Borkowski, Piotr K.; Ciszek, Michał; Płonecka-Rodzoch, Agnieszka; Kuźnik-Borkowska, Aleksandra; Ciszewska, Joanna; Makomaska-Szaroszyk, Elżbieta; Brydak, Lidia B.; Kęcik, Dariusz, Observation and clinical pattern in patients with white dot syndromes: the role of color photography in monitoring ocular changes in long-term observation, "Medical Science Monitor", 2017, no 23, p. 1106-1115.
 15. Brzeziński, Piotr, Stanowisko wybranych sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE/WE w sprawie zgodności regulacji implementujących dyrektywę 2006/24/WE z prawami podstawowymi, "Ius Novum", 2017, vol. 11 nr 1, s. 76-83.
  Dostępne online
 16. Brzeziński, Piotr, Umowa o zastępcze wykonawstwo (art. 636 § 1 k.c.), w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [301]-311.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 17. Ciepła, Helena; Pawelczyk, Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, 3. wyd., Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 505 s.
  ISBN 978-83-2107-195-6
 18. Ciepła, Helena; Piasecki, Kazimierz, Przysposobienie, w: Meritum : prawo rodzinne, [redaktor merytoryczny Grzegorz Jędrejek], wyd. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 955-1018.
  ISBN 978-83-8107-534-3
 19. Ciepła, HelenaPochodzenie dziecka, w: Meritum : prawo rodzinne, [redaktor merytoryczny Grzegorz Jędrejek], wyd. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 644-743.
  ISBN 978-83-8107-534-3
 20. Ciepła, Helena, Zarząd majątkiem dziecka w praktyce i orzecznictwie, w: Człowiek prawo państwo : księga pamiątkowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, redaktor prowadzący Wojciech Żyłko, współpraca redakcyjna Anna Pawlak, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017, s. 191-204.
  ISBN 978-83-88953-27-9
 21. Chirurgia naczyniowa w Polsce : zielona księga, autorzy: Piotr Andziak, Anna Drapała, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Ewa Karczewicz, Grzegorz Oszkinis, Katarzyna Paczek, Przemysław Sielicki, Hanna Zalewska; redakcja naukowa Małgorzata Gałązka-Sobotka, Piotr Andziak, Grzegorz Oszkinis; Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, 163 s.
  ISBN 978-83-64054-02-0
 22. Dahl, Martin; Dziudzik, Anna, Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, "Unia Europejska.pl", 2017, nr 3, s. 17-25.
 23. Dahl, Martin, Fundacje polityczne jako instrument polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, "Studia Politica Germanica", 2017, nr 3-4, s. [223]-233.
 24. Dahl, Martin, Niemiecka droga do demokracji i gospodarki rynkowej jako przykład dla państw Europy Wschodniej, "Rocznik Polsko-Niemiecki", 2017, nr 25 z. 1, s. 123-135.
 25. Dahl, Martin, Niemiecka wizja roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2017, nr 4, s. 23-42.
  Dostępne online
 26. Dahl, Martin; Skomorohova, Elizaveta, Wpływ Brexitu na relacje miedzy państwami w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej roli Niemiec, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 4(59), s. 250-263.
  Dostępne online
 27. Dahl, MartinSkomorokhova, YelyzavetaThe balance of power in the European Union after Brexit, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Europaea", 2017, no 3, s. 267-284.
  Dostępne online
 28. Dahl, MartinSocial market economy as a model of political, social and economic reforms for states in the process of system changes, especially in the Eastern European religion, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 1, s. 294-311.
  Dostępne online
 29. Daniłosio, Marek; Wysocki, Jarosław; Prus, Monika, Analiza zgodności oceny nadmiernej senności dziennej w skali Epworth z obiektywnymi parametrami snu = Agreement between Epworth Sleepiness Scale and objective sleep parameters in patients with excessive daytime sleepiness, "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny", 2017, t. 6 nr 3, s. 10-18.
 30. Dąbrowski, Jacek, Naruszenie zasady ograniczonego zaufania jako znamię niektórych przestępstw i wykroczeń popełnianych we współczesnych realiach ruchu drogowego, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [393]-412.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 31. Dercz, Maciej, Możliwość zawarcia ugody pozasądowej między Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku wydania co do roszczenia SPZOZ-u prawomocnego wyroku oddalającego powództwo, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [337]-345.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 32. Didkowska, Joanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Rutkowski, Andrzej; Wyrwicz, Lucjan; Zyśk, Rafał, Możliwości poprawy opieki nad chorymi na raka jelita grubego w kontekście trendów epidemiologicznych i aspektów ekonomicznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, 120 s.
  ISBN 978-83-64054-94-5
 33. Domaradzki, Spasimir, Tax policies in poland, Slovakia, and Bulgaria : sitting on a ticking bomb or catching up with the West, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 3, s. 140-180.
  Dostępne online
 34. Dróżdż, Mateusz, Definicja uczestnika imprezy masowej na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Prawo. Sport. Finanse : regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem, red. Krzysztof Wróbel, Mateusz Walczak, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe "Ius et Sport", 2017, s. 17-27.
  ISBN 978-83-63397-46-3
  Dostępne online
 35. Dróżdż, Mateusz, Stanowienie prawa w Polsce na przykładzie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych : w kierunku poprawy systemu, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [571]-581.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 36. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna; Jura, Jarosław, Social debate on Free Trade Agreements : illusions versus reality, "Economics and Sociology", 2017, vol. 10 no. 3, s. 116-135.
  Dostępne online
 37. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna; Jura, Jarosław, Social expectations concerning Free Trade Agreements : perception versus reality, "Studia Polityczne", 2017, t. 45 nr 3, s. [177]-198.
 38. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna; Stańczyk, Ziemowit, Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego : mit czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy?, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 2017, t. 104, s. [269]-286.
  Dostępne online
 39. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna; Stańczyk, Ziemowit, What do we really know about the Transatlantic Trade and Investment Partnership : facts versus myths? : Trying to understand social expectations, "International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research", 2017, vol. 11 no. 1, s. 52-60.
  Dostępne online
 40. Dzierżanowski, Włodzimierz, Ocena ofert w procedurze odwróconej, "Finanse Komunalne", 2017, nr 5, s. 61-68.
 41. Dzierżanowski, Włodzimierz, Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych", 2017, nr 1, s. 31-38.
 42. Fihel, Agnieszka; Okólski, MarekAgeing in Poland in the conditions of intensive international migration, w: Population ageing, labour market and public finance in Poland, editors Piotr Lewandowski, Jan Rutkowski, Warsaw : European Commission Representation in Poland, 2017, s. 35-39.
  ISBN 978-92-79-66266-9
  Dostępne online
 43. Filipiak, Patryk; Geromin, Maciej; Groele, Bartosz; Hrycaj, Anna; Lipowicz, Łukasz; Porzycki, Marek, Prawo restrukturyzacyjne: komentarz, redakcja naukowa Anna Hrycaj; Patryk Filipiak, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 1171, [1] s.
  ISBN 978-83-8092-782-7
 44. Fiszer, Józef M., Policy of the Federal Republic of Germany toward Russia in the multipolar world order : its objectives, tasks and consequences for Europe, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 1, s. 191-220.
  Dostępne online
 45. Florczak, EwelinaKultura organizacyjna w przedsiębiorstwie społecznym, "Humanizacja Pracy", 2017, Nr 3, s. [93]-108.
  Dostępne online
 46. Gajewski, Paweł; Zhukovska, Kateryna, Short-run and long-run effects of unemployment on suicides : does welfare regime matter?, "European Journal of Public Health", 2017, vol. 27, no. 6, s. 1038–1042.
 47. Gałązka-Sobotka, Małgorzata, W poszukiwaniu optymalnej strategii dla ochrony zdrowia w Polsce, "PTE Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2017, R. 79, nr 4, s. 68-76.
  Dostępne online
 48. Gałęzowski, Marek, "It's good to be on the right side" : sylwetka adwokata Ludwika Cohna, "Palestra", 2017, nr 13, s. 200-211.
  Dostępne online
 49. Gałęzowski, Marek, Ugrupowania polityczne Polskiego Państwa Podziemnego poza koalicją rządzącą : kilka postulatów badawczych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 1, s. 306-337.
  Dostępne online
 50. Gawrońska-Baran, Andrzela; Dzierżanowski, Włodzimierz, Zmiany w umowach w bieżącej praktyce zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych", 2017, nr 4, s. 21-30.
 51. Godlewski, Mariusz, Charakter prawny komisji śledczej niemieckiego Bundestagu, "Ius Novum", 2017, vol. 11 nr 1, s. 181-200.
  Dostępne online
 52. Gmaj, Katarzyna, The integration of Indian migrants in Poland, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 4(59), s. 147-165.
  Dostępne online
 53. Gryglewicz, Jerzy; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Drapała, Anna; Sielicki, Przemysław; Radwan, Piotr; Mossakowska, Małgorzata; Kawalec, Paweł; Holko, Przemysław; Stawowczyk, Ewa; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gierczyński, Jakub, Gastroenterologia : analiza kosztów ekonomicznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskieg-Crohna i
  wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. - Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.,
  Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, 178 s.
  ISBN 978-83-64054-38-9
 54. Grzymski, Jan, Granice Europy w wyobrażeniach i praktykach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, "Przegląd Europejski", 2017, nr 3, s. [58]-76.
  Dostępne online
 55. Grzymski, Jan, Przemiany uniwersytetu w ramach "kultury audytu" : przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym, "Studia Politologiczne", 2017, vol. 46, s. 198-217.
 56. Grzymski, Jan, Wszechobecność władzy i postawa krytyczna : inspiracje myślą Michela Foucaulta dla politologii, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 2017, vol. 54, s. 85-98.
  Dostępne online
 57. Grzymski, Jan; Kassner, Maciej, Gra peryferyjnością : w poszukiwaniu autonomii badawczej politologii, "e-Politikon", 2017, nr 22, s. 74-94
  Dostępne online
 58. Guzek, Marian, Cessionalism: the future of capitalism, editor Gavin McFarlane; [translation Marta Szymczak], Poznan : BONAMI, 2017, 244 s.
  ISBN 978-83-62298-84-6
 59. Gwiazdowski, Robert, Prawo i ekonomia : o zastosowaniu ekonomii w prawie, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [91]-132.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 60. Harasimiuk, Dominika, Obywatelstwo UE : element tożsamości narodowej, europejskiej, czy jedynie dodatkowy status obywateli państw członkowskich?, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, nr 3, s. 122-142.
  Dostępne online
 61. Hollender, Henryk; Medvedeva, Galina Evgen'evna, O modernizacii bibliotek v organizacionno-sistemnom kontekste, w: Otkrytyj dostup : biblioteki za rubežom 2017 : IFLA 2017 Wroclaw, Poland : sbornik, [redakcionnaâ kollegiâ D. A. Belâkova, M. V. Bereslavskaâ (otv. red.), Û. E. Černičkina]; Vserossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka inostrannoj literatury im. M. I. Rudomino, Gruppa meždunarodnogo bibliotekovedeniâ, Moskva : Centr knigi Rudomino, 2017, s. 22-[33].
  ISBN 978-5-00087-128-7
 62. Hołówka, Jacek, Adam Schaff : propagandzista, komuno-sceptyk, antyglobalista, w: Marksizm : nadzieje i rozczarowania, red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. [387]-414.
  ISBN 978-83-01-19665-3
 63. Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bgdan (red.), Marksizm : nadzieje i rozczarowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, 533 s.
  ISBN 978-83-01-19665-3
 64. Hołówka, Jacek, Leszek Kołakowski : buntownik, prometejczyk, transcendentalista, w: Marksizm : nadzieje i rozczarowania, red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. [415]-450.
  ISBN 978-83-01-19665-3
 65. Hołówka, Jacek, Reformatorzy i rewolucjoniści, w: Marksizm : nadzieje i rozczarowania, red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. [255]-285.
  ISBN 978-83-01-19665-3
 66. Hołówka, Jacek, Światy równoległe Karola Marksa, w: Marksizm : nadzieje i rozczarowania, red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. [104]-139.
  ISBN 978-83-01-19665-3
 67. Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo : programy promocji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, 971 s.
  ISBN 978-83-01-18545-9
 68. Hołyst, Brunon, Czynniki determinujące prognozę przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, Szczytno : WSP, 2017, s. 231-266.
  ISBN 978-83-01-19348-5
 69. Hołyst, Brunon, Fałszywe dokumenty w obrocie prawnym, w: Wyszukiwanie podobieństw dokumentów, red. Marek Aleksander Kowalski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, s. 19-46. 
  ISBN 978-83-8090-293-0 ; 978-83-8090-294-7
 70. Hołyst, Brunon, Kryminologiczna ocena granic resocjalizacji, w: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości?, red. nauk. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017, s. 15-20.
  ISBN 978-83-8018-111-3
 71. Hołyst, BrunonPrawo w systemie kształtowania ładu społecznego, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [41]-56.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 72. Hołyst, Brunon, Predictive policing w praktyce profilaktycznej policji, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, Szczytno : WSP, 2017, s. 473-479.
  ISBN 978-83-01-19348-5
 73. Hołyst, Brunon, Przeciwko życiu, T. 1: Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017, 682 s.
  ISBN 978-83-01-19404-8
 74. Hołyst, Brunon, Tendencje rozwojowe przestępczości do roku 2022, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, Szczytno : WSP, 2017, s. 269-300.
  ISBN 978-83-01-19348-5
 75. Hrycaj, Anna, Informatyzacja postępowań sądowych na przykładzie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [505]-510.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 76. Iglicka, KrystynaActivity and nomadism, w: Fair book : aktywność, red. nauk. Katarzyna Kasia, Magda Kochanowska, Warszawa : Wydział Wzornictwa ASP, 2017, s. [226-232].
  ISBN 978-83-65455-65-9
 77. Iglicka, KrystynaAktywność i nomadyzm, w: Fair book : aktywność, red. nauk. Katarzyna Kasia, Magda Kochanowska, Warszawa : Wydział Wzornictwa ASP, 2017, s. [110-116].
  ISBN 978-83-65455-65-9
 78. Iglicka, Krystyna, Chechen's lesson : challenges of integrating refugee children in a transit country : a Polish case study, "Central and Eastern European Migration Review", 2017, vol. 6 no. 2, s. [123]-140.
  Dostępne online
 79. Iglicka, Krystyna, Państwo polskie wobec wyzwań demograficznych : strategia i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej, "Polityka Społeczna", 2017, nr 3, s. 1-4.
 80. Jura, Jarosław; Kałużyńska, Kaja, Still more about history than about the present
  : picture of Russia, Germany and Ukraine in the Polish media in the second half of 2013, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 3, s. 272-306.
  Dostępne online
 81. Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Responsabilità per i passeggeri a mobilità ridotta nel trasporto aereo, w: El derecho aéreo entre lo público y lo privado : aeropuertos, acceso al mercado, drones y responsabilidad, dir. Ma Jesús Guerrero Lebrón, Juan Ignacio Peinado Gracia, Sevilla : Universidad Internacional de Andalucia, 2017, s. 296-321.
  ISBN 978-84-7993-331-9
  Dostępne online
 82. Kasprzyk, PiotrKonert, Anna, Bezzałogowe statki powietrzne: nowa era w dziejach lotnictwa : nowa era w prawie lotniczym?, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [521]-536.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 83. Kasprzyk, Piotr; Konert, AnnaLimitation Period For Claims Arising from Regulation 261/2004 - Polish Supreme Court Resolution of 21 February 2017 - III CZP 111/16, "The Aviation & Space Journal", 2017, no. 1, p. 45-46.
  Dostępne online
 84. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Prohibition to hear safety investigators : the Supreme Court of Poland judgment of 27 April 2015, "Air and Space Law", 2017, Vol. 42, Iss. 4/5, p. 487-491.
  Dostępne online
 85. Kasprzyk, PiotrKonert, Anna, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za overbooking, odwołanie i opóźnienie lotu, "Państwo i Prawo", 2017, nr 6, s. 55-72.
 86. Kassner, Maciej; Grzymski, Jan, O pożytkach i szkodliwości filozofii nauki dla politologii : uwagi na marginesie "Odnowy teorii społecznej i politycznej" Richarda J. Bernsteina, "Studia Politologiczne", 2017, vol. 46, s. 135-155.
 87. Konert, Anna, Doktryna forum non conveniens w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych, w: Meandry prawa : teoria i praktyka : Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, pod red. Emila W. Pływaczewskiego, Janusza Bryka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017, s. [271]-283.
  ISBN 978-83-7462-630-9
  e-ISBN 978-837462-631-6
 88. Konert, Anna; Kunert-Diallo, Agnieszka, Concepto de compensación suplementaria conforme al art. 12 del Reglamento 261/2004 [Dokument elektroniczny], "Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico", 2017, no. 39, s. 1-8.
  Dostępne online
 89. Konert, Anna; Kunert-Diallo, Agnieszka, La loi applicable dans le cas de la responsabilité pour les produits aéronautiques défectueux, "Annals of Air and Space Law", 2017, Vol. 42, s. 145-161.
 90. Konert, Anna; Sekuła-Leleno, Małgorzata, Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie wynikającego z rozporządzenia (WE) 261/2004, "Państwo i Prawo", 2017, nr 3, s. 77-90.
 91. Konert, AnnaZasady podróżowania samolotem dzieci bez opiekunów, w: Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, pod red. Piotra Cybuli, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2017, s. 139-[155].
  ISBN 978-83-62473-84-7
 92. Konopielko, Łukasz, Finansowanie innowacji w e-commerce z funduszy unijnych : doświadczenia i perspektywy, w: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki : perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 73-82.
  ISBN 978-83-65038-27-2
 93. Konopielko, Łukasz; Radkova, Diana, Price dispersion and online markets maturity in Poland, "Acta Universitas Lodzensis. Folia Oeconomica", 2017, nr 3, s. 7-21.
  Dostępne online
 94. Konopielko, Łukasz; Rusak, Marta, Empiryczna analiza wielkości dotacji dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim, "Handel Wewnętrzny", 2017, nr 4, s. 320-329.
 95. Korab-Karpowicz, W. Julian, Ewolucja ludzkości według Józefa Hoene-Wrońskiego, "Studia z Filozofii Polskiej", 2017, t. 12, s. [145]-158.
  Dostępne online
 96. Korab-Karpowicz, W. JulianHarmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa, Warszawa : PIW, 2017, 233, [1] s.
  ISBN 978-83-06-03415-8
 97. Korab-Karpowicz, W. Julian, Nowa polityka : wprowadzenie do ewolucyjności, "Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2017, nr 3, s. 23-34.
  Dostępne online
 98. Korab-Karpowicz, W. Julian, Tractatus politico-philosophicus : new directions for the future development of humankind, New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, [1], 172 s.
  ISBN 978-1-138-06641-0 (hbk) 
  ISBN 978-1-315-15918-8 (ebk)
 99. Kosonoga, Jacek, Fakt wcześniejszego leczenia oskarżonego przez biegłego lekarza psychiatrę a przesłanki wyłączenia biegłego z art. 196 § 3 k.p.k., w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 469-474.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 100. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 29 kwietnia 2015 r., II KK 30/15, "Państwo i Prawo", 2017, nr 2, s. 139-145.
 101. Kosonoga, Jacek, Kara porządkowa aresztowania po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r., w: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016, redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 178-191.
  ISBN 978-83-8092-595-3
 102. Kosonoga, Jacek, Nienależyta obsada sądu a skuteczność aktu powołania na stanowisko sędziego sądu wyższego rzędu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.), w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 492-497.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 103. Kosonoga, Jacek, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Glosa do wyroku SN z dnia 29 kwietnia 2015 r., II KK 30/15, "Państwo i Prawo", 2017, nr 2 s. 139-145.
 104. Kosonoga, Jacek, Spoczywanie biegu terminu przedawnienia w przypadku immunitetu formalnego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 407-413.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 105. Kosonoga, Jacek; Skorupka, Jerzy; Stefański, Ryszard A., Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do art. 1-166, Stan prawny na 12 sierpnia 2017 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 1295, [1] s.
  ISBN 978-83-8107-559-6
 106. Kosonoga, Jacek, Umorzenie postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [451]-466.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 107. Kosonoga, Jacek, Wniosek o wyłączenie sędziego in abstracto, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 461-463.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 108. Kosonoga, Jacek, Wyłączenie sędziego od udziału w ponownym rozpoznaniu środka odwoławczego (art. 41 k.p.k.), w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sadu Najwyższego, 2017, s. 455-461.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 109. Kosonoga, Jacek, Zawieszenie postępowania z uwagi na stan zdrowia oskarżonego, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego : przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod red. Jacka Kosonogi, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 450-455.
  ISBN 978-83-64878-74-9
  ISBN 978-83-64878-75-6 (wersja on-line)
  Dostępne online
 110. Koszowski, Maciej, Czy w prawie w ogóle myślimy?, "Edukacja Prawnicza", 2017/2018, nr 1, s. 5-10.
 111. Koszowski, Maciej, Intricacies, fallacy and madness of legal deduction, "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 2017, vol. 103 no. 4, s. 494-503.
 112. Koszowski, Maciej, Multiple functions of analogical reasoning in science and everyday life, "Polish Sociological Review", 2017, no. 1, s. [3]-19.
 113. Koszowski, MaciejWhy legal reasoning has to be unique, "Adam Mickiewicz University Law Review", 2017, vol. 7, s. [325]-342.
  Dostępne online
 114. Kotowicz, Bartosz, Przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2017, nr 5, s. 22-25.
 115. Kotowicz, Bartosz; Słaby, MateuszRozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2017, nr 7, s. 10-14.
 116. Kotowicz, Bartosz, Zasady wykorzystania w postępowaniu cywilnym o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji informacji i dowodów zgromadzonych w toku postępowania przed organem ochrony konkurencji, "Monitor Prawniczy", 2017, nr 21, s. 16-20.
 117. Koziej, Stanisław, Brzozowski, Adam, Strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa), w: Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), red. nauk. Jacek Pawłowski, Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017, s. 505-546.
  ISBN 978-83-7523-568-5
 118. Koziej, Stanisław, Polityka obronna a bezpieczeństwo Polski w latach 1989-2009 : od ubezwłasnowolnienia do pełnej podmiotowości, w: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego, red. nauk. Waldemar Kitler, Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017, s. 183-216.
  ISBN 978-83-7523-572-2
 119. Koziej, StanisławStudia o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010–2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 3], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2017, 447 s.
  ISBN 978-83-64054-86-0
 120. Koziej, Stanisław, Strategia globalna Unii Europejskiej jako koncepcyjny fundament bezpieczeństwa Europejskiego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 4(59), s. 185-212.
  Dostępne online
 121. Kruk, Maria, Język polski jako narzędzie komunikacji prawodawcy i prawnika, "Państwo i Prawo", 2017, nr 6, s. 5-22.
 122. Kruk, Maria, La Pologne : la Constitution, la cour constitutionelle et les inquiétudes de l'opinion internationale, "Krytyka Prawa", 2017, t. 9, nr 1, s. 32-62.
  Dostępne online
 123. Kruk, MariaPolska nauka prawa konstytucyjnego a konstrukcja władzy ustawodawczej w Konstytucji RP - doświadczenia praktyki ustrojowej, w: "Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne", redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 15-41.
  ISBN 978-83-8019-713-8
 124. Kruk, Maria, Propozycje zmian Konstytucji RP z 1997 r. : próba klasyfikacji, w: Problemy zmiany konstytucji, [red. nauk. Ryszard Chruściak], Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017, s. 55-[103].
  ISBN 978-83-7666-476-7
 125. Kruk, Maria, Przyszłość konstytucji a konstytucja przyszłości, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [145]-166.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 126. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Prawo sportowe przyszłości, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [555]-570.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 127. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych, "Przegląd Prawa Handlowego", 2017, nr 7, s. 23-33.
 128. Krześniak, Eligiusz Jerzy, Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym, "Przegląd Prawa Handlowego", 2017, nr 3, s. 24-33.
 129. Kukla, Piotr; Kosior, Dariusz A.; Tomaszewski, Andrzej; Ptaszyńska-Kopczyńska, Katarzyna; Widejko, Katarzyna; Długopolski, Robert; Skrzyński, Andrzej; Błaszczak, Piotr; Fijorek, Kamil; Kurzyna, Marcin, Correlations between electrocardiogram and biomarkers in acute pulmonary embolism [Dokument elektroniczny] : analysis of ZATPOL-2 Registry, "Annals of Noninvasive Electrocardiology", 2017, vol. 22 no. 4.
 130. Kushnir, Ostap, Between survivability and crime : the nature of informal practices in post-communist societies, "Central European Journal of International and Security Studies", 2017, vol. 11 no. 3, s. 143-145 .
  Dostępne online
 131. Kushnir, Ostap, Putin's long awaited opportunity, retaliation and revenge, "New Eastern Europe", 2017, no. 6 , s. 150-154.
  Dostępne online
 132. Kushnir, OstapRussian geopolitical advancements in the Black Sea region : the annexation of Crimea, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 2017, vol. 56 , s. 111-135.
  Dostępne online
 133. Kushnir, Ostap, Ukrainian policies in the Black Sea littoral : history, current trends and perspectives, "Journal of Contemporary European Studies", 2017, vol. 25, Iss. 2, 17 s.
 134. Kushnìr, Ostap, Why great national ideas end up on the backstage of regional politics, "New Eastern Europe", 2017.
  Dostępne online
 135. Kuś, Artur, Nieprawidłowe ustalenie wartości celnej towarów jako specyficzna forma unikania opodatkowania, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania, red. Dominik Gajewski, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 157-172.
  ISBN 978-83-255-9483-1
  ISBN (e-book) 978-83-255-9484-8
 136. Kuś, Artur, Podstawy prawa celnego, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, redakcja naukowa Wanda Wójtowicz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 371-436.
  ISBN 978-83-8107-684-5
 137. Kuś, Artur, Przyszłość unijnego prawa celnego, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [215]-230.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 138. Laskowska-Rutkowska, AleksandraInternet of things and its impact on supply chain efficiency, w: CLC 2016 : Carpathian Logistics Congress : conference proceedings, Ostrava : Tanger, 2017, s. 210-215.
  ISBN 978-80-87294-76-5
  Dostępne online
 139. Lempa, Florian, Crime of joining in the process of circulation of pornographic images of minors under the age of fourteen from the canon law perspective, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, Nr 4, s. 7-14.
  Dostępne online
 140. Lempa, Florian, Zaostrzenie dyscypliny kościelnej w przypadku przestępstwa wykroczenia przeciwko VI przykazaniu Dekalogu z małoletnim, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [231]-238.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 141. Libura, Maria, Reforma ochrony zdrowia, czyli Powolny zmierzch rynkowego fundamentalizmu, w: Ekonomia polityczna "dobrej zmiany", red. Michał Sutowski, Warszawa : Instytut Studiów Zaawansowanych ; Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017, s. 229-248.
  ISBN 978-8365853-15-8
  Dostępne online
 142. Liszka, Ewa, Just Culture - nowe zasady w systemie zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych, "Ius Novum", 2017, vol. 11 nr 1, s. 84-115.
  Dostępne online
 143. Łaganowska, ZuzannaPrawno-administracyjne aspekty dostępu telekomunikacyjnego, stan prawny na dzień 31 grudnia 2017 r., Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2017, 296 s.
