Skip to main content
dr n. o zdr. Marcin Madziała

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej, adiunkt

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Ratownik medyczny

 • Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006), Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008), Wydziału Prawa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktoryzował się na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017).
 • Od 2018 roku wykładowca Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, ratownictwo specjalistyczne, prawo medyczne, bioetyka, socjologia medycyny, zdrowie publiczne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Od 2017 – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  w Siedlcach. Stanowisko: Wykładowca na kierunku ratownictwo medyczne: medycyna ratunkowa, ratownictwo specjalistyczne, seminarium dyplomowe dla III roku Ratownictwa Medycznego II roku Pielęgniarstwa- II stopnia.

 • Od 2016 – Warszawski Uniwersytet Medyczny. Stanowisko: Asystent, Zakład Medycyny Ratunkowej.

Działalność naukowa

 • Agnieszka Szarpak, Marcin Andrzej Madziala. History of the State Medical Rescue Service in Poland. Disaster Emerg Med J 2020;5(2):98-102.

 • Katipoglu B, Madziala MA, Evrin T, Gawlowski P, Szarpak A, Dabrowska A, Bialka S, Ladny JR, Szarpak L, Konert A, Smereka J. How should we teach cardiopulmonary resuscitation? Randomized multi-center study. Cardiol J. 2019 Sep 30.
 • Smereka J, Madziala M, Dunder D, Makomaska-Szaroszyk E, Szarpak L. Comparison of Miller laryngoscope and UEScope videolaryngoscope for endotracheal intubation in four pediatric airway scenarios: a randomized, crossover simulation trial. Eur J Pediatr. 2019 Jun;178(6):937-945.
 • Bielski A, Smereka J, Madziala M, Golik D, Szarpak L. Comparison of blind intubation with different supraglottic airway devices by inexperienced physicians in several airway scenarios: a manikin study. Eur J Pediatr. 2019 Jun;178(6):871-882.
 • Ruetzler K, Madziala A, Madziala M, Pruc M, Dunder D. Attitudes of firefighters towards the use of supraglottic airways devices. Am J Emerg Med. 2019 Jul;37(7):1392-1393.
 • Szarpak L, Madziala A, Czekajlo M, Smereka J, Kaserer A, Dabrowski M, Madziala M, Yakubtsevich R, Ladny JR, Ruetzler K. Comparison of the UEScope videolaryngoscope with the Macintosh laryngoscope during simulated cardiopulmonary resuscitation: A randomized, cross-over, multi-center manikin study. Medicine (Baltimore). 2018 Sep;97(36):e12085.
 • Konski R, Cieciel M, Madziala M, Madziala A. Impact of a CPRMeter feedback device on chest compression quality performer by nurses: A randomized crossover study. Am J Emerg Med. 2018 Dec;36(12):2321-2322.
 • Smereka J, Madziala M, Szarpak L. Comparison of two infant chest compression techniques during simulated newborn cardiopulmonary resuscitation performed by a single rescuer: A randomized, crossover multicenter trial. Cardiol J. 2019;26(6):761-768.
 • Evrin T, Madziala M. iGEL vs laryngeal tube for airway management during a normal airway scenario. Am J Emerg Med. 2018 Oct;36(10):1906-1907.
 • Brodecki M, Sosnowski A, Madziala M. Comparison of Macintosh and Miller laryngoscopes during pediatric resuscitation. Am J Emerg Med. 2018 Jun;36(6):1098-1099.
 • Rezaee A, Madziala M. Which method of chest compression should be used when resuscitating a newborn? Am J Emerg Med. 2018 Oct;36(10):1896-1897.
 • Madziala A, Cieciel M, Konski R, Madziala M. An endotracheal tube mounted camera for intubation during cardiopulmonary resuscitation. Preliminary data. Am  Emerg Med. 2018 Oct;36(10):1897-1898.
 • Madziala M, Smereka J, Dabrowski M, Leung S, Ruetzler K, Szarpak L. A comparison of McGrath MAC® and standard direct laryngoscopy in simulated immobilized cervical spine pediatric intubation: a manikin study. Eur J Pediatr. 2017 Jun;176(6):779-786.
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziala M, Cohen B, Ruetzler K, Szarpak L. Comparison of the ETView Single Lumen and Macintosh laryngoscopes for endotracheal intubation in an airway manikin with immobilized cervical spine by novice paramedics: A randomized crossover manikin trial. Medicine (Baltimore). 2017 Apr;96(16):e5873.
 • Majer J, Kedziora J, Madziala M. A pilot study of mechanical chest compression with the LifeLine ARM device during simulated cardiopulmonary resuscitation. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017 Aug;36(4):249.
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziala M, Szarpak L, Frass M, Robak O. Comparison of the Macintosh laryngoscope and blind intubation via the iGEL for Intubation With C-spine immobilization: A Randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017 Mar;35(3):484-487.
