dr hab. n. med. Marta Szajnik

dr hab. n. med. Marta Szajnik

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Specjalista z ginekologii i położnictwa

 • Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu(2004). Doktoryzowała się na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2007). Uzyskała stopień doktora habilitowanego w  Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (2019).
 • Od 2020 roku wykładowczyni na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

Główne kierunki badawcze dotyczą następujących zagadnień: 

1) Immunologia nowotworów – rola odporności wrodzonej i przewlekłego zapalenia, funkcja limfocytów T regulatorowych, rola i mechanizmy działania mikropęcherzyków, mechanizmy supresji układu odpornościowego w nowotworach ginekologicznych oraz

2) Szczepionki przeciwnowotworowe w  raku  jajnika.

Działalność zawodowa i społeczna

Członkowstwo:

 • Od 2007 - Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
 • Od 2008 - American Association for Cancer Research (AACR)                                      
 • Od 2007 - American Society of Clinical Oncology (ASCO)                                               
 • Od 2008 - International Society of Biological Therapy of Cancer (ISBTC)                                     

Działalność naukowa

 • Czystowska-Kuzmicz M, Sosnowska A, Nowis D, Ramji K, Szajnik M, Chlebowska-Tuz J, Wolinska E, Gaj P, Grazul M, Pilch Z, Zerrouqi A, Graczyk-Jarzynka A, Soroczynska K, Cierniak S, Koktysz R, Elishaev E, Gruca S, Stefanowicz A, Blaszczyk R, Borek B, Gzik A, Whiteside T, Golab J. Small extracellular vesicles containing arginase-1 suppress T-cell responses and promote tumor growth in ovarian carcinoma. Nat Commun. 2019 Jul 5;10(1):3000.
 • Szajnik M, Czystowska-Kuźmicz M, Elishaev E, Whiteside TL. Biological markers of prognosis, response to therapy and outcome in ovarian carcinoma. Expert Rev Mol Diagn. 2016 Aug;16(8):811-26. doi: 10.1080/14737159.2016.1194758. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27268121; PMCID: PMC5010004. 
 • Wen Y, Zand B, Ozpolat B, Szczepanski MJ, Lu C, Yuca E, Carroll AR, Alpay N, Bartholomeusz C, Tekedereli I, Kang Y, Rupaimoole R, Pecot CV, Dalton HJ, Hern andez A, Lokshin A, Lutgendorf SK, Liu J, Hittelman WN, Chen WY, Lopez-Berestein G, Szajnik M, Ueno NT, Coleman RL, Sood AK. Antagonism of tumoral prolactin receptor promotes autophagy-related cell death. Cell Rep. 2014 Apr 24;7(2):488-500.
 • Szajnik M, Derbis M, Lach M, Patalas P, Michalak M, Drzewiecka H, Szpurek D, Nowakowski A, Spaczynski M, Baranowski W, Whiteside TL. Exosomes in Plasma of Patients with Ovarian Carcinoma: Potential Biomarkers of Tumor Progression and Response to Therapy. Gynecol Obstet (Sunnyvale). 2013 Apr 29;Suppl 4:3.
 • Szajnik M, Szczepanski MJ, Elishaev E, Visus C, Lenzner D, Zabel M, Glura M, DeLeo AB, Whiteside TL. 17β Hydroxysteroid dehydrogenase type 12 (HSD17B12) is a marker of poor prognosis in ovarian carcinoma. Gynecol Oncol. 2012 Dec;127(3):587-94.
 • Rahma OE, Ashtar E, Czystowska M, Szajnik ME, Wieckowski E, Bernstein S, Herrin VE, Shams MA, Steinberg SM, Merino M, Gooding W, Visus C, Deleo AB, Wolf JK, Bell JG, Berzofsky JA, Whiteside TL, Khleif SN. A gynecologic oncology group phase II trial of two p53 peptide vaccine approaches: subcutaneous injection and intravenous pulsed dendritic cells in high recurrence risk ovarian cancer patients. Cancer Immunol Immunother. 2012 Mar;61(3):373-84.
 • Szczepanski MJ, Szajnik M, Welsh A, Whiteside TL, Boyiadzis M. Blast-derived microvesicles in sera from patients with acute myeloid leukemia suppress natural killer cell function via membrane-associated transforming growth factor-beta1. Haematologica. 2011 Sep;96(9):1302-9.
 • Whiteside TL, Mandapathil M, Szczepanski M, Szajnik M. Mechanisms of tumor escape from the immune system: adenosine-producing Treg, exosomes and tumor-associated TLRs. Bull Cancer. 2011 Feb;98(2):E25-31.
 •  Czystowska M, Szczepanski MJ, Szajnik M, Quadrini K, Brandwein H, Hadden JW, Whiteside TL. Mechanisms of T-cell protection from death by IRX-2: a new immunotherapeutic. Cancer Immunol Immunother. 2011 Apr;60(4):495-506.
 • Nowak-Markwitz E, Puła B, Szajnik M, Dziegiel P, Piotrowska A, Zabel M, Spaczyński M. Ekspresja surwiwiny, SDF-1 i CXCR4 na komórkach nowotworowych raka jajnika [Expression of survivin, SDF-1 and CXCR4 on tumor cells in ovarian cancer]. Ginekol Pol. 2010 Sep;81(9):674-7. Polish. PMID: 20973204.
 • Szajnik M, Czystowska M, Szczepanski MJ, Mandapathil M, Whiteside TL. Tumor-derived microvesicles induce, expand and up-regulate biological activities of human regulatory T cells (Treg). PLoS One. 2010 Jul 22;5(7):e11469.
 • Mandapathil M, Szczepanski MJ, Szajnik M, Ren J, Jackson EK, Johnson JT, Gorelik E, Lang S, Whiteside TL. Adenosine and prostaglandin E2 cooperate in the suppression of immune responses mediated by adaptive regulatory T cells. J Biol Chem. 2010 Sep 3;285(36):27571-80.
 • Macatangay BJ, Szajnik ME, Whiteside TL, Riddler SA, Rinaldo CR. Regulatory T cell suppression of Gag-specific CD8 T cell polyfunctional response after therapeutic vaccination of HIV-1-infected patients on ART. PLoS One. 2010 Mar 24;5(3):e9852.
 • Czystowska M, Strauss L, Bergmann C, Szajnik M, Rabinowich H, Whiteside TL. Reciprocal granzyme/perforin-mediated death of human regulatory and responder T cells is regulated by interleukin-2 (IL-2). J Mol Med (Berl). 2010 Jun;88(6):577-88.
 • Mandapathil M, Hilldorfer B, Szczepanski MJ, Czystowska M, Szajnik M, Ren J, Lang S, Jackson EK, Gorelik E, Whiteside TL. Generation and accumulation of immunosuppressive adenosine by human CD4+CD25highFOXP3+ regulatory T cells. J Biol Chem. 2010 Mar 5;285(10):7176-86. 

