beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejSKN Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Zarząd Koła

  • Przewodnicząca Koła: Zuzanna Popielarska
  • Wiceprzewodnicząca z ramienia Uczelni Łazarskiego: Klaudia Włodarska

Opiekun naukowy

  • Opiekun Koła dr n. med. Dorota Bulsiewicz
  • Kierownik jednostki przy której działa SKN prof. dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld

Charakterystyka Koła Naukowego

  • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zrzesza studentów z Uczelni Łazarskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pod okiem Opiekuna - Doktor Doroty Bulsiewicz realizujemy spotkania wykładowe oraz praktyczne.
  • Spotykamy się raz w miesiącu wysłuchując prelekcji jednego z nas - studentów, popartej merytorycznym oraz praktycznym komentarzem Pani Doktor. Po prelekcji odbywają się zajęcia praktyczne w formie badania fizykalnego pacjentów, zapoznawania się z dokumentacją medyczną i przeprowadzania obchodów lekarskich.
  • Ponadto roku akademickim 2020/2021 mieliśmy okazję wziąć udział w zorganizowanych specjalnie dla nas warsztatach z chirurgii laparoskopowej oraz zajęciach z szycia chirurgicznego, zakładania kaniuli centralnej czy reanimacji noworodka. Dodatkowo każdego dnia mamy możliwość uczestniczenia w dyżurach popołudniowych w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”.
  • Zapraszamy do udziału w organizowanej po raz pierwszy Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej NeoCentrum Junior. Mamy nadzieję, że będzie to zaledwie zaczątek współpracy międzyuczelnianej na polu naukowym i klinicznym oraz zawierania długoletnich znajomości.

Terminarz spotkań

Spotkania raz w miesiącu na terenie Uczelni lub w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka