Studenci wyjeżdżający

Program Erasmus+ to jeden z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do uczelni wyższych. Studenci Uczelni Łazarskiego oraz nasi świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

 • wyjazdu na zagraniczne praktyki trwające minimum 2 miesiące.
  Każdego roku studenci/absolwenci uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach. Przy znajdowaniu dla siebie miejsca warto posiłkować się wyszukiwarkami typu: https://erasmusintern.org/
 • wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr lub cały rok na studia.
  Studenci wybierają pasującą im uczelnię spośród uniwersytetów partnerskich. Międzyinstytucjonalną umowę dwustronną Uczelnia Łazarskiego może podpisać także z nowymi partnerami.
 • wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego z mobilnością wirtualną;
 • kursu językowego przed i w trakcie wyjazdu.

Wyjazdy Erasmusa+ przyczyniają się do poznania nowego kręgu kulturowego, podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, nawiązania nowych znajomości, a także poprawienia umiejętności rozwiązywania bieżących problemów.
Podstawowe zasady funkcjonowania programu Erasmus+ w Uczelni Łazarskiego, w tym kryteria wyboru uczestników Programu i przyznawania im dofinasowania w sprawiedliwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany sposób określa "Regulamin mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+" a także "Zasady udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia/praktykę" przygotowane na dany rok akademicki. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający opowiadają o swoich doświadczeniach z programem Erasmus+: FILM YOUR ERASMUS+ EXPERIENCE

Nabór na mobilności na praktyki i staże w ramach Erasmusa+ trwa do 31.05.2024. Zapraszamy do rejestracji poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
 

Karta Studenta Erasmusa

Karta Studenta Erasmusa odzwierciedla  wartości i priorytety programu Erasmus+. Jej celem jest odpowiednie informowanie uczestników o ich prawach i obowiązkach oraz zapewnienie pomyślnej realizacji ich planów w zakresie mobilności.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!