dr n. o zdr. Marcin Madziała

Wydział Medyczny

marcin.madziala@lazarski.pl

Profil naukowy

ratownik medyczny

 • Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006), Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008), Wydziału Prawa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktoryzował się na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017).
 • Od 2018 roku wykładowca Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, ratownictwo specjalistyczne, prawo medyczne, bioetyka, socjologia medycyny, zdrowie publiczne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Opiekun koła naukowego „Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej”
 • Instruktor American Heart Association w zakresie BLS/AED
 • Skarbnik „Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof”
 • Wiceprezes „International Institute of Rescue Research and Education”
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego (2013-2015; 2018 - obecnie).
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Stanowisko: Wykładowca na kierunku ratownictwo medyczne: medycyna ratunkowa, ratownictwo specjalistyczne, seminarium dyplomowe dla III roku Ratownictwa Medycznego, II roku Pielęgniarstwa- II stopnia (2017 - obecnie).
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski. Stanowisko: Asystent, Zakład Medycyny Ratunkowej (2016-obecnie).
 • Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego (2008-2018).
 • Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Stanowisko: Wykładowca na kierunku ratownictwo medyczne - Instytut Ratownictwa Medycznego, koordynator przedmiotów: Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, metodyka nauczania pierwszej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownik na miejscu wypadku. Opiekun koła naukowego oraz praktyk zawodowych (2010 – 2013).

Działalność naukowa

 • Szarpak L., Madziala A., Czekajlo M., Smereka J., Kasrer A., Dabrowski M., Madziala M. Yakubtsevich R., Ladny J.R., Ruetzler K. Comparison of the UEScope videolaryngoscope with the Macintosh laryngoscope during simulated cardiopulmonary resuscitation: A randomized, cross-over, multi-center manikin study. September 2018Medicine 97(36):e12085. DOI: 10.1097/MD.0000000000012085
 • Madziala M. The ETviev tracheoscopicventilation tube for trauma patient intubation. Disaster Emerg Med J 2018; 3(2): 69–70. DOI: 10.5603/DEMJ.2018.0016
 • Telecka-Gadek D., Madziala M., Szarpak L., Pyda S. Acute coronart syndromes in the practice of the Emergency Medical Team. Disaster Emerg Med J 2018; 3(2): 61–66. DOI: 10.5603/DEMJ.2018.0014
 • Bielski A., Madziała M., Bielski K., Smereka J., Nadolny K., Szarpak L. Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: A randomized, crossover, manikin trial. Post N Med 2018; XXXI(3): 128-132. DOI: doi.org/10.25121/PNM.2018.31.3.128.
 • Szarpak L., Madziala A., Czekajlo M., Smereka J., Kaserer A., Dabrowski M., Madziala M., Yakubtsevich R., Ladny J. R., Ruetzler K. Comparison of the UEScope videolaryngoscope with the Macintosh laryngoscope during simulated cardiopulmonary resuscitation: A randomized, cross-over, multi-center manikin study. Medicine. 97(36):e12085, September 2018. DOI: 10.1097/MD.0000000000012085.
 • Smereka J., Madziala M., Szarpak L. Comparison of two infant chest compression techniques during simulated newborn cardiopulmonary resuscitation performed by a single rescuer: A randomized, crossover multicenter trial. Cardiology journal; August 2018. DOI: 10.5603/CJ.a2018.0090.
 • Szarpak L., Ladny M., Pyda S., Madziala M., Bielski K., Puslecki M., Smereka J., Comparison of two cervical collars on the intracranial pressure measured indirectly based on the thickness of the optic nerve sheath. Preliminary data. Post N Med 2018; XXXI(2): 68-71. DOI: doi.org/10.25121/PNM.2018.31.2.68.
 • Lukasz Czyzewski, Grzegorz Moczulski, Marek Kozluk, Dariusz Daniluk, Dawid Beczek, Artur Karpiarz, Pawel Panasewicz, Krzysztof Izdebski, Dominik Czarnocki, Karol Tomaszewski, Emilian Siemieniuk, Adam Sobieski, Jaroslaw Michalak, Damian Wereda, Kamil Mielczarek, Marcin Madziala, Empathy and burnout syndrome in the practice of emergency services - pilot study. Disaster Emerg Med J 2018; 3(1): 5–11.
 • Konski R, Cieciel M, Madziała M, Madziała A., Impact of a CPRMeter feedback device on chest compression quality performer by nurses: A randomized crossover study. Am J Emerg Med. 2018 Apr 12. pii: S0735-6757(18)30297-3. doi: 10.1016/j.ajem.2018.04.022.
 • Evrin T, Madziała M., iGEL vs laryngeal tube for airway management during a normal airway scenario. Am J Emerg Med. 2018 Feb 27. pii: S0735-6757(18)30165-7. doi: 10.1016/j.ajem.2018.02.029.
 • Brodecki M, Sosnowski A, Madziała M., Comparison of Macintosh and Miller laryngoscopes during pediatric resuscitation. Am J Emerg Med. 2018 Feb 21. pii: S0735-6757(18)30141-4. doi: 10.1016/j.ajem.2018.02.016.
 • Rezaee A, Madziała M., Which method of chest compression should be used when resuscitating a newborn?. Am J Emerg Med. 2018 Jan 31. pii: S0735-6757(18)30099-8. doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.086.
 • Madziała A, Cieciel M, Konski R, Madziała M., An endotracheal tube mounted camera for intubation during cardiopulmonary resuscitation. Preliminary data. Am J Emerg Med. 2018 Jan 31. pii: S0735-6757(18)30105-0. doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.091.
 • Madziała M, Smereka J, Dabrowski M, Leung S, Ruetzler K, Szarpak L., A comparison of McGrath MAC® and standard direct laryngoscopy in simulated immobilized cervical spine pediatric intubation: a manikin study. Eur J Pediatr. 2017 Jun;176(6):779-786. doi: 10.1007/s00431-017-2909-9. Epub 2017 Apr 21. PMID: 28429117.
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziala M, Cohen B, Ruetzler K, Szarpak L., Comparison of the ETView Single Lumen and Macintosh laryngoscopes for endotracheal intubation in an airway manikin with immobilized cervical spine by novice paramedics: A randomized crossover manikin trial. Medicine (Baltimore). 2017 Apr;96(16):e5873. doi: 10.1097/MD.0000000000005873. PMID: 28422820
 • Majer J, Kedziora J, Madziała M., A pilot study of mechanical chest compression with the LifeLine ARM device during simulated cardiopulmonary resuscitation. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017 Aug;36(4):249. doi: 10.1016/j.accpm.2017.01.007. Epub 2017 Mar 11.
 • Madziała M, Dąbrowski M, Dąbrowska A, Wieczorek W, Truszewski Z, Szarpak Ł., Porównanie laryngoskopii bezpośredniej i wideolaryngoskopii podczas symulowanego unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa u dziecka. Pediatria Polska. 2017 Jul-Aug; 92(4):406-411. doi.org/10.1016/j.pepo.2017.03.023
 • Gawlowski P, Smereka J, Madziała M, Szarpak L, Frass M, Robak O., Comparison of the Macintosh laryngoscope and blind intubation via the iGEL for Intubation With C-spine immobilization: A Randomized, crossover, manikin trial. Am J Emerg Med. 2017 Mar;35(3):484-487. doi: 10.1016/j.ajem.2016.11.064. Epub 2016 Nov 30. PMID: 28041757
 • Wojewódzka – Zelezniakowicz M, Madziała A, Madziała M. Comparison of the Miller and Macintosh laryngoscopes in simulated pediatric trauma patient: a pilot study. Disaster Emerg Med J 2017;2(1):1-6. doi:10.5603/DEMJ.2017.0001.
 • Madziała M, Smereka J, Szarpak Ł., Pre-filled syringe as an option for drug delivery in emergency medicine. Disaster Emerg Med J 2017;2(2):98-99. DOI: 10.5603/DEMJ.2017.0019.
 • Wieczorek W, Dąbrowski M, Dąbrowska A, Patralska A, Madziała M, Smereka J, Szarpak Ł. Application and utility of the endotracheal stylet for direct laryngoscopy A prospective, randomized, cross-over manikin-based simulation trial. Anestezjologia I Ratownictwo 2017; 2.