Podręczniki:

 • M. Szajnik „Immunologia nowotworów” - Onkologia ginekologiczna

Nazwy projektów badawczych:

 • Grant MNiSW (NN407193840) lata: 2011-2014: Znaczenie biologiczne i kliniczne martwicy w masie guza oraz ekspresji białka HMGB1 i jego receptora RAGE na komórkach nowotworowych raka jajnika – kierownik grantu.

 • Projekt uczelniany (502-14-011101140-09742) lata 2012:  „Ocena subpopulacji limfocytów T regulatorowych u chorych na endometriozę” - kierownik grantu.
 • Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)#186 lata 2012-2014: Role of tumor derived exosomes (TEX) in induction of immune suppression through the adenosynergic pathway in ovarian cancer” Program „Pomost” - kierownik grantu.
 • Projekt OPUS 2014-2017 r. NCN: Wyjaśnienie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomalnego w unikaniu się raka jajnika przed odpowiedzią immunologiczną - główny wykonawca.
 • Nagroda Rektorska Naukowa za rok akademicki 2010
 • Nagroda American Association for Cancer Research – AACR- Scholar in
 • Training Award, Orlando, FL, USA, 2011
 • Literature Awareness:  Faculty of 1000 Post-Publication Peer Review" 2010
 • Nagroda Rektorska Naukowa za rok akademicki 2011
 • List gratulacyjny Rektora UMP za osiągnięcia naukowe w roku 2011
 • Stypendium habilitacyjne „ L’oreal dla Kobiet i Nauki” 2012 r.
 • Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców 2012 r.

Wykładane przedmioty

 • Ginekologia i położnictwo