beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe Postępowania Karnego 'UBI LEX IBI POENTA'

Koło zajmuje się zapoznawaniem się z postępowaniem karnym, a w szczególności postępowaniem dowodowym i sądowym, poznawaniem współzależności postępowania karnego i kryminalistyki oraz medycyny sądowej

Charakterystyka:

  • rozwijanie zainteresowań w zakresie postępowania karnego,
  • pogłębianie wiadomości o poszczególnych instytucjach procesowych i zapoznawanie się z ich funkcjonowaniem w praktyce,
  • zdobywanie umiejętności sporządzania pism procesowych w sprawach karnych,
  • wygłaszanie mów procesowych,
  • przygotowywanie się do konkursu krasomówczego.

Opiekun naukowy:

  • Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zarząd:

  • Patrycja Simińska - Przewodnicząca 
  • Oliwia Gleba, Zuzanna Grzesik - Wiceprzewodniczące
  • Matylda Wojtczak - Sekretarz

Spotkania:

  • co 2 tygodnie