  ISBN 978-83-64054-03-7
 144. Łazarska, Aneta, Postępowanie cywilne - odroczenie rozprawy - nadużycie prawa procesowego: glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2013 r., III CZP 78/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2017, nr 6, s. 88-94.
 145. Madajczyk, Piotr, German vision of Russia's position in the multipolar world, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 1, s. 257-275.
  Dostępne online
 146. Manowska, MałgorzataPrzesłanki uzasadniające rozpoznanie spóźnionego materiału procesowego w procesie cywilnym, w: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 301-312.
  ISBN 978-83-8124-199-1
 147. Manowska, Małgorzata, Przyczynek do dyskusji na temat potrzeby uregulowania w Kodeksie postępowania cywilnego instytucji nadużycia praw procesowych w zakresie korzystania przez strony ze środków zaskarżenia, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [313]-322.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 148. Manowska, Małgorzata; Rafalska, Anna, Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 498 s.
  ISBN 978-83-8107-190-1
 149. Mikita, Małgorzata, Polski sektor bankowy wobec unijnych regulacji bankowych, "Studia BAS", 2017, nr 3, s. 31-50.
  Dostępne online
 150. Mikita, Małgorzata, Unia bankowa a stabilność systemu finansowego UE, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2017, nr 1, s. 75-88.
  Dostępne online
 151. Możeńska, Olga; Rosiak, Marek; Gziut, Aneta; Gil, Robert J.; Kosior, Dariusz A., First-in-man experience with renal denervation of multiple renal arteries in a patient with solitary kidney and resistant hypertension : clinical image, "Polish Archives of Internal Medicine", 2017, vol. 127 no. 1, s. 60-62.
  Dostępne online
 152. Nałęcz, Daria, Intermarium vs the Three Seas Initiative, "New Eastern Europe", 2017.
  Dostępne online
 153. Nałęcz, Daria; Nałęcz, Tomasz, Józef Piłsudski : vojskovoða i državnik nezavisne Poljske, drugo hrvatsko izdanje, Zagreb : Srednja Europa, 2017, 106 s.
  ISBN 978-953-7963-63-7
 154. Okólski, Marek, Migracje ludności a modernizacja Europy, w: Obcy i swoi : psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, redakcja naukowa Jerzy Marian Brzeziński, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2017, s. 257-272.
  ISBN 978-83-64902-35-2
 155. Okólski, Marek, Nowa, krucha mapa europejskich migracji, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", 2017, z. 1, s. 5-28.
  Dostępne online
 156. Olejniczak, Adam, Określenie skutków umów tworzących zespół umów, w: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, [redakcja naukowa Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar], Warszawa, 2017, s. 763-[777].
  ISBN 978-83-8107-156-7
 157. Olejniczak, Adam, Podstawy normatywne i kwalifikacja prawna umów kompensacyjnych w polskim prawie, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [257]-272.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 158. Oleński, Józef, Information standards for monitoring of social processes in post-transition counties, w: Information economy. Vol. 3, edited by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw : Faculty of Economics, University of Warsaw, 2017, s. 6-44.
  ISBN 978-83-63856-25-0
 159. Oleński, Józef, Infrastruktura informacyjna - podstawą bezpieczeństwa i suwerenności państwa w globalnej cyberprzestrzeni, "Realia i co dalej...", 2017, nr 2 (33), s. 27-49.
 160. Oleński, Józef, Klastry transgraniczne jako stymulatory rozwoju i współpracy w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, w: Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Miszczuka, Lublin : Norbertinum, 2017, s. 61-89.
  ISBN 978-83-7222-610-5
 161. Oleński, Józef, Prerequisites of quality of official data in distributed administrative information systems, w: Information economy. Vol. 3, edited by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw : Faculty of Economics, University of Warsaw, 2017, s. 77-86.
  ISBN 978-83-63856-25-0
 162. Oleński, JózefRole of official statistics in fragile countries, regions and sectors of economy, "Statistical Journal of the IAOS", 2017, vol. 33 1 no. 4, s. 833-849.
 163. Oleński, Józef, Standardization of monitoring of social processes in post-transition countries : transborder and supranational perspective, "Transborder Economics", 2017, Vol. 2 no. 1, s. 29-54.
  Dostępne online
 164. Olszówka, Marcin, Konstytucyjny obowiązek otoczenia małżeństwa ochroną i opieką, w: Prawa i obowiązki członków rodziny. T. 1, redakcja naukowa Magdalena Gołowkin-Hudała, Aleksandra Wilk, Paweł Sobczyk, Opole, 2017, s. [13]-23.
  ISBN 978-83-62682-32-4
 165. Olszówka, Marcin, Prawo wyznaniowe w Polsce - aksjologia konstytucyjna a wyzwania przyszłości, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [239]-256.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 166. Opaliński, Bartłomiej, Czy inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP wymaga modyfikacji? : Uwagi na tle praktyki funkcjonowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [167]-186.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 167. Opaliński, Bartłomiej, Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, nr 3, s. 143-162.
  Dostępne online
 168. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, PrzemysławUstawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, XX, 405 s.
  ISBN 978-83-255-9562-3
 169. Pienias, Michał, Kult ciała czy kult rozpoznawalności, czyli Kształtowanie wizerunku blogerów w sieci na przykładzie blogów fitness, w: Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, pod red. nauk. Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. , 2017, s. 171-183.
  ISBN 978-83-7545-812-1
 170. Pienias, Michał, Metoda Manifesto Research Group. Analiza treści programów wyborczych SLD do Sejmu w latach 2001-2015, w: Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Waldemara Sobery, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 183-201.
  ISBN 978-83-229-3561-3
 171. Pienias, Michał, Znaczenie etyki zawodowej w karierze zawodowej przedstawicieli zawodów prawniczych, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [651]-658.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 172. Płusa, Tadeusz, Nowe leki fibrotyczne w leczeniu samoistnego włóknienia płuc, "International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine", 2017, Vol. 23 no. 4, s. [131]-136.
 173. Płusa, Tadeusz, Obrazy kliniczne boreliozy, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2017, R. 43 nr 257, s. [195]-198.
 174. Płusa, TadeuszWspółczesne zasady leczenia boreliozy, "Polski Merkuriusz Lekarski", 2017, R. 43 nr 258, s. [247]-249.
 175. Prus, Monika; Wysocki, Jarosław; Krasny, Marta; Niemczyk, Kazimierz, Asymetria oporów przepływu powietrza jako czynnik predykcyjny satysfakcji po operacjach poprawiających drożność nosa = Nasal resistance asymmetry as a predictor of satisfaction following nasal airway obstruction surgeries, "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny", 2017, t. 6 nr 4, s. 1-9.
 176. Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, 658 s.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 177. Radziwon, Piotr; Krzakowski, Maciej; Kalinka-Warzocha, Ewa; Zaucha, Renata; Wysocki, Piotr; Kowalski, Dariusz; Gryglewicz, Jerzy; Wojtukiewicz, Marek Z., Anaemia in cancer patients : expert group recommendations, "Oncology in Clinical Practice", 2017, Vol. 13 no. 5, s. 202-210.
  Dostępne online
 178. Reda-Ciszewska, Anna; Rycak, Magdalena, Zatrudnianie pracowników tymczasowych : komentarz, stan prawny na 6 listopada 2017 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 219, [1] s.
  ISBN 978-83-8124-234-9
 179. Rogalski, MaciejAksjologia administracyjnych kar pieniężnych, w: Aksjologia prawa administracyjnego, T. 1, redakcja naukowa Jan Zimmermann, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1195-1205.
  ISBN 978-83-8107-266-3
 180. Rogalski, Maciej, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 stycznia 2015 r. (III SK 37/14), "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2017, z. 5, s. 96-106.
 181. Rogalski, Maciej, Joanna Brylak, Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych, Warszawa: C. H. Beck 2017, ss. 311, "Palestra", 2017, nr 12, s. 99-101.
  Dostępne online
 182. Rogalski, Maciej, Kontrola i utrwalanie rozmów w procesie karnym, "Prokuratura i prawo", 2017, nr 6, s. 5-15.
 183. Rogalski, Maciej, Odformalizowanie procesu w zakresie instytucji konsensualnych?, w: W kierunku odformalizowania postępowania sądowego, red. Damian Gil, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017, s. 111-124.
  ISBN 978-83-8061-415-4
 184. Rogalski, Maciej, Podsłuch pozaprocesowy, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [467]-478.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 185. Rogalski, Maciej, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2017, R. 6, Nr 7, s. [98]-105.
  Dostępne online
 186. Rogalski, Maciej, Warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, autorzy Arnold Rainer [i 88 innych] ; redaktorzy naukowi: Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka, Monika Namysłowska, Anna Piszcz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 623-634. 
  ISBN 978-83-255-9618
  ISBN 978-83-255-9619-4 (e-book)
 187. Rogalski, MaciejWybrane aspekty praktyczne stosowania art. 218 k. p. k., w: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016, redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 324-333.
  ISBN 978-83-8092-595-3
 188. Rycak, Magdalena, Czas pracy a ochrona życia rodzinnego pracowników, w: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy : księga jubileuszowa profesora Grzegorza Goździewicza, Renata Babińska-Górecka [i in.], Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2017, s. [305]-322.
  ISBN 978-83-7285-820-7
 189. Rycak, Magdalena, Parental leaves as a form of protection of family life under the labour law in Poland and selected European Union member states, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, nr 2, s. 204-224.
  Dostępne online
 190. Rycak, Magdalena, Reprezentatywność związkowa a reprezentacja praw i interesów pracowników przez zakładowe organizacje związkowe, w: Demokracja w zakładzie pracy : zagadnienia prawne, redakcja naukowa: Zbigniew Hajn, Małgorzata Kurzynoga, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. [267]-289.
  ISBN 978-83-8107-631-9
 191. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. II CSK 604/15 - Dopuszczalność wydania przez sąd postanowienia wstępnego w postępowaniu nieprocesowym, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, nr 3, s. 221-230.
  Dostępne online
 192. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Legitymacja procesowa czynna klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2017, nr 1, s. 123-132.
 193. Sekuła-Leleno, MałgorzataOdpowiedzialność notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z udziałem osoby posługującej się fałszywym dokumentem tożsamości - uwagi na tle wyroku SN z 27.04.2016 r., II CSK 518/5, "Rejent", 2017, nr 1, s. 89-108.
 194. Sekuła-Leleno, MałgorzataPrawo zamówień publicznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2017, nr 2, s. 17-32.
 195. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2017, nr 4, s. 62-70.
 196. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Skuteczność zgłoszenia zarzutu nieważności postępowania w skardze kasacyjnej z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika strony przeciwnej, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [323]-335.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 197. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika, w: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, kom. red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan ; red. nauk. Michał Tomalak, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 497-501.
  ISBN 978-83-8107-167-3
 198. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy : (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14), "Acta Iuris Stetinensis", 2017, nr 3, s. 81-100.
  Dostępne online
 199. Sieradzka, Małgorzata, Instytucja zabezpieczenia roszczeń w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, red. nauk. Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka, Monika Namysłowska, Anna Piszcz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 715-721.
  ISBN 978-83-255-9618-7
  ISBN 978-83-255-9619-4 (e-book)
 200. Sieradzka, Małgorzata, Kaucja na zabezpieczenie kosztów postępowania grupowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2017, nr 5, s. 26-28.
 201. Sieradzka, Małgorzata, Konsorcjum przetargowe - forma wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego czy zmowa przetargowa wykonawców, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [511]-520.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 202. Sieradzka, MałgorzataModyfikacje zasad solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych, "Monitor Prawniczy", 2017, nr 17, s. 918-923.
 203. Sieradzka, Małgorzata, Nowe terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, "Monitor Prawniczy", 2017, nr 21, s. 21-24.
 204. Sieradzka, Małgorzata, Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym, "Monitor Prawniczy", 2017, nr 21, s. 25-31.
 205. Sieradzka, Małgorzata; Rąpała, DagmaraNowe zasady ujednolicania wysokości roszczeń w postępowaniu grupowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2017, nr 7, s. 15-19.
 206. Sieradzka, Małgorzata; Wierzbicki, Jarosław, Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego w zespole medycznym, w: Wyzwania XXI wieku : ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. T. 4, red. Jerzy Majkowski, Antonina Doroszewska, Warszawa : Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, 2017, s. 317-335.
  ISBN 978-83-932681-1-5
 207. Sierak, Jacek, Finansowanie inwestycji dotacjami unijnymi a wielkość zadłużenia gmin i miast na prawach powiatu, "Roczniki Nauk Społecznych", 2017, T. 9(45) nr 3, s. 39-56.
 208. Sierak, JacekRegionalne zróżnicowanie wielkości i dynamiki dochodów gmin i miast na prawach powiatu – analiza wskaźnikowa dla lat 2000–2014, "Finanse Komunalne", 2017, nr 1-2, s. 75-87.
 209. Sierak, Jacek, Rozwój i przestrzenne zróżnicowanie upowszechnienia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce w latach 1995-2014, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 2017, nr 1, s. 302-321.
  Dostępne online
 210. Sierak, Jacek, Samodzielność finansowa jako uwarunkowanie realizacji zintegrowanej polityki rozwoju, w: Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce / redakcja naukowa Zbigniew Grzymała. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 85-114.
  ISBN 978-83-8030-185-6
 211. Sierak, Jacek, Sytuacja społeczno-gospodarcza a poziom nadwyżki operacyjnej polskich gmin, w: Paradygmaty w naukach ekonomicznych, redakcja naukowa Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 305-322.
  ISBN 978-83-8030-153-5
 212. Stachowiak-Kudła, Monika, Evaluation as an instrument of higher education quality assurance, w: Reflections about contemporary management, redakcja Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski, Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2017, s. 159-168.
  ISBN 978-3-631-71835-3
 213. Stachowiak-Kudła, Monika; Kudła, Janusz, Financial regulations and the diversification of funding sources in higher education institutions: selected European experiences, "Studies in Higher Education", 2017, Vol. 42, nr 9, s. 1718-1735.
  Dostępne online
 214. Stefańska, Blanka, Glosa do postanowienia SN z dnia 15 września 2016 r. II KK 129/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2017, R. 61 z. 10, s. 72-78.
 215. Stefańska, Blanka, Los actos preparatorios en el Derecho penal polaco, "Revista Penal México México", 2016/2017, ano 5 núm. 11/12, s. 215-225.
 216. Stefańska, Blanka, Przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego po nowelizacji w 2017 r., w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [413]-427.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 217. Stefańska, Blanka Julita, Revocation of conditional release in the Polish Executive Penal Code, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, nr 2, s. 44-60.
  Dostępne online
 218. Stefańska, Blanka, Skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, w: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016, redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 787-805.
  ISBN 978-83-8092-595-3
 219. Stefańska, Blanka, Wypadek mniejszej wagi w polskim prawie karnym, "Ius Novum", 2017, vol. 11 nr 1, s. 48-63.
  Dostępne online
 220. Stefańska, Blanka, Zatarcie skazania : czy zmiany konieczne i wystarczające?, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy, pod red. Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017, s. [242]-253.
  ISBN 978-83-64736-78-0
 221. Stefański, Ryszard A., Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, 672 s.
  ISBN 978-83-8107-173-4
 222. Stefański, Ryszard A., Nadzór służbowy prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym, w: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016, redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 391-414.
  ISBN 978-83-8092-595-3
 223. Stefański, Ryszard A., Nowy model prokuratury a postępowanie karne, w: Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, red. nauk. Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2017, s. [43]-68.
  ISBN 978-83-8107-638-8
 224. Stefański, Ryszard A., Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej lub przepadek świadczenia uzyskanego w związku z popełnieniem czynu zabronionego, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [429]-449.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 225. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za 2015 r., "Ius Novum", 2017, vol. 11 nr 1, s. 201-226.
  Dostępne online
 226. Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2016 r., "Ius Novum", 2017, Vol. 11, Nr 3, s. 198-220.
  Dostępne online
 227. Stefański, Ryszard A., Rola Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów w zapobieganiu niesłusznym skazaniom, w: Niesłuszne skazania : przyczyny i skutki, [red.] Łukasz Chojniak, Warszawa : C. H. Beck, 2017, s. 77-89.
  ISBN 978-83-255-7946-3
  ISBN 978-83-255-7947-0 (e-book)
 228. Stefański, Ryszard A., Sens zmian przepisów w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy, pod red. Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017, s. [385]-401.
  ISBN 978-83-64736-78-0
 229. Strzelczyk, Ryszard, Prawo nieruchomości, 5. wyd. uaktualnione i rozszerzone, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, 640 s.
  ISBN 978-83-255-8894-6
  ISBN (e-book) 978-83-255-8895-3
 230. Strzyczkowski, Kazimierz, Dychotomia systemu prawnego a model prawa przyszłości, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [57]-76.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 231. Studia i analizy Sądu Najwyższego: przegląd orzecznictwa za rok 2016, pod redakcją Jacka Kosonogi; Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, 585 s.
  ISBN 978-83-64878-70-1 (całość)
  ISBN 978-83-64878-75-6 (przegląd 2016 wersja on-line)
  ISBN 978-83-64878-74-9 (przegląd 2016)
  Dostępne online
 232. Szustakiewicz, Przemysław, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK 1769/13 (podstawa odmowy udzielenia informacji publicznej) = Gloss to the verdict of the Supreme Administrative Court of 27 February 2014, Ref. Act I OSK 1769/13 (basis for refusal to give public information), "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2017, nr 2, s. [105]-112.
  Dostępne online
 233. Szustakiewicz, Przemysław, Paweł Daniel, "Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym", Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, stron 50, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2017, nr 4, s. [181]-184.
 234. Szustakiewicz, Przemysław, Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 1118/15) : status prawny strażnika gminnego : glosa (aprobująca), "Samorząd Terytorialny", 2017, nr 9, s. 88-93.
 235. Szustakiewicz, PrzemysławPraktyka udostępnienia informacji przez sądy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych = The practice of providing information by the courts on the basis of the act of September 6, 2001 on access to public information, in the light of administrative courts, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2017, nr 4, s. [76]-96.
  Dostępne online
 236. Szustakiewicz, Przemysław, Przyszłość orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznej, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [487]-495.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 237. Wasilewska, Edyta, Zobiektywizowany sposób oceny rozmiaru krzywdy przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz poszkodowanego pacjenta, "Ius Novum", 2017, Vol. 11, Nr 3, s. 101-121.
  Dostępne online
 238. Waśkiewicz, Ryszard; Wąsik, Jan, Zarządzanie rezerwami dewizowymi w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego Polski, w: Rezerwy strategiczne : zarys problemu, red. nauk. Janusz Płaczek, Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 2017, s. 293-326.
  ISBN 978-83-64636-75-2
 239. Wielka encyklopedia prawa, T. 11, Prawo finansowe, red. nacz. Brunon Hołyst, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017, 561 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-10-4 (t. 11).
 240. Wielka encyklopedia prawa, T. 12, Prawo socjalne, red. nacz. Brunon Hołyst, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017, 414 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość)
  ISBN 978-83-64556-11-1 (t. 12).
 241. Więcławski, Jacek, Neoclassical realism and the crisis of the realist paradigm in contemporary international relations, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2017, nr 2, s. 192-219.
  Dostępne online
 242. Więcławski, Jacek, Power, ideas or mere coincidence? [Dokument elektroniczny] : Considering the end of the Cold War in material, ideational and coincidental perspective, "Central and Eastern European Review", 2017, Vol. 11 no. 1, s. 45-74.
  Dostępne online
 243. Wysocki, Jarosław, Rekomendacja dla leku Sinupret extract w ostrych zapaleniach błony śluzowej nosa i zatok przynosowych = Recommendation for use of Sinupret extract in acute rhinosinusitis, "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny", 2017, t. 6 nr 3, s. 59-66.
 244. Zachariasz, Igor, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa, redakcja naukowa Adam Bosiacki, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 115-135.
  ISBN 978-83-8107-155-0
 245. Zachariasz, Igor, Prawo w ujęciu strukturalnym: w odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny, "Forum Prawnicze", 2017, nr 1(39), s. 80-89.
 246. Zachariasz, Igor, Przyszłość prawa - prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [77]-89.
  ISBN 978-83-64054-98-3
 247. Zachariasz, Igor, Węzłowe konstrukcje prawne procesu planistycznego i budowlanego w rozwiązaniach projektu ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany (wersja z 30 września 2016 r.), "Przegląd Legislacyjny", 2017, Rok 24 nr 1(99), s. 9-22.
 248. Zarzycka, Anita, Development of soft skills in higher education : case study, "E-mentor", 2017, no. 3, s. 10-14.
  Dostępne online
 249. Zygmont, Bogumił, Areszt ekstradycyjny : teraźniejszość i przyszłość, w: Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. [361]-392.
  ISBN 978-83-64054-98-3

2016

 1. Adamczewski, Dariusz; Durmała, Jacek; Filipowska, Joanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Grabowska-Woźniak, Edyta; Gryglewicz, Jerzy; Kłęk, Stanisław; Krzakowski, Maciej; Księżopolska-Orłowska, Krystyna; Majcher, Piotr; Woźniewski, Marek, Rehabilitacja i leczenie żywieniowe w skojarzonym postępowaniu u chorych na nowotwory - metody optymalizacji, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2016, 51 s.
  ISBN 978-83-64054-34-1
 2. Badyda, Artur J.; Dąbrowiecki, Piotr; Fal, Andrzej M.; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Wziątek-Nowak, Weronika, Socioeconomic effects of chronic obstructive pulmonary disease from the public payer's perspective in Poland, "Advances in experimental medicine and biology". 2016, vol. 885, p. 53-66.
 3. Baran, Krzysztof W.; Błaszczak, Łukasz; Cieślak, Sławomir; Dziadzio, Andrzej; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Gil, Izabella; Góra-Błaszczykowska, Agnieszka; Kuczyński, Tadeusz; Machnikowska, Anna; Manowska, Małgorzata; Pisarczyk, Łukasz; Skąpski, Michał; Świątkowski, Andrzej M.; Torbus, Andrzej; Wujczyk, Marcin, System prawa pracy. T. 6, Procesowe prawo pracy, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 1230 s.
  ISBN 978-83-264-9307-2
 4. Beck, Krzysztof, Business cycle synchronization in European Union: regional perspective, "Equilibrium", 2016, Vol. 11, Issue 4, p. 785-815.
  Dostępne online
 5. Beck, Krzysztof, Modele dwóch dużych gospodarek i unii walutowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 4, s. 55- 86.
  Dostępne online
 6. Beck, Krzysztof; Janus, Jakub, Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista", 2016, nr 1, s. 112-140.
 7. Bieńkowski, Wojciech; Stoykova, Oleksandra, Analyzing changes in international competitiveness position of Visegrad Group vis-a-vis EU-15 after the crisis 2007 as measured by RCA Index, "Central European Review of Economics & Finance", 2016, Vol. 13, no 3, p. 5-28. 
 8. Bieńkowski, Wojciech; Stoykowa, Oleksandra, International competitiveness position of selected Eurozone and Non-Eurozone countries in after the 2007 financial crisis period : is Eurozone membership a factor of importance?, w: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, red. nauk. Zbigniew Binek, Paweł Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016, s. 69-89.
  ISBN 978-83-945352-0-9
 9. Bieńkowski, WojciechPost communist countries of  Central Eastern Europe facing middle income trap problem. Preliminary findings based on statistical data and some factor analyses for 1990-2014, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 66-96.
  Dostępne online
 10. Bieńkowski, WojciechPotencjał ekonomiczny i pozycja konkurencyjna USA i EU w tle negocjacji TTIP, "Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae", 2016, nr 3, t. 2, s. 177-186.
 11. Blajer, Paweł, Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 608 s.
  ISBN 978-83-8107-115-4
 12. Blajer, PawełUstanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 191, [2] s.
  ISBN 978-83-8092-352-2
 13. Brdulak, Jacek; Florczak, EwelinaUwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 203 s.
  ISBN 978-83-64054-14-3
 14. Brzeziński, Piotr; Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, XXIII, [1], 225 s.
  ISBN 978-83-255-9042-0 ; ISBN 978-83-255-9043-7 (e-book)
 15. Brzeziński, PiotrUmowa o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi, "Przegląd Prawa Handlowego", 2016, nr 7, s. 50-55.
 16. Cabaj, JanuszKonsekwencje podatkowe objęcia udziału aportowego w spółce prawa handlowego, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 89-108.
  Dostępne online
 17. Cabaj, Janusz, Opłaty leasingowe i ich prawnopodatkowa kwalifikacja, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 228-253. Dostępne online
 18. Ciepła, HelenaAspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Rejent", 2016, nr 9, s. 33-83.
 19. Cora, Stanisław; Dudka, Katarzyna; Eichstaedt, Krzysztof; Kiełtyka, Andrzej; Koredczuk, Józef; Kosonoga, Jacek; Kulesza, Cezary; Rogalski, Maciej; Skorupka, Jerzy; Stefański, Ryszard A.; Tylman, Janusz; Woźniewski, Krzysztof; red. Stefański, Ryszard A., System prawa karnego procesowego, [T.] 10, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 1643, [2] s.
  ISBN 978-83-264-8814-6 (t. 4-18) ; ISBN 978-83-278-0080-0 (t. 1-3) ; ISBN 978-83-8092-241-9 (t. 10- wersja drukowana)
 20. Dahl, MartinBundeswehra jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej, "Studia Politica Germanica, nr 2/2016, s. [47]-56.
 21. Dahl, Martin, Europejski kryzys imigracyjny i jego konsekwencje dla Republiki Federalnej Niemiec - aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze, "Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 241-262.
 22. Dahl, Martin; Kuba, Agnieszka, The European Union's way to create a federation, "Journal of Modern Science", 2016, no 4, p. 217-236.
  Dostępne online
 23. Dercz, MaciejKonstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 379, [1] s.
  ISBN 978-83-8092-271-6
 24. Dercz, Maciej; Izdebski, Hubert; Rek, Tomasz; redakcja naukowa Maciej Dercz, Ustawa o zdrowiu publicznym : komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer, 2016, 120 s.
  ISBN 978-83-8092-501-4
 25. Didkowska, Joanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata;  Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Lech-Marańda, Ewa; Warzocha, Krzysztof; Wojciechowska, Urszula, Przewlekła białaczka limfocytowa - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe : ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących optymalnego zarządzania chorobą : biała księga, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2016, 66 s.
  ISBN 978-83-64054-18-1
 26. Dołowiec, Monika; Harasimiuk, Dominika Ewa; Metlerska-Drabik, Monika; Ostałowski, Jakub; Poździk, Rafał; Wołyniec-Ostrowska, Agnieszka; pod redakcją Rafała Poździka, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016, 447, [1] s.
  ISBN 978-83-7666-427-9
 27. Domaradzki, Spasimir, Polska - mocarstwo regionalne? Polityka zagraniczna Polski wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. nauk. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, s. 259-280.
 28. Domaradzki, SpasimirPoza umową stowarzyszeniową - perspektywy stosunków polsko-ukraińskich po szczycie UE w Wilnie, w: Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu, red. nauk. Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, s. 245-265.
 29. Drapała, Anna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata;  Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Hasiec, Andrzej; Kowalski, Oskar; Karczewicz, Ewa; Lenarczyk, Radosław; Sierpiński, Radosław; Szumowski, Łukasz; Zalewska, Hanna, Ablacje w leczeniu arytmii serca : aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe z elementami modelowych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki nad pacjentami w Polsce, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2016, 80 s.
