Praktyka indywidualna

Praktyka indywidualna to praktyka realizowana:

 • w wybranej przez siebie instytucji,
 • w instytucji wybranej z oferty uczelni.

Praktyka w wybranej przez siebie instytucji

W przypadku realizacji praktyki w wybranej przez siebie firmie czy instytucji, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki, należy przesłać na adres praktyki_wpia@lazarski.edu.pl skany uzupełnionych dokumentów:

 • Ankieta;
 • Podanie do koordynatora praktyk z prośbą o możliwość realizowania praktyki w wybranej przez siebie jednostce;
 • Oświadczenie Praktykodawcy o przyjęciu studenta na praktykę wraz z zakresem obowiązków;
 • Potwierdzenie ubezpieczenia NNW ważnego w okresie odbywania praktyk bądź prośba o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię.

Koordynator Praktyk rozpatruje dokumenty w terminie 14 dni roboczych.

W przypadku wydania decyzji pozytywnej do studenta zostanie przesłana zgoda Koordynatora Praktyk na realizację praktyk we wskazanej jednostce, a także dokumenty, które należy dostarczyć po zakończeniu praktyki.

Do Praktykodawcy zostanie przygotowane i przesłane porozumienie o organizacji praktyk oraz skierowanie na praktyki dla Studenta.

Informujemy, iż bez zgody koordynatora praktyk i wystawienia skierowania praktyka nie może być realizowana, a praktyki odbywane bez takiej zgody i skierowania nie będą uznawane za zaliczone.

Po zakończeniu praktyki należy przesłać w formie skanów na adres: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl następujące dokumenty:

 • Uzupełniony Dziennik praktyk wraz z Zaświadczeniem praktykodawcy o zrealizowaniu praktyk oraz Arkuszem oceny instytucji;
 • Esej napisany przez studenta na temat osiągniętych umiejętności związanych z wymaganymi efektami uczenia się (400-550 słów).

Po uzyskaniu akceptacji przez Koordynatora Praktyk w ciągu 14 dni roboczych należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do Dziekanatu WPiA oryginały w/w dokumentów.

Praktyka w instytucji wybranej z oferty uczelni

Aby skorzystać z oferty uczelni należy:

W przypadku chęci realizacji praktyk w firmie/instytucji z oferty Uczelni należy skontaktować się z Dziekanatem WPiA pod adresem praktyki_wpia@lazarski.edu.pl w celu uzyskania listy dostępnych instytucji. Po dokonaniu wyboru należy zgłosić chęć zrealizowania praktyki w danej instytucji na adres: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl Pracownik Dziekanatu poinformuje o dalszej procedurze postępowania w danej instytucji.

Po zakończeniu praktyki należy przesłać w formie skanów na adres: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl następujące dokumenty:

 • Uzupełniony Dziennik praktyk wraz z Zaświadczeniem praktykodawcy o zrealizowaniu praktyk oraz Arkuszem oceny instytucji;
 • Esej napisany przez studenta na temat osiągniętych umiejętności związanych z wymaganymi efektami uczenia się (400-550 słów).

Po uzyskaniu akceptacji przez Koordynatora Praktyk w ciągu 14 dni roboczych należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do Dziekanatu WPiA oryginały w/w dokumentów.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!