 • Szarpak L, Madziala M, Evrin T. Which airways management technique is optimal for trauma patient ventilation? Eur J Emerg Med. 2016 Dec;23(6):455-456.
 • Kasinski M, Madziala M, Iskrzycki L, Gawlowski P. Are firefighters able to perform blind endotracheal intubation via LMA Fastrach? An experimental study. m J Emerg Med. 2016 Dec;34(12):2458-2459.
 • Madziala M. Endotracheal intubation during manual inline cervical stabilization performed by nurses. Am J Emerg Med. 2016 Dec;34(12):2456-2457.
 • Aleksandrowicz S, Madziala M. Blind intubation through the supraglottic airway laryngopharyngeal tube with a biohazard suit. Am J Emerg Med. 2016 Oct;34(10):2040.
 • Szarpak L, Madziała M, Smereka J. Comparison of endotracheal intubation performed with 3 devices by paramedics wearing chemical, biological, radiological, and nuclear personal protective equipment. Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1902-3.
 • Madziala A, Majer J, Madziała M. Comparison of ETView SL, Airtraq, and Macintosh laryngoscopes for face-to-face tracheal intubation: a randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1893-4.
 • Truszewski Z, Czyzewski L, Smereka J, Krajewski P, Fudalej M, Madziala M, Szarpak L. Ability of paramedics to perform endotracheal intubation during continuous chest compressions: a randomized cadaver study comparing Pentax AWS and Macintosh laryngoscopes. Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1835-9.
 • Drozd A, Madziała M. Which vascular access technique should be chosen during hypovolemic shock? Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1886-7.
 • Drozd A, Madziała M. Comparison of video laryngoscopy and Macintosh direct laryngoscopy for airway management. Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1886.
 • Drozd A, Madziała M. Nurses' attitudes and beliefs concerning intraosseous access in pediatric patients. Am J Emerg Med. 2016 Sep;34(9):1890.
 • Smereka J, Truszewski Z, Madziala M, Szarpak L. Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for orotracheal intubation by nurses during resuscitation: preliminary data of a randomized crossover simulation-based study. Am J Emerg Med. 2016 Aug;34(8):1724-5.
 • Madziala M, Okruznik M, Cobo SA, Almira EF, Smereka J. Gold rules for pediatric endotracheal intubation. Am J Emerg Med. 2016 Aug;34(8):1711-2.
 • Smereka J, Madziała M, Szarpak L. Are firefighters able to perform intraosseous access and start fluid resuscitation in an anaphylactic patient? Am J Emerg Med. 2016 Aug;34(8):1707-8.
 • Szarpak L, Ramirez JG, Buljan D, Drozd A, Madziała M, Czyzewski L. Comparison of Bone Injection Gun and Jamshidi intraosseous access devices by paramedics with and without chemical-biological-radiological-nuclear personal protective equipment: a randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2016 Jul;34(7):1307-8.
 • Szarpak L, Truszewski Z, Smereka J, Krajewski P, Fudalej M, Madziala M. Ability of paramedics to perform intraosseous access. A randomized cadaver study comparing EZ-IO(®) and NIO(®) devices. Resuscitation. 2016 Jul;104:e5-6.
 • Szarpak L, Truszewski Z, Smereka J, Madziała M, Czyzewski L. Comparison of two intravascular access techniques when using CBRN-PPE: A randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016 Jun;34(6):1170-2.
 • Truszewski Z, Szarpak L, Kurowski A, Evrin T, Madziała M, Czyzewski L. Mechanical chest compression with the LifeLine ARM device during simulated CPR. Am J Emerg Med. 2016 May;34(5):917.
 • Szarpak L, Truszewski Z, Madziała M, Czyzewski L. Fiberoptic intubation or video tube for trauma patient intubation--which method to choose? Randomized crossover manikin trial. Am J Emerg Med. 2016 Apr;34(4):751-3.
 • Szarpak Ł, Kurowski A, Czyżewski Ł, Madziała M, Truszewski Z. Comparison of infant intubation through the TruView EVO2, TruView PCD, and Miller laryngoscope by paramedics during simulated infant cardiopulmonary resuscitation: A randomized crossover manikin study. Am J Emerg Med. 2015 Jul;33(7):872-5.
 • Szarpak L, Madziała M. Chest injuries based on medical rescue team data. Pol Przegl Chir. 2012 May;84(5):247-52.
 • Szarpak Ł, Madziała M. Epidemiology of cranio-cerebral injuries in emergency medical services practice. Pol Przegl Chir. 2011 Dec;83(12):646-51. 
 • Katipoglu B, Madziala MA, Evrin T, Gawlowski P, Szarpak A, Dabrowska A, Bialka S, Ladny JR, Szarpak L, Konert A, Smereka J. How should we teach cardiopulmonary resuscitation? Randomized multi-center study. Cardiol J. 2021;28(3):439-445. doi: 10.5603/CJ.a2019.0092. Epub 2019 Sep 30. PMID: 31565794; PMCID: PMC8169195.

