beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe LITIGATOR

Koło zajmuje się upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, procedury cywilnej i administracyjnej.

Charakterystyka: 

  • popularyzacja wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego materialnego, procedury cywilnej i administracyjnej,
  • zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowywania pism procesowych i przedprocesowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego,
  • organizowanie konferencji środowiskowych i ogólnopolskich,
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • organizowanie symulacji rozpraw w sprawach cywilnych.

Opiekun naukowy:

  • mgr Patrycja Rejnowicz

Spotkania:

raz w miesiącu (MS Teams, Google Meet)

/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/7/csm_1524ce0a-4754-42ef-8800-c1375ef9fd9c_5bde82bdab.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/c/csm_shutterstock_1768849286_5ffa3debaa.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/b/csm_shutterstock_510294343_4349ce2de8.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/5/csm_shutterstock_521421886_37b27033c0.jpg