Szkoła Prawa Francuskiego

Czas trwania studiów

2 semestry

Tryb studiów

niestacjonarne

Język podstawowy

Francuski

Opis studiów

 

Szkoła Prawa Francuskiego swoją ofertę kieruje do tych studentów i absolwentów, których interesuje prawo francuskie, w szczególności gospodarcze oraz francuski język prawniczy.

Université Lumière Lyon 2Zasadniczym celem Szkoły jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, która stanowić będzie szczególny atut na rynku pracy, oraz która pomoże profesjonalnie uczestniczyć w obsłudze polskich i francuskich przedsiębiorców utrzymujących ze sobą stosunki handlowe oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Francji.

Szkoła Prawa Francuskiego jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy z Universite Lumiere Lyon 2 oraz z renomowaną francuską kancelarią Gide Loyrette Nouel.

Wykłady będą prowadzone w języku francuskim i obejmują przedmioty mające zasadnicze znaczenie z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Francji. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela).
 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego Uczelni Łazarskiego.

 

Program

W pierwszym semestrze będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Język francuski prawniczy - FRANCAIS JURIDIQUE (10 H)
 • Historia prawa francuskiego - HISTOIRE DU DROIT FRANCAIS (10H)
 • Prawo konstytucyjne - DROIT CONSTITUTIONNEL (15H)
 • Źródła prawa francuskiego - SOURCES DU DROIT FRANCAIS (15H)

W drugim semestrze będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Prawo cywilne (odpowiedzialność cywilna i umowy) - DROIT CIVIL (RESPONSABILITE/CONTRATS)(15H)
 • Ustrój sądownictwa - ORGANISATION JUDICIAIRE (10H)
 • Prawo administracyjne - DROIT ADMINISTRATIF (15H)
 • Prawo handlowe - DROIT COMMERCIAL (15H)

Opłaty

Koszt 2 semestrów:

 • dla słuchaczy, którzy są studentami/absolwentami Uczelni Łazarskiego - 1500 zł
 • dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego - 2000 zł

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:

Znajomość języka

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Kandydaci mogą przedstawić certyfikat międzynarodowy lub inny oficjalny dokument potwierdzający znajomość języka na tym poziomie (np. zaświadczenie ze szkoły językowej lub Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego).

Zapisy do Szkoły Prawa Francuskiego trwają do 15 września 2022 r.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:

Prof. n. dr hab. Anna Konert
Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego
tel. (+48) 22 54 35 307
e-mail: a.konert@lazarski.edu.pl

Zapisy przyjmuje:

Dział Rekrutacji (pokój 39, parter, sektor E)
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17
tel. (+48) 22 54 35 505
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!