 • Madziała M., Attitudes of medical students towards the COVID-19 pandemic in the sociology of medicine [Postawy studentów podczas pandemii COVID-19 w socjologii medycyny], „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2020 nr 3(70), s. 176–187. DOI: 10.26399/meip.3(70).2020.19/m.madziala
 • The Medium Composition Impacts Staphylococcus aureus Biofilm Formation and Susceptibility to Antibiotics Applied in the Treatment of Bone Infections (2022) International Journal of Molecular Sciences 10.3390/ijms231911564

Rozdziały w monografiach

 • Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego podczas działań ratowniczych w opinii pracowników tych podmiotów, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.) M. Żuber, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012: 201-211, ISBN 978-83-63900-48-9. Współautor rozdziału.
 • Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego, [w:] Nowa dekada polskiej medycyny ratunkowej, (red.) J. Jakubaszko, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Wrocław 2012: 167-175. ISBN 978-83-925263-9-1. Współautor rozdziału.
 • Szarpak Ł. (red.). Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Atlas procedur. Makmed. Lublin 2016. ISBN 978-83-943459-2-1. Współautor rozdziału.

Monografie

 • Szarak Ł., Madziała M. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Egzamin testowy w pytaniach i odpowiedziach. Makmed. Lublin 2014. ISBN 978-83-938049-2-4.

Konferencje ogólnopolskie

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „FAST w praktyce medycyny ratunkowej”. Współprowadzący panel „Teoretyczne podstawy FAST”. Członek komitetu organizacyjnego. Żyrardów. 22.06.2013.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2013". Członek komitetu organizacyjnego. Łódź. 15-17 Listopad 2013 r.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2014". Członek komitetu organizacyjnego. Łódź. 14-16 Listopad 2014 r.
 • Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach drogowych”. I ogólnopolska konferencja „Wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych - Skierniewice 2017”. Skierniewice. 08.04.2017 r.

Konferencje międzynarodowe

 • Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji”. V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego. Grudziądz. 16.05.2018 r.
 • „Zastosowanie symulacji medycznej w procesie nauczania intubacji dotchawiczej”. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Falenty. 28.05.2017 r.
 • Nagroda naukowa pierwszego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej na podstawie uchwały nr 313/2017 rady I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)

Wykładane przedmioty

 • socjologia medycyny
 • medycyna ratunkowa