  ISBN 978-83-64054-46-4
 30. Dróżdż, Mateusz, Prawo handlowe - spółki osobowe, Warszawa : C. H. Beck, 2016, X, [2], 136 s.
  ISBN 978-83-255-9084-0 ; ISBN 978-83-255-9085-7 (e-book)
 31. Dróżdż, MateuszZawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, 
  201 s.
  ISBN 978-83-255-7894-7 ; ISBN e-book 978-83-255-7895-4
 32. Dubielski, Zbigniew; Zamojski, Michał; Wiechecki, Bartosz; Możeńska, Olga; Petelczyc, Monika; Kosior, Dariusz Artur, The current state of knowledge about the dipping and non-dipping hypertension, "Arterial Hypertension", 2016, Vol. 20, no. 2, s. 33-43.
  Dostępne online
 33. Działo, Joanna; Gawrońska-Nowak, Bogna, Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego: próba konstruktywnej oceny, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 4, s. 19-54.
  Dostępne online
 34. Fiszer, JózefEfekty transformacji ustrojowej i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 97-124.
  Dostępne online
 35. Fiszer, JózefFrom political transformation to europeanization and democracy in the new European Union member states : an attempt to review results, "Polish Sociological Review, 2016, nr 3, s. 373-388.
 36. Fiszer, JózefShaping and development of Polish-German relationsin the years 1989-2005. An assessment attempt, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, s. 227-268.
  Dostępne online
 37. Fiutak, Agnieszka, Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 478 s.
  ISBN 978-83-8092-495-6
 38. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Mądry, Mateusz; Sujkowska, Gabriela; Zyśk, Rafał, Nowe podejścia do oceny i finansowania terapii stosowanych w chorobach rzadkich w krajach UE i na świecie, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2016, 78 s.
  ISBN 978-83-64054-50-1
 39. Gawrońska-Nowak, Bogna, Grabowski, Wojciech, Using genetic alghoritm in dynamic model of speculative attack, "Equilibrium", 2016, Vol. 11, Issue 2, p. 287-306.
  Dostępne online
 40. Gmaj, KatarzynaSettling in Norway? The case of Polish migrants and their families, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 2, s. 163-191.
  Dostępne online
 41. Gryglewicz, Jerzy; Drapała, Anna; Sielicki, Przemysław; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym : model koordynowanej opieki zdrowotnej, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2016, 38 s.
  ISBN 978-83-64054-42-6
 42. Grzymski, Jan, Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 244 s.
  ISBN 978-83-64054-78-5
 43. Guzek, MarianPrzyszłość kapitalizmu - cesjonalizm?, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 265 s.
  ISBN 978-83-64054-30-3
 44. Gwiazdowski, Robert, Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Warszawa : Fijor Publishing, 2016, 224 s.
  ISBN 978-83-64599-37-8
 45. Harasimiuk, Dominika Ewa, Glosa do wyroku z 11.11.2014 r., C-333/13, "Państwo i Prawo", 2016, nr 5, s. 119-127.
 46. Harasimiuk, Dominika EwaSkuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 63-78.
  Dostępne online
 47. Hollender, HenrykScientific information in Poland as a model and representation of science, "Puls Uczelni", 2016, Vol. 10, No. 1, s. 24-27.
 48. Hołyst, BrunonBezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016, 742 s.
  ISBN 978-83-01-18427-8
 49. Hołyst, Brunon, Crime Scene Management and Evidence Recovery - recenzja = Zarządzanie miejscem przestępstwa i zabezpieczanie dowodów, "Problemy Kryminalistyki", 2016, nr 291, s. 40-44.
 50. Hołyst, BrunonKonflikty społeczne na tle kulturowym wywołane globalizacją, "Przegląd Policyjny", 2016, nr 1 (121), s. 5-26.
 51. Hołyst, Brunon, Kryminologia, Wyd. 11, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 1290 s.
  ISBN 978-83-264-8972-3
 52. Hołyst, Brunon, Programowanie profilaktyki a motywy i warunki zachowań suicydalnych, "Suicydologia", 2016, T. 8, s. 117-129.
 53. Hołyst, BrunonThreat to an individual's psychosocial idenity in the contemporary world, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 7-20.
  Dostępne online
 54. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Wierzejski, Antoni, The Poles in Norway - we wanted workers but people arrived, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 116-138. 
  Dostępne online
 55. Jura, Jarosław, Transformation of the Dragon – China's image in the polish media, w: China – Central and Eastern Europe : cross-cultural dialogue, society, business and education in transition, edited by Joanna Wardęga, Kraków : Jagiellonian University Press, 2016, p. 121-140.
  ISBN 978-83-233-4111-6
 56. Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
  ISBN 978-83-64054-97-6
 57. Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Responsabilitá per i passeggeri a mobilitá ridotta nel transporto aereo, "Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico", 2016, Núm. 33, 12 s.
 58. Karkowska, Dorota; Karkowski, Tomasz Adam; Skoczylas, Paweł, Polepszenie obsługi pacjenta w perspektywie rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na ordynowanie leków i wypisywanie recept, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 149-161.
 59. Karkowski, Tomasz Adam; Karkowska, Dorota; Skoczylas, Paweł, Akredytacja jako element doskonalenia procesów logistycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 135-146.
 60. Karkowski, Tomasz Adam; Karkowska, Dorota; Skoczylas, Paweł, PN-EN ISO 9001:2015 i EN 15224:2012 jako element doskonalenia procesów logistycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2016, T. XVII, Z. 11, Cz. III, s. 109-119.
 61. Kolasiński, Marek KrzysztofInstrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2016, 569, [1] s.
  ISBN 978-83-7285-560-2
 62. Konert, Anna, Art. 205a, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 823-830.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 63. Konert, Anna, Art. 205b, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 830-837.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 64. Konert, Anna, Art. 206, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 841-846.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 65. Konert, Anna, Art. 207, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 846-854.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 66. Konert, Anna, Art. 208, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 856-869.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 67. Konert, Anna, Art. 209, w: Prawo lotnicze : komentarz, redakcja naukowa Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 875-884.
  ISBN 978-83-264-9701-8
 68. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr, 2015 Amendments to the Aviation Law Act, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2016, Vol. 9 (13), p. 157-163.
 69. Konert, Anna; Kasprzyk, Piotr; Łaciński, Piotr, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, red. Katarzyna Łuczak, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016, s. 10-28.
  ISBN 978-83-63503-74-1
 70. Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 163-178. 
  Dostępne online
 71. Konert, Anna, Romaniuk, Junna, Selected issues of applying international aviation law by the Russian courts, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 193-202.
  Dostępne online
 72. Konopielko, Łukasz, Poradnik wnioskodawcy: program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, [S.l.] : Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Polska-Białoruś-Ukraina, 2016, 36 s. 
  Dostępne online
 73. Konopielko, Łukasz; Sołtysiak, Jakub, Managing value - empirical research on footballers value determinants on the European market, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016 nr 3, s. 395-405. 
  Dostępne online
 74. Konopielko, Łukasz; Wołoszyn, Michał; Wytrębowicz, Jacek, Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 157 s.
  ISBN 978-83-64054-82-2
 75. Korab-Karpowicz, W. Julian, Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności, "Dialogi Polityczne", 2016, nr 21, s. 31-46.
  Dostępne online
 76. Korab-Karpowicz, W. Julian, The presocratics in the thought of Martin Heidegger, Frankfurt am Main [etc.], 2016, 254 s.
  ISBN 978-3-631-71291-7 (Print) ; ISBN 978-3-631-71294-8 (E-Book) ; ISBN 978-3-631-71295-5 (EPUB) ; ISBN 978-3-631-71296-2 (MOBI)
 77. Kosonoga, JacekAppointed counsel for the defence in the Polish criminal proceeding, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 95-111.
  Dostępne online
 78. Kosonoga, JacekPozbawienie praw publicznych, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 21-81.
 79. Kosonoga, Jacek, Skład sądu na rozprawie głównej, "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 83-101. 
  Dostępne online
 80. Koszowski, Maciej, Restrictions on the use of analogy in law, "Liverpool Law Review : A Journal of Contemporary Legal and Social Policy Issues", 2016 no. 3, p. 137-151.
 81. Koszowski, Maciej, The scope of application of analogical reasoning in precedential law, "Liverpool Law Review : A Journal of Contemporary Legal and Social Policy Issues", 2016 no. 1-2, p. 19-32.
 82. Koszowski, Maciej, Why is analogy in the empirical science and everyday life different from analogy in law?, "Studia Iuridica Lublinensia", 2016, no. 2, p. 127-143. 
  Dostępne online
 83. Kośla, JacekZakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 122-144.
 84. Kośla, JacekZakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 145-165.
 85. Koziej, Stanisław, Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań, "Dyplomacja i Bezpieczeństwo", 2016, nr 1, s. 99-122.
 86. Koziej, Stanisław, Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, w: Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata, pod redakcją Izabeli Oleksiewicz i Kingi Stępień, [Warszawa], 2016, s. 25-50.
  ISBN 978-83-62751-48-8
 87. Koziej, Stanisław, National security strategic tasks of the Republic of Poland at the turn of the second and third decade of the twenty-first century, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, 292-317.
  Dostępne online
 88. Koziej, StanisławRozmowy o bezpieczeństwie: o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [T. 2], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 440 s.
  ISBN 978-83-64054-62-4
 89. Koziej, Stanisław, Rozważania o bezpieczeństwie: o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [T. 1], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 270 s.
  ISBN 978-83-64054-54-9
 90. Koziej, StanisławStrategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych, "Krytyka prawa : niezależne studia nad prawem", 2016, T. 8, nr 1, s. 82-92.
 91. Krawczyk, RafałZachód jako system społeczno-gospodarczy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 179 s. 
  ISBN 978-83-64054-65-5
 92. Kruk, Maria, Model integracji europejskiej: adaptacja koncepcji klasycznych czy nowa formuła?, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 7-30. 
  Dostępne online
 93. Kruk, Maria, O relacjach języka prawnego, prawniczego i ogólnego : kilka uwag na tle historii doktryny i aktualności praktyki, w: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji : księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, red. nauk. Maciej Kłodawski, Alicja Witorska, Mariusz Lachowski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 252-264.
 94. Kruk, Maria, Wokół zasady pomocniczości: kilka uwag o jej
  znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskiej, "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 28-51. 
  Dostępne online
 95. Kudła, Janusz; Stachowiak-Kudła, Monika; Figurski Adam, Quality of teaching and research in public higher education in Poland, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", 2016, Vol. 24, No. 4, p. 88-108.
  Dostępne online
 96. Kumar, PradeepA new trend in FDI - India, EU and Poland perspective, "ASM Business Review", 2016, vol. 5, no. 1, s. 51-60. 
  Dostępne online
 97. Kuź, MichałAlexis de Tocqueville's theory of democracy and revolutions,Warsaw : Lazarski University Press, 2016, 132 s.
  ISBN 978-83-64054-89-1
 98. Kuź, Michał, Dissenting voices within political theory Voegelin's quest for symbols and Strauss's search for the philosopher, "Przegląd Polityczny", 2016, nr 4, s. 7-17.
 99. Kuź, MichałVoegelinowska koncepcja symboli politycznych : teoria i zastosowania, "Athenaeum", vol. 51, 2016, s. 99-112.
 100. Laskowska-Rutkowska, AleksandraA methodology for measuring the efficiency of the diffusion of innovation in the supply chain, w: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems [...], ed. by Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, Warsaw : EuroMed Press, 2016, pp. 1151-1163.
  ISBN 978-9963-711-43-7
 101. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Attempt of model approach to innovation transfer between supply chains, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. XV, 2016, nr 58, s. 71-84.
  Dostępne online
 102. Laskowska-Rutkowska, AleksandraInnowacyjne rozwiązania w logistyce XXI wieku, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2016, nr 9, s. 2-7.
 103. Laskowska-Rutkowska, AleksandraRola logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, nr 2, s. 3-9.
 104. Laskowska-Rutkowska, AleksandraUczelnia Łazarskiego - przedsiębiorstwo inteligentne? Przykład transformacji programów walidowanych z ekonomii, w: Organizacja inteligentna : perpsektywa zasobów ludzkich, red. nauk. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 333-344. 
  ISBN 978-83-8030-063-7
 105. Łazarska, AnetaThe right to a fair civil trial as a guarantee of judical independence, "Mats University Law Journal", 2016, vol. 1, issue 1, s. 41-47.
 106. Łazarski, KrzysztofLord Acton a Polska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 251-288. 
  Dostępne online
 107. Manowska, MałgorzataApelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 377 s.
 108. Manowska, MałgorzataApelacja w postępowaniu cywilnym : suplement, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, [67] s.
 109. Marton-Gadoś, Katarzyna, Rynek coworkingowy w Polsce jako przykład implementacji koncepcji dobra wspólnego, w: Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, redakcja naukowa: Elżbieta Gąsiorowska, Monika Burżacka, Renata Dzik, Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2016, s. 165-178.
  ISBN 978-83-936260-4-5
 110. Mikita, Małgorzata, Międzynarodowy system walutowy przyszłości, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2016, nr 1, s. 85-99.
  Dostępne online
 111. Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s. 
  ISBN 978-83-255-8431-3
 112. Nizalov, Denys; Thornsbury, Suzanne; Loveridge, Scott; Woods, Mollie; Zadorozhna, Olha, Security of property rights and transition in land use, "Journal of Comparative Economics", 2016, Vol. 44, Issue 1, p. 76-91. 
  Dostępne online
 113. Okólski, Marek, Migracje europejskie wczoraj i dziś, w: Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich, red. Romuald Jończy, Gliwice; Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2016, s. 13-26
  ISBN 978-83-63995-32-4
  Dostępne online
 114. Olejniczak, AdamAction in the socially justified interest versus defamation in the press statement, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 179-192.
  Dostępne online
 115. Olejniczak, AdamO bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie, w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. nauk. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa, Poznań, 2016, s. 724-736.
  ISBN 978-83-64447-80-8
 116. Oleński, JózefInfrastrukturalne badania naukowe w gospodarce opartej na wiedzy, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 2016, z. 40, s. 13-48.
 117. Oleński, Józef, Official statistics - the foundation of information infrastructure in micro and small national economies, w: Information economy : theoretical and methodological foundations, Vol. 2, ed. by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 2016, s. 7-22.
 118. Oleński, JózefRole of information infrastructure in fragile countries, regions and branches of economy, w: Information economy : theoretical and methodological foundations, Vol. 2, ed. by Dariusz Tadeusz Dziuba, Warsaw, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 2016, s. 23-49.
 119. Oleński, Józef, Transborder processes in fragile countries, "Transborder Economics", 2016, vol. 1, no 2, s. 69-92.
 120. Oleński, JózefTypology of transborder economies and the need of transborder statistics in globalized world, "Transborder Economics", 2016, vol. 1, no 1, s. 9-32.
 121. Olszówka, Marcin, Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 122 s.
  ISBN 978-83-64054-22-8
 122. Olszówka, Marcin, Wpływ Konstytucji RP z 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 421 s.
  ISBN 978-83-64054-26-6
 123. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 182 s.
  ISBN 978-83-64054-10-5
 124. Opaliński, Bartłomiej; Strojczyk, Angelika, Lipiński, AdamSłaby, Mateusz; red. Opaliński, BartłomiejUstawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, 390 s.
  ISBN 978-83-255-8607-2 ; ISBN (e-book) 978-83-255-8608-9
 125. Orzelska-Stączek, AgnieszkaAreas of cooperation of Poland and the Holy See in the dimension of traditional diplomacy and public diplomacy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 3, s. 156-175.
  Dostępne online
 126. Orzelska-Stączek, Agnieszka, Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014 : Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016, 368 s.
  ISBN 978-83-64091-81-0
 127. Pienias, Michał, Przemiany tożsamości programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 369 s.
  ISBN 978-83-64054-58-7
  Dostępne online
 128. Pietrzak, Anna; Stepanajtys, Dominika; Fornalczyk, JakubBiblioteka Uczelni Łazarskiego świętuje Tydzień Bibliotek, "Bibliotekarz", 2016, nr 9, s. 27-28.
 129. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, AdamZobowiązania - część ogólna, wyd. 12., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 417 s.
  ISBN 978-83-255-8840-3
 130. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, redakcja: Hrycaj, Anna; Filipiak, Patryk; Geromin, Maciej; Groele, Bartosz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, XVI, 186 s.
  ISBN 978-83-255-8592-1 ; ISBN 978-83-255-8593-8 (e-book)
 131. Rogalski, MaciejCommunications interception and obtaining telecommunications billings by authorised entities within their operational and intelligence activities in Poland, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 126-141.
  Dostępne online
 132. Rogalski, Maciej, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 września 2014, I KZP 18/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2016 nr 11, s. 1466-1471.
 133. Rogalski, Maciej, Kontrola korespondencji, Warszawa : C. H. Beck, 2016, XXVIII, 376 s.
  ISBN 978-83-255-8987-5 ; ISBN 978-83-255-8988-2 (e-book)
 134. Rogalski, Maciej, Legal regulations for the collection and sharing of data telecommunications in Poland, "Law Review", 2016, Vol. 6, issue 2, p. 3-21.
  Dostępne online
 135. Rogalski, MaciejObowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 403-443.
 136. Rogalski, Maciej, Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, "Ius Novum", 2016, Vol. 10, 4, s. 66-82. 
  Dostępne online
 137. Rycak, Artur; Rycak, Magdalena, The role of Trade Unions in the implementation and amendment of the remuneration regulations in the Polish Labour Law, w: "Trade unions and non-union employee representation in Europe", ed. Jo Carby-Hall and Magalena Rycak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 256-265.
 138. Rycak, Magdalena, Assessment of selected working conditions of workers eployed on drilling and extraction platforms in the light of the European Union and international law, "Studia Iuridica", 2016, nr 68, s. 321-332.
 139. Rycak, Magdalena, The concept of family life and its legal protection under labour law in selected European states, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego", 2016, nr 6, s. 155-181.
 140. Rycak, Magdalena; Rycak, Artur, Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 301-314. 
  Dostępne online
 141. Rycak, Magdalena, Czas pracy pracowników zmianowych i nocnych – między ochroną pracowników a ochroną interesów pracodawców, w: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy, red. nauk. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 394-412.
  ISBN 978-83-264-9994-4
 142. Rychter, M.; Rychter, R.The impact of European Registers of Road Transport Undertakings on security and enforcement of the system of digital tachograph, "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering", 2016, Vol. 148, No. 1, 8 s.
  Dostępne online
 143. Sekuła-Leleno, MałgorzataGlosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14, "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 5, s. 87-94.
 144. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów – analiza zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r., "Rejent", 2016, nr 8, s. 98-112.
 145. Sieradzka, MałgorzataDecyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich - nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 8-17.
  Dostępne online
 146. Sieradzka, MałgorzataKwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej?, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy", 2016, nr 3, s. 89-95.
  Dostępne online
 147. Sieradzka, Małgorzata, Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 128 s.
  ISBN 978-83-255-9425-1
 148. Sieradzka, MałgorzataPrzestępstwo zmowy przetargowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 142 s.
  ISBN 978-83-255-8205-0
 149. Sieradzka, MałgorzataTymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2016, nr 5, s. 9-12.
 150. Sieradzka-Kośla, AnnaNawiązka, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 444-482.
 151. Sierak, JacekKompetencje organów gminy w procedurze uchwalania i realizacji budżetu - aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2016, nr 146, s. 57-77.
 152. Sierak, Jacek, Polityka dochodowa władz samorządowych a finansowanie projektów unijnych, w: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce, red. nauk. Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2016, s. 83-109.
 153. Sierak, JacekRegional diversification of investment needs of municipalities in Poland and possibilities of their financing by means of EU Funds in the perspective of the year 2020, w: Selected problems of development of Polish regions in the perspective of 2020, ed. Artur Jan Kukuła, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016, s. 107-133.
 154. Sierak, JacekThe role of local government in the process of stimulating the development of the local economy, "Journal of Management and Financial Sciences", 2016, Vol. 9, Issue 25, p. 61-82.
  Dostępne online
 155. Sierak, JacekZnaczenie wybranych dochodów podatkowych gmin i uwarunkowania ich kształtowania przez władze lokalne, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 221-240.
 156. Sierak, JacekŹródła finansowania projektów unijnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020, red. Adam Czudec, Zbigniew K. Wójcik, Rzeszów : Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 25-26.
 157. Sierak, Jacek; Bitner, Michał, Planowanie finansowe i inwestycyjne w zakresie realizacji usług publicznych, w: Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, red. Cezary Trutkowski, Warszawa : FRDL, 2016. s. 8-27.
  ISBN 978-83-64748-07-3
 158. Sierak, Jacek; Bitner, Michał, Uwarunkowania i kierunki zmian koncepcji wyrównywania poziomego w systemie finansów samorządowych, "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 3, s. 5-20.
 159. Sierak, Jacek; Karasek, Anna; Korniienko, Oleksandr; Godlewska, Anna; Łubian, Albina; Sienicki, Marcin; Boczkowska, Agnieszka; Kucyk, AngelikaEfekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013, Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
  ISBN 978-83-64054-66-2 ; ISBN 978-83-64054-74-7 (cz. 2)
 160. Sierak, Jacek; Lubańska, Kamila; Wielądek, Paweł; Sienicki, Marcin; Kononenko, Tetiana; Alsharabi, Ryma; Kupska, Malwina; Rutkowski, Bartłomiej; Olesiński, Bogdan; Górniak, Remigiusz, Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013, Cz. 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 141 s.
  ISBN 978-83-64054-66-2 ; ISBN 978-83-64054-70-9 (cz. 1)
 161. Stachowiak-Kudła, Monika, Ewaluacja jako instrument zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. nauk. Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 216-226.
 162. Stachowiak-Kudła, Monika, Wolność nauki i nauczania oraz autonomia uczelni a jakość naukowa uniwersytetów, "Przegląd Sejmowy", 2016, nr 6, s. 115-140.
 163. Stefańska, Blanka Julita, Delitos contra la libertad de conciencia y de culto en derecho penal polaco, w: Estudos latino americanos em direitos humanos : EELAS : circulo de diálogos transnacionais. Vol. 1, organizadores Carmen Armandáriz León, Roberto Wanderley Nogueira, Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso, Recife : FASA, 2016, s. 81-114.
  ISBN 978-857-084-315-9
 164. Stefańska, Blanka JulitaKary, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 183-220.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 165. Stefańska, Blanka Julita, Nowe technologie informatyczne w postępowaniu karnym na przykładzie procesu karnego w Hiszpanii, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 207-220.
  ISBN 978-8,-255-8859-5
 166. Stefańska, Blanka JulitaPrzepadek korzyści majątkowej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 371-399.
 167. Stefańska, Blanka Julita, Przepadek przedmiotów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 331-370.
 168. Stefańska, Blanka Julita, Status prawnokarny strażnika leśnego, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 96-108. 
  Dostępne online
 169. Stefańska, Blanka JulitaZakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 108-121.
 170. Stefańska, Blanka JulitaZakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 82-107.
 171. Stefański, Ryszard A.Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 192-212.
 172. Stefański, Ryszard A.Przepadek i środki kompensacyjne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 281-326.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 173. Stefański, Ryszard A.Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 132-167.
  Dostępne online
 174. Stefański, Ryszard A., Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 357-358. 
  Dostępne online
 175. Stefański, Ryszard A.Public prosecution consumption in the Polish criminal process, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 79-94.
  Dostępne online
 176. Stefański, Ryszard A.Środki karne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 221-280.
  ISBN 978-83-264-9966-1
 177. Stefański, Ryszard A.Świadczenie pieniężne, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 299-315.
 178. Stefański, Ryszard A., Valoración jurídico : penal del discurso del odio en el derecho penal polaco, w: Estudos latino americanos em direitos humanos : EELAS : circulo de diálogos transnacionais. Vol. 1, organizadores Carmen Armandáriz León, Roberto Wanderley Nogueira, Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso, Recife : FASA, 2016, s. 167-193.
  ISBN 978-857-084-315-9
 179. Stefański, Ryszard A.Zakaz prowadzenia pojazdów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 213-298.
 180. Stefański Ryszard A.Znaczenie związku partnerskiego osób tej samej płci w prawie i procesie karnym, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 145-157.
  ISBN 978-8,-255-8859-5
 181. Stępień, JerzyRewolucja - świadoma czy nieświadoma, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 2016, R. 78, Z. 1, s. 19-32.
 182. Stępień, JustynaKonsument na rynku usług bibliotecznych - zachowania, trendy, w: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. Maja Wojciechowska, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016, s. 41-52.
 183. Stępień, JustynaNie bądź komornikiem, bądź negocjatorem : partnerstwo i kooperencja biblioteki akademickiej, w: Biblioteki akademickie, red. nauk. Wiesław Juszczak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 187-192.
 184. Strzelczyk, RyszardPodatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 271 s.
  ISBN 978-83-8092-318-8
 185. Strzelczyk, Ryszard, Prawo obrotu nieruchomościami, 3. wyd., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 239 s.
  ISBN 978-83-255-8924-0 ; ISBN (e-book) 978-83-255-8925-7
 186. Szczepankowski, Robert, Kryteria oceny jakości administracji publicznej. Studium z zakresu nauki o administracji, Białystok, Warszawa  : Libra s.c., 2016, 254 s.
  ISBN 978-83-64811-96-8
 187. Szczepankowski, RobertPozanormatywne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, w: Struktury administracji publicznej : metody, ogniwa, więzi, t. 2, pod red. Artura Mezglewskiego, Rzeszów : TNOiK, 2016, s. 231-243.
  ISBN 978-83-916998-9-8
 188. Szustakiewicz, PrzemysławOgraniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Prywatność a jawność, red. Arwid Mednis, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016, s. 155-172.
 189. Ślebzak, Krzysztof; Kosonoga, Jacek, Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 274-300. 
  Dostępne online
 190. Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 494 s.
  ISBN 978-83-264-9534-2
 191. Trade unions and non-union employee representation in Europe : the current state of play and prospects for the future, ed. Jo Carby-Hall and Magdalena Rycak, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, 361 p.
  ISBN 978-83-255-9035-2
 192. Wielka encyklopedia prawa. T. 6, Prawo konstytucyjne, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 515 s.  
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-05-0 (t. 6)
 193. Wielka encyklopedia prawa. T. 7, Teoria i filozofia prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Andrzej Bator, Jerzy Zajadło, Marek Zirk-Sadowski, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 519 s.  
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-06-7 (t. 7)
 194. Wielka encyklopedia prawa. T. 9, Prawo mediów, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 443 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-08-1 (t. 9)
 195. Wielka encyklopedia prawa. T. 10, Prawo medyczne, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Ewa Bagińska, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 205 s.
  ISBN 978-83-64556-72-2 (całość) ; ISBN 978-83-64556-09-8 (t. 10)
 196. Zachariasz, IgorPrawo w ujęciu strukturalnym : studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 253 s.
  ISBN 978-83-8092-412-3
 197. Złamańczuk, PawełPozbawienie wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, "Prawo i Medycyna", 2016, nr 1 (62, vol. 18), s. 81-94.
 198. Złamańczuk, Paweł, Pozycja procesowa approvera w angielskim procesie karnym od XII do XVI wieku, "Krakowskie Studia z Historii i Prawa", 2016, T. 9, nr 4, s. 509-524.
