Od 2010 r. Uczelnia Łazarskiego jest beneficjentem Programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci!

Należymy do nielicznego grona szkół wyższych, które otrzymały dofinansowanie na realizację staży zagranicznych dla absolwentów w ramach akcji "Placements for People on the Labour Market" (PLM).

Dotychczas Uczelnia zorganizowała następujące projekty:

 

Od 1 stycznia 2014 r. program Leonardo da Vinci przestał istnieć w dotychczasowym kształcie, zaś program staży absolwenckich został włączony w nowy program europejski Erasmus+.

Program Uczenia się przez całe życie