Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego

Praktyki zawodowe mogą zostać zrealizowane w ramach Studenckiej Poradni Prawnej (SPP), o ile dysponuje ona wolnymi miejscami. O możliwości realizacji praktyk w ramach SPP każdorazowo decyduje Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej. Wniosek o możliwość realizacji praktyk w ramach SPP należy wysłać na adres: e.milan@lazarski.edu.pl.

Po zakończeniu praktyki należy przesłać w formie skanów na adres: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl następujące dokumenty:

  • Wniosek ze zgodą Dyrektora SPP;
  • Uzupełniony Dziennik praktyk wraz z Zaświadczeniem Dyrektora SPP o zrealizowaniu praktyk oraz Arkuszem oceny SPP;
  • Esej napisany przez studenta na temat osiągniętych umiejętności związanych z wymaganymi efektami uczenia się (400-550 słów).

Po uzyskaniu akceptacji przez Koordynatora Praktyk w ciągu 14 dni roboczych należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do Dziekanatu WPiA oryginały w/w dokumentów.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!