beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudenckie Koło Naukowe BLAST

Zarząd Koła

Przewodniczący z ramienia Uczelni Łazarskiego: Aleksander Krupski

Opiekun naukowy

dr hab. n. med. Bartosz Puła

Charakterystyka Koła Naukowego

Studenckie Koło Naukowe "BLAST" przy Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie zrzesza studentów z Uczelni Łazarskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pod opieką dr n. med. Bartosza Puły realizujemy spotkania wykładowe oraz zajęcia praktyczne w IHiT ( ul. Indiry Gandhi 14);

Celem SKN "BLAST" jest poszerzenie wiedzy z zakresu Hematologii oraz indywidualnych zainteresowań członków Koła, a także:

  • nabywanie umiejętności praktycznych: dyżury studenckie w Oddziale
  • działalność naukowa: realizacja badań naukowych, opracowanie prac poglądowych i naukowo-badawczych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach związanych z ww. obszarami zainteresowań

Terminarz spotkań

1 raz w miesiącu

Kontakt

e-mail: skn.blast.wm@lazarski.pl