Szkoła Prawa Niemieckiego

Czas trwania studiów2 semestry
Tryb studiówniestacjonarne
Język podstawowyNiemiecki

Opis studiów

Szkoła Prawa Niemieckiego swoją ofertę kieruje do tych studentów i absolwentów, których interesuje prawo niemieckie, w szczególności gospodarcze, oraz niemiecki język prawniczy.

Zasadniczym celem Szkoły jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, która stanowić będzie szczególny atut na rynku pracy, oraz która pomoże profesjonalnie uczestniczyć w obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców utrzymujących ze sobą stosunki handlowe oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Niemiec.

Z uwagi na fakt, iż prawo niemieckie bardzo często stanowi wzór dla ustawodawców innych państw, wiedzę zdobytą w trakcie zajęć z pewnością wykorzystają także osoby zainteresowane komparatystyką prawniczą.

Poprzez wspólne przedsięwzięcia realizowane z niemieckimi partnerami, Szkoła przyczyniać się będzie do rozwoju polsko-niemieckiej współpracy prawniczej.

Szkoła Prawa Niemieckiego jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wykłady będą prowadzone w języku niemieckim i obejmują przedmioty mające zasadnicze znaczenie z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec.

Niemieccy wykładowcy - adwokaci praktykujący prawo w kancelariach adwokackich zaprezentują w trakcie zajęć przykłady z własnej praktyki oraz z orzecznictwa niemieckich sądów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego Uczelni Łazarskiego.

Program

Program Szkoły Prawa Niemieckiego obejmuje 2 semestry nauki.

1 semestr

Kurs niemieckiego języka prawniczego prowadzony będzie przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego. Celem kursu jest przede wszystkim ułatwienie słuchaczom pełnego skorzystania z wykładów z zakresu prawa niemieckiego w drugim semestrze.

Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego, w tym zajęcia w pierwszym semestrze, adresowane są jednak nie tylko do prawników, lecz także do wszystkich osób, które zamierzają wykorzystać znajomość profesjonalnego prawniczego języka niemieckiego w rozwoju swojej kariery zawodowej.

8 spotkań (3 x 45 min każde)

2 semestr

W drugim semestrze prowadzone będą zajęcia z prawa niemieckiego:

 • Einführung in das Zivilrecht
  - Wstęp do prawa cywilnego
 • Deutsches und internationales Kaufrecht
  - Niemieckie i międzynarodowe prawo sprzedaży
 • Kreditsicherheiten
  - Zabezpieczenia kredytów
 • Arbeitsrecht
  - Prawo pracy
 • Deutsches und Europäisches Kartellrecht
  - Niemieckie i europejskie prawo konkurencji
 • Europäisches Zivilprozessrecht
  - Europejskie prawo procesowe cywilne
 • Urheberrecht
  - Prawo autorskie
 • Zivil - und Personengesellschaftsrecht, Kapitalgesellschaftsrecht I
  - Prawo spółek cywilnych i osobowych, prawo spółek kapitałowych cz. I
 • Kapitalgesellschaftsrecht II, Einführung in das Verwaltungsrecht
  - Prawo spółek kapitałowych cz. II, wstęp do prawa administracyjnego
 • Unternehmenskauf, Joint Venture, öffentliche Übernahmen
  - Nabycie przedsiębiorstwa, joint-venture, publiczne przejęcia

Wykłady prowadzone będą w języku niemieckim.

Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego będą prowadzone przez niemieckich adwokatów, w tym z kancelarii RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare, wyznaczonych w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Uczestników obowiązywać będzie podręcznik Heike Simon, Gisela Funk-Baker: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache wyd. C.H. Beck. Nadto słuchacze obowiązani są posiadać aktualne teksty niemieckich ustaw.

Harmonogram

Szkoła Prawa Niemieckiego działa w wymiarze 2 semestrów

Opłaty

Koszt 2 semestrów, w tym opłata egzaminacyjna:

 • dla słuchaczy, którzy są studentami/absolwentami Uczelni Łazarskiego - 1500 zł
 • dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego - 2000 zł

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:

Znajomość języka

Od kandydatów wymagany jest poziom znajomości języka niemieckiego na poziomie B2.
Kandydaci mogą przedstawić certyfikat międzynarodowy lub inny oficjalny dokument potwierdzający znajomość języka na tym poziomie (np. zaświadczenie ze szkoły językowej lub Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego).

Kurs języka niemieckiego na platformie Super Memo - 420 zł [kurs e-learningowy]

Kontakt

Zapisy do Szkoły Prawa Niemieckiego:

Dział Rekrutacji
pokój 39, parter, sektor E
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17
tel. (22) 54 35 505
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania