beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Ginekologii i Położnictwa

Zarząd Koła

  • Przewodnicząca: Natalia Myśliwiec
  • Wiceprzewodniczący: Jakub Pańszczyk
  • Sekretarz: Katarzyna Piórkowska
  • Skarbnik: Izabela Sztybór 

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania badań naukowych, poszerzenie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków, nabywanie i doskonalenie umiejętności piśmienniczych, prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni, promowanie uczelni w otoczeniu społecznym, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu