beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Medycyny Ratunkowej

Zarząd Koła

 • Przewodniczący: Aleksandra Gronowska
 • Wiceprzewodniczący: Jan Zalicki
 • Sekretarz: Hubert Pałka
 • Skarbnik: Adam Borysiuk

Charakterystyka Koła Naukowego

 1. Poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych.
 2. Poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków.
 3. Nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie procedur medycznych.
 4. Prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni oraz Students Jourmal Club.
 5. Promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym.
 6. Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy w kooperacji z kołami naukowymi i innymi organizacjami, i ośrodkami.

Cele i zadania, realizowane będą w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo lub organizowanie m.in. odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych;
 • prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu wybranych procedur medycznych;
 • prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów;
 • organizowanie umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności;
 • wspieranie uczestnictwa członków Koła w życiu studenckim;
 • promocję i utrzymanie kontaktów międzyuczelnianych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej;
 • inne działania realizujące cele statutowe Koła.

Główne zainteresowania: Medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, kardiologia, anestezjologia.

Terminarz spotkań

 • Spotkania przynajmniej 2 razy w miesiącu.