 199. Zygmont, BogumiłZakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 180-191.

2015

 1. Adamczuk, Andrzej [et al.], Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1466 s.
  ISBN 978-83-264-8433-9
 2. Adamczuk, Andrzej [et al.], Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1425 s.
  ISBN 978-83-264-8433-9
 3. Artem'ev, A. B.; Koval'ski, E. S. Č., Komarova, T. L.; Zelepukin, R. V.; Polišuk, N. I.; Sirotenko, S. P.; Popova, A. V.; Frolova, N. A.; Voronenkov, D. N.; Prokopovič, G. A.; pod redakciej S. A. Komarova, Teoriâ i praktika normativno-pravovogo pegulirovaniâ lobbizma : (rossijskij i zarubežnyj opyt ), Sankt-Peterburg : RANHIGS, Ûridičeskij institut, 2015, 383 s.
  ISBN 978-586247-131-1
 4. Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, 58 s.
  ISBN 978-83-62936-64-9
 5. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaDane statystyczne na temat osób pochodzących z Indii, zamieszkałych w Polsce, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 11-23.
 6. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaGłówne wnioski z badania. I co dalej...?, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 70-71.
 7. Bąbiak, Iwona; Gmaj, KatarzynaWstęp, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 7-9.
 8. Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Jura, Jarosław, Dyskryminacja imigrantów - kandydatów do pracy : badanie eksperymentalne, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [281]-300.
 9. Beck, Krzysztof; Gawrońska-Nowak, Bogna; Schabek, Tomasz, Ekonomiczna analiza sytuacji imigrantów w Polsce, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [211]-235.
 10. Bernstein, Richard J., Odnowa teorii społecznej i politycznej, wprowadzenie Adam Chmielewski, przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, XII, [2], 285 s.
  ISBN 978-83-62302-55-0
 11. Bidziński, Mariusz; Chmaj, Marek; Szustakiewicz, PrzemysławUstawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 243 s. 
  ISBN 978-83-255-6907-5 ; ISBN 978-83-255-6908-2 (e-book)
 12. Bieńkowski, Wojciech; Prokopowicz, Adam K.; Dąbrowska, Anna, The transatlantic trade and investment partnership : the 21st century agreement, Warsaw : Lazarski University Press, 2015, 199 s. 
  ISBN 978-83-64054-93-8
 13. Bitner, Michał; Gałązka, Andrzej; Sierak, Jacek; Swianiewicz, Paweł, Analiza funkcjonującego systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycją jego modyfikacji, Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, 182 s.
  ISBN 978-83-7610-582-6
 14. Bloch, AdriannaBroń jądrowa a bezpieczeństwo w prawie międzynarodowym publicznym, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : jednostki, grupy i społeczeństwa : 1, Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2015, s. 63-69.
 15. Bloch, AdriannaSłużby mundurowe a klauzula solidarności w prawie Unii Europejskiej, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 119-127.
 16. Bogdzio, RobertEmerytury i renty służb mundurowych, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 287-315.
 17. Bucińska, Jolanta [et al.], Prawo rodzinne, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 1392 s.
  ISBN 978-83-246-8278-6
 18. Ciepła, Helena; Pawelczyk, Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, 2. wyd., Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 524 s.
  ISBN 978-83-264-8285-4
 19. Ciepła, Helena; Janiszewska, Beata, Odpowiedzi na pytania przesłane przez Sędziów Rodzinnych na II Ogólnopolską Konferencję "Rodzina a prawo i Sąd Rodzinny", "Rodzina i Prawo", 2015, 34-35, s. 5-39.
 20. Ciepła, HelenaOdwrócony kredyt hipoteczny jako nowy rodzaj umowy w systemie prawnym od 15.12.2014 r., "Rejent", 2015, 8, s. 27-67.
 21. Ciepła, HelenaPochodzenie dziecka, w: Prawo rodzinne, Jolanta Bucińska, Helena Ciepła, Grzegorz Jędrejek, Agnieszka Kawałko, Kazimierz Piasecki, Alina Prusinowska-Marek, Jerzy Słyk, Paweł Suski, Elżbieta Szczepanowska, Marcin Wielec, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 521-582.
 22. Ciepła, HelenaPostępowanie zabezpieczające i naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, "Rodzina i Prawo", 2015, 32, s. 5-20.
 23. Ciepła, HelenaPrzedawnienie i zarzut przedawnienia w procesie cywilnym, "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 100-117.
  Dostępne online
 24. Dahl, Martin ; Piskorska, Beata ; Olszewski, Paweł, Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową : przykład dla Ukrainy, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015, 134, [1] s.
  ISBN 978-83-64091-58-2 ; ISBN 978-83-8017-089-6
 25. Dahl, MartinNiemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015, 378 s.
  ISBN 978-83-8017-016-2
 26. Dahl, MartinOrdoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 61-77.
  Dostępne online
 27. Daniluk, Paweł [et al.], Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, 1950 s. 
  ISBN 978-83-255-6855-9
 28. Domaradzki, SpasimirDobrobyt zamiast szachów, "Respublica", 2015, nr 1, s. 114-117.
 29. Domaradzki, Spasimir, Między Unią Europejską a Bałkanami - wyzwania dla Polski na kolejne ćwierć wieku, w: Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Przydenta RP, 2015, s. 41-64.
 30. Domaradzki, Spasimir, NATO and the security environment after the Cold War 1989-1999 - recenzja, w: "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 373-382. 
  Dostępne online
 31. Domaradzki, SpasimirNieporządek po upadku, "Respublica", 2015, nr 2, s. 30-34.
 32. Domaradzki, SpasimirRealizm Komorowskiego. Polityka prezydenta RP wobec Ukrainy Wiktora Janukowycza, w: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, redakcja naukowa Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice : Wydawnictwo Regionalne Ośrodka Debaty Międzynarodowej, 2015, s. 122-151.
 33. Domaradzki, SpasimirRule of law and human rights in Southeastern Europe, w: Balcer, Adam; Domaradzki, Spasimir; Szpala, Marta, The challenge of freedom in the southeastern Europe, Warszawa : OSW, 2015, s. 11-28.
 34. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 92 s. 
  Dostępne online
 35. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Wrona, Witold; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 94 s.
  Dostępne online
 36. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Sielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Zyśk, Rafał; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.)Wirusowe zapalenie wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 77 s.
  Dostępne online
 37. Dróżdż, MateuszRola i obowiązki Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 61-74.
 38. Dróżdż, MateuszRozwiązanie stowarzyszenia przez sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora w świetle prawa o stowarzyszeniach, "Przegląd Prawa Handlowego", 2015, 10, s. 33-37.
 39. Dróżdż, MateuszUstawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, 413 s. 
  ISBN 978-83-255-7896-1 ; ISBN (e-book) 978-83-255-7897-8
 40. Dróżdż, MateuszWspółzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: problemy praktyczne, związane z organizacją imprez masowych, w: Współczesne wyzwania prawa sportowego: pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa, redakcja Krzysztof Wróbel, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Ius et Sport, 2015, s. 9-21.
 41. Dzierżanowski, WłodzimierzUmowy o zamówienie publiczne - stan obecny, stan przyszły, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 293-301.
 42. Fiszer, Józef, The crisis of the European Union or the crisis of European integration?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 282-317. 
  Dostępne online
 43. Fiszer, JózefPróba bilansu członkostwa w Unii Europejskiej i nowe wyzwania dla polityki integracyjnej Polski, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 198-237.
  Dostępne online
 44. Fiszer, Józef, Suwerenność (Sovereigntly) - recenzja, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 383-388. Dostępne online
 45. Fiszer, JózefUnia Europejska jedenaście lat od rozszerzenia na Wschód i jej perspektywy w XXI wieku, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 113-158.
  Dostępne online
 46. Florczak, Ewelina, Praktyczna teoria przedsiębiorstwa społecznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 4, s. 87-107. 
  Dostępne online
 47. Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 182 s. ISBN 978-83-64054-85-3
 48. Gałązka, Andrzej; Zachariasz, IgorBudżety potencjalnych powiatów metropolitalnych - zadania vs. rozmiary. Współdziałanie miasta centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, w: Sprawne państwo: samorządowa służba cywilna [...], pod red. Piotra Kopycińskiego, Kraków : MSAP, 2015, s. 125-182.
  ISBN 978-83-89410-97-9
 49. Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gryglewicz, Jerzy; Gierczyński, Jakub; Wrona, Witold; Karczewicz, Elżbieta; Zalewska, Hanna; Drapała, Anna; Sielicki, Przemysław, Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, "Psychiatria", 2015, T. 12, Nr 1, s. 17-46.
 50. Gierczyński, Jakub; Lech-Marańda, Ewa; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gryglewicz, Jerzy; Didkowska, Joanna; Warzocha, Krzysztof, Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce, "Hematologia", 2015, T. 6, Nr 3, s. 293-300.
 51. Głogowska, MagdalenaObiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 85-105.
  Dostępne online
 52. Gmaj, KatarzynaDlaczego Polska?, w: Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, s. 24-46.
 53. Guzek, MarianCapitalism on the edge, translated by Waldemar Łyś, Poznań : Bonami, 2015, 238 s.
  ISBN 978-83-62298-67-9
 54. Guzek, Marian, Doktryny ustrojowe, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 221 s.
  ISBN 978-83-64054-57-0
 55. Guzek, MarianOd welfare state do cesjonalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 47-60.
  Dostępne online
 56. Harasimiuk, DominikaGlosa do wyroku 16.1.2014 r., C-423/12, "Państwo i Prawo", 2015, nr 1, s. 114-121.
 57. Hermeliński, Wojciech; Nita-Światłowska, BarbaraPrywatność obywateli a "prywatność" władz, "Palestra", 2015, nr 3-4, s. 23-36.
 58. Hollender, HenrykDeskryptory i przyszłość opracowania rzeczowego w bibliotekach, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 2015, T. XLVI, s. 399-412.
 59. Hollender HenrykKatalog biblioteczny: czarna dziura czy jedyna nadzieja dla profesji?, „Biuletyn EBIB”, 2015, nr 3 (157a), 12 s.
  Dostępne online
 60. Hollender, HenrykPolscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 2015, T. XLVI, s. 329-340.
 61. Hollender, HenrykThose inconspicuous journals: are they scholarly publications?, "Puls Uczelni", 2015, vol. 9, no. 4, s. 30-33. 
  Dostępne online
 62. Holyst, Brunon, Kriminologiâ, Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "Alef-Press", 2015, 311, [1] s.
  ISBN 978-5-905966-62-0
 63. Hołyst, BrunonCyberstalking as a form of cyberharassment, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 104-129.
  Dostępne online
 64. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, From integration to participation, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
  ISBN 978-83-7383-779-9
 65. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Od integracji do partycypacji, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
  ISBN 978-83-7383-755-3
 66. Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 240 s. 
  ISBN 978-83-64054-29-7
 67. International perspectives on financing higher education, edited by Josef C. Brada, Wojciech Bieńkowski and Masaaki Kuboniwa, Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015, 184 s. 
  ISBN 978-1-137-54913
 68. Jura, Jarosław; Kałużyńska, Kaja, Carvalho, Paulo de, Events over Endeavours : image of the Chinese in Zambia and Angola, Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2015, 185, [1] s.
  ISBN 978-83-233-3840-6
 69. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena BarbaraCzas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 8, s. 397-402.
 70. Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena BarbaraWork time of a crew in European and Polish law, "Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 1, No 2, 2015, s. 51-66.
  Dostępne online
 71. Keryk, Myroslava; Pawlak, Mikołaj, Migranci o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy : perspektywa instytucji rynku pracy, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, red. Joanna Konieczna-Sałamatin, Warszawa : Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja "Nasz Wybór", 2015, s. [301]-332.
 72. Kolasa, KatarzynaOptymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia a wielokryterialny model podejmowania decyzji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 130-143.
  Dostępne online
 73. Konert, Anna"Nadzwyczajne okoliczności jako przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, w: Aktualne problemy prawa lotniczego, red. nauk. Elżbieta Dynia, Piotr Cieciński. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015, s. 91-104.
 74. Konert, AnnaOdpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Überlingen, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 70-84.
  Dostępne online
 75. Konert, AnnaPrawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - clara non sunt interpretanda?, w: Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. [71]-78.
 76. Konert, AnnaResponsabilidad de las compañías por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita, w: La responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los padajeros, María Jesús Guerrero Lebrón (dir.), Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2015, s. [443]-456. 
 77. Konopielko, ŁukaszRegionalny wymiar innowacyjności w e-biznesie, w: Zarządzanie, marketing, produkcja : jak to się robi w Wielkopolsce, publikacja pod redakcją Ewy Więcek-Janki, Gniezno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, 2015, s. 37-45.
 78. Konopielko, ŁukaszŚrodki europejskie jako narzędzie kształtowania zjawisk transgranicznych, w: Na pograniczach. Szanse i zagrożenia społeczne, red. nauk. Piotr Frączek, Jolanta Karolczuk, Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2015, s. 129-139.
 79. Konopielko, ŁukaszWpływ kryzysu na efektywność wydatkowania środków UE, w: Człowiek w obliczu kryzysu, pod red. Aliny chyczewskiej i Iwony Marii Kijowskiej, Elbląg : Wydawnictwo PWZS w Elblągu, 2015, s. 473-482.
 80. Konopielko, Łukasz; Czaja, Jarosław ; Habryka, Halina ; Borowska, Magdalena ; Wojtaszek, Henryk ; Nejman, Żaneta ; Miciuła, Ireneusz, Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2015, 136 s.
  ISBN 978-83-65357-04-5
 81. Konopielko, ŁukaszZwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE, "Nauki ekonomiczne. Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE", 2015, t. XXII, s. 173-182.
 82. Korab-Karpowicz, W. JulianFeminism : sobjectivity versus objectivity, "Stree : A Journal of Women Studies", 2015, vol. 7, s. 1-5.
 83. Korab-Karpowicz, W. JulianTractatus politico-philosophicus, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015, 239, [1] s.
  ISBN 978-83-64408-98-4
 84. Korab-Karpowicz, W. JulianTraktat polityczno-filozoficzny, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015, 119 s.
  ISBN 978-83-64408-87-8
 85. Korab-Karpowicz, W. Julian, Umowa czy harmonia społeczna, "Societas et Ius", 2015, nr 4, s. 7-17.
 86. Kosonoga, JacekGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r. (V KK 296/14), "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 145-153.
  Dostępne online
 87. Kosonoga, JacekGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 201-209.
  Dostępne online
 88. Kosonoga, Jacek, Presumption of innocence as an element of a fair trial, "Ius Novum", 2015, 2, s. 162-179.
  Dostępne online
 89. Kowalski, Jerzy SergiuszZnačenie ponâtiâ konstitucionnoj gosudarstvennosti v evropejskoj ûridičeskoj tradicii, w: Professional’naâ deâtel’nost’ prepodavatelâ i problemy pedagogič masterstva : sbornik materialov seminaria (Moskva, 25 sentâbrâ 2015 g.), Federal’noe gosudarstvennoe kazennoe obrazovatel’noe učreždenie łysego professional’nogo obrazowaniâ, Akademiâ General’noj prokuratury Rossijskoj Federacii, Kafedra gumanitarnyh, social’nyh, èkonomičeskih i informacionno-pravovyh disciplin ; [red. P. È. Žigockij], Moskva : Akademiâ General’noj prokuratury Rossijskoj Federacii, 2015, s. 116-127.
 90. Koziej, StanisławPrezydentura Bronisława Komorowskiego - synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2015, nr 34, s. 9-34.
 91. Koziej, StanisławStrategia bezpieczeństwa narodowego (państwa), w: Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, redakcja naukowa Jacek Pawłowski, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015, s. 493-532.
 92. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, Nauki o bezpieczeństwie: potrzeby i oczekiwania praktyki bezpieczeństwa narodowego, w: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, red. nauk. Stanisław Sulowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 7-19.
 93. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksja na ćwierćwiecze, w: Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat, redakcja naukowa Robert Kupiecki, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2015, s. 17-54.
 94. Kruk, MariaKonstytucyjny system rządów: założenia i praktyka, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 13-61.
 95. Kruk, MariaO trybie wyboru Prezydenta Republiki Czeskiej, w: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Piotra Mikulego, Andrzeja Kuliga, Janusza Karpa, Grzegorza Kucy, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [453]-465.
 96. Kruk, MariaRéflexions pour l'année des élections : les députés polonais palent d'eux-mêmes, "Annales", Varsovie ; Paris, 2015, vol. 17, s. 307-318. 
  Dostępne online
 97. Kruk, MariaStability and changes in the Constitution of the Republic of Poland, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 11-24.
  Dostępne online
 98. Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, pod redakcją Spasimira Domaradzkiego i Moniki Haczkowskiej, Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2015, 160 s. 
  ISBN 978-83-64626-14-2
 99. Kuś, ArturSelected issues relating to expulsion of foreigners in the judgments of Polish and European Union courts, w: Return migration : theory and practice, edited by Tomasz Sieniow, Lublin : John Paul II Catholic University, 2015, s. [191]-208.
  ISBN 978-83-6144-95-3
  Dostępne online
 100. Kuś, Artur, Wybrane problemy dotyczące wydalania cudzoziemców w orzecznictwie polskich i unijnych sądów, w: Migracje powrotowe : nauka i praktyka, pod red. Tomasza Sieniowa, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015, s. [191]-208.
  ISBN 978-83-6144-94-6
  Dostępne online
 101. Kuś, Jan [et al.], Samoistne włóknienie płuc - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2015, 56 s.
  ISBN 978-83-64054-53-2
  Dostępne online
 102. Kušnìr, OstapSoûz Čornomors’kih deržav ì GUAM: geopolìtičnì spodìvannaâ ta propahunki Ûrìâ Lipi, w: S’omì Lipìvs’kì čitannâ. Zbìrnik materìalìv, Kiïv : Ukraïns’ka vidavniča spìlka ìm. Ûrìâ Lipi, 2015, s. 116-127.
 103. Kuź, MichałPolitical ideas of polish city movements: the return to Roysseau as a case of revolutionary retrospection, ""e--Politikon", 2015, nr 15, s. 113-130. 
  Dostępne online
 104. Kuź, Michał, Remarks on the genesis and development of 'shadow elites' in a comparative context, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 318-340. 
  Dostępne online
 105. Kuź, MichałTocqueville’s Dual Theory of Revolution, "The European Legacy. Toward New Paradigsm", 2015, vol. 20, issue 1, s. 41-55.
 106. Laskowska-Rutkowska, AleksandraBlaski i cienie offshoringu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 382, s. 350-362.
 107. Laskowska-Rutkowska, AleksandraInnovation diffusion in the supply chain, "Research in logistic & production", 2015, vol. 5 nr 3, s. 287-297.
 108. Laskowska-Rutkowska, AleksandraWspółczesne tendencje i paradygmaty w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, "Przegląd Organizacji", 2015, 11, s. 34-39.
 109. Lipiński, AdamPojęcie miejscowość pobliska w pragmatykach służbowych służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 49-59.
 110. Lipiński, AdamZamazywanie danych - kwestie proceduralne, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 195-200.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 111. Marton-Gadoś, KatarzynaPrzegląd miar ryzyka systemowego, "Europa Regionum", 2015, T. XXV, s. 255-270.
 112. Mikita, MałgorzataRozwój rynku finansowego motorem rozwoju gospodarki, "Przedsiębiorstwo & Finanse", 2015, nr 3, s. [39]-48.
 113. Milan, Ewelina; Rąpała, Dagmara; Kotowicz, BartoszOdpowiedzialność majątkowa w służbach mundurowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. : zagadnienia ogólne, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 91-100.
 114. Nałęcz Daria; Nałęcz Tomasz, The beginnings : Polish-Soviet relations, 1917-1921, w: White spots, black spots : difficult matters in Polish-Russian relations : 1918-2008, edited by Adam Daniel Rotfeld and Anatoly V. Turkunov, Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2015, s. 17-29. 
  ISBN 0-8229-4440-5 ; ISBN 978-0-8229-4440-9
 115. Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce, pod redakcją Iwony Bąbiak i Katarzyny Gmaj, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015, 122 s. 
  ISBN 978-83-7383-765-2
 116. Neneman, JarosławFinanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 54-62.
 117. Nita-Światłowska, BarbaraFormalny immunitet parlamentarny, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 694-718.
 118. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet członków Trybunału Stanu, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 797-801.
 119. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet prokuratorski, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 821-828.
 120. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 812-817.
 121. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet sędziów sądów wojskowych, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 817-821.
 122. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet sędziów Sądu Najwyższego, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 801-812.
 123. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitet sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 772-797.
 124. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitety formalne a dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 828-839.
 125. Nita-Światłowska, BarbaraImmunitety materialne, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 970-1003.
 126. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 61 Kodeksu postępowania karnego. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1377-1403.
 127. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 62 Kodeksu postępowania karnego. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1403-1432.
 128. Nita-Światłowska, Barbara, Komentarz do rozdziału 62a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1432-1440.
 129. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 62b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1441-1459.
 130. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 63 Kodeksu postępowania karnego. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1459-1478.
 131. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 64 Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1478-1492.
 132. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 65 Kodeksu postępowania karnego. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1492-1525.
 133. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 65a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1525-1556.
 134. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 65b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1556-1634.
 135. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 65c Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1634-1640.
 136. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 65d Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1640-1653.
 137. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66 Kodeksu postępowania karnego. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1653-1683.
 138. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66a Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1684-1700.
 139. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66b Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej  o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1701-1714.
 140. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66c Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1715-1723.
 141. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66d Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1723-1739.
 142. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66e Kodeksu postępowania karnego. Współpraca z międzynarodowym Trybunałem Karnym, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1739-1752.
 143. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66f Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1752-1771.
 144. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66g Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1771-1801.
 145. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66h Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1801-1810.
 146. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66i Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1810-1826.
 147. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66j Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1826-1832.
 148. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 66k Kodeksu postępowania karnego. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1833-1844.
 149. Nita-Światłowska, BarbaraKomentarz do rozdziału 67 Kodeksu postępowania karnego. Przepisy końcowe, w: Kodeks postępowania karnego : komentarz, red. Jerzy Skorupka, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1844-1850.
 150. Nita-Światłowska, BarbaraOdmienność ujęcia zasady ne bis in idem w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w konwencji wykonawczej z Schengen, "Przegląd Sądowy", 2015, 3, s.62-79.
 151. Nita-Światłowska, BarbaraPodsądność sprawy polskim sądom karnym, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, red. nauk. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 125-193.
 152. Nita-Światłowska, BarbaraStosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony, "Europejski Przegląd Sądowy", 2015, 6, s. 14-23.
 153. Nizalov, Denys; Thornsbury, Suzanne; Loveridge, Scott; Woods, Mollie; Zadorozhna, OlhaDynamics of Agricultural Production and Land Use in Post-Soviet Ukraine, w: Transition to Agricultural Market Economies. The Future of Kazakhstan, Russia and Ukraine, edited by Andrew Schmitz and William H. Meyers, Boston : CAB International, 2015, s. 215-[227].
 154. Olbrysz, Andrzej; Zachariasz, IgorRaport o finansowych skutkach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, w: Sprawne państwo: samorządowa służba cywilna [...], pod red. Piotra Kopycińskiego, Kraków : MSAP, 2015, s. 183-226.
  ISBN 978-83-89410-97-9
 155. Olejniczak, AdamUmowy kompensacyjne, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. Zbigniew Radwański, Bogudar Kordasiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, 2015, s. 114-139.
 156. Oleński, JózefSpołeczne bezpieczeństwo informacyjne podstawą demokratycznego państwa, w: Sprawniejsze państwo, red. nauk. Witold Kieżun, Warszawa : Poltext, 2015, s. 284-324.
 157. Oleński, JózefSpołeczne bezpieczeństwo informacyjne podstawą demokratycznego państwa, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 2015, zeszyt 36, s. [13]-49.
 158. Olszówka, MarcinKilka refleksji o aktach prawa UE jako źródłach prawa wyznaniowego w Polsce, "Forum Prawnicze", 2015, nr 4(20), s. 59-76. 
  Dostępne online
 159. Olszówka, MarcinTransformacja zasady oddzielenia kościoła od państwa w Polsce na początku lat 90. XX w., w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 385-397.
 160. Opaliński, BartłomiejBiuro Ochrony Rządu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 113-148.
 161. Opaliński, BartłomiejDostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji a obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 177-193.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 162. Opaliński, BartłomiejPostępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : zagadnienia wybrane, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 33-47.
 163. Opaliński, Bartłomiej, Prawo do informacji publicznej jako uprawnienie konstytucyjne, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [16]-25.
 164. Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, PrzemysławUstawa o policji : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XIX, [1], 403 s.
  ISBN 978-83-255-6872-6 ; ISBN 978-83-255-6873-3 (e-book)
 165. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, PrzemysławAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 149-190.
 166. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, PrzemysławCentralne Biuro Antykorupcyjne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 191-211.
 167. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, PrzemysławWojskowe służby specjalne, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 213-231.
 168. Optymalizacja procesu przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, redakcja naukowa: Brunon Hołyst, Piotr Potejko, Jadwiga Stawnicka, Warszawa : [Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji], 2015, 253 s.
  ISBN 978-83-7462-458-9
 169. Orzelska-Strączek, AgnieszkaWspółpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w polskiej polityce zagranicznej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 2, s. 238-262.
  Dostępne online
 170. Pietrasz, Piotr; Szczepańska, IlonaNowe technologie w podatkowym postępowaniu dowodowym - wybrane zagadnienia, w: Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, pod redakcją Rafała Dowgiera, Białystok : Temida 2, 2015, s. 85-109.
 171. Popczyk, WojciechKompetencje przywódcze przedsiębiorcy rodzinnego, "Relacje", 2015, nr 7, s. 12-13.
 172. Popczyk, WojciechWartość pracy członków rodziny w biznesie rodzinnym, "Relacje", 2015, nr 6, s. 6-7.
 173. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa, oprac. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum, 2015, 722 s.
  ISBN 978-83-940538-4-0
 174. Rąpała, Dagmara, Zawodowa służba wojskowa w Polsce: przyczynek do rozważań, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia prawne, red. nauk. Barłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 101-117.
  ISBN 978-83-64054-85-3
 175. Rogalski, MaciejAre the regulations with respect to the retention and provision of communications data appropriate in Poland? Propolsals for changes, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 224-235.
  Dostępne online
 176. Rogalski, MaciejMonitoring pracowników - problematyka ochrony danych osobowych, "Informacja w administracji publicznej", 2015, nr 4, s. 19-21.
 177. Rogalski, MaciejOdpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 132 s.
  ISBN 978-83-64054-41-9
 178. Rogalski, MaciejProcesowe gwarancje zasady legalizmu, w: Zasada legalizmu w procesie karnym. T. 1, red. nauk. Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ireneusz Nowikowski, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015, s. [369]-382.
 179. Rogalski, Maciej, Stan rzeczy osądzonej (res iudicata), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 607-670.
 180. Rogalski, MaciejStoring and providing access to telecomunications data in Poland (data retention), "Studia Iuridica Cassoviensia", 2015, r. 3, č. 1, s. 4-12.
  Dostępne online
 181. Rogalski, MaciejUdostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuratorom, "Prokuratura i Prawo", 2015, nr 12, s. 59-73.
  Dostępne online
 182. Rogalski, MaciejVerpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen : Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8. April 2014, "Wirtschaft und Recht in Osteuropa", 2015, nr 2, s. 50-53.
