beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudents Journal Club

Zarząd Koła:

 • Przewodniczący: Michał Paprocki
 • Wiceprzewodnicząca: Dominika Dunder
 • Sekretarz: Izabela Sztybór
 • Skarbnik: Mateusz Szarek

Opiekun naukowy:

 • dr Małgorzata Lewandowska

Charakterystyka SKN 'Students Journal Club'

 • CELE KOŁA: pogłębienie wiedzy studentów, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej działalności naukowej w tym publikacyjnej.
 • ZADANIA KOŁA: poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania badań naukowych; poszerzenie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków; nabywania i doskonalenie umiejętności piśmienniczych; prowadzenie prac badawczych i prezentacja prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni; promowanie uczelni w otoczeniu społecznym; wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.

Terminarz spotkań

 • Raz w miesiącu.
 • Praca zdalna przy wykorzystaniu internetu.

Publikacje z udziałem członków 'Students Journal Club'

 • Czekajlo M, Makomaska-Szaroszyk E, Paprocki M, Ruetzler K, Smereka J. The end of the era of endotracheal intubation as the golden standard of airway management. Am J Emerg Med. 2018 Oct 16. pii: S0735-6757(18)30840-4. doi: 10.1016/j.ajem.2018.10.026.
 • Smereka J, Szarpak L, Makomaska-Szaroszyk E, Rodriguez-Nunez A, Pyda S, Sztybor I, Wlodarska K, Kulak K, Bielski K, Ruetzler K. Comparison of two chest compression techniques during infant resuscitation. A randomized, cross-over study. Post N Med 2018; XXXI(4):209-214. doi: 10.25121/PNM.2018.31.4.20.
 • Marczuk J, Pruc M, Wisniewska Z, Gawel W, Olszewski H, Szarpak L. The cost analysis and the assessment of intoxicated patients in the Emergency Unit of the Child Jesus Clinical Hospital in Warsaw in 2013. Post N Med 2018; XXXI(4):188-193. doi: 10.25121/PNM.2018.31.4.188.
 • Karpiarz A, Czyzewski L, Wyzgal J, Saran M, Rusin M, Popielarska Z, Krucinska B, Szewc U, Szarpak L. Non-invasive assessment of haemodynamic parameters in pre-hospital care – a preliminary study. Post N Med 2018; XXXI(4): 198-203. doi: 10.25121/PNM.2018.31.4.198.