Rozdziały w monografiach

 • Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego podczas działań ratowniczych w opinii pracowników tych podmiotów, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, (red.) M. Żuber, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012: 201-211, ISBN 978-83-63900-48-9. Współautor rozdziału.
 • Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego, [w:] Nowa dekada polskiej medycyny ratunkowej, (red.) J. Jakubaszko, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Wrocław 2012: 167-175. ISBN 978-83-925263-9-1. Współautor rozdziału.
 • Szarpak Ł. (red.). Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Atlas procedur. Makmed. Lublin 2016. ISBN 978-83-943459-2-1. Współautor rozdziału.

Monografie

 • Szarak Ł., Madziała M. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Egzamin testowy w pytaniach i odpowiedziach. Makmed. Lublin 2014. ISBN 978-83-938049-2-4.

Konferencje ogólnopolskie

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „FAST w praktyce medycyny ratunkowej”. Współprowadzący panel „Teoretyczne podstawy FAST”. Członek komitetu organizacyjnego. Żyrardów. 22.06.2013.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2013". Członek komitetu organizacyjnego. Łódź. 15-17 Listopad 2013 r.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2014". Członek komitetu organizacyjnego. Łódź. 14-16 Listopad 2014 r.
 • Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach drogowych”. I ogólnopolska konferencja „Wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych - Skierniewice 2017”. Skierniewice. 08.04.2017 r.

Konferencje międzynarodowe

 • Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji”. V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego. Grudziądz. 16.05.2018 r.
 • „Zastosowanie symulacji medycznej w procesie nauczania intubacji dotchawiczej”. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Falenty. 28.05.2017 r.
 • Nagroda naukowa pierwszego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej na podstawie uchwały nr 313/2017 rady I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017)

Wykładane przedmioty

 • socjologia medycyny
 • medycyna ratunkowa