Zasady zaliczania

Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

 1. Student pierwszego roku studiów stacjonarnych  jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez  2 semestry, dwa razy w tygodniu  w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
  i Sportu (SWFiS) - jedna godzina stacjonarnie lub zdalnie, druga godzina zdalnie.
 2. Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem.
 3. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
 4. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
 5. Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie www; decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium pokój nr 112.
 7. Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie  kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
 8. O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
 9. Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
 10. Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych, siłowniach, pływalniach i innych zajęciach sportowych mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia przyniesionego do studium. Zaświadczenie należy dostarczyć do studium pod koniec każdego semestru.
 11. Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zaświadczenie

[Pobierz wzór zaświadczenia]

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!