Czas trwania studiów 2 semestry
Tryb studiów niestacjonarne
Język podstawowy Francuski

Opis studiów

Szkoła Prawa Francuskiego swoją ofertę kieruje do tych studentów i absolwentów, których interesuje prawo francuskie, w szczególności gospodarcze oraz francuski język prawniczy.

Zasadniczym celem Szkoły jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, która stanowić będzie szczególny atut na rynku pracy, oraz która pomoże profesjonalnie uczestniczyć w obsłudze polskich i francuskich przedsiębiorców utrzymujących ze sobą stosunki handlowe oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Francji.

Szkoła Prawa Francuskiego jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy z Universite Lumiere Lyon 2 oraz z renomowaną francuską kancelarią Gide Loyrette Nouel.

Wykłady będą prowadzone w języku francuskim i obejmują przedmioty mające zasadnicze znaczenie z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Francji. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela).
 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego Uczelni Łazarskiego.


Program

W pierwszym semestrze będą prowadzone następujące zajęcia:

  • Język francuski prawniczy - FRANCAIS JURIDIQUE (10 H)
  • Historia prawa francuskiego - HISTOIRE DU DROIT FRANCAIS (10H)
  • Prawo konstytucyjne - DROIT CONSTITUTIONNEL (15H)
  • Źródła prawa francuskiego - SOURCES DU DROIT FRANCAIS (15H)

W drugim semestrze będą prowadzone następujące zajęcia:

  • Prawo cywilne (odpowiedzialność cywilna i umowy) - DROIT CIVIL (RESPONSABILITE/CONTRATS)(15H)
  • Ustrój sądownictwa - ORGANISATION JUDICIAIRE (10H)
  • Prawo administracyjne - DROIT ADMINISTRATIF (15H)
  • Prawo handlowe - DROIT COMMERCIAL (15H)

Opłaty

Koszt 2 semestrów:

  • dla słuchaczy, którzy są studentami/absolwentami Uczelni Łazarskiego - 1500 zł
  • dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego - 2000 zł

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:

Znajomość języka

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Kandydaci mogą przedstawić certyfikat międzynarodowy lub inny oficjalny dokument potwierdzający znajomość języka na tym poziomie (np. zaświadczenie ze szkoły językowej lub Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego).

Zapisy do Szkoły Prawa Francuskiego trwają do 15 września 2022 r.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:

Prof. n. dr hab. Anna Konert
Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego
tel. (+48) 22 54 35 307
e-mail: a.konert@lazarski.edu.pl

Zapisy przyjmuje:

Dział Rekrutacji (pokój 39, parter, sektor E)
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17
tel. (+48) 22 54 35 505
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl