Praktyki WPiA

Formy zaliczenia praktyk studenckich

Praktyki studenckie można zaliczyć poprzez:

  • Praktyka indywidualna (praktyka z oferty uczelni / praktyka w wybranej przez siebie instytucji)
  • Uznanie pracy zawodowej
  • Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego
  • Program Erasmus+

Wymagany wymiar godzinowy praktyk obowiązkowych

Informujemy, iż zgodnie z Programem kształcenia obowiązkowi praktyk podlegają studenci następujących kierunków studiów:

 

Kierunek Prawo
  • Student jednolitych stacjonarnych bądź niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Prawo ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych.

Wyjątek stanowią studenci jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę w r. ak. 2019/2020 bądź w latach wcześniejszych i mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 320 godzin zegarowych.

Praktyka powinna odbyć się nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów i powinna zostać ukończona najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych piątego roku studiów.

 

Kierunek Administracja
  • Student niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów.

Studenci studiów II stopnia nie podlegają obowiązkowi zaliczenia praktyk.

Zaliczenie praktyk dla w/w kierunków studiów jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

Praktyka zawodowa jest nieodłączną częścią programu kształcenia, dlatego musi być zgodna z realizowanym kierunkiem studiów. Szczegóły dotyczące odbywania praktyk zawarte są w Regulaminie organizacji praktyk zawodowych oraz Sylabusach.

Informacje i dokumenty

 


Gdzie szukać ofert praktyk studenckich?

Wiele ciekawych ofert praktyk studenckich można znaleźć na portalach:

 

Kontakt ws. praktyk zawodowych

Dyżury Koordynatora ds. Praktyk:
p. 268, II piętro, sektor F

Poniedziałek 15.00 – 16.00
Sobota (zjazd WPiA)12.30 – 14.00

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!