Czasopisma naukowe

 • Ius Novum
  Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Ogólnopolskie czasopismo naukowe prezentujące analityczne opracowania naukowe z dziedziny nauk prawnych; zakres tematyczny czasopisma obejmuje podstawowe gałęzie prawa, przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo finansowe, prawo gospodarcze oraz prawo międzynarodowe.
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna
  Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny; służy konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką oraz wzbogacaniu dyskursu naukowego nad współczesnymi, determinowanymi wszechobecną globalizacją, zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym.
 • Veritas Iuris
  Półrocznik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Czasopismo o szerokim profilu tematycznym, obejmującym wszystkie gałęzie prawa; stanowi forum wymiany poglądów dla młodych pracowników naukowych wydziałów prawa; publikowane są tutaj studia i artykuły naukowe, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń i inicjatyw naukowych.
 • Review of Medical Practice
  Kwartalnik Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. W czasopiśmie publikowane są prace naukowe ze wszystkich dziedzin medycyny w postaci opracowań poglądowych, oryginalnych oraz opisów przypadków; wielu spośród autorów prac to wybitni specjaliści i eksperci z różnych dziedzin medycyny; artykuły naukowe przygotowywane są z uwzględnieniem najnowszych badań naukowych oraz nowo stosowanych terapii i nowych metod diagnostycznych.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!