beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKoło Naukowe LITIGATOR

Koło zajmuje się upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, procedury cywilnej i administracyjnej.

Charakterystyka: 

  • popularyzacja wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego materialnego, procedury cywilnej i administracyjnej,
  • zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowywania pism procesowych i przedprocesowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego,
  • organizowanie konferencji środowiskowych i ogólnopolskich,
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • organizowanie symulacji rozpraw w sprawach cywilnych.

Opiekun naukowy:

  • mgr Patrycja Rejnowicz

Spotkania:

raz w miesiącu (MS Teams, Google Meet)