 183. Rogalski, MaciejZasady legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., "Prokuratura i Prawo", 2015, 1-2, s. 46-59.
 184. Rogalski, MaciejZawisłość sprawy (lis pendens), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 670-686.
 185. Rycak, Artur; Rycak, Magdalena BarbaraW kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 11, s. 566-571.
 186. Rycak, Magdalena BarbaraCzas pracy kierowców : zagadnienia prawne i praktyczne, Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. 436 s.
  ISBN 978-83-264-9895-4
 187. Sekuła-Leleno, MałgorzataOdpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem służby, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 337-352.
 188. Sekuła-Leleno, MałgorzataPodstawy zażalenia kasatoryjnego i zakres kognicji Sądu Najwyższego w kasatoryjnym postępowaniu zażaleniowym, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 106-128.
  Dostępne online
 189. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Prawo do prywatności a możliwość sprawowania kontroli nad członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej - uwagi na tle uchwały 7 sędziów SN z 13.8.2013 r., "Nieruchomości", 2015, nr 3, s. 14-21.
 190. Sieradzka, MałgorzataAntykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - analiza i ocena, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 36-49.
  Dostępne online
 191. Sieradzka, MałgorzataCartel member's compensation liability as a result of umbrella effect - commentary on the CJ Judgement, 5 June 2014, Case C-557/12 Kone AG and others v ÖBB Infrastructure AG, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 5, s. 36-40.
 192. Sieradzka, MałgorzataA departure from a formalistic approach in the assessment of restrictive vertical agreements in favour of a more economics-based approach? Case comment to the Supreme Court Judgment of 15 May 2014 (Ref. No. III SK 44/13), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2015, 8, s. 269-276.
 193. Sieradzka, MałgorzataInstytucja wadium w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XVII, 148 s. 
  ISBN 978-83-255-7367-6 ; ISBN 978-83-255-7368-3 (e-book)
 194. Sieradzka, MałgorzataIstnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 5(4), s. 113-120.
  Dostępne online
 195. Sieradzka, MałgorzataKonsument w świetle ustawy o prawach konsumenta - czy zmiany idą w dobrym kierunku?, w: Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 251-261.
 196. Sieradzka, MałgorzataZakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 16 stycznia 2015r., VI ACa 253/14, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2015, 4, s. 126-131.
  Dostępne online
 197. Sieradzka, MałgorzataZmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXVII, 306 s.
  ISBN 978-83-255-7373-7; ISBN 978-83-255-7374-4 (e-book)
 198. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję - zwiększenie skuteczności karania za kartele?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. III-V.
 199. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Procedura settlement - ugoda w prawie antymonopolowym?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2015, nr 2, s. VI-VIII.
 200. Sierak, JacekThe impact of public management on the effectiveness of public finances at the local level, "Economics and Management", 2015, Vol. 7, no 3, s. 25-34.
 201. Sierak, JacekNew public management in international practice of management at the local level, w: New public governance in the Visegrád Group (V4), edited by Robert Wiszniowski and Kamil Glinka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 61-77.
  ISBN 978-83-8019-306-2
 202. Sierak, JacekProgramowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", 2015, nr 3, s. 173-187.
 203. Sierak, JacekSelected problems of finances of municipalities in the 25th year of self-government in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 403, s. 275-288.
 204. Sopa, DominikaCzynności operacyjno-rozpoznawcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a konieczność zapewnienia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 75-90.
 205. Sopa, DominikaPrzesłanki ograniczenia wolności słowa w świetle europejskich i amerykańskich regulacji prawnych, w: Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 2], redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 280-297.
 206. Stefańska, BlankaErasure of the conviction from criminal record in the amendments to the Criminal Code of 2015, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 148-161.
  Dostępne online
 207. Stefańska, BlankaFormy popełnienia przestępstwa, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 195-225.
 208. Stefańska, BlankaKumulatywna kara ograniczenia wolności - sposób na łagodzenie represji karnej, w: "Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015, s. 134-143.
 209. Stefańska, BlankaOdpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji w Hiszpanii, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 129-147.
 210. Stefańska, BlankaPojazd uprzywilejowany i osoby uprawnione do kierowania nim, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, 12, s. 16-28.
 211. Stefańska, BlankaPrzestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1514-1558.
 212. Stefańska, BlankaPrzestępstwa uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2015, 3, s. 123-137.
 213. Stefańska, BlankaPrzeszukanie a tajemnica dziennikarska, "Prokuratura i Prawo", 2015, 6, s. 60-74.
 214. Stefańska, BlankaZatarcie skazania, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 650-673.
 215. Stefańska, BlankaZatrzymanie prawa jazdy jako środek represyjny, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, 10, s. 46-55.
 216. Stefański, Ryszard AndrzejBan on driving motor vehicles in the Polish criminal law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 130-147.
  Dostępne online
 217. Stefański, Ryszard AndrzejDowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego, w: Nowe karne prawo dowodowe, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Warszawa : Elipsa, 2015, s. [21]-34.
 218. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., I KZP 29/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 1, s. 131-138.
 219. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2014r. I KZP 16/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2015, nr 2, s. 275-281.
 220. Stefański, Ryszard AndrzejMaterialne negatywne warunki dopuszczalności procesu, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 535-[592].
 221. Stefański, Ryszard AndrzejNawiązanie i ustanie stosunku obrończego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 4, s. 106-125.
 222. Stefański, Ryszard AndrzejPrawo jazdy na próbę, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, nr 11, s. 5-17.
 223. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 1, s. 166-202.
  Dostępne online
 224. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 153-189.
  Dostępne online
 225. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 992-1020.
 226. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1020-1032.
 227. Stefański, Ryszard AndrzejSkrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod redakcją naukową Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015, s. 235-249.
  ISBN 978-83-7462-484-8 ; e-ISBN 978-83-7462-485-5
 228. Stefański, Ryszard AndrzejŚrodki karne, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 311-362.
 229. Stefański, Ryszard AndrzejUmorzenie restytucyjne - odstępstwem od zasady legalizmu, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. nauk. Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ireneusz Nowikowski, Lublin : UMCS, 2015, s. [423]-442.
 230. Stefański, Ryszard AndrzejWpływ konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego na łagodzenie represji karnej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego : alternatywne reakcje na przestępstwo, pod redakcją Stanisława Pikulskiego, Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015, s. 321-338
 231. Stępień, JerzyCywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 3, s. 17-22. 
 232. Stępień, JerzyKształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 11-19. 
   
 233. Stępień, JerzyW poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2015, R. 77, z. 3, s. 47-63. 
 234. Stępień, JustynaOferta biblioteki a potrzeby i oczekiwania użytkowników : wnioski z badań, w: Biblioteka bez użytkowników...? Diagnoza problemu, red. Halina Brzezińska-Stec, Jolanta Żochowska, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 125-140.
 235. Stolarczyk, PiotrThe ESM - what is behind the propositions?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 42-68.
  Dostępne online
 236. Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015,  XXX, 352 s.
  ISBN 978-83-255-7699-8 ; 978-83-255-7700-1 (e-book)
 237. Strzelczyk, RyszardGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (IV CSK 234/08), "Nowy Przegląd Notarialny", 2015, nr 3, s. 49-54.
 238. Strzelczyk, RyszardPrawo nieruchomości. - 4. wyd. uaktual. i rozszerz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XLI, 616 s.
  ISBN 978-83-255-6941-9 ; ISBN 978-83-255-6942-6 (e-book)
 239. Strzelczyk, RyszardProperty development contract in the system of Polish private law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 88-103.
  Dostępne online
 240. Strzelczyk, Ryszard ; Turlej, Aleksander, Własność lokali : komentarz. - 4. wyd. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, XVII, 739, [1] s.
  (Komentarze Becka)
  ISBN 978-83-255-7676-9 ; ISBN 978-83-255-7677-6 (e-book)
 241. Szczepańska, IlonaOpodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady  sprawiedliwości podatkowej, "Ius Novum", 2015, nr 1, s. 99-120.
  Dostępne online
 242. Szczepańska, IlonaOpodatkowanie składników uposażenia, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 317-336.
 243. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 2. Prawo do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 20-31.
 244. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 2a. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 32-33.
 245. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 9a. Zasób informacyjny, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 126-129.
 246. Szustakiewicz, Przemysław, Art. 9b. Centralne repozytorium, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 130-131.
 247. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 10. Udostępnianie informacji na wniosek lub bez pisemnego wniosku, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 132-141.
 248. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 11. Sposób udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 142-145.
 249. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 12. Oznaczanie informacji publicznych; obowiązki podmiotu udostępniającego informację publiczną, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 146-149.
 250. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 13. Termin udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 150-162.
 251. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 14. Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 163-167.
 252. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 15. Dodatkowe koszty udostępniania informacji, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 168-175.
 253. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 16. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 176- 181.
 254. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 17. Tryb postępowania odwoławczego, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 182- 184.
 255. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 21. Skargi; odesłanie do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 198-200.
 256. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 22. (uchylony) : Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 201-202.
 257. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 23a. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, podmioty zobowiązane, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 205-210.
 258. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 23b. Cel, określenie warunków, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 211-212.
 259. Szustakiewicz, PrzemysławArt. 23i. Odesłanie, w: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 232.
 260. Szustakiewicz, PrzemysławDostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2015, s. 262-270.
 261. Szustakiewicz, PrzemysławPrawo ochrony prywatności od strony prawa publicznego oraz ochrony danych osobowych, w: Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności, A. Gałach, K. Kędzierska, A. Lipiński, B. Opaliński, B. Pietrzak, P. Szustakiewicz, A. Zołotar-Wiśniewska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-52.
  ISBN 978-83-255-7670-7
 262. Szustakiewicz, PrzemysławProblemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny", 2015, 4, s. 58-71.
 263. Szustakiewicz, PrzemysławUdostępnianie dokumentów na potrzeby postępowania o zamówienia publiczne, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 1, s. 36-38.
 264. Szustakiewicz, PrzemysławUstalenie opłaty za udostępnianie informacji publicznej, "Informacja w Administracji Publicznej", 2015, 2, s. 51-53.
 265. Szustakiewicz, Przemysław, Węzłowe problemy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, red. Sławomir Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. [26]-34.
 266. Środoń, Magdalena, The attitude of the People's Republic of China towards the Arctic, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 141-162. 
  Dostępne online
 267. Środoń, MagdalenaUwarunkowania powstania i rozwoju reżimu prawnego regionu Arktyki, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 236-270.
  Dostępne online
 268. Świda, Zofia; Stefański, Ryszard A., Kary, w: Kodeks karny. Komentarz, (red.) Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 280-288. 
  ISBN 978-83-255-6855-9 ; ISBN 978-83-255-6856-6 (e-book)
 269. Turczyn, Arkadiusz, III CZP 107/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 1, s. 12-13.
 270. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 2/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 2, s. 5-7.
 271. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 13/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 3, s. 9-10.
 272. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 14/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 3, s. 11-12.
 273. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 23/15. III CZP 24/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 4, s. 8-10.
 274. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 27/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 4, s. 13-15.
 275. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 31/15, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2015, nr 5, s. 8-9.
 276. Wieczorek, Jerzy, International trade à la carte, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 76-100. 
  Dostępne online
 277. Wieczorek, JerzyNon-tariff protectionism - a new setting, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 1, s. 17-41.
  Dostępne online
 278. Wieczorek, JerzyWill the Transatlantic Trade and Investment Partnership be the engine of free trade?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015", nr 4, s. 40-67.
  Dostępne online
 279. Wróblewski, Artur W., On revolution 2015 - Arab revolutions revisited, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2015, nr 3, s. 163-197. 
  Dostępne online 
 280. Zachariasz, Igor, Funkcje planu miejscowego, w: Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, pod red. Justyny Martyniuk-Pęczek i Macieja J. Nowaka, Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2015, s. 28-45.
 281. Zachariasz, IgorGeneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 12, s. 15-24.
 282. Zachariasz, IgorWarianty organizacji administracji publicznej w polskich metropoliach dyskutowane publicznie w latach 2005-2015, w: Sprawne państwo: propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, t. 2, red. Piotr Kopyciński, Kraków, MSAP, 2015, s. 64-80.
  ISBN 978-83-89410-92-4
 283. Zaleśny, Jacek, Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz (red.), Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problemy konkurencji i wzajemnych relacji, Warszawa 2014, "Ius Novum", 2015, nr 4, s. 209-213.
  Dostępne online
 284. Zaleśny, JacekOsobennosti sistemy gosudarstvennoj vlasti v Respublike Dagestan [1], "Ûridičeskaâ Nauka". 2015, no. 1, s. 29-35.
  Dostępne online
 285. Zaleśny, JacekOsobennosti sistemy gosudarstvennoj vlasti v Respublike Dagestan [2], "Ûridičeskaâ Nauka". 2015, no. 2, s. 24-32.
  Dostępne online
 286. Zaleśny, JacekSamodzielność finansowa gminy - założenia i rezultaty, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2015, nr 5, s. 25-48.
  Dostępne online
 287. Zasada, ZdzisławMożliwości zmniejszania ryzyka gospodarczego przez stosowanie publicznych systemów informacyjnych, w: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek, Łódź, Warszawa : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015, s. [259]-271.
 288. Zielińska, Anna MałgorzataNie wiesz jak utrudnić życie czytelnikowi... nie dbaj o zawartość swojego katalogu, "Biuletyn EBIB", 2015, nr 3 (157a), 16 s.
  Dostępne online

2014

 1. Beck, KrzysztofDeterminanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2007, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", 2014, nr 1(34), s. 5-20.
 2. Beck, KrzysztofModel dwóch gospodarek a wyniki badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. Weryfikacja teoretyczna i empiryczna, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 3(46), s. [17]-47.
 3. Beck, Krzysztof; Grodzicki, Maciej, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej : wymiar strukturalny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014.
  ISBN 978-83-7383-720-1
 4. Beck, Krzysztof; Janus, Janusz, Synchronization of economic shocks in the Visegrad Group : an empirical assessment, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Negotia", 2014, vol. 59, no. 2, s. 35-56.
 5. Bieńkowski, WojciechGawrońska-Nowak, Bogna; Grabowski, Wojciech, Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis, "Eastern European Economic", 2014, vol. 52, no. 5, s. 32-55.
 6. Bloch, AdriannaŁamanie prawa humanitarnego w grach komputerowych, "Wrocławskie Studia Sądowe", 2014, nr 4, s. 22-30.
 7. Błaszczyk, Mariusz; Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Jaworska, UrszulaSielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Zyśk, Rafał; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce : Biała Księga, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 8. Błoński, MieczysławPrzedsiębiorstwa zarządzane niekonwencjonalnie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [81]-92.
 9. Bober, Jarosław [et al.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, 57 s.
  ISBN 978-83-89410-47-4
 10. Bogdzio, RobertWszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu, "Administrator 24", 2014, nr 1-2, s. 19-21.
 11. Bogdzio, RobertZakaz konkurencji w stosunku pracy, "Administrator", 2014, nr 10, s. 12-13.
 12. Boysen, JensIle jest europejskiego w stosunkach europejsko-amerykańskich?, w: Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera [et al. ; Instytut Stosunków Politycznych PAN. Zakład Europeistyki], Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. 309-316.
 13. Braun, Tomasz, Spójność prawa a korporacyjne normy "compliance", "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 163-181.
 14. Brzeziński, PiotrDorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 19, s. 1038-1042.
 15. Brzeziński, Piotr, Problematyka udzielania przez gminy zamówień publicznych podmiotom wewnętrznym na odbiór odpadów komunalnych, "Państwo i Prawo", 2014, nr 4, s. 33-49.
 16. Budrewicz, Paweł, Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy, pod red. Roberta Gwiazdowskiego, Opole : Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014.
  ISBN 978-83-86885-64-0
  ISBN 978-83-60455-74-6
 17. Cabaj, JanuszNieokreśloność prawa a interpretacyjna teoria Ronalda Dworkina, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 121-132.
 18. Cabaj, JanuszSzczególna reprezentacja spółki kapitałowej - art. 379 § 1 (210 § 1) K.S.H., "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 42-58.
 19. Chrzanowska, Weronika; Konopielko, ŁukaszZmiany opłat na rynku kart płatniczych w Polsce w perspektywie międzynarodowej, w: Ekonomia w dobie XXI wieku, pod red. Elżbiety Gąsiorowskiej, Moniki Burżackiej, Renaty Dzik, Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2014, s. 135-142.
 20. Ciepła, HelenaPodział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Acta Iuris Stetinensis 6. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2014, nr 821, s. [91]-100.
 21. Ciepła, Helena; Pawelczyk, Zofia, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-4587-3
 22. DIVPOL, Hamburg ; Warsaw : Lazarski University Press, 2014, 77 s.
  ISBN 978-83-6405-484-6
 23. Domaradzki, SpasimirCena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy, w: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, pod red. K. Czornik, M. Lakomego, M. Stolarczyka, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. [301]-320.
  ISBN (wersja drukowana) 978-83-8012-171-3
  ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-8012-172-0
 24. Domaradzki, SpasimirKres polityki sąsiedztwa, "Respublica", 2014, nr 1, s. 108-111.
 25. Domaradzki, Spasimir; Józefczyk, Piotr, The Obama Administration and human rights : between international PR and american values, w: 2012 U.S. Presidential Election. Challenges and expectations, Kraków : Jagiellonian University Press, 2014, s. [344-362].
  ISBN 978-83-233-3743-0
 26. Domaradzki, SpasimirThe Role of NATO and the EU in the ukrainian crisis, w: The Maidan Uprising, separatism and foreign intervention. Ukraine's complex transition, Peter Lang Edition, 2014, s. [267]-297.
  ISBN 978-3-631-65456-9 (Print)
  e-ISBN 978-3-653-04650-2 (e-Book)
 27. Domaradzki, SpasimirStosunki polsko-amerykańskie na początku XXI wieku - aspekty wojskowe i polityczne, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. nauk. J. Czornik, M. Lakomy, Katowice : Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, 2014, s. 137-160.
  ISBN 978-83-938760-2-0
 28. Domaradzki, SpasimirZawiedzione nadzieje, "Respublica", 2014, nr 4, s. 37-42.
 29. Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 
  ISBN 978-83-255-5743-0
 30. Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego : okiem kardiologa i farmakologa, pod. red. Dariusza A. Kosiora, Marka Rosiaka, Marka Postuły, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 154 s.
  ISBN 978-83-64054-76-1
 31. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, EwaSielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Choroba Parkinsona - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 32. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, EwaSielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Choroby alergiczne - analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 33. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, EwaSielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Cukrzyca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 34. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, EwaSielicki, Przemysław; Wrona, Witold; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Depresja - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 35. Drapała, Anna; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, EwaSielicki, Przemysław; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Przewlekła obturacyjna choroba płuc - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2014.
 36. Dróżdż, MateuszPodstawowe środki systemu ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania na gruncie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży, "Przegląd Sądowy", 2014, nr 5, s. 98-114.
 37. Dróżdż, MateuszPotrzeba zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Praktyczne problemy z jej zastosowaniem - wybrane zagadnienia, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 74-85.
 38. Dróżdż, MateuszSecurity of sports events in Poland - polish act on mass events security, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 171-185.
 39. Dróżdż, MateuszUchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - przykład aktu państwa prawa czy państwa w prawie, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 158-166.
 40. Ephraimson-Abt, Hans; Konert, AnnaNew progress and challenges in the air law : air crash victims families protection, Warsaw : Lazarski University, 2014.
  ISBN 978-83-64054-48-8
 41. Ephraimson-Abt, Hans; Konert, AnnaSwissair 111 crash - crisis management cooperation where there is no contingency plan, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 107-116.
 42. Eysymontt, MałgorzataAnaliza prawna Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej : ocena możliwych korzyści i zagrożeń dla polskiego systemu konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [97]-132.
 43. Fiszer, JózefCo z suwerennością Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [216]-248.
 44. Fiszer, JózefCzy państwo demokratyczne może być wzorem dla przyszłej Unii Europejskiej?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [101]-125.
 45. Fiszer, JózefPolska w Unii Europejskiej : sukcesy i porażki pierwszej dekady (2004-2014), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 3, s. 165-199.
 46. Fiszer, JózefSuwerenność Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, w: Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004-2014), red. nauk. K. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Warszawa : WDiNP UW, 2014, s. 29-59.
  ISBN 978-83-63183-70-7
 47. Fiszer, JózefSzanse i zagrożenia dla systemu transatlantyckiego w multipolarnym świecie. Aspekty politologiczne, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom II, pod redakcją Piotra Borowca, Roberta Kłosowicza, Pawła Ścigaja, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. [395]-406.
 48. Fiszer, JózefTerroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych, w: Dyplomacja w życiu życie w dyplomacji : księga dedykowana Profesorowi Ryszardowi M. Czarnemu w czetrdziestolecie pracy naukowej, redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Wojciech Saletra, Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014, s. 121-137.
 49. Foundations of transborder economics and statistics, edited by Marek Cierpiał-Wolan, Dawid Lasek, Józef Oleński, Rzeszów : Euroregion Karpacki, 2014, 272 s. 
  ISBN 978-83-63529-04-8
 50. Gawinecki, Jerzy August; Hołyst, BrunonIdentyfikacja zagrożeń cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie im, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 13-33.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 51. Gierczyński, Jakub; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Wysocki, Mirosław J.; Gryglewicz, Jerzy, Indicators on national health fund expenditures on medical services in 2012, in selected diseases, on the national and regional level, with particular consideration given to the Lodzkie province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna", 2014, tom 15, nr 5, s. 7-18.
 52. Godlewski, MariuszDopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [57]-71.
 53. Godlewski, MariuszMandat przedstawicielski w praktyce poselskiej (Konferencja naukowa, Warszawa 13 stycznia 2014 r.), "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 233-237.
 54. Godlewski, MariuszSprawozdanie z konferencji naukowej na temat: "Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej" (13 stycznia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego), "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 233-237.
 55. Grochowski, Lucjan; Hołyst, BrunonStenografia w kryminalistyce, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 657-687.
 56. Grochowski, Lucjan; Hołyst, BrunonStenografia w systemach bezpieczeństwa informacji, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko, Warszawa : PWN, 2014, s. 67-109. 
  ISBN 978-83-01-17890-1
 57. Guzek, Marian; Biskup, Józef, Rola państwa w ustroju polityczno-gospodarczym Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [131]-147.
 58. Guzek, MarianEuro jako pieniądz światowy w relacjach z dolarem, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [45]-58.
 59. Guzek, MarianKapitalizm na krawędzi, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.
  ISBN 978-83-64054-88-4
 60. Guzek, MarianProblemy powrotu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do liberalizmu gospodarczego, w: Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, pod red. nauk. Józefa M. Fiszera [et al. ; Instytut Stosunków Politycznych PAN. Zakład Europeistyki], Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. 123-134.
 61. Harasimiuk, Dominika EwaAnaliza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w 2013 r. dotyczących dyrektywy 2005/29/WE o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 4(3), s. 126-141.
 62. Harasimiuk, Dominika EwaRola przepisów państw członkowskich przy określaniu zakresu podmiotowego obywatelstwa Unii Europejskiej : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2010 w sprawie Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern, sygn. C-135/08, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [42]-54.
 63. Hołyst, BrunonBezpieczeństwo informacji w świetle kryptografii, kanałów ukrytych i stenografii, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji. red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko, Warszawa : PWN, 2014, s. 121-154.
  ISBN 978-83-01-17890-1
 64. Hołyst, BrunonZastosowanie metod spektometrii jonów w analizie śladów materiałów wybuchowych, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 309-366.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 65. Iglicka, KrystynaPoland - a country of enduring emigration, w: Proliferation of migration transition : selected New EU Member States, edited by Felicita Medved, [S. l.] : European Liberak Forum, Novum Institute, s. 84-115.
 66. Jamka, BeataEkonomia dobra wspólnego - budowa nowego paradygmatu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 19-39.
 67. Jamka, BeataEndogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2014, nr 3-4, s. 51-32.
 68. Jamka, BeataProblemy pomiaru wpływu zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa, w: Rozważania o gospodarce..., Dorota Niedziółka (red.), Warszawa : CeDeWu, 2014, s. 133-141.
  ISBN 978-83-7556-521-8
 69. Jamka, BeataWzrost innowacyjności organizacji poprzez rozwój przedsiębiorczości jako talentu, w: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin : UMCS, 2014, s. 79-92.
  ISBN 978-83-62785-69-8
 70. Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 59-73.
 71. Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Problematyka odpowiedzialności skarbu państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 143-162.
 72. Kaczmarek, Tadeusz TeofilFinanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3234-7
 73. Kisil, AleksanderMoczydłowska, Joanna M.Wrażliwość organizacji jako warunek implementacji koncepcji dobra wspólnego na poziomie zarządzania kapitałem ludzkim, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 157-171.
 74. Kohutek, Konrad, Sieradzka, MałgorzataUstawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3324-5
 75. Komentarz do spraw rodzinnych, wyd. 2, pod red. Jacka Ignaczewskiego, Warszawa : LexisNexis, 2014, 1023, [1] s.
  ISBN 978-83-278-0596-6 (wersja drukowana) ; 978-83-278-0597-3 (e-pub) ; 978-83-278-0598-0 (e-pdf)
 76. Kommentarij k Konstitucii Rossijskoj Federacii, pod red. S. A. Komarova, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Ûridičeskogo Instituta, 2014, 537 s.
  ISBN 978-5-86247-130-4
 77. Konert, Anna, A European vision for air passengers, Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2014, 164 s. 
  ISBN 978-83-64054-52-5
 78. Konert, Anna, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa, "Studia Prawnicze", 2014, nr 2, s. 93-110.
 79. Konert, AnnaOdpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3204-0
 80. Konert, AnnaUbezpieczenia lotnicze, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3208-8
 81. Konert, AnnaZakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 : glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, nr 4, s. 37-39.
 82. Konopielko, ŁukaszLuka finansowa a system poręczeń kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego [on-line], Radom :  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, 2014, s. 67-80.
  ISBN 978-83-62805-21-1
  Dostępne online
 83. Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje, pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014, 171 s. 
  ISBN 978-83-62250-33-2
 84. Korab-Karpowicz, Włodzimierz JulianAn (Un)Awareness of what is missing. Taking issue with Habermas, "Modern Age", 2013, no. 56.1, s. 19-27.
 85. Korab-Karpowicz, Włodzimierz JulianFederaliści i rozłam między klasycznością a modernością, "Ruch Filozoficzny", 2014, nr 1, s. [45]-57.
 86. Korab-Karpowicz, Włodzimierz JulianUnia Europejska, fundusze i ideologia, w: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. nauk. J. Paweł Gieorgica, Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, 2014, s. 55-64.
  ISBN 978-83-936546-2-8
 87. Kosonoga, JacekReproach for evident contempt of regulations in the criminal proceeding, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 117-130.
 88. Kosonoga, JacekSystem nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 93-102.
 89. Kotyńska, Edyta; Hollender, Henryk103. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich — Brema, 2014, w: Biuletyn EBIB [on-line] 2014, nr 6(151), Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwo narodowego.
 90. Kowalski, JerzyKonstìtucìonnaâ gosudarstvennost’ w evropejskoj ûrìdìčeskoj tradìcìì, w: Polìtìka. Vlast’. Pravo. Materìaly I Meždunarodnoj naučno-teoretìčeskoj konferencji posvâŝennoj pamâtì ì 79-letìû so dnâ roždenìâ zaslužennogo deâtelâ naukì Rossìjskoj Federacìì, člena-korrespondenta RAN, doktora ûrìdìčeskìh nauk, professora Mal’ceva Gennadìâ Vasìl’evìča (Moskva-Belgorod, 26 aprelâ 2014 g.), pod red. S. A. Komarova, Moskva-Belgorod : Izd-vo OOO "GìK", 2014, 311 s.
