Działalność

 

Seminaria naukowe katedry

 • 14 czerwca 2016 roku - dr Spasimir Domaradzki, Polityka Prezydenta Bronisława Komorowskiego wobec Ukrainy, wystąpienie na połączonym zebraniu Katedry Badań nad Polityką oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych.
 • 18 maja 2016 roku - dr Jan Grzymski, „Krąg ognia? Czy Europejska Polityka Sąsiedztwa poniosła porażkę?”, wystąpienie na połączonym zebraniu Katedry Badań nad Polityką oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych.
 • 16 maja 2016 r. - dr Christopher Lash, "Ethnic cleansing and forced migration in the aftermath of World War Two: Lessons for present migration crises?". Dyskusja na seminarium Katedry Badań nad Polityką dotyczyła przesiedleń ludności po II wojnie światowej. Dr Lash przedstawił szczegółowo przykład przesidleń po 1945 roku z Łucka na Wołyniu do Zielonej Góry. W swoim wystąpieniu podkreślał główne ówczasne wyzawania dotyczące masowych migracji dla państwa, lokalnych wspólnot i dla samych przesiedleńców. Na zakończenie seminarium dr Lash moderował dyskusję na temat doświadczeń z powojennych przesiedleń dla obecnego kryzysu migracyjnego.
 • 16 listopada 2015 r. - wykład gościnny prof. Mark Kramer (Harvard University), „Contemporary Russia in a multipolar world”. Profesor Kramer analizował jaki wpływ na rosyjską politykę zagraniczną pozostawiła spuścizna po Związku Radzieckim. Zobacz więcej.

Wizyty studyjne

 • Prof. Krzysztof Łazarski odbył wizytę studyjną wraz z kwerendą biblioteczną na Cambridge University w Wielkiej Brytanii, 31 lipca - 7 sierpnia 2016 roku. Wizyta odbyła się w ramach badań statutowych i miała na celu kwerendę materiałów źródłowych w archiwum lorda Actona oraz innych zbiorów dotyczących wczesnego okresu myśli liberalnej w bibliotece Cambridge University.
 • Bauyrzhan Zhanuzakov wziął udział w prestiżowej szkole letniej Visegrad Summer School, która jest organizowana przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, 4-18 lipca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Grupa 12 studentów programu International Relations and European Studies Uczelni Łazarskiego pod opieką dr. Spasimira Domaradzkiego i dr Jana Grzymskiego uczestniczyła w projekcie programu Erasmus+: We the Young People of Europe. Mirroring the Work of the European Parliament. Dialogue between young people and policy makers, koordynator projektu ze strony Uczelni Łazarskiego: dr Spasimir Domaradzki, Lecce, Włochy, 26 czerwca 2016 - 2 lipca 2016 r. Zobacz zapowiedź wyjazdu oraz podsumowanie wizyty.
 • Dr Jan Grzymski odbył w dniach 14-21 kwietnia 2016 roku wizytę studyjną na Wydziale Studiów Europejskich University of Amsterdam (UvA) w ramach programu Erasmus Plus. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski odbył wizytę studyjną na Royal Holloway, University of London w ramach stydednium Corbridge Trust, lipiec-wrzesień 2015 r. Zobacz więcej.

Wykłady gościnne

 • Dr Christopher Lash wziął udział dyskusji jako ekspert w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszaweie pt. Kibice nie klienci, czyli rola fanów w dzisiejszym świecie piłki nożnej. Wystąpienie dr. Lasha dotyczyło pozycji kibiców w skomercjalizowanym sporcie oraz wzrastającej roli kibiców symaptyzujących ze skrajnie prawicowymi poglądami. Dr. Lash postulował zwiększenie roli konsultacji działań klubu z kibicami jako formy prewencji zachowań chuligańskich, 8 czerwca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź był jednym z uczestników spotkania Center for European Policy Analysis (CEPA), Warszawa, 11 lutego 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki wziął udział w seminarium poświęconym sprawom fiskalnym organizowanym przez Institute for Research in Economic and Fiscal Issue w King's College w Londynie, 27 listopada 2015 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki został zaproszony do udziału w zamkniętym spotkaniu spotkaniu Klubu PL-RU organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, które odbyło się w Warszawie 19 października 2015 r. Zobacz więcej.

