KATEDRA BADAŃ NAD POLITYKĄ

O katedrze

Katedra Badań nad Polityką

OBSZAR BADAWCZY: Katedra Badań nad Polityką prowadzi badania interdyscyplinarne dotyczące:

 • problematyki władzy
 • teorii politycznych
 • kwestii tożsamości
 • historycznych, społecznych i antropologicznych uwarunkowań polityki

PODEJŚCIE BADAWCZE: Badania pracowników Katedry mieszczą się w ramach szerokiej tradycji interpretacji polityki i odwołują się one do warsztatu politologii oraz historii, w tym w szczególności do teorii polityki, myśli politycznej, antropologii polityki oraz politologii porównawczej.

BADANIA I PROJEKTY NAUKOWE: Obecne prace i projekty badawcze pracowników Katedry sytuują się w ramach nauk politycznych, studiów europejskich i amerykańskich i dotyczą:

 • procesów integracji i tożsamości europejskiej
 • problemu granic Europy i kryzysu migracyjnego (polityki sąsiedztwa UE, praktyk granicznych Schengen oraz problematyki uchodźców)
 • tranzytologii, demokratyzacji oraz europeizacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz obszaru post-radzieckiego (w szczególności współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej)
 • badania uwarunkowań społecznych i historycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • analizy kluczowych przedstawicieli myśli politycznej i teorii polityki (m.in. Lord Acton, Eric Voegelin, Alexis de Tocqueville, Michel Foucault)
 • problematyce wolności politycznych i relacji jednostka - władza
 • polityki amerykańskiej i stosunków transatlantyckich
 • procesów kształtowania się tożsamości w globalnej kulturze masowej

DYDAKTYKA: Pracownicy Katedry Badań nad Polityką tworzą zespół programu studiów anglojęzycznych International Relations and European Studies z podwójnym dyplomem polskim i brytyjskim realizowanym przez Uczelnię Łazarskiego wspólnie z Coventry University.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA: Katedra Badań nad Polityką współpracuje naukowo z kilkoma krajowymi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami badawczymi, a jej pracownicy należą do najważniejszych politologicznych towarzystw naukowych: 

 

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!