  ISBN 978-5-906520-27-2
 91. Kowalski, JerzyKonstytucje Polski XVIII-XX wieku a Europejska tradycja konstytucyjna, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contract, 2014.
  ISBN 978-83-60251-75-1
 92. Koziarkiewicz, Adam; Gierczyński, Jakub; Wysocki, Mirosław J.; Gałązka-Sobotka, MałgorzataMapping health needs and healthcare system performance assessment, based on the example of the health performance index for Lodzkie Province, "Journal of Health Policy, Insurance and Management. Polityka Zdrowotna", 2014, No XIV/IV, s. 23-36.
 93. Koziej, Stanisław; Brzozowski, Adam, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, nr 30, s. 11-40.
 94. Koziej, Stanisław; Fryc, Mariusz, NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, red. nauk. Tomasz Kośmider, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014, s. 45-54.
 95. Koziej, Stanisław; Formuszewicz, Ryszarda, O potrzebie nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, nr 32, s. 17-30.
 96. Koziej, Stanisław; Pietrzak, Paweł, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2014, nr 31, s. 11-19.
 97. Kruk, Maria, Istota mandatu i pozycja Sejmu w oczach posłów, w: Konstytucja, rząd, parlament, pod red. Piotra Radziewicza i Jana Wawrzyniaka, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [137]-200. 
 98. Kruk, MariaJerzy Ciemniewski w polskiej nauce prawa konstytucyjnego, w: Konstytucja, rząd, parlament : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [13]-24.
  ISBN 978-83-7666-303-6
 99. Kruk, MariaKilka wizji Europy. Szkic na marginesie aktualnych lektur, "Studia Iuridica Lublinensia", 2014, nr 22, s. [93]-108.
 100. Kruk, MariaO sposobie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w: Państwo dekomratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi.T. 1. Studia konstytucyjne, redakcja naukowa  Marian Grzybowski, Piotr Tuleja, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. [295]-315.
 101. Kruk, MariaPolish constitutional court: to change or not to change? (A few reflections on the new Constitutional Tribunal Bill), "Ius Novum, 2014, nr 2, s. 11-27.
 102. Kruk, MariaPraktyka konstytucyjna pod rządami małej konstytucji z 1992 r., w: Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992, red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 119-148.
 103. Kruk-Jarosz, MariaTransparentność interesów i kodeks postępowania posłów w Parlamencie Europejskim. Kilka uwag o ewolucji przepisów, w: Władza - obywatele - informacja : ku nowemu porządkowi prawnemu : księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, autorzy Andrzej Bierć, Mateusz Błachucki, Zbigniew Cieślak, Wojciech Drobny, Zofia Duniewska, Paweł Fajgielski, Bogdan Fischer, Waldemar Hoff, Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Małgorzata Jaśkowska, Jerzy Korczak, Jerzy Kranz, Maria Kruk-Jarosz, Irena Lipowicz, Mariusz Maciejewski, Bartosz Majchrzak, Witold Mikułowski, Sławomir Peszkowski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Irena Rzeplińska, Grzegorz Sibiga, Jerzy Supernat, Marek Szubiakowski, Wojciech Taras, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 217-227.
 104. Kudła, Janusz; Stachowiak-Kudła, MonikaThe higher education competition in Poland and the quality of teaching and research : the case of economic and law studies, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 2014, Vol. 13, No. 4, s. 471-482.
 105. Kurnicki, Andrzej; Popiel-Schneider, Fryderyk, Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem OFE w paliwa kopalne : raport, [S. l.] : WWF, 2014, 44 s.
 106. Kushnir, OstapFrom the BSU to the BSEC: evaluating interwar geopolitical fantasies, "Central European Journal of International and Security Studies", 2014, nr 4, s. 90-111.
 107. Kushnir, OstapRuling or ruled: the future of Poland in a new type of european empire, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio K", 2014, Vol. XXI, 1, s. 55-72.
 108. Kuś, Artur"Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, "Studia z polityki publicznej", 2014, nr 2, s. 79-95.
 109. Laskowska-Rutkowska, AleksandraCechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2014, 2, s. 8-13.
 110. Laskowska-Rutkowska, AleksandraInnovation diffusion in the supply chain, w: 12th International Logistics and Supply Chain Congress 30-31 October 2014 - Istanbul, Turkey. Supply chains of the future, Istanbul : Istanbul Technical University, 2014, brak stron.
 111. Laskowska-Rutkowska, AleksandraLogistyka, jej ewolucja i interdyscyplinarność : próba syntezy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2014, Z. 136, s. 37-45.
 112. Madajczyk, PiotrPolskie dylematy wyboru między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w XXI wieku, w: Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014, s. [153]-165.
 113. Majewski, RadałPlanowe postarzanie produktów jako determinanta rozwoju ekonomii dobra wspólnego na początku XXI wieku, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 277-287.
 114. Manowska, MałgorzataPostępowanie cywilne. Kazusy (wyd. 3), Warszawa : LexisNexis Polska, 2014.
  ISBN 978-83-278-0712-0
 115. Manowska, MałgorzataSpojrzenie na zasadę kontradyktoryjności w procesie cywilnym na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia), w: Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego, aut. Białecki Marcin [et al. ; red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Grzegorz Jędrejek], Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2014, s. 321-334.
 116. Manowska, MałgorzataUstanie małżeństwa, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa : LexisNexis Polska, 2014, s. 484-[578].
  ISBN 978-83-278-0869-1
 117. Marton-Gadoś, KatarzynaDobra wspólne - metodologia badania zjawiska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 40-72.
 118. Matusiak, Arkadiusz, Dostęp do informacji publicznej a odpowiedzialność karna, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza. - Warszawa : PWN, 2014, s. 405-412.
 119. Mikita, MałgorzataRola państwa na rynku finansowym - pożądany kierunek zmian, "Studia Ekonomiczne", 2014, nr 2, s. [196]-224.
 120. Mikita, MałgorzataWpływ nowych regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw przez banki, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", 2014, nr 1 (37), s. 49-64.
 121. Moczydłowska, Joanna M.Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy (na przykładzie województwa podlaskiego), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [117]-130.
 122. Moczydłowska, Joanna M.Barriers and difficulties in talent management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Organizacje wobec wyzwań XXI wieku", 2014, T. 15, Z. 6, Cz. I, s. 231-241. 
  Dostępne online
 123. Moczydłowska, Joanna M.Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", 2014, nr 1, s. 71-78.
 124. Moczydłowska, Joanna M.Kompetencje zawodowe absolwentów uczelni w ocenie przedsiębiorców - pracodawców z branży turystycznej (na przykładzie woj. podlaskiego), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości", 2014, T. 15, Z. 10, Cz. II, s. 323-332.
  Dostępne online
 125. Moczydłowska, Joanna M.Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych", 2014, T. 15, Z. 11, Cz. I, s. 181-191.
  Dostępne online
 126. Moczydłowska, Joanna M.Ocenianie pracowników służb mundurowych (na przykładzie policji), "Przedsiębiorstwo przyszłości", 2014, nr 2(19), s. [73]-83.
 127. Moczydłowska, Joanna M.Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Marketing i Rynek", 2014, nr 5, s. 1135-[1141].
  Dostępne online
 128. Moczydłowska, Joanna M.Sources of difficulties in employee relationship management (in the assessment of the managerial staff), w: Evaluation of people and products features / Stanisław Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka, Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014, s. 89-98.
  ISBN 978-961-6562-98-0
 129. Moczydłowska, Joanna M.Zarządzanie energią organizacyjną, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", 2014, nr 4, s. 3-10.
 130. Moczydłowska, Joanna M.; Kowalewski, Karol, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa : Difin, 2014.
  ISBN 978-83-7930-506-3
 131. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Cultural context of motivating employees, w: Naujų įdėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2014 = Catching up new ideas : management, economic and law' 2014, Kauno : Kauno Kolegija, 2014, s. 134-[138].
 132. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Motivating managers - expectations and reality (Polish experience), "Acta Oeconomica Universitatis Selye", 2014, Vol.3, No. 2, s. 186-196.
 133. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Organization's energy management - a new trend in theory and practice of management, w: Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Monograph, Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiová, Leszek Cichobłaziński (ed.), Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2014, s. 64-71.
  ISBN 978-963-269-431-3
 134. Moczydłowska, Joanna M.; Widelska, Urszula, Professional competencies of candidates for employees in the assessment of employers (based on the example of the entrepreneurs from machine industry), "Polish Journal of Management Studies", 2014, Vol. 9, s. 168-178.
 135. Neneman, Jarosław; Kronenberg, Jakub, Opodatkowanie eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na gospodarkę w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2014, Vol. 5, No 306, s. 41-60.
  Dostępne online
 136. Neneman, Jarosław; Swianiewicz, Paweł, Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, "Finanse Komunalne", 2014, 1-2, s. 80-91.
 137. Nieznański, EdwardLogiczne i retoryczne zasady dyskursu prawniczego, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 13-23.
 138. Nieznański, EdwardModal sense of the classical concepts of Reason for the existence of beings, "Bulletin of the Section of Logic", 2014, Vol. 
  43:1/2, s. [73]-97.
 139. Nieznański, EdwardNon sequitur i petitio principii w perswazji decyzyjnej, "Edukacja Prawnicza", 2014, 10, s. 28-30.
 140. Nita-Światłowska, BarbaraGlosa do wyroku z 11 IV 2012, II KK 254/11, "Państwo i Prawo", 2014, 4, s.128-134.
 141. Nita-Światłowska, BarbaraOrzeczenie podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. I), "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 10, s. 24-32.
 142. Nita-Światłowska, BarbaraOrzeczenie podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (cz. II), "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 11, s. 20-28.
 143. Nita-Światłowska, BarbaraPrawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji wykonawczej w Schengen, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 5, s. 23-30.
 144. Nosiadek, GrzegorzUnia bankowa krajów Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, 3(46), s. [133]-164.
 145. Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejsko, Warszawa : PWN, 2014, 285 s.
  ISBN 978-83-01-17890-1
 146. Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego, Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 145, [2] s.
  ISBN 978-83-64054-21-1
 147. Olejniczak, AdamProtection against the frustration of the right of first refusal (Article 600 § 1 of the Civil Code), "Ius Novum", 2014, s. 142-156.
 148. Olszówka, MarcinInstytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech (polsko-włoska konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 V 2013), "Państwo i Prawo", 2014, nr 5, s. 125-127.
 149. Olszówka, MarcinRatyfikacja Konkordatu z 1993 r. a przekazywanie kompetencji władzy państwowej, w: Konstytucja, rząd, parlament : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [223]-231.
  ISBN 978-83-7666-303-6
 150. Olszówka, MarcinSprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej", "Przegląd Sejmowy", 2014, nr 3, s. 259-262.
 151. Olszówka, Marcin; Zinkiewicz, Andrzej, Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzekania w sprawie konstytucyjności prawa Unii Europejskiej, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [72]-94.
 152. Opaliński, BartłomiejDostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : PWN, 2014, s. 19-38. 
 153. Opaliński, Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, w: Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : PWN, 2014, s. 1-18. 
 154. Opaliński, BartłomiejInstytucja kontrasygnaty aktów prezydenta RP w polskich konstytucjach dwudziestolecia międzywojennego, w: Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje, pod red. Przemysława Czernickiego i Bartłomieja Opalińskiego, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014, s. 98-117.
 155. Opaliński, BartłomiejOpieka Rzeczypospolitej Polskiej nad obywatelem przebywającym za granicą, w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, T. 3, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [651]-660.
  ISBN 978-83-7666-292-3, 978-83-7666-295-4 (t. 3)
 156. Opaliński, Bartłomiej, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa], pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : PWN, 2014, s. 175-198.
 157. Opaliński, BartłomiejPostępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służby więziennej w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2014, nr 4, s. 152-164.
 158. Opaliński, Bartłomiej, Prawo intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. 13-33. 
 159. Opaliński, BartłomiejPrzetwarzanie danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Jurysta : magazyn prawniczy", 2014, nr 1, s. 12-17.
 160. Opaliński, BartłomiejRola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej konstytucji III RP, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 389 s.
  ISBN 978-83-64054-13-6
 161. Opaliński, BartłomiejUdział podmiotów władzy wykonawczej w ratyfikowaniu umów międzynarodowych, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 133-147.
 162. Opaliński, BartłomiejUwagi o potrzebie modyfikacji systemu rządów w Polsce, w: Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. nauk. Jarosław Szymanek, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 350-365.
 163. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, PrzemysławPrzetwarzanie danych osobowych przez Kościół katolicki w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 6, s. 18-25.
 164. Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 144 s.
  ISBN 978-83-64054-09-9
 165. Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. naul. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 149, [2] s.
  ISBN 978-83-64054-17-4
 166. Prawo pracy, Jakub Stelina (red)., Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014, 781 s.
  ISBN 978-83-255-6513-8
 167. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, AdamZobowiązania. Część ogólna, 11 wyd., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
  ISBN 978-83-255-6519-0
  ISBN 978-83-255-6520-6 (e-book)
 168. Rogalski, MaciejOdpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 66-80.
 169. Rogalski, MaciejThe period of retention of telecommunications data which must be disclosed at the request of the court or the prosecutor in connection with pending criminal proceedings, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 95-106.
 170. Rogalski, MaciejPostępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, pod red. Janusza Sługockiego, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 293-305.
 171. Rogalski, MaciejŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.
  ISBN 978-83-64054-64-8
 172. Rycak, MagdalenaAksjologiczne podstawy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zakładowy dialog społeczny, red. nauk. Jakub Stelina, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 305-319.
  ISBN 978-83-264-3278-1
 173. Rycak, MagdalenaThe impact of working time regulation on the quality of life of employees, w: Working Time. Trends and Prospects in the New Economy, ed. Helena Strzemińska and Marek Bednarski, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. [280]-293.
  ISBN 978-83-64581-08-3
 174. Rycak, Magdalena; Wronikowska, Ewa; Rycak, ArturPrawo pracy : repetyturium, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3418-1
 175. Rychter, Renata AlicjaRes iudicata w postępowaniu administracyjnym, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3412-9
 176. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną, Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014, 361 s.
  ISBN 978-83-264-4525-5
 177. Sekuła-Leleno, MałgorzataPodstawy kasacyjne w procesie stosowania prawa, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 148-157.
 178. Sieradzka, MałgorzataAspekty praktyczne kwalifikacji porozumień przetargowych w świetle koncepcji "single economic unit", "Prawo zamówień publicznych", 2014, nr 3, s. 41-48.
 179. Sieradzka, MałgorzataDelimitation of the respective competences of the Commission and National Competition Authorities with regard to the application of competition law. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 14 February 2012. Toshiba Corporation and Others v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Case C-17/10), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2014, Vol. 7(9), s. [217]-224.
 180. Sieradzka, MałgorzataIdentyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 4(3), s. 69-79.
 181. Sieradzka, MałgorzataThe importance of "subjective fault" in fixing pecuniary penalties for competition-restricting practices (Part II). Znaczenie "winy subiektywnej" przy nakładaniu kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (cz. II), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 1 (787), s. 2-5.
 182. Sieradzka, MałgorzataKryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej - glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2014, nr 4 (790), s. 33-36.
 183. Sieradzka, MałgorzataOpłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży - aspekty praktyczne stosowania i egzekwowania, "Dodatek do Monitora Prawniczego", 2014, nr 6, s. 28-33.
 184. Sieradzka, MałgorzataPrzymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – glosa – III CZP 28/11, "Monitor Prawniczy", 2014, nr 7, s. 377-380.
 185. Sieradzka, MałgorzataWzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, nr 6(3), s. [124]-130.
 186. Sierak, JacekInwestycje jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowanie w ujęciu rocznym i wieloletnim, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 93-125.
 187. Sierak, JacekMożliwości wspierania rozwoju energetyki funduszami Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w: Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, red. nauk. Agnieszka Alińska, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Gospodarki, 2014, s. [197]-212.
  ISBN 978-83-89959-64-5
 188. Sierak, JacekWybrane problemy finansowania gospodarki odpadami komunalnymi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2014, z. 138, s. 75-102.
 189. Sierak, Jacek(Za) krótka kołdra samorządów, "Instytut Idei", 2014, 7, s. 36-39.
 190. Sopa, DominikaRola Rzecznika Praw Obywatelskich w sferze ochrony praw osób pozbawionych wolności, w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, T. 2, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. [674]-687.
  ISBN 978-83-7666-292-3, 978-83-7666-294-7 (t. 2)
 191. Stachowiak, Małgorzata; Jerzykowski, Jarosław; Dzierżanowski, WłodzimierzPrawo zamówień publicznych. Komentarz Lex, wyd. 6, stan prawny na 19 października 2014 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014.
  ISBN 978-83-264-4555-2
 192. Stachowiak-Kudła, MonikaTworzenie i stosowanie prawa z zakresu szkolnictwa wyższego – wybrane zagadnienia, w: Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Dariusz Kotłowski, Marcin Mazuryk, Krzysztof Sadowski, Warszawa : Wydawnictwo Idealit, 2014, s. [237]-254.
  ISBN 978-83-62475-05-6
 193. Stawicka, Karolina; Matusiak, ArkadiuszCountry Report - Poland, w: Negotiated settlements for corruption offences. A European perspective : seminar proceedings 22 - 23 May 2014, ed. by Abiola O. Makinwa, Hague : Eleven International Publishing, 2014, s. 79-88.
 194. Stefańska, Blanka JulitaGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2014, nr 2, s. 96-101.
 195. Stefańska, Blanka JulitaGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r., III KK 158/13, "Palestra", 2014, 7-8, s. 155-161.
 196. Stefańska, Blanka JulitaPrzedawnienie w hiszpańskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2014, 1, s. 121-134.
 197. Stefańska, Blanka JulitaSkutki zatarcia skazania: glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2013 r. (IV KK 168/13), "Przegląd Sądowy", 2014, 6, s. 138-143.
 198. Stefańska, Blanka JulitaLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho penal español, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 47-64.
 199. Stefańska, Blanka JulitaZatarcie skazania, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014, 421 s. 
  ISBN 978-83-264-4507-1
 200. Stefański, Ryszard AndrzejAnonim jako źródło informacji o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 11-12, s. 5-13.
 201. Stefański, Ryszard AndrzejBezpieczny odstęp między pojazdami, "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2014, nr 12, s. 38-45.
 202. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2013 r., I KZP 4/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 1, s. 64-67.
 203. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14. Teza nr 1, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 7-8, s. 1084-1091.
 204. Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2014, nr 1 (269), s. 116-122.
 205. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., IV KK 136/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 5, s. 652-658.
 206. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do wyroku z 8.4.2013 r., II KK 206/12 (związek przyczynowy przy przestępstwie wypadku drogowego), "Państwo i Prawo", 2014, nr 11, s. 137-142.
 207. Stefański, Ryszard AndrzejInicjatywa dowodowa w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. Tomasza Grzegorczyka oraz Jacka Izydorczyka, Radosława Olszewskiego, Dariusza Świeckiego, Moniki Zbrojewskiej, Warszawa : LexisNexis, 2014, s. 169- .
 208. Stefański, Ryszard AndrzejKonstytucyjne prawo do obrony a obrona obligatoryjna w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., w: Prawo do obrony w postępowaniu penalnym : wybrane aspekty, aut. Teresa Gardocka, Piotr Hofmański, Wojciech Jasiński, Marta Kolendowska-Matejczuk, Irena Lipowicz, Sebastian Ładoś, Michał Mistygacz, Szymon Pawelec, Mikołaj Pietrzak, Ryszard A. Stefański, Marcin Warchoł, Adam Zieliński,  Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014, s. 17-32.
 209. Stefański, Ryszard AndrzejKrąg podmiotów uprawnionych do zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego w świetle nowych uregulowań, "Prokuratura i Prawo", 2014, 2, s. 5-28.
 210. Stefański, Ryszard AndrzejModel postępowania przygotowawczego : dotychczasowe zmiany i wnioski de lege ferenda, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 81-92.
 211. Stefański, Ryszard AndrzejPozakodeksowe przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, w: Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. Marek Bojarski, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 277-370.
 212. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 182-220.
 213. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 101-141.
 214. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 879-924.
 215. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 925-1034.
 216. Stefański, Ryszard AndrzejWithdrawal of the indictment by public prosecutor, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 81-94.
 217. Stefański, Ryszard AndrzejZakres postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym w kontekście proponowanych zmian modelu rozprawy głównej, w: Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, pod red. nauk. Arkadiusza Lacza przy współpracy Adama Bułata, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, s. 47-56.
 218. Stefański, Ryszard AndrzejZasadność kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego, "Prokuratura i Prawo", 2014, 4, s. 48-63.
 219. Stefański, Ryszard AndrzejZażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 6, s. 5-18.
 220. Stolarczyk, PiotrWpływ płacy minimalnej na funkcjonowanie rynku pracy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 2(45), s. [93]-116.
 221. Strachowska, RenataKomentarze do art. 23-23G, w: Ustawa o transporcie kolejowym, red. nauk. Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014, s. 337-368.
  ISBN 978-83-264-4560-6
 222. Strzelczyk, RyszardPrawo nieruchomości, 3. wyd. uaktualnione i rozsz., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
  ISBN 978-83-255-5964-9
  ISBN 978-83-255-5965-6 (e-book)
 223. Szczególne dziedziny prawa karnego, red. Marek Bojarsk, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014, XXXIV, 1171 s.
  ISBN 978-83-255-1318-4 ; ISBN 978-83-255-5368-5 (e-book)
 224. Szczepańska, IlonaKlauzula obejścia prawa w Ordynacji podatkowej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2014, nr 6, s. 19-25.
 225. Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcie informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa], pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : PWN, 2014, s. 39-90.
 226. Szustakiewicz, PrzemysławSłużbowe telefony komórkowe: glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 28/12, "Prawo i Środowisko", 2014, 2, s. 134-138.
 227. Szustakiewicz, PrzemysławStosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle innych postępowań sądowych, "Przegląd Prawa Publicznego", 2014, 1, s. 29-39.
 228. Szustakiewicz, Przemysław, Tryb udzielenia informacji publicznej na wniosek, w: Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa], pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : PWN, 2014, s. 147-174.
 229. Ściborek, Zbigniew; Kuc, Bolesław Rafał; Moczydłowska, Joanna M.; Letkiewicz, Arkadiusz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2014, 206 s. 
  ISBN 978-83-61949-25-1
 230. Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, redakcja naukowa Brunon Hołyst, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014, 902, [2] s.
  ISBN 978-83-01-18129-1
 231. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 16/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 3, s. 14-16.
 232. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 17/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 3, s. 16-17.
 233. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 23/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 4, s. 10-12.
 234. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 33/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 5, s. 7-9.
 235. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 34/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 5, s. 9-10.
 236. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 49/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 6, s. 23-25.
 237. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 59/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 7-8, s. 10-11.
 238. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 61/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 7-8, s. 12-14.
 239. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 70/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 8-9.
 240. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 71/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 9-10.
 241. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 72/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 11-12.
 242. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 73/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 9, s. 12-14.
 243. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 89/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 10, s. 7-8.
 244. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 90/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 10, s. 9.
 245. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 96/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 11, s. 7-8.
 246. Turczyn, ArkadiuszIII CZP 104/14, "Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego", 2014, 12, s. 14-16.
 247. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, Coopetition and cooperation as determinants of relational capabilities of companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie province), "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 742-751.
 248. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, The creations of enterprise value as a research subject - current state and cognitive perspective, "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 762-769.
 249. Widelska, Urszula; Moczydłowska, Joanna; Michalczuk, Grażyna, Relations between business practice and vocational education sphere - perspective of education managers and employers (based on the example of the Podlaskie province), "Journal of International Scientific Publications : Economy and Business", 2014, Vol. 8, s. 752-761.
 250. Wieczorek, JerzyTransatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji - dźwignią wolnego handlu?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 1(44), s. [17]-44.
 251. Zachariasz, IgorŁad przestrzenny w procesie planowania przestrzennego, w: Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny, Anna Fogel, Marek Geszprych, Agata Kosieradzka-Federczyk, Monika A. Król, Igor Zachariasz, Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2004, s. 91-103.
 252. Zachariasz, IgorZagospodarowanie przestrzeni jako proces stosowania prawa, w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, red. nacz. Paweł Wiliński, Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2014, s. 75-87.
 253. Zachariasz, IgorZałożenia małej i pilnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, red. Maciej Frączek, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65-79. 
 254. Zachariasz, IgorZasada demokratycznego państwa prawnego a system źródeł prawa z perspektywy prawa administracyjnego, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 103-120.
 255. Zarzycka, AnitaMierzenie dobrobytu - zmiana paradygmatu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 256-263.
 256. Zasada, ZdzisławBezpieczeństwo środków finansowych w firmie a zatory płatnicze, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. nauk. Konrad Raczkowski, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014, s. 159-175.
 257. Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, red. nauk. Artur Rycak, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
  ISBN 978-83-264-3446-4
 258. Zygmont, BogumiłZakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, "Iustitia", 2014, nr 1, s. 19-23.

2013

 1. Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010, red. Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-60694-48-0
 2. Beck, Krzysztof, Determinants of business cycles synchronization in the European Union and the Euro Area, "Equilibrium", 2013, Vol. 8, Issue 4, p. 25-48.
  Dostępne online
 3. Beck, Krzysztof; Janus, Jakub, Aggregate Demand Disturbances in the Visegrad Group and the Eurozone, "Contemporary Issues in International Economics", 2013, Vol. 1, No. 3, s. 7-19.
 4. Beck, Krzysztof; Zaiets, Nadia, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union – 1991-2011, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [23]-58.
 5. Beck, KrzysztofStructural Similarity as a Determinant of Business Cycle Synchronization in the European Union : a Robust Analysis, "Research in Economics and Business : Central and Eastern Europe", 2013, Vol. 5, No. 2, s. 31-54.
 6. Bieńkowski, Wojciech; Beck, KrzysztofWpływy polityczne a skuteczna polityka ekonomiczna - ujęcie modelowe oraz doświadczenia Polski i Słowacji, w: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków.
 7. Bieńkowski, Wojciech; Gawrońska-Nowak, Bogna; Grabowski, Wojciech,  Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, "Bank i Kredyt", 2013, Vol. 44 No. 4, s. 403-434.
 8. Bober, Jarosław [et al.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, 108 s.
  ISBN 978-83-89410-37-5
 9. Bogdzio, RobertSprawy spadkowe, "Administrator", 2013, nr 1, s. 2.
 10. Bogdzio, RobertWszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu, "Administrator 24", 2013, nr 12, s. 10-12.
 11. Bogucki, MaciejEkonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego; [aut. - zesp. red. Maciej Bogucki; Jakub Gierczyński; Jerzy Gryglewicz; red. nauk Małgorzata Gałązka-Sobotka], Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-64054-08-2
 12. Bogucki, Maciej; Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Udary mózgu - konsekwencje społeczne i ekonomiczne, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 13. Bożym, PiotrDruga izba parlamentu w świetle pierwszych projektów konstytucji odrodzonego państwa polskiego, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 255-266.