Wystąpienia na konferencjach

 • Dr Spasimir Domaradzki, dr Ostap Kushnir i dr Michał Kuź wygłosili prelekcje w ramach przygotowanego przez siebie panelu podczas konferencji "Great Transformations: Political science and the big questions of our time". To największa i najbardziej prestiżowa amerykańska konferencja politologiczna. Jej organizatorem jest American Political Science Association (APSA). 1-4 września 2016 r., Filadelfia, Stany Zjednoczone. Zobacz więcej.
 • Prof. Krzysztof Łazarski i dr Michał Kuź wzięli udział w 24. Kongresie International Political Science Association (IPSA), który odbył się w Poznaniu w dniach 23-28 lipca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki był dyskutantem podczas II panelu - Structural dimension of the EU - Workshop, Overcoming the Crisis. How can we do it?, Wydział Dziennikrastwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 21 czerwca 2016 roku.
 • Dr Jan Grzymski był dyskutantem w trakcie sympozjum międzynarodowej sieci badawczej Celtes Group podczas wystąpienia prof. Hartmuta Behra z Newcastle University w Wielkiej Brytanii pt. "Uncontrollable Mobilities and Territorial Governance in Modern Statehood and the EU: Migration and Government of Fluid Subjectivities", University of Amsterdam, Holandia, 20 kwietnia 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki brał udział w konferencji “Liberty, Liberalism, and International Relations”, Ratbor u Kolína, Czechy, 7 – 10 kwietnia 2016 roku.

Aktywność w mediach

 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w audycji "Panorama Europejska" w Polskim Radiu 24 o przyszłości Unii Europejskiej w nawiązaniu do szczytu przywódców państw UE w Bratysławie, rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Polski oraz do orędzia przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, 16 września 2016 r. Zobacz wiecej.
 • Dr Christopher Lash rozmawiał w programie "Debata Jedynki" w I Programie Polskiego Radia na temat sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w kontekście ostatnich ataków na Polaków oraz Brexitu, 7 września 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki rozmawiał w Polskim Radiu 24 o konsekwencjach Brexitu dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, 17 sierpnia 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał o wyborach prezydenckich w USA, konwencji republikanów i szansach Donalda Trumpa w programie „Debata poranka” na antenie Polskiego Radia 24. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w Polskim Radiu 24 o szansach dla polskich programów studiów anglojęzycznych po Brexicie w auducji "Dzień w gospodarce" red. Grażyny Raszkowskiej, 12 lipca 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał w Polskim Radiu 24 na temat rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 13 kwietnia 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w IV Programu Polskiego Radia na temat studiów anglojęzycznych w Polsce, 22 marca 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał w Polskim Radiu 24 o ustaleniach i skutkach brukselskiego szczytu UE-Turcja. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki rozmawiał w Polsat News 2 o polityce zagranicznej obecnego rządu, 4 lutego 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki był gościem programu Rozmowy w Polsat News 2 na temat badania praworządności w Polsce przez Komisję Europejską, 5 stycznia 2016 r. Zobacz więcej.

Reading Seminars

SEMINARIA AKADEMICKIE:

Katedra Badań nad Polityką organizuje cykliczne „Seminaria Akademickie” poświęcone w całości zaawansowanemu czytaniu klasycznych tekstów z obszaru filozofii i teorii polityki oraz politologii i stosunków międzynarodowych. Celem „Seminariów Akademickich” jest stworzenie warunków do budowania autentycznej wspólnoty naukowej między wykładowcami, absolwentami i studentami Uczelni Łazarskiego przy wspólnych lekturach i dyskusjach. Forma „Seminarium” odwołuje się do klastycznego modelu akademickiego, który skupia swoją uwagę na czytaniu i dyskutowaniu tekstów źródłowych, a nie na przedstawianiu pozbawianych wspólnego kontekstu prezentacji nieodwołujących się często do wspólnych zainteresowań. „Seminaria Akademickie” mają na celu umocnienie wspólnych podstaw intelektualnych dla wykładowców Uczelni Łazarskiego oraz powinny zachęcać najlepszych obecnych i byłych studentów do pogłębionych studiów nad „kanonicznymi” tekstami.

Uczestnicy „Seminariów Akademickich” czytają całe teksty przed rozpoczęciem seminarium (np. w czasie przerwy letniej albo zimowej). Jeden lub dwóch wykładowców prowadzi w trakcie 6 cotygodniowych spotkań wspólne czytanie i dyskusje nad tekstem. Przygotowują oni także wcześniej pytania oraz wskazują na najistotniejsze fragmenty na które mają zwrócić uwagę uczestnicy „Seminariów Akademickich”.

„Seminaria Akademickie” są bezpłatne dla uczestników i odbywają się w języku angielskim.

Koordynator „Seminariów Akademickich”: dr Jan Grzymski, kontakt email: j.grzymski@lazarski.edu.pl 

Kalendarze 2016/2017:

 • Listopad 2016 – Grudzień 2016 – Alexis de Tocqueville, ‘On Democracy in America’ (prowadzący: dr Michał Kuź)
 • Luty 2017 – Marzec 2017 – James C. Scott, ‘Seeing Like a State’ (prowadzący: dr Jan Grzymski, dr Christopher Lash)
 • Maj 2017 – Czerwiec 2017 – Maria Todorova, ‘Imagining Balkans’ (prowadzący: dr Spasimir Domaradzki, dr Jan Grzymski)

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!