beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejBayesowskie ważenie modeli równań współzależnych - rozwój teorii i pakiet dla środowiska R

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

OPUS_22 / Narodowe Centrum Nauki  (NCN)

OKRES REALIZACJI

Data rozpoczęcia: 2022-07-04
Data zakończenia: 2026-07-03

NR UMOWY

UMO-2021/43/B/HS4/01745

Kierownik projektu

Dr Krzysztof Beck

Budżet projektu

577 743,00 PLN

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

Opis projektu

Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie i popularyzacja narzędzi ekonometrycznych służących do radzenia sobie z problematyką endogeniczności i niepewności modeli. Aby osiągnąć
ten cel i umożliwić innym badaczom zastosowanie naszej pracy teoretycznej, należy opracować łatwo dostępne oprogramowanie. W związku z tym głównym produktem tego projektu będzie ogólnodostępny pakiet oprogramowania ekonometrycznego dla środowiska R. Pakiet ma umożliwić naukowcom analizę problemów związanych z estymacją modeli makroekonometrii. Pakiet będzie koncentrować się wokół dwóch kwestii: endogeniczności i niepewności specyfikacji.

Główny powód podjęcia tego projektu związany jest z potrzebą wielu badaczy posiadania narzędzi ekonometrycznych, które mogłyby jednocześnie uwzględniać przyczynowość odwrotną i niepewność modelu. Tym bardziej, że te dwa zagadnienia stanowią sedno projektowania modeli ekonometrycznych. Dlatego uważamy, że rozszerzenie i rozwój istniejących narzędzi jest niezwykle potrzebne. Co więcej, oprogramowanie, które mogłoby rozwiązać te problemy w tym samym czasie, po prostu nie istnieje. W związku z tym uważamy, że wynik naszego projektu jest bardzo potrzebny.
Z jednej strony rozszerzamy istniejące ramy teoretyczne, aby udostępnić lepsze narzędzia do radzenia sobie z endogenicznością i niepewnością modelu. Ponadto oprogramowanie, które ma powstać
w ramach projektu nie ma na rynku zamienników. W związku z tym uważamy, że może ona służyć wielu naukowcom w ich przyszłej pracy. Zastosowanie rozszerzonych narzędzi do problemu „regresu wzrostu” może rzucić więcej światła na zagadnienie, które zajmuje poczesne miejsce
we współczesnych badaniach.