 14. Cabaj, JanuszCritical Legal Studies a liberalna koncepcja prawa, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 15-38.
 15. Chrościcka, Adrianna, Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 84-104.
 16. Chrościcka, AdriannaOchrona praw mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 84-104.
 17. Ciepła, Helena; Szczytowska, Barbara, Ustawa o ochronie praw nabywców lokalu i domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi, LexisNexis, 2013, 106 s. 
  ISBN 978-83-7806-845-7
 18. Ciepła, HelenaNajem i dzierżawa, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 387-480. 
  ISBN 978-83-278-0207-1
 19. Ciepła, HelenaPrawo cywilne - część ogólna: skrypt dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Stan prawny: 30 kwietnia 2013 r. Warszawa: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2013. 
  ISBN 978-83-63814-09-0
 20. Ciepła, HelenaUmowa ubezpieczenia, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 805-906. 
  ISBN 978-83-278-0207-1
 21. Ciepła, HelenaUpadłość dewelopera po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzonej ustawą z dnia 16 września 2011 r., "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 121-135.
 22. Ciepła, HelenaZmiana wierzyciela lub dłużnika, w: Kodeks cywilny, część II. Komentarz. Zobowiązania, LexisNexis, 2013, s. 977-1020. 
  ISBN 978-83-278-0207-1
 23. Ciepła, Helena; Sarbiński, Rafał Marcin; Sobczyk-Sarbińska, Katarzyna, Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw.gruntów warszawskich: sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. 
  ISBN 978-83-264-4227-8
 24. Dahl, MartinPolska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [68]-91.
 25. Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013. 
  ISBN 978-83-936459-3-0
 26. Dercz, MaciejPozory decentralizacji, „Menedżer Zdrowia”, 2013 nr 1, s. [14]-20.
 27. Dercz, Maciej; Izdebski, Hubert; Rek, Tomasz, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. 
  ISBN 978-83-264-4412-8
 28. Dercz, Maciej; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Ignatowicz, Mariusz; Kulesza, Michał; Kaoka, Paweł; Matczak, Marcin; Nojszewska, Ewelina; Pawłowski, Piotr; Waśko, Bernard; Wójcik, Anna, Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, Warszawa : PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 2013, 57 s.
 29. Dobosiewicz, ZbigniewGiełda: zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. 
  ISBN 978-83-208-2056-0
 30. Dobosiewicz, ZbigniewPolskie fundusze emerytalne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 92-113.
 31. Domaradzki, SpasimirBałkański dylemat Brukseli. O europeizacj, czy bułgaryzacji Unii?, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1., pod red. E. Haliżaka i M. Pietrasia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, 2013, s. 423-446. 
  ISBN 978-83-62751-53-5 (całość), 978-83-62751-21-1 (tom 1)
 32. Domaradzki, SpasimirHuman Rights in the 21st Century. Challenging the human rights language, w: Promoting changes in times of transition and crisis : reflections on human rights education, eds. K. Mazur, P. Musieiwcz, B. Szlachta, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013, s. 517-529. 
  ISBN 978-83-7638-365-1
 33. Domaradzki, SpasimirW drodze do autorytaryzmu? Wybory parlamentarne i polityczna przyszłość Ukrainy, w: Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013, s. 13-39. 
  ISBN 978-83-7702-760-8
 34. Doustne leki przeciwkrzepliwe, pod. red. Dariusza A. Kosiora, Marka Postuły, Marka Rosiaka, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, 223 s.
  ISBN 978-83-64054-80-8
 35. Dróżdż, MateuszDefinicja imprezy masowej - teoria a praktyka, „Edukacja Prawnicza”, 2013 nr 10 (145), s. 3-6.
 36. Dróżdż, MateuszGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., IV CK 8/02, "Ius Novum", 2013 nr 2, s. 220-227.
 37. Dróżdż, MateuszOdpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa organizatorów imprezy masowej, "Przegląd Sądowy", nr 6/2013, s. 61-76.
 38. Dróżdż, MateuszStwierdzenie nieważności uchwały nieudzielającej absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, naruszającej jednocześnie dobra osobiste członka zarządu, „Glosa”, 2013,nr 2, s. 26-31.
 39. Fiszer, JózefBezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [105]-160.
 40. Fiszer, JózefBezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [247]-273.
 41. Fiszer, JózefSystem euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41), s. [130]-156.
 42. Frankowski, Jan; Konopielko, Łukasz; Kuskowsk, Jędrzej; Ośka, Magdalena; Zub, Małgorzata, Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach IV Osi Priorytetowej PO IG na stan środowiska naturalnego oraz efektywność energetyczną w Polsce: raport końcowy,  Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, 2013.
 43. Gawrońska-Nowak, BognaReżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. 
  ISBN 978-83-7383-532-0
 44. Gawrońska-Nowak, Bogna; Konieczna-Sałamatin, Joanna, Szara strefa, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. nauk. Marta Kiełkowska, Warszawa : Instytut Obywatelski, 2013, s. 205-220.
 45. Gierczyński, Jakub; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Niewydolność serca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 46. Gierczyński, Jakub; Golicki, Dominik; Gryglewicz, Jerzy; Karczewicz, Ewa; Zalewska, Hanna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata (red.), Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) - charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą : ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących modelu optymalnego zarządzania chorobą : biała księga, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 47. Gmaj, Katarzyna; Iglicka, Krystyna; Walczak, Bartłomiej, Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. 
  ISBN 978-83-7383-668-6
 48. Godlewski, Mariusz, Lobbing : grupy nacisku a wykonywanie mandatu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 66-86. 
  ISBN 978-83-7666-257-2
 49. Godlewski, MariuszPoseł wobec lobbingu, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 314-334. 
  ISBN 978-83-7666-257-2
 50. Grzymski, JanMetafora "Europy", w: "Metafory polityki", t. 4, pod red. B. Kaczmarka, Warszawa : WDiNP UW; Dom Wydawniczy Elipsa, 2013, s. 168-186. 
  ISBN 978-83-7151-234-6
 51. Guzek, MarianTeorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-64054-16-7
 52. Guzek, MarianZakotwiczenia neoliberalizmu. Neoliberalizm to nie religia, to ustrój, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. 28-42
 53. Guzek, Marian; Biskup, Józef, Współczesne stadium kapitalizmu a liberalizm gospodarczy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41), s. 17-30.
 54. Hoc, StanisławCzynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego - recenzja, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 210-218.
 55. Hoc, StanisławPrawo administracyjne gospodarcze: wybrane zagadnienia, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-60694-45-9
 56. Hollender, HenrykBiblioteczna Komisja Certyfikacyjna, w: Bibliotekarz uwolniony -- deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013, praca zbiorowa pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Żochowskiej, Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 2013, s. 363-372.
 57. Hollender, HenrykKatalogi centralne: aspekty polityczne, w: NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej : materiały z konferencji naukowej: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r. [online], red. K. Grzędzińska, Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Centrum NUKAT, 2013, s. 67-74. 
 58. Hollender, HenrykMała uczelnia, duże oczekiwania. Jak w Łazarskim prowadzimy działalność dydaktyczną i informacyjną, w: Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum 2012 [publ. 2013], R. 5 nr 2 (10) s. 127-136. 
 59. Hollender, HenrykPolska specjalność – biblioteki cyfrowe. Jak się przyłączyć? Jak skorzystać? w: Modele współpracy bibliotek publicznych: czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? X Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 7-8 listopada 2012 r., red. L. Marcinkiewicz, Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, s. 145-154.
 60. Hollender, HenrykWhat is cultural about a union catalogue? Reflections on ten years of  NUKAT in Poland,  "SOLANUS: International Journal of the Study for the Printed and Written Word in Russia and East-Central Europe", 2013, R. 23, s. 120-134.
 61. Hollender, HenrykZasoby bibliograficzne jako narzędzie i model wiedzy,  w: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 2013. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24. 
 62. Hrycaj, Anna; Filipiak, Patryk, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, 1163, [2] s.
  ISBN 978-83-264-4326-8
 63. Human rights and politics, ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk, Warszawa: Wydawnictwo Erida, 2013. 
  ISBN 978-83-933914-8-6
 64. Iglicka, KrystynaDemograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, "Polityka Społeczna", Warszawa, 2013, s. 1-5.
 65. Iglicka, KrystynaDemographic threats to region of Central and Eastern Europe - polish case study, w: Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 101-114. 
  ISBN 978-83-936459-3-0
 66. Iglicka, KrystynaZagrożenia demograficzne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej - przypadek Polski, w: Demografia wyzwaniem Europy, pod red. Krystyny Iglickiej, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 7-18. 
  ISBN 978-83-936459-3-0
 67. Iglicka, Krystyna; Gmaj, KatarzynaCircular migration patterns between Ukraine and Poland, w: Circular migration between Europe and its neighbourhood. Choice or necessity? Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 166-186. 
  ISBN 978-0-19-967451-0
 68. Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim, red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, 2013. 
  ISBN 978-83-64054-28-0
 69. Izdebski, Hubert; Zachariasz, IgorUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer, 2013, 424 s. 
  ISBN 978-83-26441-52-3
 70. Jamka, BeataScenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [137]-161.
 71. Janiec, ZygmuntWątłe ogniwa integracji europejskiej. Jak je wzmocnić? w: Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, red. J. M. Fiszer, M. J. Tomaszyk, Warszawa: ISP PAN, 2013, s. 267-285. ISBN 978-83-64091-04-9
 72. Kisil, Aleksander, Zarządzanie przez odpowiedzialność, Warszawa : Difin, 2013, 150, [4] s.
  ISBN 978-83-7641-968-8
 73. Konert, AnnaDamages Resolution for the Victims of the Presidential Flight, "Air and Space Law Air & Space Law", 2013, Vol. 38 2013, Issue 2, s. 83-95.
 74. Konert, AnnaDe la compensatio lucri cum damno en derecho Civil Polaco, "Anuario de facultade de dereito da Universidade da Coruña", 2013, nr 17, s. 319-328.
 75. Konert, AnnaOdmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 1, s. 67-78.
 76. Konert, AnnaTerroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, "Państwo i Prawo", 2013, nr 3, s. 76-89.
 77. Konert, AnnaWycieczki lotnicze – aspekty prawne, „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, Toruń, 2013, s. 113-125.
 78. Konert, AnnaZryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07[1] Sturgeon v. Condor i Böck v. Air France, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2013, nr 2, s. 57-63.
 79. Konopielko, Łukasz [et al.], Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybranych działań PO IG 2007-2013. Warszawa : IBS, 2013.
 80. Konopielko, Łukasz; Kuskowski, Jędrzej; Ponichter-Kolenda, Marta; Regulski, Andrzej; Zawistowski, Julian, Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności  w okresie 2014-2020. Raport końcowy. Warszawa : IBS, 2013.
 81. Korab-Karpowicz, W. JulianPolityka i czas, czyli zderzenie epok: tradycyjności, moderności i postmoderności, "Civitas : studia z filozofii polityki", 2013, nr 15, s. 51-[70].
 82. Kosonoga, JacekGlosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. II AKz 233/12, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 11, s. 180-185.
 83. Kosonoga, JacekGlosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 192-198.
 84. Kosonoga, JacekGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2013 r., III KK 211/12, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2013, nr 11, s. 825-832.
 85. Kowalski, JerzyPreambula v Konstitucii Rossijskoj Federacii, "Ûridičeskaâ Mysl'", 2013, nr 5(79), s. 43-54.
 86. Koziej, Stanisław; Fryc, Mariusz, Podstawy strategiczne systemu obrony powietrznej Polski, w: System obrony powietrznej Polski, red. nauk. Krzysztof Czupryński, Andrzej Glen, Paweł Soroka, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 17-22.
 87. Koziej, StanisławBezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty strategiczne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 143-168.
 88. Krawczyk, RafałIslam jako system społeczno-gospodarczy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-60694-43-5
 89. Krawczyk, RafałReguła odwróconego optimum, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, 1, s. 182-208.
 90. Kruk, MariaReferat recenzyjny — 20 lat „Przeglądu Sejmowego”, "Przegląd Sejmowy", 2013, nr 2, s. 9-24.
 91. Kruk, MariaU źródel konstytucyjnego pojęcia narodu jako podmiotu suwerenności, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, pod red. M. Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 25-38.
 92. Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-60694-42-8
 93. Krzekotowska, KrystynaWłasność budynków i lokali, Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. 
  ISBN 978-83-63223-44-1
 94. Kushnir, Ostap; Domaradzki, SpasimirThe EU – Ukraine Relations through the Prism of Human Rights, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [274]-295.
 95. Kushnir, OstapInterwar views on managing Eastern European Space. Exploring Lypa’s Conceptualisation of the Black Sea States Union, "Central European Journal of International and Security Studies", 2013, nr 4, s. 68-85.
 96. Lash, Christopher, 'Conflict over property': lodging in times of displacement, Poland 1944-1946, the case of Zielona Góra, "Europe-Asia Studies", 2013, Vol. 65, No. 10, s. 1978-1993.
 97. Lash, ChristopherFace to the village : the Razian Countryside under Soviet rule, 1921-1930, "Europe-Asia Studies", 2013, Vol. 65, No. 8, s. 1676-1678.
 98. Laskowska, MarzenaKogo reprezentuje poseł? w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 201-243. 
  ISBN 978-83-7666-257-2
 99. Laskowska, MarzenaMandat przedstawicielski w III RP, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 116-133. 
  ISBN 978-83-7666-257-2
 100. Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Koncepcja falowego rozwoju logistyki : dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. 
  ISBN 978-83-87249-44-1.
 101. Laskowska-Rutkowska, AleksandraProces tworzenia innowacji w łańcuchu dostaw w ujęciu modelowym, "Gospodarka Materiałowa&Logistyka", 2013, nr 12, s. 18-23.
 102. Laskowska-Rutkowska, AleksandraRozwój logistyki w świetle paradygmatu myślenia systemowego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [172]-187.
 103. Łazarski, Krzysztof, Erasmus of Rotterdam : Religious Reformer, Revolutionary or Reactionary?, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2013, nr 2 (62), s. 3-10.
 104. Łazarski, KrzysztofEric Voegelin’s New Political Philosophy : a brief overview, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 1(40), s. [169]-181.
 105. Łazarski, KrzysztofHobbes's Leviathan: New Science of Man. w: Human rights and politics, ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk, Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2013, s. 11-27.
 106. Łazarski, KrzysztofHow the Whites Blew Their Chances, w: "Canadian – American Slavic Studies", 2013, nr 47, s. 137-169.
 107. Łazarski, KrzysztofJohn Locke's State of Nature and the Origins Rights of Man, w: Human rights and politics, ed. by Janusz Grygieńć; Krzysztof Łazarski; Wiesław Wacławczyk, Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2013, s. 48-65.
 108. Łazarski, KrzysztofLaw, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały", 2013, nr 1 (12), s. 3-18.
 109. Łazarski, Krzysztof, Nowożytna nauka i wiedza według Kartezjusza, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2(41), s. [192]-211.
 110. Łazarski, KrzysztofPrzywracanie zapomnianej historii: czy wizerunek Polski w świecie może być zmieniony?, "Arcana : kultura, historia, polityka", 2013, nr 112-113, s. 33-56.
 111. Łazarski, KrzysztofRousseau and the Roots of Modernity, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2013, nr 1 (10), s. 243-256.
 112. Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. 
  ISBN 978-83-7666-257-2
 113. Manerowska, Anna; Nieznański Edward; Mulawka Jan, Algebraic logic of concepts and its machine implementation in the algebras of deontic and axiological notions, w: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments, ed. by Ryszard S. Romaniuk, Wilga: Warsaw University of Technology, 2013.
 114. Manowska, MałgorzataWznowienie postępowania cywilnego, LexisNexis, 2013, 295 s. 
  ISBN 978-83-278-0328-3
 115. Mikita, Małgorzata, Pakiet CRD IV/CRR i jego wpływ na rynek bankowy Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 3(42), s. [17]-27.
 116. Mikita, MałgorzataPaństwowe Fundusze Inwestycyjne a globalny kryzys finansowy, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013 s. [159]-174.
 117. Mikita, MałgorzataWytyczne w zakresie analizy porównawczej systemów finansowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [89]-108.
 118. Moczydłowska, Joanna M.Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4, s. 162-171.
 119. Moczydłowska, Joanna M.Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, red. nauk. Sławomir Partycki, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, s. [346]-355. 
  ISBN 978-83-7702-663-2
 120. Moczydłowska, Joanna M.Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacjnej, w: Efektywność organizacji, red. nauk. Marek Cisek, Anna Maciniuk-Kluska, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013, s. 183-192.
 121. Moczydłowska, Joanna M.Employees' comitment management in the assessment of managers (based on the results of quality research), w: Toyotarity. People, processes, quality improvment, ed. Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013, s. 29-40. 
  ISBN 978-606-613-079-0
 122. Moczydłowska, Joanna M.Empowerment - upodmiotowienie we wspólnocie, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 11 (766), 2013, s. 15-23.
 123. Moczydłowska, Joanna M.Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 3 (63), 2013, s. 92-100.
 124. Moczydłowska, Joanna M.Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji - perspektywa pracowników mundurowych, w: Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi. Tom I, red. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszko, Stanisław Sirko, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 59-69. 
  ISBN 978-83-7523-263-9, 978-83-7523-264-6 (tom I)
 125. Moczydłowska, Joanna M.Nauki o przedsiębiorczości. O potrzebie interdyscyplinarnej płaszczyzny badawczej, w: Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, red. nauk. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2013, s. 9-18. 
  ISBN 978-83-62197-96-5
 126. Moczydłowska, JoannaZarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) - nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część II", 2013, T. 14, Z. 12, Cz. II, s. 33-42. 
  Dostępne online
 127. Moczydłowska, Joanna M. ; Widelska, Urszula, Employer branding as a modern tool of enterprise image management : based on the example of Podlasie companies, w: Human capital and corporate responsibility. Challenges for future. Monograph, ed. Felicjan Bylok, Częstochowa : Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 157-166
 128. Muszyński, MariuszOgraniczenie immunitetu państwa w zakresie niektórych działań iure imperii, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 60-84.
 129. Muszyński, MariuszPrawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 2, s. 29-45.
 130. Muszyński, MariuszTraktatowy projekt wspólnej waluty Unii Europejskiej, "Ius Novum", 2013, nr 1, s. 90-108.
 131. Nałęcz, DariaPokój ryski : epizod w stosunkach polsko-rosyjskich, w: Zapomniany pokój : Traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat póżniej, pod red. Sławomira Dębskiego, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013, 97-130. 
  ISBN ISBN 978-83-935192-0-0
 132. Nieznański, EdwardThe first formalized proof of the indestructibility of a subsistent form, "Studies in East European Thought", vol. 65, issue 1-2, 2013, s. 65-73.
 133. Nita-Światłowska, Barbara; Światłowski, Andrzej, Odczytanie w postępowaniu karnym protokołu czynności dowodowej przeprowadzonej przed obcym organem, "Europejski Przegląd Sądowy", 2013, nr 2, s. 4-11.
 134. Nita-Światłowska, Barbara; Światłowski, Andrzej, Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania, "Państwo i Prawo, 2013, nr 2, s. 87-101.
 135. Nita-Światłowska, BarbaraFrom European Evidence Warrant to European Investigation Order, w: Evidence in EU Fraud Cases, Wolters Kluwer Lex, 2013, s. 171-187. 
  ISBN 978-83-264-4447-0
 136. Nita-Światłowska, BarbaraGlosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2012 r., sygn. II AKa 128/12, "Przegląd Sądowy", 2013, nr 9, s. 132-140.
 137. Nita-Światłowska, BarbaraPodstawa dowodowa tymczasowego aresztowania, "Państwo i Prawo", 2013, nr 2, s. 87-101.
 138. Nita-Światłowska, BarbaraTymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich, w: Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer, 2013, s. 966-985. 
  ISBN 978-83-264-4369-5
 139. Nita-Światłowska, BarbaraWznowienie postępowania w następstwie stwierdzenia niekonstytucyjności norm, a zasada prawomocności orzeczeń sądowych, w: Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, 2013, s. 165-185. 
  ISBN 978-83-87515-72-0
 140. Nita-Światłowska, BarbaraZawieszenie postępowania przed sądem powszechnym w związku z postępowaniem w przedmiocie kontroli konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym – obligatoryjne czy fakultatywne?, "Przegląd Sądowy", 2013, nr 1, s. 7-19.
 141. Nosiadek, GrzegorzReforma architektury ekonomicznej Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [59]-88.
 142. Oleński, JózefTransborder economies, transborder economics, transborder statistics, Vol. 1, Contributions to transborder economics: elements of theory and methods, ed. by Józef Oleński; aut. Józef Oleński; Ewa Szkic-Czech; Róża Weryńska. [Dokument elektroniczny] Warsaw: Polish Statistical Association, 2013. ISBN 978-83-915575-6-3
 143. Olszewski, Paweł; Chojan, AdrianWpływ kryzysu gospodarczego na aktywność międzynarodową Unii Europejskiej, w: Miedzy polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013, s. [143]-162.
 144. Olszówka, MarcinCharakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Wydawnictwo KUL, 2013, s. 289-309. 
  ISBN 978-83-7702-782-0
 145. Olszówka, MarcinKonstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 93-120.
 146. Opaliński, BartłomiejFunkcjonowanie władzy wykonawczej z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. nauk. Stanisław Biernat, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013 s. 217-230.
 147. Opaliński, BartłomiejKompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań, "Polityka i Społeczeństwo", 2013, nr 2, s. 5-24.
 148. Opaliński, BartłomiejKonferencja nt. Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, 17 października 2012 r. Sprawozdanie, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2013, nr 2, s. 207-214.
 149. Opaliński, BartłomiejPrawnoustrojowe uwarunkowania struktury Rady Ministrów, ”Przegląd Legislacyjny”, 2013 nr 1 (83), s. [11]-36.
 150. Opaliński, BartłomiejPrawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 2, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013 s. [79]-93.
 151. Opaliński, BartłomiejRecenzja książki J. Wegner-Kowalskiej, Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2013, nr 5, s. 214-217.
 152. Opaliński, BartłomiejUdział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013. 
  ISBN 978-83-62363-74-2
 153. Opaliński, BartłomiejUwagi de lege ferenda w przedmiocie usytuowania modelu odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 5(75), s. 52-59.
 154. Opaliński, BartłomiejUwagi na temat kolegialnych organów doradczych Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 2(72), s. 7-16.
 155. Opaliński, BartłomiejVII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Polsce i państwach europejskich, Opole, 9 – 10 kwietnia 2013 r., sprawozdanie, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2013, nr 3, s. 255-259.
 156. Opaliński, BartłomiejWładza wykonawcza na gruncie noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r.: zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 3 (73), s. 32-44.
 157. Opaliński, BartłomiejZakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Jurysta", 2013, nr 9, s. 26-32.
 158. Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, PrzemysławPolicja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013. 
  ISBN 978-83-64054-40-2
 159. Oręziak, LeokadiaOtwarte fundusze emerytalne : efekt prywatyzacji emerytur, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2, s. 31-59.
 160. Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, oprac. Jacek Sierak, Michał Bitner, Andrzej Gałązka, Warszawa : Krajowe Obserwatorium Terytorialne, 2013, 112 s.
 161. Podlaski absolwent. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa podlaskiego kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy ukończyli naukę w latach 2010-2012, red. nauk. Joanna M. Moczydłowska, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2013. 
  ISBN 978-83-62258-59-8
 162. Poręba, MiraZaufanie i zarządzanie przez wartości w kontekście wybranych etyk zawodowych, w: Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego, Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, LexisNexis Polska, 2013, s. [42]-49. 
  ISBN 978-83-278-0171-5
 163. Prawo pracy, red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak [et al.], Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 
  ISBN 978-83-255-4567-3 ; ISBN 978-83-255-4568-0 (e-book)
 164. Regulski, Andrzej; Konopielko, Łukasz; Zawistowski, Julian, Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego: raport końcowy, Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, [2013].
 165. Representational mandate in the Polish Deputies' practice, aut. Maria Kruk [et al.], Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013. 
  ISBN 978-83-7666-289-3
 166. Rogalski, MaciejEnforcement of regulatory decisions, w: Telecommunications Regulation in Poland, ed. by Stanisław Piątek, Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management, 2013, s. 187-195. 
  ISBN 978-83-63962-48-7
 167. Rogalski, MaciejLegal aspects of innovations, w: Innovating innovation. Essays on the intersection of information science and innovation, ed. by Bruno Jacobfeuerborn, Warsaw: MOST Foundation; University of Warsaw, Institute of Information Science and Book Studies, 2013, s. 69-74. 
  ISBN 978-83-925759-8-6
 168. Rogalski, MaciejNiezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu, w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, red. nauk. Wojciech Cieślak; Sławomir Steinborn, Warszawa: LEX a Wolter Kluwer business, 2013, s. 999-1011.
 169. Rogalski, MaciejUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 141-152.
 170. Rogalski, MaciejWygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 198-205.
 171. Rosati, Dariusz K.Czy Polska powinna wejść do strefy euro?, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 103-138.
 172. Rosati, Dariusz K.Czy strefa euro przetrwa kryzys?, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 61-102.
 173. Rosati, Dariusz K.Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 11-42.
 174. Rudkoŭski, PiotrWhy doesn't religion laugh at politics?, w: Revolt in the name of freedom : forgotten Belarusian gene?, ed. by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni  Łazarskiego, 2013, s. 105-110.
  ISBN 978-83-64054-32-7
 175. Rycak, Artur, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, 467 s.
  ISBN 978-83-264-3936-0
 176. Rycak, Magdalena; Rycak, Artur; Stelina, Jakub, Ustawa o pracownikach samorządowych: komentarz, wstęp Jerzy Stępień, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. 
  ISBN 978-83-264-3821-9
 177. Rycak, MagdalenaConcepción de los contatos laborales flexibles en la Unión Europea, w: Derecho laboral y seguridad social, ed. Julio A. Grisola, Buenos Aires : Abelledo Perrot, 2013, s. 75-79.
 178. Rycak, MagdalenaUwagi do poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 1116 i 1105), "Monitor Prawa Pracy", 2013, nr 6, s. 287-292.
 179. Rycak, MagdalenaUwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, IPiSS, 2013, s. 326-339. 
  ISBN 978-83-61125-94-5
 180. Rycak, MagdalenaZ problematyki czasu pracy pracowników samorządowych, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013, s. 81-89. 
  ISBN 978-83-61991-39-7
 181. Sekuła-Leleno, MałgorzataGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r. II CZ 192/12, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 159-171.
 182. Sekuła-Leleno, Małgorzata, Status prawny urządzeń wodnych, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", 2013, nr 1, s. 46-57.
 183. Sekuła-Leleno, MałgorzataUprawnienie dłużnika hipotecznego do zmniejszenia sumy hipotecznej, "Rejent", 2013, nr 10, s. 50-71.
 184. Sieradzka, MałgorzataSankcja utraty wadium z tytułu niezłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych", nr 3, 2013.
 185. Sieradzka, MałgorzataUstawa o ochronie konkurencji i konsumentów - potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 1(2), 2013, s. 45-52.
 186. Sieradzka, MałgorzataZakres dopuszczalnej swobody zamawiajacego w ustalaniu wysokości kar umownych w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych - przegląd orzecznictwa, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, 2013, s. 22-28.
 187. Sieradzka, MałgorzataZakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego nawiązanego wskutek udzielenia zamówienia publicznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, 2013.
