Projekty

Dział Projektów Naukowych

pok. 133
tel. (+48) 22 543 54 15
e-mail: badania@lazarski.edu.pl

Lista projektów naukowych

 

Dział Projektów Strukturalnych

pok. 307
tel. (+48) 22 543 54 11
e-mail: projekty@lazarski.edu.pl

Lista projektów strukturalnych


Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 
02-662 Warszawa


Dział Projektów Naukowych / Dział Projektów Strukturalnych


Do zakresu zadań Działów Projektów należą:

 1. działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów krajowych i międzynarodowych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
 2. pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów, 
 3. pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów, 
 4. weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo dla kierowników projektów, 
 5. ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów, 
 6. doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
 7. bieżąca współpraca z prodziekanami wydziałów ds. naukowych, 
 8. pełnienie roli LEAR na potrzeby Programów Ramowych UE,
 9. promocja i popularyzacja działalności naukowo-badawczej,
 10. sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów krajowych i europejskich


Działy Projektów wykonują zadania, na rzecz programów i projektów finansowanych z:

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!