Publikacje

 

KSIĄŻKI:

 • Michał Kuź, Alexis de Tocqueville’s Theory of Democracy and Revolutions, Warszawa, Lazarski University Press, ss. 132, 2016.

TŁUMACZENIA KSIĄŻEK:

 • Richard J. Bernstein, Odnowa teorii społecznej i politycznej, wprowadzenie Adam Chmielewski, przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015. Zobacz więcej.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Michał Kuź, Voegelinowska koncepcja symboli politycznych. Teoria i zastosowania. "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 2016, Vol 51, s. 99-113.
 • Ostap Kushnir, Ukrainian policies in the Black Sea littoral: history, current trends and perspectives, "Journal of Contemporary European Studies", 2016. Zobacz więcej.
 • Spasimir Domaradzki, Tax policies in Poland, Slovakia, and Bulgaria: sitting on a ticking bomb or catching up with the West?, IREF WORKING PAPER NO.201603. Przeczytaj.
 • Spasimir Domaradzki, Poza umową stowarzyszeniową - perspektywy stosunków polsko-ukraińskich po szczycie UE w Wilnie. w: Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 Próba bilansu, (red.) Marek Pietraś, Markijan Malskij, Beata Surmacz. Wydanictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Krzysztof Łazarski, Acton a Polska. "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1 (52): str. 251-288. Przeczytaj.

ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE:

 • Spasimir Domaradzki, "The Polish Question", artykuł dla Liberty Fund. Przeczytaj.
 • Spasimir Domaradzki, Gest donacji, Res Publica Nowa, Nr 2/2016 224/rok XXIX, s.12-15, Przeczytaj.
 • Michał Kuź, „Niemcy i terror idei”. Dziennik Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2016 roku.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!