 188. Sieradzka, Małgorzata; Zdyb, Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013. 
  ISBN 978-83-264-4243-882.
 189. Sierak, JacekEfektywność zarządzania finansowego - uwagi wprowadzające, w: Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych, Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2013, s. 19-38.
 190. Sierak, JacekPotencjał jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. nauk. A. Alińska, Warszawa : SGH, 2013, s. 180-192. 
  ISBN 978-83-938777-0-6
 191. Sierak, JacekWieloletnie planowanie finansowe i prognozowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Rozwój w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami samorządu terytorialnego, pod red. Arkadiusza Babczuka, Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2013, s. 9-32.
 192. Sierak, JacekZarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 4(43) 2013, s. 188-220.
 193. Stachowiak-Kudła, MonikaDylematy oceny jakości kształcenia, „Spektrum”, 2013, nr 3-4, s. XVIII-XXIII.
 194. Stefański, Ryszard AndrzejAbstrakcyjne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, w: System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, cz. 1, pod red. P. Hofmańskiego, LexisNexis, 2013, s. 604-664. 
  ISBN 978-83-255-4609-3
 195. Stefański, Ryszard AndrzejCzynności przedstawienia zarzutów, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 8, s. 20-48.
 196. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do postanowienie  SN z dnia 13 czerwca 2012 r. - II KK 302/11, "Państwo i Prawo", 2013, nr 1, s. 116-121.
 197. Stefański, Ryszard AndrzejGlosa do uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29 października 2012r. – I KZP 17/12, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 9, s. 187-195.
 198. Stefański, Ryszard AndrzejKilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego „Przestępstwo określone w art.178a § 4 k.k. – uwagi de lege ferenda”, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 11, s. 25-28.
 199. Stefański, Ryszard AndrzejKonsekwencje dla świadka w razie bezpodstawnego uchylania się od zeznania, w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, pod red. W. Cieślaka, S. Steinborna, Wolters Kluwer, 2013, s. 1055-1077. 
  ISBN 978-83-264-4369-5
 200. Stefański, Ryszard AndrzejKryminalizacja zachowań w ruchu drogowym, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, pod red. S. Pikulskiego, M. Romańczuk-Grąckiej, Pracownia Wydawnicza ”Relsem” Olsztyn, 2013, s. 188-213. 
  ISBN 978-83-62863-76-1
 201. Stefański, Ryszard AndrzejModyfikacja zarzutów, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 12, s. 79-99.
 202. Stefański, Ryszard AndrzejO nieadekwatności projektowanych zmian w zakresie postępowania przygotowawczego do proponowanego modelu rozprawy głównej, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, pod red. P. Wilińskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 225-233. 
  ISBN 978-83-264-4541-5
 203. Stefański, Ryszard AndrzejPostępowanie przygotowawcze: zmiany ewolucyjne, czy rewolucyjne, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 23-44. 
  ISBN 978-83-264-4123-3
 204. Stefański, Ryszard AndrzejPrawo do obrony osoby podejrzanej, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 296-310. 
  ISBN 978-83-264-4123-3
 205. Stefański, Ryszard AndrzejProwadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości – ponownie wykroczeniem, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 12, s. 13-24.
 206. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r., "Ius Novum", 2013 nr 1, s. 125-162.
 207. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 157-262. 
  ISBN 978-83-278-0367-2
 208. Stefański, Ryszard AndrzejPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 263-428. 
  ISBN 978-83-278-0367-2
 209. Stefański, Ryszard AndrzejRecenzja książki  M. Melezini: Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 172-177.
 210. Stefański, Ryszard AndrzejSkręt w lewo – problem rozwiązany, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 7, s. 5-14.
 211. Stefański, Ryszard AndrzejSkuteczność przedstawienia zarzutów, „Prokuratura i Prawo”, 2013, nr 6, s. 5-31.
 212. Stefański, Ryszard AndrzejUżywanie świateł drogowych pojazdu, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 2, s. 18-24.
 213. Stępień, Justyna [et al.], Krajowy standard kompetencji zawodowych. Pomocnik biblioteczny, Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.
 214. Stępień, JustynaJust In Time. Usługi Biblioteki Akademickiej dostosowane do potrzeb jej użytkowników, w: Suchasni problemi diyal’nosti biblioteky v umovakh informatsiynoho suspil’stva: materialy p'yatoyi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Lviv, 11-12 beresnya 2013 r, Lviv, 2013, s. 99-111.
 215. Strzelczyk, RyszardUmowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, C.H. Beck, 2013, 507 s. ISBN 978-83-255-5104-9
 216. Strzelczyk, Ryszard; Kamińska, Karolina, Status prawny spółki partnerskiej, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 136-142.
 217. Swaniewicz, Paweł; Neneman, Jarosław; Łukomska, Julita, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne", 2013, nr 7-8, s. 25-50.
 218. Szczepańska, IlonaRozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, "Ius Novum", 2013, nr 2, s. 143-173.
 219. Szczepańska, IlonaWybrane elementy konstrukcji podatku od dochodów osobistych i ich znaczenie w realizacji polityki podatkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 2, s. 60-84.
 220. Szczepańska, IlonaZmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, "Edukacja Prawnicza", 2013, nr 12, s. 3-6.
 221. Szustakiewicz, PrzemysławDostęp do akt postępowań administracyjnych i sądowych, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 132-138.
 222. Szustakiewicz, PrzemysławGlosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. II GSK 759/11, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 139-147.
 223. Szustakiewicz, PrzemysławPojęcia interesu prawnego w Kodeksie postępowania administracyjnego, "Prawo i Środowisko", 2013, nr 3, s. 139-145.
 224. Szustakiewicz, PrzemysławPostępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", 2013, nr 8, s. 218-236.
 225. Szustakiewicz, PrzemysławPostępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 6, s. 44-60.
 226. Szustakiewicz, PrzemysławRecenzja książki Stanisława Pieprznego, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, "Kontrola Państwowa", 2013, nr 2, s. 123-132.
 227. Szustakiewicz, PrzemysławŚwiadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2013, nr 3, s. 167-183.
 228. Trans-border economies, ed. Marek Cierpiał-Wolan, Józef Oleński, Wacław Wierzbieniec, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013, 195 s.
  ISBN 978-83-63909-20-8
 229. Wąsik, JanDoskonalenie systemu rachunkowości jako istotna przesłanka reformy finansów publicznych, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013, s. 254-271.
 230. Wesserling, Janusz; Nieznański, EdwardOn the concept of truth and intended model of the logic of beliefs, "Studia Philosophiae Chrisianae", 2013, nr 1 (49), s. [135]-149.
 231. Wiciak-Obrębska, Magdalena; Parol, TomaszGierczyński, JakubGrylewicz, JerzyDrapała, AnnaGałązka-Sobotka, Małgorzata (red. nauk.), Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 232. Wieczorek, JerzyProtekcjonizm pozataryfowy – nowa odsłona, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 1(40), s. [41]-66.
 233. Wróblewski, ArturReflections on the Syrian revolution and beyond, [w:] Poland-Jordan-European Union : a new role of Europe in the Middle East after the Arab Spring : the Third International Interdisciplinary Scientific Conference under the Patronage of Professor Ekhleif Tarawneh the President of the University of Jordan, December 20, 2012, ed. Saad Abudayeh, Krzysztof Bojko, Amman : The University of Jordan, 2013. s. 185-198.
 234. Zachariasz, IgorKoncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance, "Samorząd Terytorialny", 2013, nr 11, s. 62-72.
 235. Zachariasz, Igor, Planowanie przestrzenne a zarządzanie strategiczne w wielkim mieście - aspekty prawne, w: Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim, red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz, Warszawa : Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, 2013, s. 181-199.
 236. Zachariasz, IgorPomiędzy zabudową planową a wolnością budowlaną - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie sądowym, w: Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, red. nauk. Karolina Tetłak, Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. [129]-144. ISBN 978-83-63397-12-8
 237. Zachariasz, IgorPrawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", 2013, nr 1(23), s. 5-16.

2012

 1. Beck, KrzysztofPrzezwyciężenie problemu przywłaszczania w ramach społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 2, s. 44-74.
 2. Bieńkowski, Wojciech, Institutional determinants of the development of private higher education in Europe, w: University in the age of globalization, 2012, s. 187-201.
 3. Bieńkowski, Wojciech; Brada, Josef C.; Stanley, Gordon, The university in the age of globalization rankings, resources and reforms preface, w: University in the age of globalization, 2012, pages IX-X.
 4. Bieńkowski, Wojciech; Figurski, Adam, Źródła dominacji sektora publicznego w europejskim sektorze szkolnictwa wyższego, w: Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski; Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska, Warszawa : CeDeWu.pl, 2012, s. 253-266. 
  ISBN 978-83-7556-530-0
 5. Dahl, MartinDie sozialen Kosten der Systemtransformation in Polen nach 1989 unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlich ausgegrenzter Familien, w: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Bergründet von Karl Dedecius Herausgegeben von Dieter Bingen und Peter Oliver Loew, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, s. 85-95.
 6. Dobrowolski, Paweł; Kondratowicz, Andrzej, Zawodne rynki, źli ekonomiści i dobrzy politycy. Źródła kryzysu finansowego w USA 2007-2009, w: Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. nauk. Marian Guzek. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, ISP PAN, 2012, s. 155-193. 
  ISBN 978-83-60580-85-1, 978-83-60694-36-7
 7. Dróżdż, MateuszKatalog dóbr prawnie chronionych - jeden z elementów kodyfikacji prawa cywilnego, "Przegląd Sądowy", 2012, nr 10, s. 35-41.
 8. Dróżdż, Mateusz; Rajczewski, Robert, A Force Majeure clause as an effective tool to alleviate the problems caused by the Economic Crisis, "Edukacja Prawnicza", 2012, nr 11(137), s. 35-37.
 9. Dróżdż, Mateusz, Zakres przedmiotowy Konwencji Narodów Zjednoczonych w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, "Ius Novum", 2012, nr 4, s. 118-127.
  Dostępne online
 10. Fiszer, JózefTerroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 3, s. 155-187.
 11. Grabowska, Sabina; Opaliński, BartłomiejWspomnienie o Profesorze Wojciechu Sokolewiczu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012, nr 1(9), s. [287]-324.
 12. Guzek, MarianIdeologiczna degradacja nauki ekonomii a zmiany na światowych rynkach finansowych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 3, s. 17-31.
 13. Guzek, MarianIdeologiczna degradacja nauki ekonomii a zmiany na światowych rynkach finansowych, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej: dokąd zmierza strefa euro?, red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 221-232.
 14. Harasimiuk, Dominika E.Reklama towarów sensytywnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: Reklama: aspekty prawne, red. nauk. Monika Namysłowska, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 257-[279].
 15. Harasimiuk, Dominika E.Rynek wewnętrzny i swobody unijne, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, aut. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [251]-296.
 16. Harasimiuk, Dominika E.System instytucjonalny Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, aut. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [138]-196.
 17. Harasimiuk, Dominika E.System ochrony prawnej w Unii Europejskie, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, aut. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [226]-250.
 18. Harasimiuk, Dominika E.Źródła prawa Unii, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, aut. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [197]-225.
 19. Hoc, StanisławKarnoprawna ochrona informacji, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. 
  ISBN 978-83-7395-514-1
 20. Hoc, Stanisław, Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Ewa M. Guzik-Makaruk (red.), Warszawa 2011, s. 383, "Ius Novum", 2012, nr 1, s. 185-191.
  Dostępne online
 21. Hollender, HenrykCzy SYNAT odmieni nam biblioteki? Miejsce bibliotek i ich styl pracy w nowym ładzie informacji naukowej w Polsce, w: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011, red. Jolanta Kudrawiec, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, s. 97-112.
 22. Hollender, HenrykIntegraciâ informacionnyh resursov v Pol'še:  politika, proekty i celevye gruppy, w: Menedžment vuzovskih bibliotek: rol' biblioteki universiteta v formirovanii informacionnoj kul'tury specjalista XXI veka: materialy XXI Medžunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencji 12-14 oktâbrâ 2011 g., Minsk, pod nauc. red. A. V. Rubanova ; Belorusskaâ Bibliotecnaâ Associaciâ, Belorysskij Gosudarstvennyj Universitet, Fundamental'naâ Biblioteka. Minsk: Izdatel'skij Centr BGU, 2012, s. 55-68.
 23. Hollender, HenrykRozwiązania światowe w zakresie platform informacyjnych, w: Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej, red. nauk. J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka, Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2012, s. 60-76.
 24. Hollender, HenrykSynat i inni: komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego, „Forum Bibliotek Medycznych - Medical Library Forum”, 2012, nr 1 (9), s. 123-132.
 25. Hollender, HenrykSYNAT: dziesiątki dużych i małych pomysłów na informację naukową [dokument elektroniczny], ”Biuletyn EBIB: e-nauka - wyzwania dla bibliotek akademickich”, 2012, nr 8(135), s. 1-10. 
  Dostępne online
 26. Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Bąbiak, Iwona, Integracja imigrantek - żon polskich obywateli: wyniki badań i rekomendacje, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. 
  ISBN 978-83-7383-593-1
 27. Janiec, ZygmuntPolitical implications of the last financial and economic crisis, w: 2012 Cambridge Business & Economics Conference, Cambridge : [Cambridge University], 2012, s. 1/20-20/20. 
  Dostępne online
 28. Janiec, Zygmunt, Promocyjny wymiar polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. Józef M. Fiszer, Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2012 s. [382]-394.
 29. Janiec, ZygmuntWspółpraca zamiast integracji: brytyjskie zmagania z Traktatami Rzymskimi, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 2(37), s. [161]-210.
 30. Jarosz, RafałZmiany na globalnym rynku LNG a potencjał eksportowy Stanów Zjednoczonych, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 3, s. 93-121.
 31. Jura, JarosławEtykieta (Etiquette), w: Słownik socjologii jakościowej, red. Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Warszawa : Difin, 2012, s. 86-89. 
  ISBN 978-83-7641-486-7
 32. Jura, JarosławCzy tylko wspólnota? Ramadan w Sudanie z perspektywy analizy zachowań związanych z jedzeniem i piciem, w: Pongo. Tom V: antropolgia praktyk kulinarnych. Szkice, red. nauk. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, Małgorzata Mostek, Warszawa : Wydawnictwa Uniwerstetu Warszawskiego, 2012, s. 72-83. 
  ISBN 978-83-235-0845-8
 33. Kaczmarek, Tadeusz T.Globalizacja ubóstwa i głodu : próba diagnozy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 3, s. 78-92.
 34. Kępka, EwaFinansowanie transakcji eksportowej : aspekty logistyczne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 1, s. 69-93.
 35. Knoppek, KrzysztofPostępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa: LexisNexis, 2012. 
  ISBN 978-83-7806-586-9
 36. Kocel-Krekora, Zofia, Glosa do wyroku SN z dnia 10 listopada 2010 r. IV KK 324/10 9 Biuletyn PK 2011/1/8, "Ius Novum", 2012, nr 2, s. 171-179.
  Dostępne online
 37. Konert, AnnaLa circulation des personnes sur le plan international et européen: 1975-2005. Saarbrücken: Éditions universitaires européennes, 2012. 
  ISBN 978-3-8381-8303-9
 38. Konopielko, ŁukaszMarketing terytorialny jako instrument realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, w: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej, red. nauk. Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Jacek Kamiński, Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, 2012, s. 117-123.
 39. Konopielko, ŁukaszWspieranie innowacyjności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w: Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy, red. nauk. Elżbieta Gąsiorowska, Leszek Borowiec, Monika Burżacka, Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Inżynierii i Ekonomii, 2012, s. 249-262.
 40. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 31 marca 2009 r. A.E. przeciwko Polsce, skarga nr 14480/04, "Ius Novum", 2012, nr 3, s. 188-195.
  Dostępne online
 41. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2010 r. III KK 40/10, "Ius Novum", 2012, nr 4, s. 128-133.
  Dostępne online
 42. Kosonoga, Jacek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2011 r. III KK 446/10, "Ius Novum", 2012, nr 1, s. 178-184.
  Dostępne online
 43. Kosonoga, Jacek, Kilka uwag na temat projektowanych zmian w kodeksie postępowania karnego, "Ius Novum", 2012, nr 1, s. 9-22.
  Dostępne online
 44. Laskowska, Marzena, Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej - recenzja, "Ius Novum", 2012, nr 4, s. 151-161.
  Dostępne online
 45. Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Falowa koncepcja ewolucji logistyki i łańcucha dostaw, "Organizacja i Kierowanie", 2012, nr 1(150), s. 53-67.
 46. Laskowska-Rutkowska AleksandraModel rozprzestrzeniania się innowacji w łańcuchach dostaw na przykładzie Systemu Produkcyjnego Toyoty, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2012, nr 12(1216), s. 2-[7].
 47. Laskowska-Rutkowska AleksandraMyślenie systemowe w zarządzaniu: lekcja płynąca z kryzysu, w: Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. Sławomir Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. [745]-756.
 48. Lasocik, Zbigniew, Meandry totalitaryzmu : zmiany w funkcjonowaniu pionu dzielnicowych w Polsce po II wojnie światowej, "Ius Novum", 2012, nr 3, s. 38-56.
  Dostępne online
 49. Mężykowska, Aleksandra, Wykonywanie przez Polskę wyroków dotyczących postępowań lustracyjnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Ius Novum", 2012, nr 2, s. 153-170.
  Dostępne online
 50. Mikita, MałgorzataEU Single Financial Market: prospects for changes, "Financial Internet Quarterly „e-Finanse”", 2012, vol. 8, nr 1, s. 53-60. 
  Dostępne online
 51. Mikita, MałgorzataPrzyszłość globalizacji finansowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 1, s. [31]-43.
 52. Mikita, MałgorzataRynek finansowy Unii Europejskiej – wyzwania, "Studia Biura Analiz Sejmowych: Finanse Unii Europejskiej", 2012, nr 3(31), s. 29-42.
 53. Mikita, MałgorzataRynek państwowych funduszy inwestycyjnych, "Kontrola Państwowa", 2012, nr 6(347), s. 86-101.
 54. Mikita, MałgorzataSovereign Wealth Funds - global trends, w: 2012 Cambridge Business & Economics Conference, Cambridge : [Cambridge University], 2012, s. 1-18. 
  Dostępne online
 55. Moczydłowska, Joanna, Kompetencje kierownicze w administracji samorządowej, w: Public Management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych, red. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Stanisław Sirko, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012, s. 455-472.
 56. Moczydłowska, JoannaKompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, w: Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, red. nauk. Jarosław S. Kardas, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2012, s. 108-119.
 57. Moczydłowska, Joanna, Rozwój przedsiębiorstwa w koncepcji Positive Organizational Scholarship: doświadczenia przedsiębiorstw polskich, w: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, red. nauk. Jan Adamczyk, Hanna Hall, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. [251]-260.
 58. Moczydłowska, JoannaTalent management: theory and practice of management. The polish experience, w: International Journal of Business Management and Economic Research, 2012, s. 432-438.
 59. Moczydłowska, JoannaZaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy - przedstawiciele administracji samorządowej, "Zarządzanie i Finanse", 2012, nr 4, cz. 2, s. [75]-85.
 60. Moczydłowska, JoannaZarządzanie karierą zawodową - podstawy teoretyczne, w: Podlaski absolwent. Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego, kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009-2011, Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2012, s. 11-23. 
  ISBN 978-83-62258-47-5
 61. Muszyński, MariuszPolityki Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, aut. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012 s. [297]-393.
 62. Muszyński, Mariusz; Harasimiuk, Dominika E.; Kozak, Małgorzata, Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. 
  ISBN 978-83-60694-38-1
 63. Nieznański, EdwardJak wspominam czasy studiów, "Edukacja Prawnicza", numer specjalny, 2012, s. 9-11.
 64. Nieznański, EdwardOn notions of assertion, knowledge and opinion in epistemic logic, "Studia Philosophiae Christianae", 2011, nr 4, s.[73]-83.
 65. Nieznański, EdwardThe concepts of proof and the formalized arguments ex gradibus perfectionis, w: Ontological Proofs Today, ed. Mirosław Szatkowski, Frankfurt [etc.] : Ontos, 2012, s. 379-389.
 66. Nieznański, EdwardWorld models in formalized systems of theodicy, "Studia Philosophiae Christianae", 2011, nr 1, s. [89]-96.
 67. Opaliński, BartłomiejRozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Stan prawny na 1 maja 2012 r., Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 
  ISBN 978-83-264-3916-2
 68. Opaliński, BartłomiejRozporządzenie z mocą ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, "Przegląd Prawa Publicznego", 2012, nr 1(59), s. 25-42.
 69. Opaliński, BartłomiejUwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim systemie ustrojowym, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2012, nr 1(9), s. [77]-91.
 70. Opaliński, BartłomiejWolność wyborów parlamentarnych i jej gwarancje na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2012, nr 2(10), s. [55]-70.
 71. Opaliński, BartłomiejWykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Legislacyjny", 2012, nr 3(81), s. [11]-36.
 72. Opaliński, BartłomiejZwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w: Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, red. nauk. Maciej Marszałek [et al.], Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, 2012, s. 178-191.
 73. Oręziak, LeokadiaZarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym - recenzja, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 3, s. 213-217.
 74. Proces karny : część ogólna, red. Grażyna Artymiak; Maciej Rogalski; Monika Klejnowska [et al.], Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 
  ISBN 978-83-264-1673-6
 75. Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska, Warszawa : CeDeWu.pl, 2012. 
  ISBN 978-83-7556-530-0
 76. Radwański, Zbigniew; Olejniczak, AdamZobowiązania : część ogólna, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 
  ISBN 978-83-255-4135-4 ; ISBN 978-83-255-4136-1  (e-book)
 77. Rogalski, MaciejZmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2012, nr 5(1), s. 70-79.
 78. Rogalski, Maciej; Stachniak-Rogalska, Agnieszka, Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, "Państwo i Prawo", 2012, nr 9(799), s. 31-43.
 79. Rycak, Magdalena Barbara; Wronikowska, Ewa; Rycak, ArturPrawo pracy : repetytorium, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 
  ISBN 978-83-264-3863-9
 80. Sieradzka, MałgorzataDochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część I), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2012, nr 1(763), s. 17-21.
 81. Sieradzka, MałgorzataDochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa konkurencji (część II), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2012, nr 2(764), s. 20-25.
 82. Sieradzka, MałgorzataInstrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. - potrzeba zmian?, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2012, nr 2(1), s. 24-33.
 83. Sieradzka, MałgorzataInterpretacja pojęcia "posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego" w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, "Glosa", 2012, nr 4(153), s. 19-25.
 84. Sieradzka, MałgorzataIstotność wprowadzenia w błąd jako przesłanka ochrony, w: Reklama : aspekty prawne, red. nauk. Monika Namysłowska, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 116-136.
 85. Sieradzka, MałgorzataOpis przedmiotu zamówienia publicznego przez wskazanie na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie a kwestie równoważności oferty, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 2012, nr 10(772), s. 17-20.
 86. Sieradzka, MałgorzataPozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 
  ISBN 978-83-264-1634-7
 87. Sieradzka, MałgorzataWykładnia pojęcia rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, "Glosa", 2012, nr 1(150), s. 82-89.
 88. Sozański, JarosławOgólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej: (po traktacie lizbońskim) - studium prawnoporównawcze, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. 
  ISBN 978-83-7780-276-2
 89. Stefański, Ryszard AndrzejOdpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, "Prokuratura i Prawo", 2012, nr 12, s. 31-49.
 90. Stefański, Ryszard AndrzejObrona obligatoryjna w polskim procesie, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 
  ISBN 978-83-264-3843-1
 91. Stefański, Ryszard AndrzejOgraniczenia prędkości rowerów, "Paragraf na Drodze", 2012, nr 11, s. 28-34.
 92. Stefański, Ryszard AndrzejPisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 
  ISBN 978-83-255-4011-1 ; ISBN 978-83-255-4012-8  (e-book)
 93. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 rok, "Ius Novum", 2012, nr 3, s. 129-187.
 94. Stefański, Ryszard AndrzejPrzegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 2011 r., "Ius Novum", 2012, nr 2, s. 131-[152].
 95. Stefański, Ryszard AndrzejZachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, "Paragraf na Drodze", 2012, nr 9, s. 12-19.
 96. Stefański, Ryszard AndrzejZwrot prawa jazdy zatrzymanego z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w razie uniewinnienia kierowcy, "Paragraf na Drodze", 2012, nr 8, s. 13-19.
 97. Szustakiewicz, Przemysław, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, "Ius Novum", 2012, nr 3, s. 96-104.
  Dostępne online
 98. Szustakiewicz, Przemysław, Pojęcie dokumentu wewnętrznego : orzecznictwo sądów administracyjnych, "Kontrola Państwowa", 2012, nr 6, s. 75-85.
 99. Szustakiewicz, Przemysław, Przesłanki i procedura zakazu zgromadzeń w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Ius Novum", 2012, nr 1, s. 159-167.
  Dostępne online
 100. Szyburska-Walczak, GrażynaUbezpieczenia społeczne : repetytorium, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. 
  ISBN 978-83-264-3911-7
 101. The University in the age of globalization. Rankings, resources and reforms, ed. by Wojciech Bieńkowski; Josef C. Brada and Gordon Stanley, Basingtoke, New York : Palgrave Macmillan, 2012. 
  ISBN 978-0-230-36400-4
 102. Towards a European Civil Code? The experienced American lawyers' perspective, (ed. Anna Konert), Salzburg, Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2012, 87 s.
  ISBN 978-83-60694-44-2
 103. Wachulski, Marcin F.; Mulawka, Jan J.; Nieznański, EdwardImplementation of inherence calculus in the PowerLoom environment, w: Proceedings of SPIE : Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments, 2012, vol. 8454, s. 845425-1-845425-7.
 104. Wacławczyk, WiesławFrom Milton to Mill: classic defenders of freedom of speech, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. 
  ISBN 978-83-231-2970-7
 105. Wieczorek, JerzyKryzys w strefie euro a Polska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2012, nr 1, s. 44-68.
 106. Wratny, JerzyZwiązki zawodowe i organizacje pracodawców a procedury stanowienia prawa, "Dialog", 2012, nr 3, s. 31-35.
 107. Wyrembak, Jarosław, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 9 stycznia 2008 roku II CSK 414/2007, "Ius Novum", 2012, nr 3, s. 196-200.
  Dostępne online
 108. Zaleśny, JacekLegitymizacja szczególna zaskarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego, w: Piętnaście lat konstytucji RP z 1997 roku: inspiracje, uregulowania, trwałość, red. Jerzy Kuciński, Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2012, s. [185]-203.
 109. Zaleśny, JacekUstawa ratyfikacyjna jako szczególna postać ustawy federalnej w Rosji, w: Współczesne ustroje państwowe i rozwój  demokracji w Polsce: księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. nauk. Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. [24]-35.
 110. Zdyb, Marian; Sieradzka, MałgorzataPrzekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową - aspekty praktyczne, "Monitor Prawniczy", 2012, nr 11, s. 565-573.
 111. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka; [aut. Piotr Adamczewski et al.], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 
  ISBN 978-83-01-16832-2

2011

 1. Maroukis, Thanos; Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Irregular migration and informal economy in Southern and Central-Eastern Europe : breaking the vicious cycle?, "International Migration", 2011, Volume 49, Issue 5, s. 129-156.

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania